30 Νοε 2010

Ο ΟΡΦΕΑΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ... ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ

Ο ΟΡΦΕΑΣ (Ορφική Φιλοσοφία) ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ (η αληθινή)

γράφει η Μαρία Ιω. Σίδερη

Πρέπει να ανησυχούμε! Κάτι περισσότερο: πρέπει να υπερβούμε το σκάμμα της ανησυχίας και να περάσουμε στον εφαλτήρα της αντιδράσεως. Με πρώτο και κύριο σκοπό την αφύπνιση.

Πρέπει, δηλαδή, να ξυπνήσουμε. Επειδή τώρα μοιάζουμε με τους κοιμισμένους και τους αποκαμωμένους που ήδη εκραύγαζε, όμοιος με τη Σίβυλλα του, με άγρια φωνή και αφτιασίδωτη- ένθεη δηλαδή - ο Ηράκλειτος. Εκραύγαζε για να ξυπνήσουν οι πολλοί. (απόσπασμα 73: «ου δεί ωσπερ καθεύδοντας ποιείν και λέγειν» μτφρ. δεν πρέπει να ενεργούμε και να μιλούμε σαν κοιμισμένοι, και απ. 89: «τοις εγρηγορόσιν ένα και κοινόν κόσμον είναι, των δε κοιμωμένων έκαστον εις ίδιον αποστρέφεσθαι» (μτφρ. για τους ξυπνητούς ο κόσμος είναι ένας και κοινός, ενώ οι κοιμισμένοι στρέφονται καθένας στον κόσμο του). Και τότε, λοιπόν, υπήρχαν οι κοιμισμένοι. Τότε, που από όποια πλευρά κι αν το δει κανείς, όσο κι αν αυταπατάται για την.... «πρόοδο» και την «εξέλιξη» που έχει δήθεν πετύχει η ανθρωπότητα και τον «λαμπρό πολιτισμό» μας των καλωδίων και των εργαστηρίων, ήταν μια εποχή, ασύγκριτης προς τη σημερινή, ευρωστίας για τον άνθρωπο. Ευρωστίας πνευματικής, προ πάντων. 

Και για να αρχίσει να διαλύεται και τούτο το παραισθησιογόνο νέφος που πολλοί, με κίνητρα κάθε άλλο παρά ευγενικά, απλώνουν, το πνεύμα δεν είναι κάτι που εναντιώνεται στην ύλη. Είναι , αντιθέτως, ως ουσία, εκείνη η μορφή ενέργειας που συνέχει από μέσα την ύλη, της προσδίδει είδος, μορφή. Μορφή βιώσιμη, άρτια, εξελίξιμη, ικανή και λειτουργική. Επειδή το πνεύμα , που συνάπτεται προς την Μήτιν, την πολύτροπη Νόηση, ως κύριο κατηγόρημά της έχει την κριτική ικανότητα. 

 Συνεργεί λοιπόν, το πνεύμα, καθοριστικά στην οντογονία, προσδίδοντας στα στοιχεία, από όπου θα προκύψουν οι δομικοί υλικοί σχηματισμοί, σύσταση κριτική, ικανή να αποδώσει «ένυλα είδη», σώματα, μορφές και τρόπους που ανταποκρίνονται στην φυσική νομιμότητα , στην εξελικτική δυνατότητα, ως μονάδες και μέλη όλων των συνόλων, όπου συμπεριλαμβάνεται μια οντική μονάδα: το σύνολο του γένους του, του περιβάλλοντος του, των άλλων ειδών και γενών και, τέλος, το Παν. Γι' αυτό και οι ιδιότητές του, που εξαίρονται και στο γνωστό «Σύμβολο της Πίστεως» του Χριστιανισμού «Πνεύμα Άγιον, Κύριον, Ζωοποιόν», είναι απολύτως σύμφωνες προς την φύση του Πνεύματος. Και βέβαια προέρχονται από τις αναφορές σ' αυτό της Ελληνικής (Ορφικής) Θεολογίας. Το πνεύμα είναι η ζωτικότητά μας, εφ' όσον μάλιστα είναι και σύμφυτο προς την ζωογόνο ψυχή.

Ο Κόσμος- οι Κόσμοι- είναι έμπνοοι και έμψυχοι. Κύριο αξίωμα της Ελληνικής Θρησκείας. Και το σύνολο των άλλων γεννημάτων της φύσεως διατηρεί και εξασκεί το Πνεύμα του, όχι μόνον για την αυτοσυντήρησή του, αλλά και για την συμφωνία, μέσω αυτού, του καθενός προς το Άλλο, ειδικό και γενικό.

Είναι λοιπόν η Φύση ένα ανοιχτό σύστημα, όπως ακριβώς ανοιχτό σύστημα είναι το πρωταρχικό Αίτιο και Πηγή των πάντων, το Εν, ο Νοητός κόσμος, υπακούοντας στον Νόμο της προόδου και της δημιουργικής ενεργητικότητας, τον Νόμο της Ανάγκης και της Πειθούς (=Νοήσεως). Η πρωταρχική, προ-κοσμική, προ-οντολογική αυτοαναίρεση της εντελέχειάς - της ολικής τελειότητας του Νοητού Κόσμου- για χάρη της μεγάλης και αβέβαιης περιπέτειας του Γίγνεσθαι - δηλαδή της Γενέσεως και της όλης εξελικτικής διαδικασίας των όντων- είναι η πρώτη, η υποδειγματική και άπιαστη κίνηση αυταπαρνήσεως της αυτάρκειάς του, αλλά και αφυπνίσεως[1].

Επίσης, τότε αρχίζει η σταδιακή μεγιστοποίηση ενεργοποιήσεως του Πνεύματος. Το μεγάλο αυτό θέμα δεν μπορεί να εκτεθεί περισσότερο εδώ. Τονίζεται πάντως ότι το Πνεύμα δηλώνεται: α) σαν το Είναι, η Ουσία, της Νοήσεως και β) σαν η ζωτική ικανότητα προς λειτουργία των όντων. Έτσι συμπεραίνεται πως ο πνευματικός άνθρωπος είναι ένας ευφυής άνθρωπος.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ ( Ασπάλακες)

Πρέπει πλέον να διευκρινιστεί ότι ευφυής σημαίνει όχι τον «πονηρό», το «σαϊνι», τον «καταφερτζή»· όχι αυτό που κατήντησε να σημαίνει η λέξη «ξύπνιος», «έξυπνος», δηλαδή το αρπακτικό, τον καιροσκόπο, τον εκμεταλλευτή «ευκαιριών» με σκοπό το στενά προσωπικό και πάντοτε υλιστικό «συμφέρον». Κάθε άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ίδιοι που έφεραν τη χώρα σε κατάσταση δουλείας και εξαθλιώσεως και τον λαό μας στην απόλυτη διαφθορά, τη λήθη και τον λήθαργο, αυτοί είναι και οι πνευματικά και ηθικά αποκοιμισμένοι, οι αποκαμωμένοι. Κάτοικοι υπονόμων και σπηλαίων.

Καιροσκόπος στην λατινική είναι speculator. Η λέξη έχει δύο σημασίες: α) ο παρατηρητής των καιρικών φαινομένων, ο «χαλαζοφύλακας» και β) ο υποχθόνιος, ο κατάσκοπος, αυτός που ενεργεί υπόγεια. Specus είναι το σπήλαιο ( Ελλ. και σπέος), ο υπόνομος, το τούνελ. Αυτά και για την πάντοτε ενδιαφέρουσα σημειολογία των λέξεων. Από τις δύο παραπάνω σημασίες, η μεν πρώτη απέκτησε αυτήν που έχει τώρα ( καιροσκόπος-σπεκουλαδόρος) από μετασήμανση της αρχικής, αλλά η δεύτερη διατήρησε την εκ του specus-σπέους-σπηλαίου. Πράγμα που, τελικά, οδηγεί λογικά και καταλήγει ότι ο καιροσκόπος (κοινώς σπεκουλαδόρος) είναι ένας σκοτεινός, αντροδίαιτος αρουραίος, τυφλός ασπάλακας, πλάσμα των υπονόμων, ένας νεωτερικός άνθρωπος των σπηλαίων που στερείται την αγνότητα και το αίσθημα δικαιοσύνης που συνέδεε τους παλαιούς κατοίκους των σπηλαίων σε κοινότητες ισοτιμίας. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα.

Πάντως, όταν ο Πλάτων μιλούσε για εκείνο το σπήλαιο της Αυταπάτης, προφανώς δεν είχε κάν τα ερεθίσματα να υποθέσει πως κάποτε, σε μια παράξενη μελλοντική εποχή, οι speculatores θα καταντούσαν τον κόσμο σπήλαιο καθολικής Απάτης, μοχθηρίας, φθόνου, Λήθης- δηλαδή θανάτου πνευματικού- και ψυχικής αποστερήσεως.

Η Ελλάδα, οι Έλληνες, η Ελληνική ενατένιση του Κόσμου, υπέβαλαν την οδό της Αρετής ως προσωπικό και συλλογικό ιδεώδες. Και τούτο ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη φιλοσοφική ή κοινωνική άποψη του καθενός.

Και οι νόμοι αυτό το ιδεώδες προστάτευαν. Και από μια αγωνιώδη εμμονή σ' αυτό το ιδεώδες περιέπεσαν μάλιστα σε σφάλματα και υπερβολές, ακόμη και αδικίες: εξορίες δικαίων, καταδίκες και θανατώσεις! - αυτά, εκεί προς τα τέλη της ακμής των πόλεων, τότε που οι βάρβαροι είχαν υποσκάψει τα πάγια ήθη και έθη χιλιετηρίδων. Αλλά το κίνητρο δεν ακυρώνεται από το δυσανάλογο προς την αξία του μέτρου αποτέλεσμα. Και το κίνητρο ήταν η διαφύλαξη της Αρετής, ιδίως της πολιτικής- κοινωνικής αρετής, πάση θυσία, η διατήρηση του απόλυτου προβαδίσματος του κοινού αγαθού έναντι του προσωπικού συμφέροντος- ολικού και όχι μόνον υλικού. Το ίδιο ανεπιθύμητη με τη συσσώρευση πλούτου ήταν και η συγκέντρωση υπερβολικού θαυμασμού σ' ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωπολατρεία, οπαδισμό (σημερινά σημεία των καιρών), δηλαδή, σε «πάγωμα» της κριτικής σκέψεως» σχετικά με τα έργα και τα λόγια του προσώπου αυτού.

Το μόνο αγαθό του οποίου η αύξηση ήταν κύριο αίτημα κοινωνικό και επίμονος αγώνας προσωπικός ήταν η Παιδεία - αλλά και αυτό μέσα από συλλογικούς διαλεκτικούς σχηματισμούς και πρακτικές. Η πράγματι δια βίου Παιδεία, που δεν αποδίδει σωρούς «γνώσεων» (σήμερα λέγονται «πληροφορίες»)· αλλά δημιουργεί ανθρώπους ικανούς να αφορμώνται, από τον διδασκόμενο λόγο, τον Δρόμο για να προχωρήσουν στο δικό του μονοπάτι ο καθ' ένας· χωρίς να χάνουν την κεντρική κατεύθυνση, προωθούσαν την βασική αξιωματική θέση σε μια σειρά νέων δυναμικών στοχασμών, σε νέες στροφορμές, θα λέγαμε. Έτσι ο αρχικός εισηγητής μιας θεωρίας, μιας οδού προς την Αλήθεια, εύρισκε στους μαθητές του άξιους συνεχιστές. 

Αυτό, άλλωστε, επεδίωκε, αυτό ζητούσε όταν τόσο αυστηρά τους επέλεγε, όπως είναι γνωστό από τα κριτήρια του Πυθαγόρα ή του Πλάτωνα π.χ., βάσει των οποίων εδέχοντο ή απέρριπταν εκείνους που εξέφραζαν την επιθυμία να εισαχθούν στις σχολές τους. Μάλιστα, μη λησμονούμε πως αυτή ακριβώς η άτεγκτη και μη εξαγοράσιμη (όπως σήμερα) με χρήματα αξιολόγηση, έφερε την απόρριψη του ζάπλουτου αλλά τραχύ, βίαιου και τυραννικού Κύλωνος του Κροτωνιάτη· και η απόρριψη την συνωμοσία, τη διαβολή και τον πόλεμο κατά του Πυθαγόρα και τέλος τον διωγμό της Σχολής του, τον θάνατο των μαθητών του (εκτός από δύο) όταν το απύθμενο μίσος των οπαδών του Κύλωνος τους οδήγησε να πυρπολήσουν την οικία όπου ευρίσκοντο οι Πυθαγόρειοι. Και κατέληξε στην αυτοεξορία του ίδιου του γέροντος πλέον Πυθαγόρα στο Μεταπόντιο όπου και τελείωσε την ζωή του. Αυτό το απύθμενο μίσος των «σπηλαιανθρώπων» της τότε εποχής είχε σαν συνέπεια, τραγική ίσως για την ανθρωπότητα, την κατάρρευση των προσπαθειών του Πυθαγόρα για την ίδρυση μιας πόλης φιλοσόφων, ίσων και ισότιμων καθ' όλα. Το ακραίο αυτό γεγονός μπόρεσε να συμβεί σε πολιτισμικό- πολιτικό περιβάλλον αντίθετο προς το πνεύμα και την πρακτική που επικρατούσαν στην κυρίως Ελλάδα.

Οι σπηλαιάνθρωποι - speculatores ένα πράγμα μισούσαν και μισούν θανάσιμα: την Παιδεία και τους πνευματικά εργαζόμενους ανθρώπους που αρνούνται να τους παραδοθούν. Το βλέπουμε στις μέρες μας σαν κανόνα, σαν καθολική κοινωνική γραμμή, «νόμιμη» και αποδεκτή- όπως κάθε κακία, ανοησία και ανηθικότητα.

Ο ίδιος ο Πλάτων, που συνηθίζεται να τον παρουσιάζουν σαν αιθεροβάμονα, σχεδόν χαμένο σε αναζητήσεις «ατομικής σωτηρίας», λίγο γκουρού, λίγο ψοφολάγνο - βεβαίως και δεν ήταν έτσι- αν και βίωσε επίσης τα πρώτα γεγονότα/ προμηνύματα της επερχόμενης καταστροφής του κόσμου του, του Ελληνικού Κόσμου, αν και βίωσε, επίσης, τον ψυχρό θάνατο του διδασκάλου του- έργο καιροσκόπων και συκοφαντών και αυτό- αν και, όπως ήταν επόμενο, έπεσε σε βαθειά και πολύπλοκη, θα λέγαμε, υπαρξιακή κρίση, άφησε σαν απόσταγμα του καλού, πεπαιδευμένου, πνεύματός του τα τρία πολυτιμώτερα έργα του:

 • · Τον «Τίμαιο»- το μοναδικό του έργο που αναφέρεται στην Γένεση και τη Σύσταση του Κόσμου όπου προβάλλονται ρωμαλέες θέσεις της Ορφικής Κοσμολογίας.

 • · Την «Πολιτεία» όπου πραγματεύεται το ερώτημα «περί δικαιοσύνης», σε τι συνίσταται μια Πολιτεία Δικαίου. Τι είναι «άδικη Πολιτεία» και τι άδικη ψυχή και άδικο πολίτευμα, για να καταλήξει ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται σε μια Πολιτεία είναι συνάρτηση του ήθους δηλ. της δικαιοσύνης και αρετής των αρχόντων ( κάτι μας θυμίζει αυτό) και να προτείνει ως μόνο ανάχωμα στην καταιγίδα της αδικίας την Παιδεία.

 • · Τους «Νόμους» όπου, εκκινώντας από την φιλοσοφική αντίληψη ότι στην ανθρώπινη κοινωνία κυρίαρχη θέση έχει η αρετή ( =φρόνηση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη και ανδρεία) και το κοινό συμφέρον, προτείνει ένα πλήρες νομοθετικό σύστημα που θα εφαρμόζεται με την πειθώ και εν ανάγκη μόνο με τον καταναγκασμό. Μια πολιτεία δικαίων νόμων βασισμένων στην πειθώ και την διαπαιδαγώγηση.

Δεν εισακούστηκε, δεν μπόρεσε να πείσει τους σύγχρονούς του να ιδρυθεί μια πραγματική Πολιτεία Δικαίου ανάλογη με αυτή που είχε οραματισθεί, της οποίας η υλοποίηση θα μπορούσε να είχε ανατρέψει τον πανανθρώπινο ιστορικό ρου. Αντίθετα δοκίμασε την σύλληψη και τη δουλεία! Είχε όμως φίλους, και αυτοί τον απελευθέρωσαν και τον βοήθησαν να ιδρύσει την Ακαδημία. Και, βέβαια, αυτή, η Ακαδημία διέσωσε εκείνα τα στοιχεία-όπλα, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, με τα οποία η ανθρωπότητα καταπολέμησε την πνευματοκτόνο λαίλαπα που ακολούθησε την πτώση του Αρχαίου Κόσμου. Μάλιστα η πίστη του Πλάτωνα στην αναγκαιότητα των κοινωνικοπολιτικών του οραμάτων, τον οδήγησε και στην διοργάνωση μιας εκστρατείας ιδεολόγων στην Μεγάλη Ελλάδα, Ακολούθησε πραγματική πολεμική σύρραξη δυστυχώς δε η ήττα και ο θάνατος αυτών. Απεδείχθη πάντως ακόμη μια φορά πως η πνευματική οδός οδηγεί πάντοτε στην ανάγκη της δράσεως για να βρει η Αλήθεια τόπο και θέσεις στον κόσμο. Ίσως, λοιπόν, υπάρχει ακόμα κάποια σπίθα ελπίδας απέναντι στην νέα λαίλαπα που ο σημερινός άνθρωπος βιώνει καθημερινά. Αρκεί να βρεθούν οι Ταγοί!

Οι ταγοί όμως λείπουν προς το παρόν, ή βρίσκονται σε.... μακροχρόνια άδεια! Και οργιάζουν οι σπεκουλάτορες. Αυτοί που λυμαίνονται ασύστολα τον κόπο άλλων. Από τις συντάξεις των απομάχων που εργάστηκαν μια ολόκληρη ζωή, μέχρι τα πνευματικά δημιουργήματα. Υλικές και πνευματικές αξίες, όλα στο ξεπούλημα. Οι πρώτες ξεκοκκαλίζονται από τα «σαΐνια», οι δεύτερες αντιγράφονται ασύστολα και μεταπωλούνται από άλλα «σαΐνια», κακοαντιγραμμένες απομιμήσεις ιδεών και θεωριών απλωμένες σε αυτοσχέδιους πάγκους. Η ηθική στάση απέναντι σε κάθε δημιουργό, υλικού ή πνευματικού έργου, είναι ο σεβασμός και η εντιμότητα. Σε κάποια άλλη εποχή, στον ίδιο όμως τόπο, ο ανήθικος θα είχε να αντιμετωπίσει την Ηλιαία και τους Ένδεκα! Επειδή τότε η Ελλάδα ήταν τόπος Πολιτισμού και την κατοικούσαν πνευματικοί άνθρωποι, ευφυείς και ενάρετοι, ξυπνητοί, αρκετά υπερήφανοι ώστε να μην καταντούν λογοκλόποι και να επαίρονται και, δυστυχώς, να επευφημούνται όπως σήμερα για την όποια λωποδυσία.

Σήμερα σε ποιόν τόπο ζούμε; Πολύ φοβάμαι πως ό, τι κι αν είναι, Ελλάδα δεν είναι. Μήτε και Έλληνες είναι όσοι τον λυμαίνονται. Έλληνες κατά το είδος, κατά την συμπεριφορά, κατά την εσωτερική τους, δηλαδή, μορφολογία. Γιατί και κατά τον Ισοκράτη: «Αισχρόν ει τούνομα φέρειν, κουχί το είδος».

Δυστυχώς, πολλοί, πάρα πολλοί, ζουν ανάμεσά μας, καιροσκόποι, αρπακτικά του κόπου άλλων για να αναδυθούν αυτοί , οι κοινοί λωποδύτες, στο φως της δημοσιότητας και της αναγνώρισης και να καταποντίσουν στη λήθη τον δημιουργό του όποιου έργου. Ζητώντας τι άλλο παρά τη συσσώρευση πλούτου και, προπάντων, φήμης ( και ...οπαδούς!) που δεν τους ανήκουν.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι στο είδος αυτό, που έχει βαθειά αλώσει την γνήσια συνείδηση των σημερινών Ελλήνων, κατατρώγοντας τις βαθειές της ρίζες, ανήκουν και πολλοί αυτοαποκαλούμενοι «διδάσκαλοι» της Ελληνικής Παιδείας. Αυτοί υπόσχονται στους διψασμένους το άγιο νάμα της αναβιώσεως, της αναγεννήσεως της Ελληνικής τους ψυχής. Αλλά δεν είναι παρά σοφιστές. Κάπηλοι, «έμποροι μαθημάτων», «εριστικοί ανταγωνιστές» κατά τον Πλάτωνα (Σοφιστής). Έτσι η Ελληνική Παιδεία, το θεμελιώδες έρεισμα της αναγκαίας εξυγιάνσεως του τόπου μας ( και του Κόσμου όλου, για να θυμηθούμε τον Σικελιανό) ακυρώνεται και μάλλον βεβηλώνεται από «κοιμισμένους» (βλ. Ηράκλειτο) που μεταδίδουν τη νόσο τους όπου εγγίζουν. Εφθάσαμε, λοιπόν, να επικροτούμε τους αδίκους, τους ήδη σχολάζοντες στις όχθες του ποταμού Αμέλητος ( Πλάτων: Πολιτεία) και βλέπουμε με «μισό μάτι» όσους πραγματικά κοπιάζουν και, δυστυχώς, ερήμην και εν αγνοία τους τροφοδοτούν τους «σπεκουλάτορες» με πρώτες ύλες.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Γίνεται φανερό λοιπόν, πως η αφύπνισή μας πρέπει να ξεκινήσει από την αναθεώρηση/ανατροπή μέσα μας της επιδοκιμασίας προς τους πονηρούς, τους «καταφερτζήδες», τους λαλούντες και μη λέγοντες. Με τη συνειδητοποίηση πως η Ελληνική μας Ψυχή ζητεί τον κοινό Λόγο, τη σχέση της με το Σύμπαν και την Κοινωνία, όχι «ατομικές σωτηρίες». Η Παιδεία είναι το μέσον. Αυτή θα μας οδηγήσει και στην πολιτική, κοινωνική και προσωπική κάθαρση και ανασυγκρότηση. Αυτή θα μας βοηθήσει να αντιδράσουμε στην ορμέμφυτη ροπή της εθελοδουλείας και της χειραγωγήσεως που δεν αρμόζει σε Έλληνες.


Μαρία Ιω. Σίδερη
Νοέμβριος 2010

[1] Ο Νοητός Κόσμος ηθελημένα ανοίγει τον εαυτό του και έκτοτε προσφέρει τις Πρώτες Αρχές που συνεχώς μεταστοιχειώνονται σε ουσίες και δυνάμεις οι οποίες αναπαράγουν και διαιωνίζουν τους Κόσμους.
read more “Ο ΟΡΦΕΑΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ... ΤΥΦΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ”

Είμαστε η Μεταλλουργία της ΕΥΡΩΠΗΣ!!!

'Ολοι γνωρίζουμε τον πλούτο που έχει η χώρα μας, είτε αυτός λέγεται πετρέλαιο, είτε λέγεται φυσικές ομορφιές, είτε ήλιος, νησιά και ορυκόε πλούτος. Αυτό που γίνεται σαφές είναι πως θέλουν και αυτά να μας τα "κλέψουν", να τα εκμεταλλευτούν δίχως να μας πληρώσουν ή να τα εκμεταλλευτούν εις βάρος μας μαζί με την "σημερινή" Τουρκία...  όπως αναφέρουν δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για συνεκμετάλλευση πετρελαίου στο Αιγαίο...

Διαβάστε και το ακόλουθο σχετικό κείμενο:

Για πρώτη φορά ένας πρώην υπουργός βόρειας Ελλάδας των κυβερνήσεων Καραμανλή, ο κ. Νίκος Μάρτης αποκαλύπτει με έγγραφη αναφορά του στον Κώστα Χαρδαβέλλα το σκοτεινό και ελεεινό πολιτικό παρασκήνιο στη χώρα μας γύρω από τον πλούσιο ορυκτό πλούτο που διαθέτουμε. Η πρώτη φράση του εγγράφου του κ. Μάρτη δίνει ακριβώς την εικόνα και τη σημασία που είχε για τη χώρα μας το θέμα αυτό:

«Το 1981, έτος αφετηρία της εισόδου της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα ως 10ο μέλος ο πρόεδρος της ΕΟΚ Γκάστον Τορν δήλωνε ότι : «Η Ελλάδα μπαίνει στην Ευρώπη με 3 πλεονεκτήματα 1) την Εμπορική Ναυτιλία, 2) τον Ορυκτό της πλούτο και 3) το επιχειρηματικό δαιμόνιο των ελλήνων».

Αυτά λέει στην πρώτη κιόλας φράση ο κ. Μάρτης και μετά προχωράει στις αποκαλύψεις:
«Εάν θεμελιωνόταν το βιομηχανικό συγκρότημα της Αμφιπόλεως (του Στρυμώνα), όπως αναγγέλθηκε ως οριστική απόφαση και... ανακοινώθηκε την 9η Νοεμβρίου 1982 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γερ. Αρσένη και την 4η Μαρτίου 1983 από τον Διοικητή της ΕΤΒΑ Κουμπή, θα είχαμε από τη δημιουργία του βιομηχανικού συγκροτήματος, πλην άλλων προϊόντων, 3 τόνους χρυσού ετησίως και 150 τόνους αργυρού ετησίως.
Σήμερα θα είχαμε τουλάχιστον 60 τόνους χρυσού, 300 τόνους αργυρού και πολλούς τόνους των άλλων προϊόντων.

Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας θα ήταν διαφορετική. Η Μονάδα που ανέφερα θα αντλούσε κοιτάσματα από τη Χαλκιδική, τη Θάσο και τη Θράκη. Το ΙΓΜΕ ανακάλυψε μεικτά θειούχα στο Παγγαίο, στο Κιλκίς και στη Λακωνία. Συνεπώς θα ήταν δυνατή η ανέγερση και δεύτερου συγκροτήματος εκτός από αυτό του Στρυμώνα. Αν συνεπώς στα μεταλλεύματα που αποδεδειγμένα υπάρχουν στη χώρα και, κατά πληροφορίες, δεν υπάρχουν όλα σε άλλες χώρες της ΕΟΚ, όπως βωξίτες, λευκόλιθοι, νικέλιο, χρώμιο, προστεθούν το ουράνιο και τα μεικτά θειούχα, η Ελλάδα μόνο με τον ορυκτό πλούτο θα είναι στην πρωτοπορία των της Ευρώπης. Οι επιπτώσεις από το Μνημόνιο δεν θα ήταν οδυνηρές και το δημοσιονομικό χρέος της Ελλάδος δεν θα απασχολούσε έντονα τρίτους, αλλά και Έλληνες.

Το 1981 επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη 75 Γάλλοι δημοσιογράφοι επαρχιακών Γαλλικών εφημερίδων. Τους κατατόπισα πάνω στο χάρτη του υπουργείου Βορείου Ελλάδας για την Πολιτιστική Ιστορία της Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ορυκτό πλούτο τόσο της Βορείου Ελλάδος, όσο και ολόκληρης της Ελλάδας. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα επισημάνθηκε σε ελληνική εφημερίδα, πως οι Γαλλικές εφημερίδες είχαν γράψει ότι: ΅Η Ελλάδα θα γίνει Μεταλλουργία της Ευρώπης!»
Σε άρθρο των FINANCIAL TIMES του 1978 (Βιομηχανική Επιθεώρηση, Απρίλιος 1978, σελ. 257) αναφέρεται:
«Όταν η Ελλάδα γίνει το δέκατο μέλος της ΕΟΚ, ο εκτεταμένος Ορυκτός της πλούτος θα προμηθεύσει την Κοινή Αγορά με μία μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών, που θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση ουσιαστικής αυτάρκειας της Κοινότητας ως προς πολλά προϊόντα».
Είναι γεγονός ότι – με εξαίρεση τα Πετρέλαια της Μεγάλης Βρετανίας και του γαιάνθρακα η χώρα μας είναι η πλουσιότερη χώρα της ΕΟΚ σε μεταλλεύματα οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα. Ορισμένα δε από αυτά είναι και στρατηγικής σημασίας (ουράνιο, νικέλιο, Βωξίτης, χρώμιο)».

Αυτά γράφει ο πρώην υπουργός κ. Ν. Μάρτης στον Κώστα Χαρδαβέλλα. Και από Μεταλλουργία της Ευρώπης η Ελλάδα κατάντησε ο ζητιάνος της Ευρώπης.

Πηγή: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Τιτλος πρωτοτύπου "Ελλάδα: Από Μεταλλουργία της Ευρώπης... ζητιάνος!"
read more “Είμαστε η Μεταλλουργία της ΕΥΡΩΠΗΣ!!!”

Να γιατί Δ Ε Ν θα π τ ω χ ε ύ σ ο υ μ ε !!! ---> Ελλάδα: η ισχυρότερη πραγματική οικονομία της Ευρώπης!

Το ακολουθο μου εστάλη με μύνημα -δεν γνωρίζω πηγή, ωστόσο οι πληροφορίες είναι εύκολα διασταυρώσιμες και στη διάθεση σας να τις ελέγξετε. Αυτό που έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε για άλλη μία φορά ΓΙΑΤΙ επέλεξαν να χτυπήσουν την Ελλάδα για δήθεν "προβληματική και υπερχρεωμένη χώρα" ενώ οι ίδιες είναι και μη-παραγωγικές και υπερχρεωμένες πολύ περισσότερο από την Ελλάδα.Το ίδιο ακριβώς επιχειρούν να κάνουν και σε όλες τις μεσογειακές χώρες (πλην της Γαλλίας ίσως...) που και ήλιο και παραγωγή αγαθών, αλλά και πετρέλαιο διαθέτουν...  (Τυχαίο? Δε νομίζω :)... ενώ ο πρώην βιομηχανικός κολοσσός "Γερμανία" τα έστειλε όλα σχεδόν "εκτός Γερμανίας"...

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Συνολικό χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό
Χώρα
Συνολικό Χρέος*
Δημόσιο Χρέος**
Ιδιωτικό Χρέος
 
 
 
 
Ελλάδα
248%
124,90
123,1%
Γερμανία
285%
76,70
208,3%
Ιταλία
315%
116,70
198,3%
Γαλλία
323%
82,50
240,5%
Πορτογαλία
323%
84,60
238,4%
Μ. Βρετανία
466%
80,00
386,0%

Πηγή: Συνδυασμός στοιχείων από Κομισιόν,McKinsey Global Institute και μελέτη της Deutsche Bank, σύμφωνα με την οποία το ιδιωτικό χρέος της Ελλάδας είναι 123% του ΑΕΠ, ενώ της Πορτογαλίας 239%
Πίνακας:
* Δημόσιο και ιδιωτικό, εσωτερικό και εξωτερικό
** Πρόβλεψη 2010

Στις 14 ιουνίου η Ελλάδα θα κυρήξει πτώχευση!!!! Τρεχάτε!!!! Διαβάστε αναλύσεις περισπούδαστων οικονομολόγων, για τη πιθανή πτώχευση της Ελλάδος, ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει, κλπ. κλπ.
Ε, λοιπόν, εγώ σας λέω ότι ΔΕΝ ΘΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΜΕ. 

ΤΙ ΛΕΕΙ; (ο πίνακας)
Λέει ότι το συνολικό χρέος της χώρας μας, είναι το μικρότερο από όλες τις μεγάλες δυνάμεις της ΕΕ.!!
Λέει ότι το ιδιωτικό χρέος της χώρας μας, είναι το μικρότερο στην ευροζώνη!!
Διαβάστε το πίνακα, ο πίνακας λέει ότι το Ελληνικό κράτος χρωστάει μεν 124% του ΑΕΠ,
αλλά οι Ελληνες χρωστάνε συνολικά 123,1%,
όταν οι Γερμανοί χρωστάνε 208,3%, και οι Αγγλοι 386,0%!!!

Καταλάβατε για ποιο πράγμα μιλάμε;
Οι Βρετανοί, κράτος και ιδιώτες, χρωστάνε 466%, και δεν πτωχεύουν,
ενώ οι Ελληνες χρωστάνε 248% και πτωχεύουν;;;;

Και όλα αυτά τα νούμερα, είναι
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΦΟΓΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 80% ΤΟΥ ΑΕΠ!!!
Δηλαδή αν υπολογίσουμε ότι το Ελληνικό κράτος, απλά και μόνο θα πιάσει τη φοροδιαφυγή,
μόνο αυτό, τότε το δημόσιο χρέος θα γίνει 70% του νεου πια ΑΕΠ, και το συνολικό χρέος θα πέσει κάτω από το 200% του νέου ΑΕΠ.

Επί τέλους, αν αυτά που λέω είναι ασυναρτησίες, ας μου πει κάποιος οικονομολόγος ότι τα νούμερα αυτά είναι ψεύτικα. Θα μου πεις , μα τότε γιατί όλος αυτός ο χαμός, γιατί όλος αυτός ο πανικός;;

ΜΑ ακριβώς γιατί ο πίνακας λέει αλήθεια.
 •  
 • Η Ελλάδα είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ στην Ευρώπη που οι πολίτες της ΔΕΝ είναι ΑΚΟΜΑ υπερχρεωμένοι στις τράπεζες!!
 • Είναι ο μοναδικός λαός που τα ιδιωτικά οικονομικά δηλαδή το ιδιωτικό χρέος, είναι μικρότερο από το Δημόσιο χρέος!!!
 • Και επειδή ο Ελληνας χαλάει την Ευρωπαική πιάτσα, πρέπει να υποδουλωθεί.
 •  
Πως;;;
Με την απειλή χρεοκοπίας του Κράτους του, να τον βάλουμε να πληρώσει, όσα θα κερδίζαμε αν ήταν υπερχρεωμένος!!!
Δηλαδή, να απειλήσουμε χρεοκοπία του Κράτους, για να βουτήξουμε τα λεφτά των Ελλήνων.

Και γιατί την Ελλάδα ρε παιδιά;;;

ΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ.

Αν ξαναδιαβάσετε τον πίνακα θα δείτε ότι σε ΟΛΕΣ τις άλλες χώρες το Ιδιωτικό χρέος ειναι τριπλάσιο από το δημόσιο, δηλαδή, είναι χρεωμένοι οι πολίτες και όχι το Κράτος.

Μόνο στην Ελλάδα, το ξαναλέω, οι πολίτες χρωστάνε λιγότερα από το κράτος.

Πρέπει λοιπόν και οι Ελληνες να χρεωθούν όσο και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, και να πάψουν να έχουν τη ποιότητα ζωής που έχουν, γιατί αποτελούν εστία "μόλυνσης" και των υπόλοιπων λαών.
Και πως θα γίνει αυτό;

Σπείρε τον πανικό, να πάρουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες, να βουλιάξουν το τραπεζικό σύστημα,
το οποίο δεν βουλιάζει αλλιώς αφού δεν είναι εκτεθειμένο σε επισφαλείς επενδύσεις, να μεγαλώσει ο πανικός, να περάσουμε νόμους μειώσεως του εισοδήματος των Ελλήνων, να περάσουμε αβρόχοις ποσι το ασφαλιστικό, τη μείωση μισθών και συντάξεων, και όλα τα μέτρα που θα μειώσουν το εισόδημα του Ελληνα, και θα τον αναγκάσουν να δανειστεί όσο και ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης.

Αυτό είναι κατά τη ταπεινή μου γνώμη το σενάριο, με όλα τα επακόλουθα, που φέρνει και το μνημόνιο.

Εχουμε βαρεθει να ακουμε το χρέος των 300 δις.
Οταν οι ιδιωτικές καταθέσεις των Ελλήνων ΜΟΝΟ σε Ελληνικές τράπεζες είναι 350 δις.
ΚΑι δεν λέει κανένας ότι, ΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ του κράτους ήταν 200 δις, δηλαδή 70% του ψεύτικου ΑΕΠ,
ή 50% του Πραγματικού ( μέσα και η φοροδιαφυγή ) ΑΕΠ, τότε θα είμαστε, η καλλίτερη οικονομία του πλανήτη!!!

Επί τέλους, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ, ο δανειστής , να χρωστάει 285% του ΑΕΠ,
και ο δανειζόμενος 248%.

Ούτε ο Αγγλος αδελφός να χρωστάει 466% του ΑΕΠ, και να συμβουλεύει την Ελλάδα τι πρέπει να κάνει ή οποία χρωστάει 248% του ΑΕΠ.

Εγώ αυτά βλέπω, και γι αυτό αν αύριο κερδίσω το Τζόκερ, θα πάρω όλα τα λεφτά ΕΤΕ, για τα παιδιά μου!!!

Δεν συμβουλεύω τίποτε και κανένα, απλά βαρέθηκα να με λένε φτωχό και απατεώνα

Τι λέει η Bloomberg?: "Πτώχευση της Ελλάδας "βλέπει" το 41% αναλυτών και επενδυτών".
Και μόνο η αλητεία, να παρουσιάζεται η γνώμη του 41%, ως ισχυρότερη του 59%, που ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ πτώχευση της Ελλάδας, δείχνει τι προσπαθούν να κάνουν. Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο κάπιταλ.

Εγώ παραθέτω μόνο ένα απόσπασμα, για να δείτε ΠΟΙΟΥΣ ρώτησαν για να βγάλουν με το ζόρι αυτή την είδηση.
«Θυσίασε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ υπέρ της διάσωσης της Ελλάδας», σχολιάζει στο Bloomberg ο Cyril Boudin, trader παραγώγων της Unicredit Group στο Λονδίνο, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.
Για τον Τρισέ ο λόγος.

Δηλαδή αυτοί που ψήφισαν αναλυτές και επενδυτές, ήταν σαν τον Μπουντίν, δηλαδή τρειντερ οι οποίοι έχουν ποντάρει στη χρεοκοπία της Ελλάδας. Αυτές είναι οι αξιόπιστες έρευνες του bloomberg.
Να τις χαίρεστε, όσοι τις πιστεύετε.

____________________________Σημείωση τοξότισσας:
Προσωπικά διαφωνώ μόνο με την ύπαρξη έστω και μίας τράπεζας των Rothcild ή Rochefeller και της λοιπής συμμορίας εντός της Ελλάδας. Αν δημιουργούσαμε ΜΙΑ νέα καθαρά ΕΛΛΗΝΙΚΗ τράπεζα από κοινού, με καθαρά Ελληνικές προδιαγραφές και για όφελος της Ελλάδας, που να μην είναι δεσμευμένη σε "κεντρικές τράπεζες" οποιουδήποτε τύπου ΝΑΙ, τότε θα επένδυα στη ΔΙΚΗ ΜΑΣ τράπεζα!

Κατά τ'άλλα συμφωνώ με την προσέγγυση του φίλου/φίλης που έγραψε τα παραπάνω. Η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν και συνεχίζει να είναι η πλουσιότερη χώρα και να έχει τους πλουσιότερους πολίτες, σε αντιδιαστολή με τα κοράκια που θέλουν να μας παρουσιάζουν σαν "πτώμα"... Εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια οι χλωμές φάτσες τους που δεν βλέπουν ήλιο ποτέ!

read more “Να γιατί Δ Ε Ν θα π τ ω χ ε ύ σ ο υ μ ε !!! ---> Ελλάδα: η ισχυρότερη πραγματική οικονομία της Ευρώπης!”

Το Ευρο-όνειρο καταρρέει στις πλάτες των λαών της Ευρώπης... αλλά οι λαοί χτίζουν το δικό τους ΟΝΕΙΡΟ!

Το Ευρω-όνειρο ακριβώς επειδή δεν αποτέλεσε ποτέ πραγματικό όνειρο των λαών που απαρτίζουν την Ευρώπη, αλλά σχέδιο κάποιων ελιτιστών που εξ αρχής στόχευαν σε αυτή τη σημερινή οικονομική κατάρρευση αφ΄ενός και την υποδούλωση όλων των εθνικών κρατών σε μια Παγκόσμια Δικτατορική Κυβέρνηση που δε σέβεται κάνενα δικαίωμα και καμία ελευθερία στα άτομα... καταρρέει.Αυτό που πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε όλοι είναι πως αυτή η κατάρρευση είναι η ευθήνη και η ευκαιρία μας να χτίσουμε το όνειρο το δικό μας! Εμείς οι πολίτες, η βάση κάθε έθνους κράτους εντός της Ευρώπης μπορούμε να κάνουμε -και πρέπει να κάνουμε- το θαρραλαίο βήμα και να χτίσουμε επιτέλους το δίκαιο κόσμο της αφθονίας που θέλουμε!

Είναι η δική μας ευκαιρία και στην Ελλάδα!
Η χώρα μας δεν χάθηκε ποτέ στο βάθος των χιλιετιών και δεν θα χαθεί ούτε και σήμερα! Εμείς είμαστε που πρέπει να τη βγάλουμε από το τέλμα και το βούρκο που την έριξαν οι επιπόλαιες έως και προδοτικές επιλογές των κυβερνήσεων που πέρασαν από εδώ τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε σαν πλειοψηφία καταλάβει πως καμία διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ κομμάτων και "πολιτικών ιδεολογιών" στο σύστημα αυτό. Και τώρα καλούμαστε να κάνουμε το πρώτο βήμα μετά από αυτή την κατανόηση.

Κατ΄εμέ αυτό σημαίνει ανασύνταξη δυνάμεων εντός της Ελλάδας, αλλά και εντός κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ, με στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Απαραίτητο βήμα η αποκέντρωση και η δημιουργία τοπικής αυτάρκειας σε κάθε τομέα: ενεργειακό, παραγωγής τροφίμων κτλ. Αυτά τα βήματα θα έχουν επιτυχία ΜΟΝΟ αν λειτουργήσουμε επιτέλους ομόψυχα και συντονισμένα για το κοινό όφελος. Μόνο αν κατανοήσουμε πως τα κοινά μας προβήματα με κοινά υποστηριζόμενες λύσεις μπορούν να λυθούν θα υπάρξει επιτυχία.

Είναι η ώρα να κάνουμε όνειρα και σχέδια για το πως μπορούμε να συνεργαστούμε από γειτονιά σε γειτονιά και από τόπο σε τόπο αγκαλιάζοντας ολόκληρη τη χώρα... όπως θα κάνουν και όλες οι άνθρωποι σε όλες τις άλλες χώρες. Οι λύσεις αυτή τη φορά πρέπει να έρθουν και να επιβληθούν από τη βάση κάθε κοινωνίας, γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει πραγματική αλλαγή.

Στους αιώνες που πέρασαν δοκιμάστηκαν δεκάδες κοινωνικά μοντέλα, όπου πάντα εφαρμοζόταν η ιδέα, το πλάνο ενός ή λίγων στις μάζες. Αυτό αργά ή γρήγορα γκρεμιζόταν ακριβώς επειδή επιβαλλόταν. Τώρα πρέπει να γίνει η αντίστροφη κίνηση. Η λύση πρέπει να βρεθεί μέσα από τις κοινωνίες. 

Αυτό απαιτεί συνελλεύσεις και συνομιλίες σε τοπικό επίπεδο. Συν-ζητήστε για τα τπικά σας προβήματα και οργανωθείτε για το καλό του τόπου σας. Πρωτοτυπίστε με ιδέες και δράσεις που να στοχεύουν στο  συλλογικό καλό. Αυτό είναι που θα δώσει τις λύσεις που όλοι περιμένουμε. Κανείς ξένος δεν θα έρθει να μας τις δώσει έτοιμες. Εμείς πρέπει να τις βρούμε. ΤΩΡΑ. 

Οι πιο θαρραλαίοι και έτοιμοι ας εμψυχώσουν και ας πρωτοστατήσουν σε κάθε τόπο, ώστε να βγουν οι συνάνθρωποι μας από το απομονομένο-προσωπικό άγχος και φόβο για το μέλλον στο οποίο έχουν μείνει εγκλωβισμένοι από το σοκ των απανωτών "κρίσεων".

Μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένα και με αφθονία και με άλλους τρόπους δεν έχουμε ανάγκη από το σύστημα που μας επέβαλαν, που στην τελική είναι ο κοινός δυνάστης όλων μας...
Βρείτε αυτούς τους τρόπους και κάντε ότι περνά από το χέρι σας για να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα!read more “Το Ευρο-όνειρο καταρρέει στις πλάτες των λαών της Ευρώπης... αλλά οι λαοί χτίζουν το δικό τους ΟΝΕΙΡΟ!”

29 Νοε 2010

Η μάχη των Ελλήνων

Το ότι στην εποχή μας συντελείται μια παγκόσμια προσπάθεια γενεκτονίας του Έλληνα και του ελληνικού πνεύματος, αυτό θαρρώ το γνωρίζουμε όλοι μας και το βιώνουμε σε πολλά επίπεδα. Η κλοπή της ελληνικής γνώσης, η παραποίηση και απόκρυψη της συμβολής του ελεύθερου ελληνικού πνεύματος ανά τους αιώνες αποτελέι συστηματική ενασχόληση των δεινασών της οικουμένης.
Η ελεύθερη σκέψη είναι ο εχθρός της ελίτ και η έκφραση της ελεύθερης σκέψης και της ελεύθερης έρευνας και κατανόησης της ζωής και του σύμπαντος αποτελούσε ανέκαθεν ελληνικό πνευματικό έργο. Η ανθρωπότητα ολόκληρη έχει ευεργετηθεί από τα μεγάλα ελληνικά πνεύματα στο βάθος των αιώνων. Η ελληνική σκέψη είναι αυτή που προάγει με ποικίλους τρόπους το καλό και το ευ ζειν στον άνθρωπο.

Σήμερα καλούμαστε όλοι εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες να αντισταθούμε γενναία και να προβάλλουμε την αλήθεια σε όλο της το μεγαλείο. Η διαστρεύλωση της αλήθειας μέσα από την προπαγάνδα αιώνων έχει δηλητηριάσει την ίδια την ελληνική ψυχή, όμως υπάρχουμε ακόμη και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε όσο και αν κάποιοι "Κίσσιγκερ" χτυπούν λυσσαλαία την ελληνικότητα. 

Η πραγματική μας δύναμη, η αλήθεια και η γνώση υπάρχει στο DNA μας και στο αίμα μας. Αφήστε τα χαζκούτια και τιμήστε το ελέυθερο πνεύμα εντός σας! Θυμηθείτε να είστε Έλληνες! Νικήστε τις φοβίες που σας φύτεψαν ερευνώντας τη Γνώση και την Αλήθεια!

Γιατί Έλληνας είναι:


Σήμερα μπορεί να προσπαθούν να μας ξεριζώσουν έστω και από το μικρό καομμάτι Γης που απέμεινε να θυμίζει το ελληνικό στοιχείο γεωγραφικά, αλλά ο ελληνισμός έχει εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη εδώ και αιώνες. Όσο και να θέλουν να πνίξουν την αλήθεια και το φως, αυτά πάντα θα λάμπουν και θα νικούν τους σκοταδιστές.

Ο πολυμήχανος Οδυσσέας είναι κληρονομιά μας! Έχουμε λύσεις στα χέρια μας για να ξεφύγουμε από τις δαγκάνες του ΔΝΤ και τα ψεύδη των σκοταδιστών! Εδώ είμαστε εδώ θα μείνουμε στη δική μας γη όσους λαθραίου και αν κουβαλούν! Δεν έχουμε τίποτε να χωρίσουμε με τους συνανθρώπους μας, ωστόσο δεν ανεχόμαστε όλη αυτή την πολεμική εναντίον μας!

Στο όνομα της ελευθερίας της σκέψης, στο όνομα των ελεύθερων ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ανθρώπων οφείλουμε να δίνουμε καθημερινά τις μάχες μας σε όλα τα επίπεδα. Ήδη καταρρέουν τα ψεύδη αιώνων! Ήδη η αλήθεια βρίκσει το δρόμο της. Παραμένουμε ενωμένοι και νικούμε το σκοτάδι!

Φυλάξτε την πατρίδα στις καρδιές σας κι αφήστε τους ψεύτες και προδότες να μιλούν για "εθνικισμό"... και άλλες μαγειρεμένες ιστορίες για ηλιθίους!

Πατρίδα σημαίνει το δέσιμο της ψυχής με την ιστορία και τον τόπο μας! Πατρίδα σημαίνει τη διαχρονική φύλαξη των αξιών που φέρουμε στα κόκκαλα μας! Πατρίδα σημαίνει πως γνωρίζουμε ποιοί μας γέννησαν και ποιός είναι ο γεωγραφικός μας χώρος, μέσα στον οποίο μεγαλώνουν οι οικογένειες και τα παιδιά μας. Δεν είναι κάτι "αόριστο"... Είναι η ίδια η μνήμη μας κι αυτή δεν μπορούν ούτε να τη σβήσουν ούτε να την παραποιήσουν.

Θυμάμαι- δεν κοιμάμαι!
Είμαι ελεύθερος! -δεν φοβάμαι τίποτε!

γιατί απλά ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ!
Τιμήστε την καταγωγή μας.
read more “Η μάχη των Ελλήνων”

Η "τιμητική" των χάκερς και του Wikileaks. - Ποιός οφελείται από τις διαρρεύσεις? - Ποιός ο ρόλος της Wikileaks?


Από πέρυσι ήδη, με τη δημοσίευση των επιστολών που αντάλασσαν μεταξύ τους διάφοροι "επιστήμονες" που με ψευδή στοιχεία προωθούσαν και μαγείρευαν την προπαγάνδα της "υπερθέρμανσης", (βλέπε: Η Είδηση της χρονιάς!!!-->Χάκερ ξεσκέπασε την απάτη για την ανθρωπογενή υπερθέρμανση!)
αλλά και με το σαμποτάζ σε ανθελληνικές σελίδες των Σκοπίων, οι χάκερς αναδεικνύονται σε μεγάλους υπερασπιστές της αλήθειας.

Ανάμεσα σε ανάλογες μεμονωμένες δράσεις, το wikileaks του Julian Assange έχει κάνει αποκλειστική του εργασία την αποκάλυψη μυστικών κυβερνητικών εγγράφων δίνοντας τες στη δημοσιότητα μέσα από "διαρροές" και "χακαρίσματα".

WikiLeaks is an international non-profit media organization that publishes submissions of otherwise unavailable documents from anonymous sources and leaks. Its website, launched in 2006, is run by The Sunshine Press.[1] Within a year of its launch, the site claimed a database that had grown to more than 1.2 million documents.[3]
The organization has described itself as having been founded by Chinese dissidents, as well as journalists, mathematicians, and start-up company technologists from the U.S., Taiwan, Europe, Australia, and South Africa.[1] Newspaper articles and The New Yorker magazine (7 June 2010) describe Julian Assange, an Australian journalist and Internet activist, as its director.( wikipedia)
Η συνδρομή του εν λόγω site φαίνεται να είναι τεράστια στη διάδοση πληροφοριών εδώ και λίγα χρόνια. Στη σελίδα της wikipedia διαβάζουμε μεταξύ άλλων τους παρακάτω τομείς:


Ο τελευταίος τίτλος μάλιστα είναι που έχει αναστατώσει τους διπλωματικούς κύκλους, αφού έβγαλε στη φόρα 250.000 επιστολές που ανtάλασσαν διπλωματούχοι -των HΠΑ κυρίως- με τις κυβερνήσεις τους, αποκαλύπτοντας τις αληθινές διαθέσεις, σκοπιμότητες και θέσεις των "ισχυρών" της Γης...

Φυσικά μετά την αποκάλυψη και δημοσίευση αυτών στο ιντερνετ άρχισε η κλασική επίθεση στη σελίδα, όμως όπως έγραψε η wikileaks στο tweeter είχαν ήδη δώσει μερικά από τα χιλιάδες έγγραφα σε μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά του κόσμου, τα οποία ήδη είδαν το φως της δημοσιότητας και από τα κλασσικά αυτά μέσα ενημέρωσης.

Χθεσινό άρθρο του "Πρώτο Θέμα" αναφέρει:

Ένα τέταρτο του εκατομμυρίου απόρρητα έγγραφα, απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας και ανώτερων διπλωματικών υπαλλήλων των αμερικανικών πρεσβειών ανά τον κόσμο, αποκαλύψεις για τη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων και τις σχέσεις τους με χώρες συμμάχους ή χρηματοδότες των ΗΠΑ. Κι ένας κατώτερος αξιωματικός που στοχοποιείται ως το «βαθύ λαρύγγι», ως ο άνθρωπος που τροφοδότησε τον ιδρυτή και τα μέλη του site Wikileaks με τα έγγραφα που θα μπορούσαν να τρελάνουν τους υπευθύνους των υπηρεσιών ασφαλείας των ΗΠΑ.
(...)
Το αποκαλυπτικό site Wikileaks έχει δώσει και παλαιότερα δείγματα γραφής, με τις αποκαλύψεις φωτογραφιών, αναφορών και επίσημων απόρρητων εγγράφων, κυρίως του αμερικανικού στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας. (...) Το site βρέθηκε από το πρωί της Κυριακής κάτω από «ηλεκτρονική ομπρέλα», με δυο λόγια ΔΕΝ μπορούσε κανείς να το δει. Αλλά ήταν αργά. Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, η βρετανική Guardian και οι New York Times είχαν στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο μέρος των συνολικά 251.287 εγγράφων. Και υπόσχονται συνεχείς αποκαλύψεις και δημοσιεύσεις για τις επόμενες 9 ημέρες! Το ίδιο και η ισπανική El Pais και η γαλλική Le Monde.
Συνοπτικά τα περιεχόμενα των εγγράφων αυτών αναφέρονται στη
 • διεθνή τρομοκρατία, 
 • στα πεπραγμένα ξένων ηγετών και στην γεωπολιτική κατάσταση ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα όμως στις χώρες που κατέχουν πυρηνικά. Από την «ενημέρωση» δεν ξεφεύγει κανείς. Ούτε καν οι φίλοι και σύμμαχοι των ΗΠΑ.
Το Κατάρ
Γιατί το Κατάρ για παράδειγμα θεωρείται ως η πιο φίλα διακείμενη προς τις ΗΠΑ χώρα του αραβικού κόσμου και βάση για την αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τους Αμερικανούς στρατιωτικούς αναλυτές να εκφράζουν ανησυχίες για την απροθυμία της κυβέρνησης του κρατιδίου να λάβει σοβαρά μέτρα κατά των τρομοκρατών που εδρεύουν στο έδαφός του! Στο ίδιο έγγραφο ονοματίζονται συγκεκριμένοι Σαουδάραβες επιχειρηματίες και σεϊχηδες ως μεγάλοι χρηματοδότες της Αλ Κάιντα!
Σε άλλο έγγραφο περιγράφεται η αποτυχημένη προσπάθεια, το 2007, των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών να αφαιρέσουν από ένα Πακιστανικό εργαστήριο ερευνών μιας μεγάλης ποσότητας εμπλουτισμένου ουρανίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πυρηνικών όπλων.
Το πιο ανατριχιαστικό όλων – δεδομένης και της χρονικής συγκυρίας που βλέπει το φως της δημοσιότητας – είναι το έγγραφο εκείνο με το οποίο ο Αμερικανός πρέσβης στη Σεούλ, ήδη από το Φεβρουάριο, ενημερώνει τις αμερικανικές αρχές στην Ουάσινγκτον για την πιθανότητα έντασης στην κορεατική χερσόνησο. Εκεί περιγράφονται και πιθανά σενάρια, όπως αυτό της κατάρρευσης της Βόρειας Κορέας λόγω οικονομικών προβλημάτων και της ταυτόχρονης «προσέγγισης» της Κίνας, ίσως και με οικονομικά/εμπορικά ανταλλάγματα, ώστε να ΜΗΝ εναντιωθεί στην προοπτική σύστασης μιας ΕΝΙΑΙΑΣ, ενωμένης Κορέας!
Παζάρια για το Guantanamo
Άλλα έγγραφα κάνουν λόγο για τα «παζάρια» με ευρωπαϊκές και ασιατικές κυβερνήσεις για να υποδεχθούν κρατούμενους από το Guantánamo. Το έγγραφο αποκαλύπτει ότι ο Σλοβένος πρόεδρος ζήτησε να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ομπάμα, του ζητήθηκε ως προαπαιτούμενο να «φιλοξενήσει» η χώρα του έναν κρατούμενο από το Guantánamo ! Ενώ στην κυβέρνηση των Νήσων Κιριμπάτι η Ουάσινγκτον «έταξε» πλουσιοπάροχη οικονομική βοήθεια εάν δεχόντουσαν στις φυλακές της χώρας Κινέζους και Μουσουλμάνους φυλακισμένους από το κολαστήριο της Κούβας.
Ούτε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δεν τη «γλύτωσε», αφού Αμερικανοί διπλωμάτες στη Ρώμη, το 2009, έγραφαν στην … πατρίδα ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός διατηρούσε ιδιαίτερα στενές φιλικές σχέσεις με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και κατέληγαν μάλιστα στο συμπέρασμα ότι «οδηγεί την Ιταλία στο στόμα του Πούτιν…».
Ακόμα και το κινεζικό Politburo περιλαμβάνουν αυτές οι αναφορές, με το αιτιολογικό ότι κρύβεται πίσω από ένα παγκόσμιο σχέδιο ολοκληρωτικής επίθεσης στο Διαδίκτυο, μέσω μίσθαρνων οργάνων – hackers! Σχέδιο το οποίο – κατά το συντάκτη του εγγράφου – απεργάζεται η Κίνα από το 2002 …
O νέος “Χίτλερ”
Εκτός όλων αυτών υπάρχει κι ένα πλήρες προφίλ των περισσότερων ξένων ηγετών, προφίλ που σκιαγραφούν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες με τη συνεργασία των εκάστοτε διορισμένων διπλωματικών υπαλλήλων σε κάθε χώρα «ενδιαφέροντος». Κάπως έτσι τις επόμενες ημέρες θα δουν το φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες για την «ξανθιά νοσοκόμα του Μουαμάρ Καντάφι, τα «άγρια πάρτι» του Μπερλουσκόνι και τον «Αδόλφο Χίτλερ» πρωθυπουργό του Ιράν …


Το σίγουρο είναι πως το σήριαλ θα έχει και συνέχεια, ασχέτως εάν ο Λευκός Οίκος τονίζει σε ανακοίνωσή του πως αυτό που κάνει το Wikileaks «θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή πιστών στην πατρίδα Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτικών». (...)


Η Κίνα και η πειρατεία της Google


Οι ΗΠΑ έχουν την πεποίθηση ότι οι κινεζικές αρχές βρίσκονται πίσω από την πειρατική πληροφόρηση εκ μέρους της Google και δυτικών χωρών, σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν σήμερα από την εφημερίδα «Τάιμς της Νέας Υόρκης».


Μεταξύ των μυστικών εγγράφων που αποκαλύφθηκαν από τον ιστότοπο Wikileaks ένα έγγραφο που προέρχεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο, επικαλείται «κινεζική πηγή» σύμφωνα με την οποία το κομμουνιστικό καθεστώς έπαιξε ένα ρόλο στην πειρατεία της Google , γράφει η νεοϋρκέζικη εφημερίδα.


«Η πειρατεία της Google εγγράφεται στο πλαίσιο μιας εκστρατείας σαμποτάζ ως προς την πληροφόρηση, που οργανώθηκε από αξιωματούχους, από ειδικούς σε θέματα ασφαλείας και από πειρατές του Ιντερνέτ που καθοδηγούνταν από την κινεζική κυβέρνηση», σύμφωνα με το Wikileaks, όπως επισημαίνουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.
«Οι κινεζικές υπηρεσίες εισέβαλαν σε δίκτυα πληροφόρησης των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προσθέτει η εφημερίδα.


Η δυσπιστία απέναντι στον Ερντογάν


Οι αμερικανοί διπλωμάτες είναι δύσπιστοι απέναντι στον πρωθυπουργό της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο θεωρούν απομονωμένο και ελλιπώς ενημερωμένο, αποκαλύπτουν τα τηλεγραφήματα που περιήλθαν στην κατοχή του WikiLeaks και αναλύει το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.


Ο Ερντογάν δεν εμπιστεύεται κανέναν και "περιβάλλεται από ένα κύκλο συμβούλων που τον κολακεύουν αλλά τον αψηφούν".


Λαμβάνει τις πληροφορίες του σχεδόν αποκλειστικά από τις εφημερίδες των ισλαμιστών και οι αναλύσεις των υπουργείων του δεν τον ενδιαφέρουν, γράφουν οι αμερικανοί διπλωμάτες στην Άγκυρα.


Ο Ερντογάν φοβάται μήπως χάσει την εξουσία, εκτιμούν οι διπλωμάτες.


Μια από τις πηγές τους, επισημαίνει: "Ο Ταγίπ πιστεύει στο Θεό, αλλά δεν τον εμπιστεύεται", γράφει το Der Spiegel.


Η διπλωματική αλληλογραφία αναπαράγει φήμες περί υποτιθέμενης διαφθοράς του πρωθυπουργού, ο οποίος φέρεται να πλούτισε κατά την ιδιωτικοποίηση ενός διυλιστηρίου πετρελαίου.


Ο υπουργός Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου, χαρακτηρίζεται "εξαιρετικά επικίνδυνος" από έναν πληροφοριοδότη των αμερικανών διπλωματών, ο οποίος τους προειδοποιεί για την ισλαμιστική επιρροή του στον Ερντογάν.


Η πρεσβεία τρέφει υποψίες ότι ο Νταβούτογλου ονειρεύεται μια επάνοδο της οθωμανικής δύναμης και μάλιστα μετά μια ομιλία του στο Σαράγεβο τον Ιανουάριο του 2010, υποψιάζονται ότι θέλει να επαναφέρει την τουρκική επιρροή στα Βαλκάνια.


Οι διπλωμάτες δεν είναι σίγουροι για την σταθερότητα της κυβέρνησης στην Τουρκία, που είναι από τους σημαντικότερους συμμάχους της, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα που συντάχθηκαν φέτος το Φεβρουάριο και τα οποία δημοσιοποιεί περιληπτικά το γερμανικό περιοδικό.


Τρελός ο Τσάβες


Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, είναι "τρελός" και ετοιμάζεται να μετατρέψει τη χώρα του "σε μια άλλη Ζιμπάμπουε" εκτίμησε το Σεπτέμβριο του 2009 ο Ζαν-Νταβίντ Λετίβ, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου Νικολά Σαρκοζί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Wikileaks .


"Ο Λετίβ παρατηρεί ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας είναι τρελός και αναφέρει ότι ούτε η Βραζιλία δεν μπορεί πλέον να τον υποστηρίξει" σύμφωνα με το έγγραφο που περιλαμβάνει συνομιλία μεταξύ του Γάλλου συμβούλου του Σαρκοζί με τον Αμερικανό υφυπουργό, Φίλιπ Γκόρντον.


Η συνομιλία τους έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου του 2009.


"Δυστυχώς ο Τσάβες κατέχει μια από τις πιο πλούσιες χώρες της Λατινικής Αμερικής και θα τη μετατρέψει σε μια άλλη Ζιμπάμπουε" αναφέρεται ακόμα στο έγγραφο με τη συνομιλία Λετίβ-Γκόρτον, ένα από τα 250 χιλιάδες αμερικανικά διπλωματικά έγγραφα που αποκαλύπτει το Wikileaks, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα "Γκάρντιαν".
Αυτά είναι λίγα μόνο από τα "νέα" που αποκάλυψαν τα απόρρητα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το wikileaks. Πράγματι οι χάκερς κάνουν καλή δουλειά στην αποκάλυψη διαφόρων διαστάσεων της πραγματικότητας, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε και ελαφρώς υποψισμένοι.
Δεδομένου πως πολύ πιθανόν οι διαρροές αυτές να αποτελέσουν ή να αποτελούν και άλλοθι για άλλα στρατηγικά βήματα των παγκοσμιοποιητών... Ας μη "χαιρόμαστε" πριν δούμε πως θα διαχειρηστούν τις αποκαλύψεις αυτές οι "θιγόμενοι"...

Προσωπικά μου κάνει εντύπωση ο ρόλος-ενοχοποίηση της Κίνας σχετικά με τη συστηματική δράση πληρωμένων χάκερ, αλλά και οι βραβεύσεις του Wikileaks.

Μπορεί να χαιρόμαστε όταν η αλήθεια βγαίνει στο φως. Αλλά είναι αυτή η "αλήθεια"? Τα κλασσικά μέσα ενημέρωσης, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν συνηθίζουν να συνεργάζονται για τη διάδοση της αλήθειας... ούτε και οι "επιτροπές βράβευσης" συνηθίζουν να βραβεύουν πραγματικούς αγωνιστές της αλήθειας... Αντίθετα το σύνηθες είναι να στοχοποιούνται και να πολεμούνται με κάθε μέσο που είναι στη διάθεση των "ισχυρών"... όταν θίγονται τα συμφέροντα της "ελίτ"...

Οπότε πως θα πρέπει να σκεφτούμε όταν όπως αναφέρεται στη wikipedia, η wikileaks έχει πάρει αρκετές βραβεύσεις και της πλέκουν εγκώμια εργαλεία της σύγχρονης ελίτ? Τους "ξέφυγαν" ή κάτι άλλο συμβαίνει?...

WikiLeaks has won a number of awards, including the 2008 Economist magazine New Media Award.[5] In June 2009, WikiLeaks and Julian Assange won Amnesty International's UK Media Award (in the category "New Media") for the 2008 publication of "Kenya: The Cry of Blood – Extra Judicial Killings and Disappearances",[6] a report by the Kenya National Commission on Human Rights about police killings in Kenya.[7] In May 2010, the New York Daily News listed WikiLeaks first in a ranking of "websites that could totally change the news".(wikipedia)
Εμένα πάντως κάτι μου "βρωμάει" στην όλη ιστορία...
Είναι δυνατόν οι Rothchild -που γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοί είναι- και που ελέγχουν το Economist magazine να βραβεύουν τη wikileaks εάν δεν τους συμφέρει η ύπαρξη της?....

The publication belongs to The Economist Group, half of which is owned by the Financial Times, a subsidiary of Pearson PLC. A group of independent shareholders, including many members of the staff and the Rothschild banking family of England,[8] owns the rest. A board of trustees formally appoints the editor, who cannot be removed without its permission. In addition, about two-thirds of the seventy-five staff journalists are based in London, despite the global emphasis. (από τη wikipedia)

Είναι δυνατόν η "Amnesty International" που βραβεύεται από τα Ηνωμένα Έθνη, που δημιουργήθηκαν ακριβώς από τους ίδιους ελιτιστές δυνάστες, (για να σχηματιστεί μέσω αυτών η Παγκόσμια Δικτατορία) να βραβεύουν με τη σειρά τους μια οργάνωση σαν τη wikileaks που θέλει να υπηρετήσει πραγματικά την αλήθεια?...
 • Ή οι καιροί άρχισαν να αλλάζουν πράγματι και η αλήθεια να έχει την τιμητική της 
 • ή οι ελιτιστές έχουν χάσει τη μπάλα εντελώς 
 • ή μας δουλεύουν απλά ρίχνοντας την υπερπληροφόριση στο ιντερνετ για να μπλοκάρουν ακόμη περισσότερο την εύρεση της αλήθειας...
Εξάλλου ας μην ξεχνάμε πως μπορεί να πρόκειται απλά για παιχνίδια δύναμης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, αφού οι κινέζοι φαίνονται μεταξύ των ιδρυτών της wikileaks... Οπότε ας παραμείνουμε επιφυλακτικοί στο τι στοχεύουν με αυτές τις δημοσιοποιήσεις...

Τι πραγματικά ισχύει θα φανεί εν καιρώ. Η αλήθεια πάντα λάμπει στο τέλος. Αλλά δεν βιάζομαι ακόμη να χαρώ επειδή έβγαλαν μερικά ασήμαντα άπλυτα στη φόρα σχετικά με τις "δικές τους" αντιλήψεις και τις μαριονέτες τους ανά τον κόσμο...


read more “Η "τιμητική" των χάκερς και του Wikileaks. - Ποιός οφελείται από τις διαρρεύσεις? - Ποιός ο ρόλος της Wikileaks?”

Απολύσεις δημοσιογράφων λόγω... "λογοκρισίας"...

Θυμάστε τον δημοσιογράφο που είχε δημοσιεύσει την έρευνα του σχετικά με τους 300 βουλευτές μας στην Καθημερινή, την οποία είχαμε αναδημοσιεύσει και στον Τοξότη?

ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ... ...έχει κανείς από τούς 300 συνείδηση....;

Ο Νίκος Βαφειάδης λοιπόν απολύθηκε επειδή "ξέφυγε από τον ορθό λόγο"....

Ο Νίκος Βαφειάδης που συχνά διαβάζαμε στην "Καθημερινή" και στο "Κ" απολύθηκε πριν από ενάμιση μήνα, λόγω του άρθρου-έρευνα για τα τα 300 λαμόγια που μας κοροιδέυουν και ψηφίζουν αυξήσεις και ασυλία για τον εαυτό τους και περικοπές για μας!!!!

Αν νομίζεις ότι διαβάζοντας εφημερίδες στην Ελλάδα είσαι πληροφορημένος,μαλλον είσαι γελασμένος!!!!

Και οι... διάδρομοι έχουν προνόμια
Αυτά τα προνόμια "απέλυσαν" τον δημοσιογράφο...
Το κόστος της αλήθειας που σαμποτάρεται είναι οι επιθέσεις σε όποιον τολμά να τη λέει...

 «Η Βουλή είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, μεσω του οποίου αντιπροσωπεύεται ο λαός δια των βουλευτών» (Από την ιστοσελίδα της Βουλής, που κόστισε … 1,1 εκατ. Ευρώ).

Έτσι θα έπρεπε αλλά η πράξη άλλα δείχνει....

read more “Απολύσεις δημοσιογράφων λόγω... "λογοκρισίας"...”

28 Νοε 2010

Κινήσεις ενεργών πολιτών μετά τις εκλογές: από το Δήμο για το Δήμο

1η Συνάντηση Ενεργών πολιτών Θερμαϊκού
γράφει ο Ακτιβιστής
Οι εκλογές τελείωσαν αφού μας έδωσαν την εντύπωση πως μάλλον τίποτα δε δείχνει να αλλάζει στον τόπο μας. Έκδηλη είναι η απογοήτευση σημαντικού μέρους των πολιτών και από το επίπεδο του προεκλογικού αγώνα αλλά και από το αποτέλεσμά του.
Φυσικά ένα κομμάτι των δημοτών αισθάνεται νικητής των εκλογών, κυρίως εξ αιτίας της τελικής επικράτησης του συνδυασμού που υποστήριξαν.
Φωνές όμως και από αυτό το χώρο φτάνουν στα αυτιά μας ....
που λένε πως με τα ίδια υλικά δεν μπορείς να χτίσεις καλύτερο οικοδόμημα. Και εμφιλοχωρεί κι εδώ κάποια έκδηλη υποψία απαισιοδοξίας.

 • Επειδή ήδη είμαστε ένα μήνα πριν την ενοποίηση υπηρεσιών των τριών δήμων και διαπιστώνουμε πως δεν έχουν δρομολογηθεί οι αναγκαίες και ικανές πολιτικές που θα προετοιμάσουν την επόμενη μέρα.
 • Επειδή πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε ένα τόνο αισιοδοξίας για τις δύσκολες μέρες που έρχονται στο δήμο αλλά και για τις σκληρές κι απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε από την πολιτική της τρόικας και της εγχώριας κεντρικής κυβέρνησής της.
 • Επειδή οι ενεργοί πολίτες έχουν υποχρέωση να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν τον τόπο και τους ανθρώπους του.
 • Οργανώνουμε και καλούμε, μέσω του Ακτιβιστή, σε μια συνάντηση ενεργών πολιτών που διακατέχονται από τις ίδιες ή παρόμοιες ανησυχίες και προβληματισμούς.
Σε μια συνάντηση που θα επιχειρήσει να δημιουργήσει μια ένωση ενεργών πολιτών Θερμαϊκού. Χωρίς καταστατικά, δεσμεύσεις και πρωτοκαθεδρίες.
Για μια κίνηση που όχι μόνο θα ελέγχει το δημοτικό γίγνεσθαι, αλλά θα προσπαθήσει να δώσει ρυθμό και τον κατάλληλο βηματισμό στα δρώμενα του Δήμου με πρωτοβουλίες που θα αναλάβει και προτάσεις που θα καταθέτει.

Ας βοηθήσουμε συμμετέχοντας και καταθέτοντας τις προτάσεις μας όσοι αγαπάμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.
Ας κάνουμε μια ελπιδοφόρα αρχή!!

ΚΥΡΙΑΚΗ στις 5 του Δεκέμβρη, στις 11 πμ, στο πατάρι του καφέ - Δωδώνη (στην πλατεία της Περαίας).

Πηγή
read more “Κινήσεις ενεργών πολιτών μετά τις εκλογές: από το Δήμο για το Δήμο”

Ο "φασισμός" στο ιντερνετ: Κλείνουν ιστοσελίδες! Πάνω από 76 μόνο την περασμένη εβδομάδα!


Εδώ και καιρό γνωρίζουμε πως οι κοινούντες τα απάνθρωπα νήματα στον κόσμο μας έχουν στο στόχαστρο το τελευταίο κάστρο της ελέυθερης διακίνησης ιδεών και πληροφορίας: το ιντερνετ. Ο Ομπάμα και η κυβέρνηση του εδώ και ένα χρόνο ζητούσαν τον απόλυτο έλεγχο του διαδυκτίου... 
ενώ και τα blog -ειδικά μετά την παγκόσμια επιτυχία ενάντια στην απάτη της γρίπης και των εμβολίων- είχαν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα καθώς "χαλούσαν" την μονόπλευρη προπαγάνδα των ΜΜΕ.

Στις ΗΠΑ λοιπόν όπως μαθαίνουμε ήδη άρχισε ο έλεγχος του διαδυκτίου και κλείνουν ιστοσελίδες με πρόφαση τα "πνευματικά δικαιώματα"...

Πάνω από 75 ιστοσελίδες ήδη έχουν κλείσει μόνο την περασμένη εβδομάδα και βρίσκονται στα χέρια της DHS όπου αφού την κλείσουν τοποθετούν εκεί μία εικόνα με τα λογότυπα της "Homeland Security" όπως το ακόλουθο που εμφανίζεται στη διεύθυνση του torrent-finder.com, δίχως οποιαδήποτε νόμιμη διαδικάσία ή ενημέρωση των διαχειρηστών... κατά το φασιστικό "αποφασίζουμε και εκτελούμε"...

Απ' ότι φαίνεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει σκοπό να σταματήσει αυτή τη δράση και προφανώς θα θελήσουν να φιμώσουν οποιαδήποτε σελίδα δεν ταιριάζει με το απολυταρχικό κατεστημένο της "παγκόσμιας δικτατορίας που προωθούν... Βέβαια η δικαιολογία των "πνευματικών δικαιομάτων" που χρησιμοποιούν π.χ. για το torrent-finder δεν ισχύει, και αν ισχύει εκεί θα έπρεπε να ισχύει και στην περίπτωση της google που και εκείνη παραπέμπει σε συνδέσμους που πιθανόν να περιέχουν περιεχόμενο "με κατοχυρομένα πνευματικά δικαιώματα" όπως έκανε και η torrent finder... Θα φιμώσουν και την google?...

 Οι λογοκρισία που επιβάλουν με το κλείσιμο των ιστοσελίδων που έχουν βάλει στο στόχαστρο τους γίνεται με βάση τη γλώσσα του νόμου DMCA που στην προκειμένη υπερβάλλει των ορίων του εν λόγω νομοθετήματος που αφορά την προστασία στα δικαιώματα της βιομηχανίας στο χώρο της μουσικής... Παρά ταύτα η γερουσία των ΗΠΑ ετοιμάζεται να εφαρμόσει νέα νομοθεσία και συγκεκριμένα το COICA (Combating Online Infringement and Counterfeits Act), ο οποίος θα δίνει στην Ομοσπονδιακή κυβέρνηση ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στο να κλείνει ιστοσελίδες...

Η σελίδα Natural Health μάλιστα τονίζει πως ένα από τα επόμενα βήματα των εν λόγω "υπηρεσιών ασφαλείας" θα είναι να κλείσουν και τις σελίδες που αναφέρονται σε εναλλακτικά νέα υγείας...

Για άλλη μία φορά επανερχόμαστε στο γεγονός πως οι γνώσεις, οι πληροφορίες και οι κινητοποιήσεις μας θα πρέπει να βγουν εκτός διαδυκτίου και να γίνουν κτήμα όλων μας σε τοπικό επίπεδο. Δραστηριοποιηθείτε εδώ και τώρα! Κατεβάστε, εκτυπώστε και μοιραστείτε τη γνώση με τους φίλους, τους γείτονες και τους οικείους σας. Οργανώστε μικρές και μεγάλες ομιλίες. Ενημερώστε τους γύρω σας. Αναλάβετε πρωτοβουλίες και οργανωθείτε σε τοπικό επίπεδο με βάση την αυτάρκεια και την αλλυλεγγύη. 

Ο καιρός για απλές θεωρητικές συζητήσεις έχει λήξει. Τώρα είναι καιρός για πράξεις. Ξεκινήστε με απλά καθημερινά πράγματα. Η κίνηση "Δεν πληρώνω Διόδια" είναι ένα απλό παράδειγμα του πως μπορούν πολλά "μικρά ψαράκια" συνεργαζόμενα να νικήσουν το "μεγάλο ψάρι"... (Διόδια STOP! Δεν πληρώνουμε διόδια... σε όλη την Ελλάδα!)

Η δράση Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας είναι άλλο ένα πρακτικό βήμα...
όπως και ο Οβολός,  όπου οι πολίτες αυτοοργανώνοται για να απαντήσουν στην τεχνητή χρηματοπιστωτική κρίση...

Πρωτοτυπήστε! Καντε τις ιδέες σας πράξεις! Για όσο καιρό θα μπορούμε να μιλάμε ακόμη ελέυθερα θα εκπέμπουμε και στο διαδύκτιο, ωστόσο ήδη πρέπει να βγούμε έξω στον κόσμο και να μοιραστούμε απλόχερα τις γνώσεις και τις ιδέες μας!


read more “Ο "φασισμός" στο ιντερνετ: Κλείνουν ιστοσελίδες! Πάνω από 76 μόνο την περασμένη εβδομάδα!”

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ