6 Μαρ 2016

Κάρολος Κουν, ΚουνΓΚ ΦΟΥ ΠΑΝΤΑ ΙΙΙ και οι πΟΡΔΕΣ του ΆραΜΠά ΣάΧη

Κόκκινη Προβιά και Κόκκινη Ζώνη πάνω απο
Ασπρόμαυρη γΟΥνα κι ένα ΔΕΞΙ κάτσε καΛά!
Σίγουρα θα μάθατε τα υπέροΧα νέα με το Νέο ΕπισόΔειο της Αγαπημένης Ταινίας ΜικρΏν και ΜεγάΛων, το Κουνγκ Φου Πάντα ΙΙΙ. Όλες οι Οικογένειες είχαν ενΘουσιαστεί φαντάζομαι με το ¨"το μυστικό είναι... πως δεν υπάρχει μυστικό" σε παλαιότερο επισόδειο....

Μα εκείνος ο τύπος, ο γιος Gουναράδων, ο πανηγυρτζής της πλάκας που πήγε και αιχΜαλώτησε τον ξανθό άγγελο μέσα σ΄ένα δωμάτιο απλά και μόνο για να συνεΧίζει να κλέβει ενέργεια απο μια νεαρή... και προΤιμά να πλαγιάΖει ολημερίς κι οληνυΧτίς για να κατακτήσει τον κόσμο με το Ψεύδος του... Ναι φίλοι μου καλά καταλάβατε.... εκείνος ο laPAS με τη Ζαρωμένη "RinA" που χρωστά και της ΜηΧαλλούς... και τον ζεί η Μάνα τον ΒΙΑζει που και που... εκεί που ΚΛάΝνει η ΑΛΕΠΟΥ... Εκείνος ο μπαγλαμάς ο Αξά των ΜπαούΛων... ο Σάχης της Αραβίας με τα 1000 και 1 ψέματα που το Θεό του δεν έΧει... ο Μέγας καρνάΒαλος ... με τα γυάλινα και τα πύλινα σκεύη της λαIκής τέΧνης... ο Μέγας ΓυροΛόγος... της πλάκας και των πλακιΔίων... συνεΧίΖει να θέλει να Χώνει τη Μύτη του ΠαΝΤου.... ως καlos eΣΤειάτορας... ΔολοπλόΚος... και Ειδικός στα θέματα Στρατού κι αερο...Λογίας.... θαρρεί πως η ΑνοηΣία του παραμένει 7σφράγιστο μυστικό για τις Δυνάμεις του Φωτός και της Αλήθειας....  

Έχει πολΥ πλάκα το ζούΔιο... πρΈπει οπΩσδήποτε να Δείτε την ταινία και να ΔιδαχτείτΕ... απο τους ΑληΘίΝούς Μάστερ με 40.οοο άστρα που δε μασάνε απο κάστρα κι αστροπελέκια....

Συλλογή από άλμπουμ ΚΑΡΟΥΖΕΛ
ΑστροπολιΤεία Ολόκληρη στην Πλατεία των ΑρίστΩΝ~~~ μια τεράστια αγκαλιά απο Αμυγδαλιές και ήλιους~~~ στην ΥπηΡεΣία προσΤασίας της ΖΩΗΣ.!

Τι θες και δεν έχει... απο ΧελΩνιντζάκια μέχρι ΑκΡιΔάκια... με 40 νταν ο καΘένας τους~~~

Αγλέπτε πως ΕΝ αλυσοδεμένο το ΑΡΙστερό του ΒρωμόΧερο?
Νταν Νταν... στις ΚεΦαλές των ΑπίΣτευτΩν ΥλιστΏν~~~
Ρέι ΤΣΙ κι Άγιος ο ΘΕΟΣ ΛΕΜΕεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
και ΠρσΈχτε το ΣαυροΤΑυράΤσι... που έκλεΒε τσι ή ΚΙ απ' όπου έΒρισΚΕ για να επιβιΩσει το EgO του... (είναι εκείνο το απίστευτο ΘηΡΙΑκι που Ζεί στη Λιλά Κρεββατοκάμαρα... πιο μαύρο κι απο Κάρβουνο~~~ πιο ΣκόΤος κι απο το Έρεβος~~~ πιο Άθεο κι απο το GAme Over και πιο Σάπιο κι απο το Θάνατο και το ΧάΡο Μαζί!!!~~~~~~°°°°°°^^^^^^ ΚΌφΤΕ ΤΟΥ το Ρεύμα Μια και Καλή Να ΜάΘει για μερικές Γύρες Ακόμη!!! !!! ! (Σαν το ΒρέΧει Κεφτέδες... και φταις και δε φταις.... που λεγε ο αγαπητός Πατήρ ημΩΝ...)

ΡόΔα είναι και ΓηΡίΖει ΦίΛοΣ~~~ ΓυΡίζει και ο Σκύλος... Έτσι ΦτιάΧτηκε το ΠαιχνίΔι Εξ ΑΡΧΗΣ του ΧρόΝου απο τον ΠατέΡΑ... Γιός κι Εκείνος δικός του... ΜΕΝ ~~~ για να φέρΝει το ΠλήΡΩμα του ΚρόΝΟΥ~~~ αλλά όπως τα αρκουΔΑκια,  Πάντα... ΜπερδΕΥεται το Έρμο... το ΠαιΔι κι αποΖΗΤΑ να ρουΦήΞΕι και το ΡΕΥΜΑ του ΠΑΤΕΡΑ και το ΠαιΧνίΔΙ όλόΔικό του να ΚΑΜΕΙ....
Τόση αΜνησΙΑ πια? Δε θυμάΤαι πως ΑΥΤΟΣ είναι ο ΡόΛος του? Να μαΖΕΥΕΙ τα ΚρίΜατα και να τα ΚΑΙΕΙ? Κι όχι να τα φυΛάει για δικά του?
Πως Ρόλος του Είναι να ΞΑΝΑμοιΡΑζει εξ αρΧής Δίκαια σε όλους κι ΟΧΙ να κάνει τον ΠΑΡΤΑΟΛΑ?

Φ'αΣεις είναι Τάκη... κι ΟΧΙ ΦασισΤάκι... μη μπρεΔεύΟυμε τη βούρΤσα με το ΞύΡισμα του ΓαμβροΥ ούτε το ΝΤΑκαΝτα με το ΤΑΨΙ που τον ΧορΕύουν τον ΝυμΦίο~~~

ΑΧ παραΣύρΘηκα όμως απο τη ΧΑΡΑ μου με την Υπέροχη αυτή και Ένδοξη Ταινία για μικρά και μεγάλα ΠαιΔιά... και δεν σας μίλησα για το Σάχη της Αραβίας... και τον Κάρολο Κουν....

(Θα λένε πάΛι μερικοί σε ΜΕΡοικούς τι πίνει και δε μας Δίνει.... τι φουμάΡει και γουστάΡει... κι άλλα τέτοια μπλακΧιουμορΙστικά για ΝηστιΚά... χαχαχαχαχα)

ΑΧ ΜελισΣούλα άχ ΜΕλλισΣάκη... 
https://www.youtube.com/watch?v=BgkVc2boMTc
Ποτέ μην πάΡεις τρύΠιο ΚουΒαΔάκι....

ή ΚόΣκινο να κουΒαΝείς ΝεΡό....
"ΛέΕΙ Κι" θα καταΛήΞΕι το ΜωΛό
στο πιο βαΘύ ΠηΓαΔΙ~~~
Κι Ας ΦωΝάΖι ΌΛΟ ΝΑΖΙ
με Χιονιά και με ΑγιάΖι
https://www.youtube.com/watch?v=2I5gW8pZdcE

ΑΣΤ@κους και Γ@ΡίΔες θα βλέπει στις ΝεΦέΛες~~~
σαν τα Νέα ΖΩδια που μπούΚαραν απο την Πίσω Πόρτα~~~
του ΠΑΤΡΟΣ οΛων
του ΖΩΟδόΤη ~~~
της ΠΗΓΗΣ των ΠάνΤων~~~

ΑΕΙ ΣΙkΧ ΤΎΡΙΆ ποντικοΓλυΚούΛηδες
πίσω στις ΤΡΥΠΕΣ του ΚΑΣΕΡΙΟΥ σας~~~

ΑΧΥΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ στ΄ΑΛΩΝΙΑ του ΧΡΟΝΟΥ
ούτε οι ΜυλΌπετρες
ούΤε το Ύδωρ που ΓυρίΖει το Μύλο~~~
ΟύΤε ΔαγκΏνουμε το Μήλο της ΓιόΡκης ... όπου δεν υπάΡΧει Αγάπη~~~
αL ΑντάλΩν και ταΛάντΩΝ ατάΛαντΩν μόνο και μόνο για το Μάτι κάποιοι ΚρυΦού ΝταΒατζΗ~~~
Η ΑφροΔΎτη της ΜύΛοΥ όμως... ΔΙΚΗ ΜΑΣ είναι~~~
όπΩς και η ΝΙΚΗ της ΣαμοΘράκΗς!!!

ΕίΡΩΝες Είμαστε ΜΕΝ
αΛΛα δεν ΚρεμΏμασΤε απο τα παπ@ρια ΚΑΝΕΝΟΣ

Για τη ΔΙΚΗ μας ΜΕγάλη ΓΗΙΝΗ ΟικοΓένεια ΦΡΟΝΤίΖΟΥΜΕ
ΠΑΝτιοΤΡΟΠΩΣ

Κι ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ ΗΘΟπλάστης ήταν~~~
αλλά δε διεκδίκησε και τα έργα που έπαιξε για Δικά του~~~ ούτε ΜΑγείρΕΥε με πΛαστά ΝομΊσματα~~~
Δε θα γίνουμε λοιπόν ΚρεμάστΡες για τα Κ@ρούΛια και τα ενΔύματα κανενός
ούτε για τις ΚοΡώνες, ούτε για τα ΦράΓκα οΎτΕ και για τα εΥρα σας ωΡε!!!

ΕίμεΘΑ ΩΡΑΙΟΙ και με ΧΡΕΗ που δε ΔΙΑΝΟείΣΤΕ ΚΑιΝ~~~
*κι ας κάΝΟΥμε πΩς ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ ΚΑΝ ΚΑΝ* !!!

Κάρολος Κουν: 

«Για να γίνουν θαύματα πρέπει να πιστεύουμε σε θαύματα»

Θα διεκΔΙΚΗσουμε και θα ΠάΡΟΥμε όμΩς ΠίΣΩ ότι μας ΑΝΗΚΕΙ
για να ΘΡΕΨΟΥΜΕ ΟΙΚΟγέΝειες
ΕσείΣ πάΡτε Χάντρες και ΚαθρεΦτάκια.... να κυτιΈστε
μέΧΡΙ το Επόμενο GamE OveR
και ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ~~~ (χοΡός κι ΕΤΟΥΤΟΣ ΕΝ!!!)

Θα σας ΘυμόΜαστε σαν Αδέλφια μας και θα σας αγαΠούΜε Πολύ
αΛΛά τΩΡΑ είναι η ΏΡΑ για ΚΑΡΝΤΑΣΙΑ και ΚΑΡΔΑΡΕΣ
για ΚΑΡΑΦΕΣ και ΚΟΥΠΕΣ~~~

Κι ο ΙούΔας ΚαλΩς ΕφίΛαγε... τα Έρμα~~~
ΠροΒΑΤΑκιΑ ήΜασταν και σε ΡΑχΟΎλες Βόσκαμε
αλλά ΑΡάΚΙα για σφαΓΗ ή για ΣούβΛΑ δε θα γίνουμε πΟΤΕ!!!

Κουνγκ ΦΟΥ για ΠΑΝΤΑ
με βιολιά και βιολεντσέλα
με ΆρπΙες, ΌρΝιΘες, ΚουτόΡνιΘες και Κόκκινη Κορδέλα~~~
εκεί που τη ΦοΡούν οι ΜΑΝιάΤες
και οι σαΜάνΟΙ ΟΥΛΟΙ~~~~

LOVE U GUYS and GIRLS
KeeP WALKinG ~ KeeP DanCing ~ KeeP LauPhING ~ εκ του ΛάουΦεν και ΠφίνΓκΣΤΕΝ ή ΑγγλιΣτί laughing αν αγαΠάτε~~~
κι αν είσΑΙ και ΠΑΠΑΣ με την αράΔα σου θα πας... που λέμε και οι λάτΡεις του GreeKlisch~~~ 

PS: THemE 12 akomh pennes gia na GraFoun ki aLLoi EIrΩNes
Kai 12 KithaRistes Kai DraMerS na paiZOUN della mousiCa san PiaNiStes.

Προσκλήσεις δε χΡειάΖονται
όποιο ΦυΛΛαράΚι γουΣΤάΡει
ΗΡΩα να ΖωΓΡΑΦΗζει
ας ΧκοιΝωΝεί με τοΥς ΔΙΑχειριστΕΣ του σηΜειΩμαΤαΡίου τoΎτου~~~
ή ΑΚόΜη καλΎτERA με το ΠΝΕΥΜΑ το ΑΓΙΟ, το ΚΥΡΙΟ το ΖΟΩΠΟΙΟ 
και το ΧΡΙΣΤΟ ΛΟΓΟ που ΚΑΤΟΙΚΕΙ εντός τοΥ 

ΣΥΝχωΡούΜε ΟΛΟΙ
ΣΥΝχωΡεμέΝα ΟΛΑ
με αγάπη και ΘέΛηΣη
ΤραΓιά και ΑίΓες ταγμένα στη ΘΥΣΙΑ για το ΣχέΔΙΟ του ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ
ΣτάΜνες ΎΔΑτος και ΣποΡείς ΧΩραΦιΩν για τη Νέα ΣποΡα΄
Καθώς το ΘΕΡΟΣ δεν ΑΡΓΕΙ~~~

ΜυρίΖει Άνοιξη...
Κι ο ΜάρΤης ΓδάρΤης και ΠαλουΚοκάΦτης~~~

Αλλάααααα το  ΜΑΗ πιάΝΟΥΝ του ΜαγίοΞυΛο~~~


Πηγές και ΣΥνΔΕΗσειΣ
 ΥΓ2~ Για τα ΠαραΜύθια της ΧαΛιΜας
και τις 1000 + 1 ΝύΧτες της ΣεΧραΖατ. θα σας γράΨουμε ΑρΓκΩτερρα~~~
τΏρα έΧουΜε να ΣχοΛηΘούμι μι του ΔΙΚΟΥ μας του Χαλι...
Σαν Χαλί εκ της ΠερΣίας... και ΧαλάΚια ΙνΔίας...
από ΑΓΝΟ ΠΑΡΘΕΝΟ μαΛΛί~~~ °°° ***
ουχί Άλλο ΧάΛι βρε ΜιΧάλη!

Με ΣφραΓΗδα ΔΩΡΕΑΣ
εκ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ
κι όχι Γίδας ΔώΡα με ΚέΡαΤα αΜαΘΕΙΑΣ~~~
και KiSSes με γΕΥση ΦράΟΥΛΑςςς

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ