27 Ιουλ 2015

Το ηλεκτρικό σύμπαν ως εξήγηση της μυθολογίας και της ιστορίας της Γης

Recovering the Lost World,
A Saturnian Cosmology -- Jno Cook 

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο-μελέτη της Jno Cook προσδοκά να εξηγήσει με όρους συμπαντικών ηεκτροδυναμικών ενεργειών, ή αλλιώς μέσω της θεωρίαw του πλάσματος, την μυθολογία και τις θεότητες του παρελθόντος ως τη χαμένη ιστορία του πλανήτη μας... 

Μια ιστορία που δεν εξηγήθηκε ποτέ επαρκώς και που με τη μελέτη αυτή αποκτά μια άλλη διάσταση. Μια διάσταση έξω από τα στεγανά της επίσημης ιστορίας και αρχαιολογίας. 

Είναι δωρεάν σε μορφή ιστοσελίδας ώστε, όπως η δηλώνει η συγγραφέας, να μπορεί να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, αλλά και να είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. 

το λινκ για το βιβλίο http://www.saturniancosmology.org/

εδω ένα πρώτο απόσπασμα της εισαγωγής...

"... a large planet stood above the North Pole
for a very long time."
That is what all the mythology throughout the world uniformly states -- mythology from every nation, region, tribe, and period, in thousands of languages, in hundreds of forms, from every continent -- they all resound, "a large planet stood above the North Pole for a very long time." Every country, that is, except those more than 10 degrees below the equator. 
The mythology of regions as far removed from each other as Siberia, North Africa, and Guatemala all agree. If the mythology is true (and what other conclusion could be drawn), then the fact that a large planet stood at the northern horizon is true. How this could be, is a matter which this text will attempt to address. 
As others have also done, I will suggest that this planet was Saturn. From other sources we can estimate that the planet Saturn moved on a wildly elliptical path around the Sun in the remote past, entering the Solar System at very long intervals. Some time in the last 3 million years, perhaps after passing Jupiter, Saturn was drawn into a much closer orbit around the Sun, very near Earth. And from 10,900 BC, Saturn captured and held the Earth in a sub-polar position lasting until 3147 BC, when Earth broke away. 
he did not reason himself into in the first place."
-- Jonathan Swift 
This is, however, exactly what I will attempt to do with this text: I will try to tell the actual history of the world and humanity -- in spite of the knee-jerk reactions and spitting noises you may see and hear from those who feel they know better. This is not my story, but the efforts of a great many people, and based on evidence in plain view. 
My starting point is the postulate that myths throughout the world should be taken at face value. For the recurring worldwide mythology this is almost completely obvious. No other form of meaning can be assigned. 
An attempt to apply local culture and limitations to mythology almost always meets with failure because of a lack of appreciation of the constant refrain of identical themes by peoples who have remained completely foreign to each other -- who have never had cultural contact. Any theory of mythology based on limited and local origins will fail to translate to the hundreds of additional instances across the world. This holds true also for all the variations of analogies that are presented to us as explanations of mythology: notions of ritual, model behavior, allegories of nature, personifications of the weather.
This leaves only the historicity of mythology. It has an evidential character which is absolute. If myth tells us that a large planet stood above the northern horizon, then we are stuck with this as fact. It cannot be negated, waived aside, or turned into an allegory. It only remains to investigate how this could have been so. Mythology is history.
Of course it is not always astoundingly clear. Frequently we are met with wording which is no longer understood, and frequently it will be easier for us to elicit metaphors from our own culture and language in an attempt to explain the inexplicable. This is probably the most frequently made mistake in investigating mythology.
Mythology represents a history stretching into the depths of time. On the other hand, the accepted mainstream history is a 2000-year record of rewriting and softening of facts, created for the sake of sanity and the comfort of your soul. It is a history of the survivors, written to cover their suspicions and allay any fears. It was initiated with the scrutiny of myths by Plato, and has grown since the Renaissance, culminating in the scientificism of the last hundred years. If the narrative based on conventional wisdom suits you, you should stop reading here, for the story presented here will get progressively stranger. Be comforted, though, that this will not be about crashing meteors, undetected planets, or visits by aliens.
The story of what has happened to Earth has no plot and no direction, and makes no sense. This is, in fact, one of the basic parameters of myth: there is no encompassing teleological design, it does not teach, it does not glorify, it does not propose any new arcane knowledge. It only recounts the past.
Returning now to that large object in the sky:
-- Dwardu Cardona (1978) [note 1]
It rotated, in fact, in a circle around the polar axis. From a vantage point 15 to 20 degrees of latitude further south than Mesopotamia and Egypt, the Guatemalan Popol Vuh recounts that it rose out of an ocean and sank back into it every day for what appears to have been some 2500 years starting 12,900 years ago. ΠΗΓΗ
"You cannot reason a person out of a position
"The evidence of myth which points to Saturn having once occupied a position above Earth's north polar regions is voluminous. There is not a race on Earth that has not preserved at least one account which states as much. According to this evidence, Saturn occupied a central position in the north celestial regions. It rotated, and rotated widely; but other than that, it was immovable.

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ