23 Μαρ 2017

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Τί εννοούμε εκφέροντας αυτήν την λέξιν; Τί μάς διδάσκει;


γράφει η Φωτεινή ΤυράσκηΗ πιό ευγενική επιδίωξις τού σκεπτομένου Ανθρώπου είναι η απόκτησις και ασφαλώς η διατήρησις τού πολυτίμου αγαθού, που ονομάζουμε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Η απόκτησίς της απαιτεί, ενίοτε, πολλούς σκληρούς και αιματηρούς αγώνες, ενώ η διατήρησίς της προϋποθέτει σύνεσιν, λογικήν, ευθυκρισίαν, υπευθυνότητα κ.λπ. 


 
Αλλά τί σημαίνει Ελευθερία;
Τί εννοούμε εκφέροντας αυτήν την λέξιν;
Τί μάς διδάσκει;
Τί μάς υποδεικνύει ως νοηματική οντότης;
Το όνομά της είναι "αληθές", κατά την Πλατωνικήν Σκέψιν;

Ανατρέχω, κατά πρώτον, στο λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης και πληροφορούμαι, ότι Ελευθερία σημαίνει: απαλλαγή από τινος πράγματος και απαλλαγή σημαίνει απολύτρωσις.
Εν συνεχεία διερευνώ τα νοήματα τών γραμμάτων της λέξεως, χρησιμοποιώντας τον Κώδικα τού Έλληνος Λόγου, που εθεμελίωσε ο Σημαιοφόρος Θεολόγος.

Κωδικώς λοιπόν, Ελευθερία σημαίνει:
     Ε = την πορείαν, την κίνησιν την έκτασιν 
ΛΕΥ = του φωτός, που εκτεινόμενον, συσσωρεύεται σε μεγάλη ποσότητα και
  ΘΕ = θεάται επί της εκτάσεως, ένεκα τής
 ΡΙΑ = ροής (πρωτίστως των υπερτάτων φωτοενεργειών), που συνεχώς λίγο-λίγο τροφοδοτούν εκ της Αρχικής δυνάμεως.

Συνοψίζοντας τις Κωδικές Έννοιες τής λέξεως Ελευθερία αναγνωρίζουμε την έντονον κίνησιν τού Φωτός.
Τούτο βεβαιώνεται από την τριπλήν παρουσίαν του Ε = πορεία - κίνησις - έκτασις.
Η παρουσία τού Λ = ηλιακή ακτινοβολία και τού Ρ = ροή υπερτάτου Φωτός καταμαρτυρεί περί της διπλής τροφοδοσίας του φωτός.


Η βαθυτέρα λοιπόν και πλέον ουσιαστική έννοια τής λέξεως ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εκφράζει μίαν δυναμικήν κίνησιν φωτορροής, η οποία ενδυναμώνει αυτόν που κινείται στον χώρον.
Η παρουσία τού -ΕΥ- (Ελ - ΕΥ - θερία) μάς υπενθυμίζει το ορθόν, το δίκαιον, το καλόν, που εμπεριέχεται στην λέξιν. Εμφανής είναι και η παρουσία τού ρήματος Ελεύθω, που σημαίνει "έρχομαι". Ο Μέλλων τού Ελεύθω, αλλά και τού Έρχομαι, δηλα-δή Ελεύσομαι = θα έλθω, υποκρύπτει μίαν υπόσχεσιν, που η Ελευθερία έχει καλά φυλαγμένη.

Τα πολλά όμως και σπουδαία νοήματα θα μάς αποκαλυφθούν με τα άφωνα Θ και Ρ. Λέξεις που παράγονται με το Θ = θέασις και το Ρ = ροή, εμπεριέχονται στην Ελευθερία:
Θ+Ρ  - > Θωριά: η λαχτάρα να την θωρούμε, να την βλέπουμε
Θ+Ρ  - > Θεωρία η οποία διατυπώνει τις αρχές τής Ελευθερίας
Θ+Ρ  - > Θάρ(ρ)ος που απαιτείται για την διεκδίκησίν της
Θ+Ρ  - > Θορός = σπέρμα: αναγκαίον, ώστε να καρποφορήση ο αγώνας
Θ+Ρ  - > Θύρα: που πρέπει να διαβούμε προς αναζήτησίν της
Θ+Ρ  - > Θούρος = ο ορμητικός που θα τολμήση
Θ+Ρ  - > Θούριος: ο εμψυχωτικός ύμνος

Συμπερασματικώς
Διά τού Κώδικος τού Έλληνος Λόγου, η λέξις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μάς υποδεικνύει ότι είναι: Φως 
που εκφράζει το Καλόν (ΕΥ) 
και σημαίνεται φωτεινή καλή θωριά (ΕΥ-ΘΕΡΙΑ)
φωτεινός καλός σπόρος 
φωτεινή καλή δύναμις, που δίνει θάρρος
φωτεινή καλή θύρα, που όποιος την διαβή γίνεται θούρος=ορμητικός και έτοιμος να ψάλει θουρίους.

Η λέξις ΕΡΙ (ελευθ-ΕΡΙ-α), που σημαίνει το πάρα πολύ, ουδεμίαν αμφιβολίαν αφίνει ότι απαιτείται "πάρα πολύ" τόλμη, γενναιότης, δύναμις, πίστις και ό,τι άλλο ευγενές, ώστε να αξιωθή ο αγωνιζόμενος να κερδίση την χιλιοτραγουδισμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Ασφαλώς, δεν θα λησμονήσουμε και την Μυθολογικήν Ελευθώ ή Ειλειθυίαν, την ελευθερώτριαν επί τών τοκετών.
Εν τέλει, η Ελευθώ ή Ειλειθυία είναι ταυτόσημος προς την Αλήθειαν. Συνεπώς η μάχη για την Ελευθερίαν κυρίως και πρωτίστως απαιτεί ΑΛΗΘΕΙΑ ήτοι
         Α = Αρχικήν δύναμιν
      ΛΗ = ηλιακού φωτισμού που φανερώνεται και
  ΘΕΙΑ = θεάται επί εκτάσεως

Θεία Φώτισις είναι η Αλήθεια και η Ελευθερία δίδεται σε όσους την αξίζουν.


Από την Φωτεινή Τυράσκη - Μαθήτρια τού Κώδικος τής Ελληνικής Γλώσσης, τού Σημαιοφόρου Θεολόγου.

αναδημοσίευση από: greek1.blogspot.com
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
σχόλια της Βίκυς Χρυσού
 
Πόσοι είμαστε άραγε έτοιμοι να περάσουμε τούτη την ΕΥ-Θύρα;
Πόσοι είμαστε ικανοί να κρατήσουμε το φως της αρετής ψηλά και να απαλλαγούμε από τις υλιστικές παγίδες και πεποιθήσεις;
Πόσοι είμαστε συνεπείς, όταν φτάσουμε στο βίωμα αυτής της ορμής, ώστε για χάρην της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ να αποτινάξουμε τις κοινωνικές νόρμες που υιοθετήσαμε;
Όσοι βίωσαν την ορμή του ξυπνήματος της Ελευθερίας, της πνευματικής τουλάχιστον, όσοι πέρασαν έστω για λίγο τη θύρα εκείνη, μπορούν να αναγνωρίσουν την αλήθεια που περιγράφει η ίδια η λέξη πιο πάνω... και πόση τόλμη χρειάζεται... για να αντισταθεί κανείς στα γνώριμα και τις καλοστημένες παγίδες γύρω, αλλά και εντός μας...
κι όσοι γύρισαν πίσω... σεβόμενοι κάποια ηθική αρχή ισάξια σε μέγεθος με αυτή της Ελευθερίας...
γνωρίζουν πως η πρώτη ελευθερία είναι νοητική-πνευματική και η τελευταία... ο ίδιος ο θάνατος...

read more “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...”

20 Μαρ 2017

Ξετίναξε άγχος, στρες, φόβους και μετατραυματικό στρες!

Σύγχρονες κοινωνίες ψυχικά τραυματισμένων ανθρώπων 

της Βίκυς Χρυσού

Αν παρατηρήσει κανείς τη ζωή των ανθρώπων κατά τους τελευταίους αιώνες διαπιστώνει με σχετική ευκολία πως πλήθος τραυματικών εμπειριών ξεκινούν από την παιδική ηλικία και συνεχίζουν να συνοδεύουν την ενήλικη ζωή. Για να τραυματιστεί ένα παιδί ψυχικά δεν είναι απαραίτητο να έχει βιώσει ιδιαίτερα τραγικές εμπειρίες στο οικογενειακό του περιβάλλον (π.χ. ψυχική ή σωματική βία ή δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον), συχνά αρκεί μια εσφαλμένη πίεση στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης του ή ακόμη και η τραυματική εμπειρία του τοκετού (ειδικά αν έγινε με καισαρική τομή) ή η απουσία της μητρικής αφοσίωσης και αγάπης για να τραυματιστεί και ακολούθως να αναπτύξει ψυχικές εμπλοκές και θωρακίσεις προκειμένου να επιβιώσει... [Στον τομέα τούτο έχουν διατυπώσει εκτενώς τις επιστημονικές παρατηρήσεις τους, τόσο ο Βίλχελμ Ράιχ, όσο και μεταγενέστεροι ψυχολόγοι, νευροβιολόγοι και ανθρωπολόγοι.]

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και το βίαιο-επιθετικό μοντέλο ζωής που επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες, που περιλαμβάνει καθημερινούς αγώνες επικράτησης τόσο στις "αγορές" των εν (σχετική) ειρήνη ζώντων, όσο και στις οικονομικές ή πολιτικές και πολεμικές συρράξεις που εφαρμόζουν με βάση την ίδια άπληστη, επεκτατική "λογική", που μπορεί κανείς να παρακολουθεί πλέον τηλεοπτικά ή ιντερνετικά σε κάθε γωνιά της γης, καταλαβαίνουμε πως ο ψυχικός τραυματισμός των ανθρώπων συμβαίνει σε καθημερινή πλέον βάση (η δε χειραγώγηση όλων μέσω ειδήσεων που εσκεμμένα απευθύνονται στο θυμικό μας έχει αναχθεί σε παγκόσμιο "σπορ" και εξηγεί εν μέρει την μη παρακολούθηση των ΜΜΕ από μεγάλη μερίδα ανθρώπων προκειμένου να διαφυλάξουν την ψυχική τους ηρεμία...) 

Ακόμη και η υποτιθέμενη ψυχαγωγία μας λαμβάνει χώρα μέσα σε αίθουσες κινηματογράφων που συχνά μεταδίδουν εξίσου επιθετικά για τη ζωή σενάρια, τα οποία ως γνωστών δεν είναι σε θέση να διαχωρίσει από την πραγματικότητα ο εγκέφαλος μας... Τουλάχιστον για την ώρα που ως θεατές παρακολουθούμε ένα τέτοιο έργο, το σώμα και ο εγκέφαλος μας συμμετέχουν και αντιδρούν σαν να πρόκειται για αληθινό γεγονός, εκκρίνοντας χημικές ουσίες και προκαλώντας συσπάσεις σε διάφορες μυικές ομάδες... 

Η ίδια η ζωή μοιάζει τελικά με ένα πεδίο από συνεχείς μικρές και μεγάλες μάχες, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα πολλά από τα τρομακρικότερα και τραγικότερα γεγονότα ίσως να ήταν δυνατόν να αποφευχθούν, ωστόσο από τη στιγμή που συνέβησαν οι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ο ψυχικός τους τραυματισμός τους καθορίζει ανεξίτηλα μετατρέποντας τη ζωή τους σε μια συνεχή κόλαση. 
Γενικότερα, αν επεκτείνουμε αυτή τη γραμμή σκέψης, και έχοντας υπόψη πως όλοι μας είμαστε λίγο πολύ τραυματισμένοι ψυχικά και σπάνια ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε με την αποθεραπεία των τραυμάτων μας, διαπιστώνουμε πως οι σχέσεις των ανθρώπων είναι συνήθως σχέσεις μεταξύ τραυματισμένων πλασμάτων και καθορίζονται πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε από υποσυνείδητες, ενστικτώδεις αντιδράσεις, παρά από τη λογική και τα αυθόρμητα συναισθήματα...


Η πρώτη φορά που μελετήθηκε εκτενώς το ζήτημα του μετατραυματικού στρες ήταν μέσα από εμπειρίες βετεράνων πολέμου στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώθηκε πως είχε αλλοιωθεί η χημεία του εγκεφάλου τους και πως το σώμα τους είχε παγιδευτεί σε μια μόνιμη κατάσταση στρες και επαγρύπνησης που έκανε σχεδόν αδύνατη την αντιμετώπιση ακόμη και απλών καθημερινών γεγονότων, ενώ ήταν εμφανής μια αλλοίωση της προσωπικότητας τους...

Η συνέχεια των ερευνών αποκάλυψε ωστόσο πως και τραυματικές εμπειρίες των ανθρώπων σε περιόδους ειρήνης μπορεί να έχει τις ίδιες ακριβώς συνέπειες. Ουσιαστικά σχεδόν όλοι οι άνθρωποι των δυτικών κοινωνιών ζουν έχοντας συσσωρεύσει μεγάλες ποσότητες στρες, άγχους και φόβων

Καθώς ο σημερινός πολιτισμός έριξε ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στη λογική, συχνά καταστέλλουμε τους φυσικούς μηχανισμούς του σώματος, που υπάρχουν ακριβώς για να εκτονώνουμε την επιπλέον ενέργεια που συσσωρεύτηκε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια πρόκληση. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στο φυσικό τρέμουλο του σώματος... το οποίο όμως κοινωνικά θεωρείται ως ένδειξη αδυναμίας και φόβου, τα οποία κανείς δεν θέλει να εμφανίσει δημόσια...

Στο βίντεο στιγμιότυπα από το τρέμουλο που προκλήθηκε μέσω των ασκήσεων:
Ουσιαστικά καλούμαστε να αφήσουμε το σώμα να δονηθεί όπως αυτό γνωρίζει για να απαλλαγεί από το στρες, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος τρέμουλο...
ψοϊτης μυς
(Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, τα ζώα, που διαθέτουν τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό εκτόνωσης του στρες και του φόβου, αφού ξεπεράσουν τον κίνδυνο και εκτονωθούν μέσα από τρέμουλο, επιστρέφουν πλήρως στη ζωή, δίχως να αποκομίσουν μόνιμες βλάβες με μόνιμες συσπάσεις των μυών... )

Από τη στιγμή που δεν επιτρέπουμε λοιπόν τη φυσική εκτόνωση μας και αντίθετα την καταστέλλουμε, όλη αυτή η ενέργεια και τα συναισθήματα που αναδύθηκαν παραμένουν εγκλωβισμένα εντός μας. Συγκεκριμένα έχει βρεθεί πως το στρες και ο φόβος συσσωρεύονται κυρίως στον ψοϊτη μυ, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της κοιλιακής μας χώρας συνδέοντας τον κορμό με τη λεκάνη και τα πόδια.


TRE ~ Αποδόμηση του στρες και του φόβου


Ευτυχώς κάποιοι παρατηρητικοί ερευνητές και επιστήμονες πρόσεξαν πως είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στην ψυχική και σωματική υγεία, καθώς εσκεμμένα προκαλούμε το νευρομυικό τρέμουλο (όπως το ονόμασε ο Δρ. David Berceli), μέσα από μία σειρά ασκήσεων που χαλαρώνουν τους μόνιμα συσπασμένους -εξ αιτίας της τραυματικής εμπειρίας που δεν εκτονώθηκε ενεργειακά- μύες στο σώμα και απελευθερώνει παράλληλα τις τραυματικές μνήμες. 

Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται στην παράδοση της Γιογκα και άλλες μεθόδους που υιοθέτησε η βιοενεργειακή του Δρ. Lowen και εξέλιξε σε ένα συγκεκριμένο πακέτο αυτοθεραπείας ο Δρ. Berceli. Στόχος τους η εκτόνωση του νευρομυικού συστήματος.

Σχετικά βίντεο:

Γενικές πληροφορίες:

Ο ίδιος ο Δρ. Berceli και οι ασκήσεις συγκεκριμένα (από το 25' λεπτό):


Έχοντας εφαρμόσει τις ασκήσεις αυτές μπορώ πράγματι να επιβεβαιώσω την αποτελεσματικότητα τους. Κυριολεκτικά ξετινάζουν το στρες μέσα από το σώμα επιτρέποντας τη ροή της ζωτικότητας, την αναζωογόνηση αλλά και τη βαθειά χαλάρωση. Για τους αρχάριους αρκεί η εφαρμογή τους για ένα μήνα καθημερινά ή μέρα παρά μέρα και κατόπιν τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, ώστε να μην αρχίσει ξανά η συσσώρευση του στρες στο σώμα.
Θα αναρωτιέται κανείς εύλογα γιατί δεν είναι αρκετή μόνον η τακτική άθληση, για να εκτονωθεί το στρες και το άγχος. Η απάντηση που δίνει ο ίδιος ο Δρ. Berceli στο βιβλίο του "Trauma Releasing Exercises (TRE)" είναι πως, αφενός το μυικό σύστημα που συγκρατεί το στρες και ειδικά ο ψοϊτης μυς που οφείλουμε να "ξεμπλοκάρουμε" βρίσκονται πολύ βαθειά και αφετέρου, πως ο στόχος είναι να επιτρέψουμε να δονηθεί το σώμα όπως εκείνο γνωρίζει για να εκτονωθεί, αφού πετύχουμε το νευρομυικό τρέμουλο, πράγμα που δεν προκαλείται κατά την άθληση.


Από τα παραπάνω κατανοούμε πως από τη στιγμή που είμαστε ζωντανά πλάσματα, είναι αδύνατον να ξεπεράσουμε τα ίχνη που άφησαν οι τραυματικές εμπειρίες πάνω μας, αν δεν συμπεριλάβουμε στην ψυχική και τη σωματική μας ίαση. Αντίθετα μάλιστα η ψυχανάλυση μόνη της ίσως μας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη νοητική κατανόηση των αιτιών για τη συμπεριφορά ή τον εσωτερικό μας πόνο, ωστόσο η πραγματική ανακούφιση ή και πλήρης αποκατάσταση μας δεν μπορεί να επέλθει αν δεν αγκαλιάσουμε σε αυτή τη διαδικασία ΚΑΙ το σώμα. 
Επιπλέον η εκλογίκευση και η επιβολή του νου (=εγώ) πάνω στο σώμα είναι αυτή που εξαρχής οδηγεί στην χρόνια σύσπαση των μυών...

Με τούτο επανερχόμαστε στην αρχαία ελληνική διδαχή πως "νους υγιής εν σώματι υγιές", η οποία εμπεριέχει την απλή αλήθεια πως οφείλουμε να τηρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο νου και το σώμα, καθώς η σχέση τους είναι άμεση και αλληλοεπηρεάζονται. Διότι ένα σώμα που κουβαλά βαθειά στο μυικό του σύστημα τις μνήμες κάποιων τραυματικών εμπειριών, τις οποίες δεν επεξεργαστήκαμε και δεν απελευθερώσαμε, επιδρούν και στην χημεία του εγκεφάλου, και στην ψυχική μας διάθεση, αλλά και στον τρόπο που σκεφτόμαστε γενικότερα. 

Στο ίδιο βιβλίο του ο Δρ Berceli αναφέρει χαρακτηριστικά το συσσωρευμένο θυμό, την οργή και την δυσπιστία που εξαπλώνονται σε ολόκληρες ομάδες εργαζομένων σε τομείς που προκαλούν έντονα τραυματικές εμπειρίες (όπως πυροσβέστες, νοσοκόμοι, ομάδες διάσωσης κ.α.) ή σε κοινωνίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε εμπόλεμες καταστάσεις ή φυσικές καταστροφές, εμποδίζοντας τις ομαλές ανθρώπινες σχέσεις και τη με βάση τις λογικές προθέσεις των εμπλεκομένων συνεργασίες. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ΜΟΝΟΝ αφού ελευθερωθεί το σώμα από το στρες και το φόβο,  παράλληλα με την ενημέρωση των εμπλεκομένων σχετικά με το πως οι τραυματικές εμπειρίες επηρεάζουν τον τρόπο αντίδρασης, ενεργοποιώντας τα ένστικτα -και παρακάμπτοντας τη λογική-, είναι σε θέση να δείξουν οι άνθρωποι ξανά ενσυναίσθηση και συμπόνια και να προχωρήσουν σε σχέσεις και συνεργασίες ομαλές.


Σκεπτόμενη το συνεχόμενο στρες που βιώνει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 8 περίπου έτη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, θεωρώ πιθανό εδώ να βρίσκεται η εξήγηση για την αυξανόμενη δυσπιστία, εσωστροφή, αποξένωση, αλλά και τα ενστικτώδη ξεσπάσματα που χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος των πολιτών...

Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας τα παραπάνω κι ας φροντίζουμε να απαλασσόμαστε αποτελεσματικά και τακτικά από το στρες και τους φόβους κάθε είδους, ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε όσο πιο ανθρώπινοι γίνεται...
read more “Ξετίναξε άγχος, στρες, φόβους και μετατραυματικό στρες! ”

11 Ιαν 2017

Η Νέα Ιατρική των Συγκινήσεων (με ευεργετική άσκηση που φρενάρει το στρες)


Ο ρυθμός της καρδιάς μας και η εκμάθηση ελέγχου του στρες μέσα από συνειδητό άνοιγμα της καρδιάς είναι το μέσο για υγεία σωματική και ψυχική. Αυτό υποστηρίζουν γιατροί, αλλά και ειδικά κέντρα πρόληψης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πρακτικές διαλογισμού, γιόγκα και εναλλακτικής προσέγγισης της υγείας μας.

της Βίκυς Χρυσού

Επίσημες έρευνες, αλλά και η καθημερινή εμπειρία, φανερώνουν πως κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη τάση για στρες, φοβίες και καταθλίψεις. Μάλιστα πρόσφατη αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρει την κατάθλιψη ως τη νούμερο ένα ασθένεια για το επόμενο διάστημα στη δυτική κοινωνία. 

Η κατάσταση τούτη αυξάνει ανάλογα και την ανάγκη για κατανόηση των αιτιών και ίαση της ασθένειας τούτης. 

Η συνήθης πρακτική καλεί τον πάσχοντα ή τους οικείους του στην αναζήτηση εκπαιδευμένων ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών και ψυχιάτρων, όπου πολύ συχνά η θεραπεία συνοδεύεται από ψυχοτρόπα φάρμακα, τα οποία είναι βέβαια κάποιες φορές αναγκαία, η πράξη όμως δείχνει, πως ακόμη συχνότερα οι ασθενείς ξανακυλούν στην κατάθλιψη μετά τη διακοπή τους ή καταβάλλονται από αυτοκτονικές τάσεις, οι οποίες προκαλούνται από τα ίδια τα φάρμακα... κι αυτό ακριβώς επειδή τα φάρμακα καταστέλλουν (αν το καταφέρνουν) μια σειρά συμπτωμάτων... αλλά δεν θεραπεύουν (όπως ακριβώς συμβαίνει και σε πολλούς άλλους τομείς της ιατρικής που προσπαθούν να θεραπεύσουν συμπτωματολογικά μονάχα το φυσικό μας σώμα..) 

Σε αντίθεση με την ισχύουσα τακτική, ο νευρολόγος και ψυχίατρος David Servan-Schreiber περιγράφει 8 επιστημονικά ελεγμένες μεθόδους, οι οποίες είναι σε θέση να θεραπεύσουν αυτές τις μορφές ψυχικής ασθένειας, δίχως φάρμακα και πολυετείς ψυχοθεραπείες. Όπως αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου του με τίτλο “η Νέα Ιατρική των συγκινήσεων” η ακαδημαϊκή του εκπαίδευση και κατανόηση δέχτηκε πολύ ισχυρή πρόκληση όταν ήρθε σε επαφή με “εναλλακτικές” μεθόδους διάγνωσης και ίασης που χρησιμοποιούνται από πανάρχαια χρόνια στην Ανατολή (αναφέρεται συγκεκριμένα στο Νεπάλ όπου βρέθηκε) ή την επιτυχή και για την επιστήμη του εκπληκτικά ταχεία ανάκαμψη φίλων του που στηρίχθηκαν σε εναλλακτικές μεθόδους και απέρριψαν τη φαρμακευτική αγωγή. 

Ο David Servan-Schreiber παραδέχεται πως οι περισσότερες από αυτές τις ψυχικές καταστάσεις ξεκινούν κατά κύριο λόγο με το στρες στις διάφορες μορφές του και τους φόβους για το μέλλον, αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους, οι οποίες επίσης επηρεάζονται από την ισορροπία μεταξύ ενστικτώδους και λογικής νοημοσύνης... 

Όπως χαρακτηριστικά το περιγράφει στις σύγχρονες κοινωνίες -όπου επικρατεί ο ανταγωνισμός και το στρες επίτευξης στόχων- έχουμε ξεχάσει να χρησιμοποιούμε το “φρένο” και ζούμε με συνεχώς πατημένο το “γκάζι”. Με τούτη τη μεταφορά εξηγεί μια βασική λειτουργία της καρδιάς μας, η οποία κλείνει σταδιακά και μέσω του στρες επιδρά στη φυσιολογία και λειτουργία του εγκεφάλου μας, με τον οποίο αλληλεπιδρά μέσω του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. (Αναφέρει χαρακτηριστικά πως όπως τα έντερα, έτσι και η καρδιά με την πληθώρα των νευρώνων τους αποτελούν κάτι σαν αυτόνομους εγκεφάλους.)

 Γενικότερα δε εξηγεί πως το ίδιο το σώμα είναι ο χώρος που δρα ο λεγόμενος συναισθηματικός εγκέφαλος, γι΄αυτό και η επίδραση του στρες στο σώμα εμφανίζεται με διάφορε σωματικά προβλήματα όπως: ανεξήγητη κόπωση, πίεση, κρυολογήματα, δύσπνοια, πίεση στο στήθος, καρδιακές παθήσεις, προβλήματα στο στομάχι και τα έντερα κ.α. Οπότε κατανοούμε πως η υγεία μας σαν σύνολο εξαρτάται άμεσα από τη σχέση και την ισορροπία ανάμεσα στο συναισθηματικό και το νοητικό εγκέφαλο. Μάλιστα θεωρεί πως 3 πράγματα είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιστροφή, την πρόληψη, αλλά και την πλήρη ισορροπία μας
  • βελτίωση του καρδιακού ρυθμού 
  • έλεγχος των φοβικών αισθήσεων 
  • αύξηση της ζωτικότητας.

Μία πρώτη πολύ αποτελεσματική άσκηση την οποία προτείνει για να μάθουμε να πατάμε έγκαιρα το “φρένο” του στρες μέσω της ηθελημένης επίδρασης στην καρδιά, και την οποία δοκίμασε και επεξεργάστηκε το ίδιο το Hearth Math Institute είναι η ακόλουθη: 

 1. Κατ' αρχήν καλούμαστε, όπως και σε κάθε άλλη μέθοδο χαλάρωσης, γιόγκα ή διαλογισμού, να στρέψουμε την προσοχή μας προς τα μέσα, ώστε να επιτρέψουμε καρδιά και νου να βρουν την ισορροπία τους και να συνεργαστούν αρμονικά. Συνήθως πετυχαίνει σχετικά εύκολα τούτο αν εισπνεύσουμε και εκπνεύσουμε αργά και βαθειά δύο φορές. Πιο αποτελεσματικές είναι οι αναπνοές αυτές, εάν 
  • αρχίσουμε να εισπνέουμε από τη μύτη, γεμίζοντας πρώτα την κοιλιακή χώρα και μετά τους πνεύμονες και
  •  αν εκπνεύσουμε πλήρως αδειάζοντας επίσης πρώτα την κοιλιά και μετά τους πνεύμονες εκπνέοντας από το στόμα. (Με την απλή αυτή διαδικασία μεταφέρεται η “εντολή” στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα να πατήσει το “φρένο”.)

 2. Σε αντίθεση με τις σχολές διαλογισμού της ανατολής που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική προκειμένου να “αδειάσει πλήρως η συνείδηση” μας... και άρα επιμένουν για περισσότερο χρόνο στις αναπνοές, η άσκηση αυτή έχει σαν στόχο της της επίτευξη ενός αρμονικού, με συνοχή, καρδιακού παλμού, ο οποίος επιτρέπει και στον εγκέφαλο να λειτουργεί άψογα. 
 Έτσι μετά την σταθεροποίηση με τις αναπνοές, στρέφουμε αμέσως την προσοχή μας στην περιοχή της καρδιάς. 
  • Σε τούτο το βήμα φανταζόμαστε σαν να εισπνέουμε και εκπνέουμε μέσα από την καρδιά μας (ή το κέντρο του στήθους μας), καθώς συνεχίζουμε να παίρνουμε βαθιές και απαλές ανάσες. 
  •  Βοηθά να φανταστούμε πως η αναπνοή μας προσφέρει το απαραίτητο οξυγόνο που εισρέει στο σώμα μας και η εκπνοή αποσύρει από μέσα μας κάθε είδους απορρίμματα. Η καρδιά μας κυριολεκτικά λούζεται σε αυτό το ευεργετικό μπάνιο οξυγόνου, σαν ένα μικρό παιδί που ευχαριστιέται ένα ζεστό λουτρό στην μπανιέρα. 

3. Στο τρίτο βήμα αρχίζουμε να γνωρίζουμε την αίσθηση ζεστασιάς και διεύρυνσης στην περιοχή του στήθους. Η καρδιά μας, μετά από πολλά χρόνια συναισθηματικής και στρεσογόνας μεταχείρισης μοιάζει με μικρό, φοβισμένο ζώο και χρειάζεται το χρόνο της για να νιώσει εμπιστοσύνη και ανοίγει πολύ σιγά. 
  •  Στο βήμα τούτο αρχικά η αίσθηση της ζεστασιάς και της διεύρυνσης είναι αμυδρή, ωστόσο όσο επιμένουμε και συνεχίζουμε να εξασκούμε αυτό τον μυ, τόσο πιο πολύ θα διευρύνεται.
  •  Βοηθά ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουμε εδώ την αίσθηση της βαθιάς ευγνωμοσύνης ή της ηθελημένης εστίασςη στη χαρά και ευχαρίστηση μιας συγκεκριμένης στιγμής στο παρελθόν. Π.χ. Μια ηλιόλουστη μέρα μπροστά στη θάλασσα, το χαμόγελο ενός μικρού παιδιού ή η ευχαρίστηση από κάποιο μας επίτευγμα. 
  •  Όταν απλωθεί στο πρόσωπο μας ένα απαλό αυθόρμητο χαμόγελο, το οποίο ακολουθούν οι μύες στις άκρες των ματιών (γιατί τότε μόνον είναι αληθινό!) έχουμε φτάσει στο επιδιωκόμενο σημείο “συνοχής/ αρμονίας” 
 (Την άσκηση ετούτη μπορούμε σταδιακά να μάθουμε να εκτελούμε, όχι αποσυρρόμενοι στην ησυχία μας, αλλά κερδίζοντας την ηρεμία μας την ώρα που αντιμετωπίζουμε μια στρεσογόνα κατάσταση. Όσο την εφαρμόζουμε τόσο πιο γρήγορα θα μπορούμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά να ανακτούμε την ψυχραιμία μας και έτσι να αντιδράσουμε όμορφα ακόμη κι αν μας επιτίθεται εκείνη την ώρα ένας κακοδιάθετος ή δύστροπος πελάτης ή ο προϊστάμενος μας... )

 Όπως έχουν δημοσιεύσει οι επιστήμονες του Hearth Math σε έρευνα τους, αρκεί και μόνο η ανάμνηση μιας ευχάριστης στιγμής, για να περάσει η καρδιά μας από ένα χαοτικό χτύπο, σε ένα χτύπο αρμονίας και συνοχής. Τούτη η κατάσταση μεταφέρεται τάχιστα στο συναισθηματικό μας εγκέφαλο (λιμβικό σύστημα), την οποία εκλαμβάνει σαν σήμα πως όλα είναι καλά στη φυσιολογία μας. 

Ο συναισθηματικός εγκέφαλος με τη σειρά του δυναμώνει αυτό το μήνυμα ενισχύοντας τον αρμονικό χτύπο της καρδιάς μας. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ καρδιάς και εγκεφάλου μαθαίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία και με λίγη εξάσκηση μπορούμε να πετύχουμε αρμονία στο ρυθμό της καρδιάς μέχρι και για μισή ώρα. Κατ' επέκταση, μέσω της αρμονίας καρδιάς-εγκεφάλου σταθεροποιείται το αυτόνομο νευρικό σύστημα (δηλαδή επέρχεται η ισορροπία ανάμεσα στο συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό). Μόλις πετύχουμε αυτή την ισορροπία είμαστε πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση, καθώς στη διάθεση μας πέρα από το λογικό αναλυτικό νου, θα έχει ανοιχτεί η σοφία της καρδιάς-η διαίσθηση μας. 

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της παραπάνω άσκησης μπορούμε να λάβουμε άμεσα τη σωστή για εμάς απάντηση για οποιοδήποτε ερώτημα μας αφορά, παρακολουθώντας την αντίδραση της καρδιάς μας μετά το ερώτημα. Αν διατηρεί την ζεστασιά και το άνοιγμα της η απάντηση είναι θετική, αν αντίθετα ταράσσεται και κλείνει... η απάντηση του συναισθηματικού μας εγκεφάλου είναι αρνητική. Και γιατί είναι τούτο σημαντικό να το γνωρίζουμε; Επειδή πολύ απλά όταν η λογική μας δεν υποστηρίζεται από τη διαίσθηση μας... ειδικά αν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα σε καρδιά και νου, το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. 

Κι αυτό το σημείο είναι ίσως το πιο σημαντικό για την εποχή μας, όπου η λογική έχει αναχθεί σε απόλυτο “βασιλιά” στις ζωές μας... αρρωσταίνοντας μας εν αγνοία μας. 

Θα επανέλθω και με άλλες ευεργετικές πρακτικές που βοηθούν να αναλάβουμε την υγεία μας προλαβαίνοντας ή αποκαθιστώντας σωματικές διαταραχές που προκαλούνται από το Νο 1 εχθρό μας: το χρόνιο στρες... βασισμένες στον ίδιο ιατρό με την ελπίδα, πως θα εξασκηθείτε από σήμερα, εφαρμόζοντας την παραπάνω άσκηση για να δείτε σύντομα τη διαφορά!

 Και να θυμάστε: H ήρεμη καρδιά... πάει χέρι-χέρι με τη νοητική διαύγεια! 


read more “Η Νέα Ιατρική των Συγκινήσεων (με ευεργετική άσκηση που φρενάρει το στρες)”

1 Ιαν 2017

Η νέα ασύρματη απειλή για τη δημόσια υγεία

 O ΤΟΞΟΤΗΣ έχει αφιερώσει μέχρι σήμερα δεκάδες άρθρα και αναρτήσεις του στα θέματα που αφορούν τις βλαβερές και αόρατες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, προσπαθώντας να ενημερώσει τους φίλους αναγνώστες ώστε να ευαισθητοποιηθούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι... (βλέπε σχετικες ετικέτες)

Ωστόσο η άγνοια ή η άνεση φαίνεται πως συνεχίζει προέχει στις επιλογές των ανθρώπων...
Τεχνολογίες ιδιαίτερα βλαβερές βρίσκουν χώρο στις ζωές μας εις βάρος του πολυτιμότερου κατά γενική ομολογία αγαθού: της υγείας.

Το πρόβλημα ωστόσο μεγεθύνεται όταν την επιλογή για γενική εφαρμογή κάποιων τεχνολογιών λαμβάνει ο Δήμος (όπως με τις δωρεάν προσβάσεις WI_FI ή τη χρήση λαμπτήρων τάχα εξοικονόμισης... ) ή η πολιτεία... 

Διαβάστε την εκτενή τοποθέτηση του καθηγητή Βιοχημείας Χρήστου Γεωργίου σε συνέντευξη του σχετικά με τους νέους μετρητές της ΔΕΗ που ακολουθεί...  


«Η είδηση για την πιλοτική τοποθέτηση "έξυπνων μετρητών" σε διακόσιους χιλιάδες οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές ανά την Ελλάδα, σε αντικατάσταση των παλιών αναλογικών ρολογιών από τη ΔΕΗ, σχολιάστηκε μονάχα ως προς τις οικονομικές παραμέτρους της. Ελάχιστοι ίσως αναρωτήθηκαν για τον αντίκτυπο μιας τέτοιας εφαρμογής στη δημόσια υγεία, αναρωτήσεις που έμειναν μετέωρες στο σκοτάδι». 

Χρήστος Γεωργίου


Με αυτά τα λόγια ξεκινά η συζήτησή μας με τον καθηγητή Βιοχημείας, στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Γεωργίου. 

της Βάσης Παναγοπούλου

● Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας εξηγήσετε με ποιον τρόπο η εγκατάσταση των «έξυπνων μετρητών» καταμέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας στα σπίτια αποτελεί απειλή για τους καταναλωτές; 

Οι «έξυπνοι μετρητές» θα εκπέμπουν την ίδια, επικίνδυνη για την υγεία μας, ηλεκτρομαγνητική (Η/Μ) ακτινοβολία με αυτή των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Την επικινδυνότητα αυτών των ακτινοβολιών έχουν επιβεβαιώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Οργάνωση Ερευνών για τον Καρκίνο (ΙΑRC), κατατάσσοντάς τες με απόφασή τους στις 31-5-2011[¹] στους πιθανούς καρκινογόνους παράγοντες. Και σκεφτείτε, θα είναι εγκατεστημένοι σε σπίτια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, κ.λπ.

 ● Τι γνωρίζουμε για το σχέδιο αντικατάστασης των παλαιών αναλογικών ρολογιών; Αφορά όλη την επικράτεια; 

Για να πάρετε μια ιδέα για το μέγεθος του προβλήματος και για ποιον λόγο αφορά τη δημόσια υγεία, η ΔΕΗ σχεδιάζει, μέχρι το 2018, να αντικαταστήσει πιλοτικά 200.000 παλιά ρολόγια καταμέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας με ασύρματους και ενσύρματους ψηφιακούς «έξυπνους μετρητές», σε μια αναλογία 20-80%, που θα την καθορίσουν οι ανάδοχοι του έργου[²]. Επειδή όμως στην ασύρματη μεταφορά των δεδομένων τους θα συμμετέχουν και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, πιθανολογούμε ότι το ποσοστό ασύρματων μετρητών θα πλησιάσει το 80%. Ο κάθε «έξυπνος μετρητής» θα έχει τουλάχιστον μία κεραία και θα συνδέονται κατά ομάδες με τουλάχιστον 300.000 συλλέκτες-μετρητές. Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ για παράδειγμα, οι «έξυπνοι μετρητές» διαθέτουν δύο κεραίες ταυτόχρονης εκπομπής και οι συλλέκτες τρεις, εκ των οποίων οι δύο είναι κι αυτές ταυτόχρονης εκπομπής. Αντίστοιχου τύπου μετρητές μπορεί να συμμετάσχουν στον πιλοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ. Αν λοιπόν το δοκιμαστικό έργο επεκταθεί στο σύνολο της επικράτειας, δηλαδή αντικατασταθούν τα περίπου επτά εκατομμύρια ρολόγια που έχουμε στην Ελλάδα, τότε θα αποκτήσουμε περίπου έξι εκατομμύρια μετρητές και συλλέκτες και αντίστοιχο αριθμό κεραιών, που όμως ο αριθμός τους δύναται να διπλασιαστεί σε περίπτωση που θα διαθέτουν περισσότερες από μία κεραία. Οι οποίες, σημειωτέον, θα εκπέμπουν στο ίδιο ανώτατο όριο με αυτές των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. 

● Μπορείτε να μας εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το νέο σύστημα καταμέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος; 

Θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω συνοπτικά, με βάση τα στοιχεία της προκήρυξης και με ό,τι ισχύει για τους ασύρματους μετρητές και συλλέκτες στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ [²], [³]. Οι «έξυπνοι μετρητές» θα συνδέονται μεταξύ τους ανά ομάδες (των 500 έως 5.000 μετρητών) με το σύστημα των 300.000 συλλεκτών-μετρητών. Αυτό προϋποθέτει ότι οι ασύρματες κεραίες των συλλεκτών-μετρητών θα πρέπει να είναι τοποθετημένες κοντά στους «έξυπνους μετρητές» της κάθε γειτονιάς. Οι ασύρματες πληροφορίες θα στέλνονται από τους «έξυπνους μετρητές» online ανά 15 λεπτά στους συλλέκτες-μετρητές, οι οποίοι και θα τις κατευθύνουν προς δύο κεντρικά συστήματα, στις κεντρικές εγκαταστάσεις. 

Η διασύνδεση όλου αυτού του δικτύου θα γίνεται με την ασύρματη τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Services) και αυτή της 2ης και 3ης γενιάς (2G/3G), της κινητής τηλεφωνίας. Αν η λήψη του σήματος των μετρητών-συλλεκτών είναι ασθενής, είτε αυτή θα ενισχύεται είτε, το πιθανότερο, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα αδράξουν την ευκαιρία να πυκνώσουν το πανελλαδικό δίκτυό τους με περισσότερες κεραίες. Παράλληλα όμως με το ασύρματο δίκτυο μετρητών, στην προκήρυξη της ΔΕΗ, αναφέρεται ότι θα υπάρχουν και ενσύρματοι «έξυπνοι μετρητές», διασυνδεδεμένοι μέσω των γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Power Line Carrier). Ομως, αυτό θα μπορούσε να επιβαρύνει την ήδη εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τα καλώδια στο εσωτερικό των κτιρίων -γνωστή ως το φαινόμενο «βρόμικου ηλεκτρισμού», που προέρχεται από την παραμόρφωση του σήματος του εναλλασσόμενου ρεύματος κι έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί προβλήματα υγείας ιδιαίτερα σε ηλεκτροϋπερευαίσθητα άτομα, εξίσου σοβαρά με αυτά της κινητής τηλεφωνίας [⁴]- με επιπρόσθετη ακτινοβολία. Το πρόβλημα παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν οι «έξυπνοι μετρητές» στο μέλλον αποφασιστεί να αξιοποιηθούν και για τον ασύρματο έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών στους εσωτερικούς χώρους κτιρίων. Σε αυτό το μοντέλο ζωής, ο καταναλωτής θα πρέπει επιπροσθέτως να εγκαταστήσει από έναν πομπό για κάθε συσκευή (πλυντήρια, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ηλεκτρικά ρολά παραθύρων κ.λπ.). Οπως καταλαβαίνετε, ένα τεχνολογικά εξελιγμένο σπίτι θα έχει σίγουρα πάνω από δέκα εσωτερικούς πομπούς συσκευών. Και όλοι θα είναι, προσέξτε, ασύρματα συνδεδεμένοι με τον «έξυπνο μετρητή». Ετσι, ταυτοχρόνως με την καταμέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος, θα δέχονται ακτινοβολία και οι κάτοικοι του κάθε σπιτικού.

 ● Εχουν το δικαίωμα οι εταιρείες δημόσιου συμφέροντος να εγκαθιστούν αμφισβητούμενα συστήματα τεχνολογιών, χωρίς την πρότερη συναίνεση της επιστημονικής κοινότητας αλλά και των πολιτών; Ετσι δεν ξεκίνησαν οι αντιδράσεις πολιτών όσον αφορά τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας; 

Χαίρομαι που θέτετε το ερώτημα αυτό, γιατί η εγκατάσταση των «έξυπνων μετρητών» θα επιβάλλεται, θα είναι υποχρεωτική στους χρήστες/ιδιοκτήτες των κτισμάτων. Δεν θα έχουμε δηλαδή την επιλογή να προστατεύσουμε την υγεία μας από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που αυτοί θα εκπέμπουν είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Με τα επτά εκατομμύρια «έξυπνων μετρητών» που θα εγκατασταθούν στο μέλλον σε κάθε ηλεκτροδοτούμενο κτίριο στη χώρα μας πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργείται και εγκαθίσταται μόνιμα ένα αόρατο νέφος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας πάνω απ’ όλη την Ελλάδα, το οποίο θα ενσωματωθεί σε αυτό που ήδη υπάρχει από την εκπομπή των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Και φανταστείτε, στην προκήρυξη που έκανε η ΔΕΗ για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, δεν αναφέρεται ούτε ένα από τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των συσκευών. Ετσι περίπου θα είναι ο ψηφιακός smart meter (τέτοιοι είναι εγκατεστημένοι στην Αμερική) που θα αντικαταστήσει τους αναλογικούς μετρητές (μοιάζει με αυτούς) που έχουμε στην Ελλάδα Ετσι περίπου θα είναι ο ψηφιακός smart meter (τέτοιοι είναι εγκατεστημένοι στην Αμερική) που θα αντικαταστήσει τους αναλογικούς μετρητές (μοιάζει με αυτούς) που έχουμε στην Ελλάδα | 

● Υπάρχει καταμερισμός των «έξυπνων μετρητών» ανά γεωγραφική περιοχή ή θα ξεκινήσει από τις μεγάλες πόλεις; 

Οπως σας είπα, μέχρι το 2018, η ΔΕΗ θα τοποθετήσει υποχρεωτικά 170.000 «έξυπνους μετρητές». Περί τους 60.000, στον νομό Ξάνθης, 80.000 στον νομό Λέσβου, δηλαδή στα νησιά Λέσβος, Λήμνος και Αγιος Ευστράτιος, 20.000 στον νομό Λευκάδας, 7.000 στην Αττική και 3.000 στην κεντρική Μακεδονία. Οι υπόλοιποι 30.000 θα τοποθετηθούν προαιρετικά. Στη Θήρα 17.000, στην Κύθνο 3.000 και στη Μήλο 10.000. Αν παρατηρήσουμε λοιπόν με μεγαλύτερη προσοχή τους αριθμούς των «έξυπνων μετρητών» σε σχέση με τις περιοχές εγκατάστασής τους, θα δούμε ότι οι περισσότεροι θα τοποθετηθούν σε απομακρυσμένες -κυρίως παραμεθόριες- περιοχές της Ελλάδας και οι λιγότεροι στις πιο πυκνοκατοικημένες. Στην Αττική, για παράδειγμα, που έχει τους περισσότερους κατοίκους σε ποσοστό (35,35%, σύμφωνα με την απογραφή του 2011) αλλά και σε πυκνότητα (1.005 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλμ.), θα τοποθετηθεί μόνο το 3,5% των «έξυπνων μετρητών» από τη ΔΕΗ. Θεωρώ ότι αυτή η επιλογή προφανώς έγινε και για να αποφευχθούν πολυπληθείς οργανωμένες αντιδράσεις εναντίον της υποχρεωτικής εγκατάστασης των «έξυπνων μετρητών». 

Και το λέω αυτό γιατί ήδη η χρήση τους στο εξωτερικό (αναφέρεται κυρίως η Αμερική) αντιμετωπίζεται ως άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Και στη χώρα μας, προκειμένου να δελεαστούν ευκολότερα οι παραμεθόριοι «ιθαγενείς» από το επιχείρημα της εισόδου στην εποχή της τεχνολογίας και της ψηφιοποιημένης αυτοματοποίησης, η ΔΕΗ θα δωρίσει σε μερικούς από αυτούς τριάντα χιλιάδες «καθρεφτάκια»-οθόνες για να «βλέπουν το ρεύμα που καίνε online» και «να επιλέγουν διαφορετικά τιμολόγια στη διάρκεια του 24ώρου ανάλογα με το κόστος» προκειμένου «να βελτιστοποιήσουν την καταναλωτική συμπεριφορά τους». Για να μη θίξω και το θέμα ότι υιοθετώντας τους «έξυπνους μετρητές», ουσιαστικά θα ξεφορτωθούν... «έξυπνα» όλους τους υπαλλήλους που πόρτα πόρτα περνούν και καταγράφουν την κατανάλωση ρεύματος στην επικράτεια. 

● Η πολιτεία έχει ενημερωθεί από την επιστημονική κοινότητα για τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία; 

Ναι, το αρμόδιο υπουργείο έχει ενημερωθεί ήδη από την 1η Αυγούστου 2016. Εχει μάλιστα παραγγελθεί μελέτη-εισήγηση σε ομάδα επιστημόνων για τις δυνητικά επικίνδυνες πηγές ηλεκτρομαγνητικής (H/M) ακτινοβολίας. Και αυτή η μελέτη αφορά όλα τα θέματα, όχι μόνο τους «έξυπνους μετρητές», αλλά και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τα συστήματα wi-fi, τους πυλώνες της ΔΕΗ, κ.ά. 

● Υπάρχει λύση; Τι προτείνει η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε; 

 Επείγει ο επαναπροσδιορισμός των ασφαλών ορίων έκθεσης του πληθυσμού στις ηλεκτρομαγνητικές (Η/Μ) ακτινοβολίες -τύπου κινητής τηλεφωνίας- αλλά και η εφαρμογή εναλλακτικών ασφαλών τρόπων υλοποίησης της τεχνολογίας των «έξυπνων μετρητών». Γιατί υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Η ομάδα των ειδικών που συγκροτήθηκε, στην έκθεσή της στο αρμόδιο υπουργείο, πρότεινε για τους «έξυπνους μετρητές» -αλλά και για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τις οικιακές ασύρματες ηλεκτρικές συσκευές και για κάθε πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας τύπου κινητής τηλεφωνίας- να οριστούν ως ασφαλή όρια το ένα χιλιοστό των θεσμοθετημένων για τις ΗΠΑ ορίων έντασης ηλεκτρικού πεδίου (σε V/m). Ενδεικτικά, σας παραδίδω τον παραπάνω πίνακα και θα ήθελα ακόμη να επισημάνω πως τα ίδια όρια θα πρέπει να ισχύσουν, αθροιστικά, και για τους «έξυπνους μετρητές» παροχής ύδρευσης και υγραερίου, αν και όποτε αυτοί εγκατασταθούν στη χώρα μας. Επίσης, θα πρέπει να μειωθεί και το ανώτατο ισχύον όριο μονάδων εκπομπής «βρόμικου ηλεκτρισμού», κυρίως μετά τη σύνδεση του εσωτερικού δικτύου ηλεκτρικών γραμμών των κτιρίων με τους ενσύρματους μετρητές. Το ισχύον όριο των 50GS (Graham-Stetzer) μονάδων δεν είναι ασφαλές για τη δημόσια υγεία και θα πρέπει να είναι λιγότερο από 30. 

● Τα προτεινόμενα όρια στον πίνακα είναι κατά πολύ μειωμένα σε σχέση με τα ισχύοντα στις ΗΠΑ. Πώς να το ερμηνεύσουμε αυτό; Ακόμη και άλλες χίλιες φορές να κατέβουν τα όρια στη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία των συσκευών και ταυτόχρονα δεν θα βάλλεται η υγεία των καταναλωτών. 

Θα μπορούσαν οι «έξυπνοι μετρητές» να συνδέονται ενσύρματα; 

 Μα, φυσικά. Η απόλυτα ασφαλής για τη δημόσια υγεία υλοποίηση της τεχνολογίας των «έξυπνων μετρητών» θα πρέπει να γίνει ενσύρματα μέσω των οπτικών ινών. Αυτή η τεχνολογία είναι ανώτερη κατά δεκάδες χιλιάδες φορές, τόσο στην ταχύτητα όσο και στη χωρητικότητα, ταυτόχρονης μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων σε σύγκριση με την ασύρματη. Και μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη του την καινούργια γενιά οπτικών ινών, των οποίων οι δυνατότητες συνεχώς εξελίσσονται. 

Η ασύρματη τεχνολογία φαντάζει πλέον ξεπερασμένη όσον αφορά τις τεχνολογικές δυνατότητές της σε σχέση με την τεχνολογία των οπτικών ινών. 

● Τι προτάσεις δηλαδή κατατέθηκαν από την ομάδα εργασίας των επιστημόνων; 

Συγκεκριμένα, από την ομάδα των ειδικών προτάθηκε η ενσύρματη εξωτερική σύνδεση των «έξυπνων μετρητών» με τους εξωτερικούς μετρητές-συλλέκτες. Αλλά και όσον αφορά το εσωτερικό δίκτυο αυτοματοποίησης της χρήσης ηλεκτρικών και λοιπών οικιακών/κτιριακών συσκευών, προτάθηκε επίσης να γίνεται ενσύρματα. 

Η ενσύρματη ευρυζωνικότητα έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες. Στην Ελλάδα, παραδόξως, έχουμε μείνει πίσω. Δυστυχώς, χρόνια τώρα, παρότι ο περισσότερος κόσμος είχε αντιληφθεί να ανοίγονται στενά αυλάκια και να εγκαθίστανται οπτικές ίνες στις πόλεις αλλά και στην ύπαιθρο, η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της σύνδεσής τους με τα κτίσματα έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα. Αναρωτιέμαι, και πιστεύω ευλόγως, μήπως τα «ασύρματα» οικονομικά συμφέροντα κινούνται εις βάρος της πραγματικής τεχνολογικής εξέλιξης και εις βάρος της δημόσιας υγείας των πολιτών της χώρας μας.  

Εν κατακλείδι, μέχρι να καταστεί πλήρως υλοποιήσιμη η ενσύρματη σύνδεση των «έξυπνων μετρητών», η πολιτεία θα πρέπει να περιορίσει την ασύρματη εκπομπή τους στα προτεινόμενα ασφαλή όρια. Και φυσικά, να θεσμοθετήσει την εγκατάστασή τους ως ελεύθερη επιλογή των πολιτών. Μετά την απαραίτητη βέβαια ενημέρωσή τους για τα επιστημονικά δεδομένα των επιπτώσεων της χρήσης τους στην υγεία.


1. www.iarc.fr
2. www.deddie.gr
3. Assessment of radiofrequency microwave radiation emissions from smart meters, Sage Associates, Environmental Consultants, January 1, 2011
4. www.magdahavas.com
 
το διαβάσαμε εδώ
read more “Η νέα ασύρματη απειλή για τη δημόσια υγεία ”

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ