12 Απρ 2010

Οδεύοντας προς μία συνείδηση ενότητας (17-18 Ιουλίου 2010)

Άμεση σχέση με την προηγούμενη ανάρτηση έχουν και οι πληροφορίες που μας δίνει ο φίλος Φώντας με την μετάφραση του άρθρου του Καρλ Γιόχαν Κάλλεμαν, που αφορά την 17η και 18η Ιουλίου του 2010, όπου ο κάθε ένας από εμάς οφείλει να δηλώσει συνειδητά την πρόθεση του για την ανάπτυξη μιας συνείδησης ενότητας. Σημαντικότατο βήμα στην κατανόηση του τέλους του ημερολογίου των Μάγια το 2012, αλλά και της πορείας μας προς εκείνη την ημερομηνία, αποτελεί η επίγνωση πως το τι ακριβώς θα συμβεί και πως, εξαρτάται από τη δική μας πνευματική στάση και πρόθεση. 
Καλή ανάγνωση σας εύχομαι... και καλή συνειδητή προετοιμασία για  τη συν-δημιουργία ενός κόσμου ενότητας

(Τίτλος πρωτοτύπου: The Conscious Convergence - A Wave of Unity July 17-18, 2010)

Η Συνειδητή Σύγκλιση
Ένα Κύμα Ενότητας 17 – 18 Ιουλίου 2010

Δημιουργώντας την πρόθεση για την συνείδηση της ενότητας
Του Ένατου Κύματος του Ημερολογίου των Μάγιας!

Κεντρικά σημεία του άρθρου:
  • · Το ημερολόγιο των Μάγιας μιλάει για σένα.
  • · Σύμφωνα με τους αρχαίους Μάγιας η δημιουργία του σύμπαντος επηρρεάζεται από εννιά κύματα.
  • · Πλησιάζουμε τώρα στο τέλος του όγδοου κύματος και, πάνω από αυτό, είναι η ενεργοποίηση του ένατου και υψηλότερου επίπεδου που θα είναι το στέμμα της εξέλιξης του σύμπαντος.
  • · Αυτό το ένατο επίπεδο του σύμπαντος έχει σχεδιαστεί να δημιουργήσει συνείδηση ενότητας.
  • · Η πραγματοποίηση της συνείδησης ενότητας που μας φέρνει το ένατο επίπεδο θα χρειαστεί την πρόθεση από την μεριά των ανθρώπινων όντων να το συν-δημιουργήσουν.
  • · Η Συνειδητή Σύγκλιση, στις 17 – 18 Ιουλίου 2010, είναι για αυτούς που θέλουν να δώσουν την πρόθεσή τους για να δημιουργηθεί η συνείδηση ενότητας στο ένατο επίπεδο του καλενδρικού συστήματος των Μάγιας.Στα πρόσφατα χρόνια υπήρξε μια ακραία άυξηση του ενδιαφέροντος για το ημερολόγιο των Μάγιας και ειδικότερα του τέλους του και πολλοί ρώτησαν τι εννοεί αυτό για το μέλλον μας. Προς έκπληξην, πολλοί έκαναν αυτή την ερώτηση σαν να μην είχε τίποτα να κάνει με τους εαυτούς τους ή τις επιλογές που κάνουν. Λίγοι φαίνεται να σκέφτηκαν ότι η εκπλήρωση του κοσμικού σχεδίου θα χρειαστεί από αυτούς να αναλάβουν τον ρόλο των συν-δημιουργών μαζί με αυτό το συμπαντικό σχέδιο. Αυτό δεν εννοεί ότι τα ανθρώπινα όντα θα μπορούν να δημιουργούν οτιδήποτε θελήσουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τα κύματα συνείδησης που έφερε το ημερολόγιο των Μάγιας ακόμα προσδιορίζουν το πλαίσιο της ύπαρξής μας και το τι θα είμαστε ή δεν θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε σε μια δεδομένη εποχή. Ακόμα, μόνο η δημιουργικότητα που θα είναι συνεπής με το νέο κύμα θα ευνοηθεί και αυτό και πάλι θα είναι γεγονός καθώς θα εισερχόμαστε στο έννατο και, υψηλότατο, κύμα του καλενδρικού συστήματος των Μάγιας. Είναι επομένως παρεμφερές να ρωτήσουμε τι συνείδηση θα δημιουργήσει το έννατο κύμα και τι απαιτεί από εμάς ώστε να ανεβούμε το σκαλοπάτι και να γίνουμε συν-δημιουργοί μαζί με αυτό το κύμα.


Για να το εξετάσουμε αυτό θα πρέπει μα συμβουλευτούμε τους αρχαίους Μάγια και να δούμε την μοναδική επιγραφή, η οποία περιγράφει το νόημα του τέλους του ημερολογίου τους, αυτή του Μνημείου 6 του Τορτουγουέρο. Περιγράφει ότι σε αυτό το σημείο του χρόνου η θεότητα του ένατου-βήματος, Μπολόν Γιοοκτέ (Bolon Yookte), (εικ. 1) θα «κατέλθει».* Το τι σημαίνει αυτό με μια πιο ευθύς γλώσσα είναι ότι ένας συνδιασμός από εννιά κοσμικές δυνάμεις, εννιά κυματικές κινήσεις, θα πραγματοποιηθούν ολοκληρωτικά ταυτόχρονα. Σε αυτόν τον αρχαίο τρόπο οπτικής της έννοιας του ημερολογίου δεν υπάρχει επομένως τίποτα που να μας λέει για ένα τέλος του κόσμου. Αλλά για το τι το ημερολόγιο των Μάγιας έχει να κάνει είναι μια ολοκλήρωση, ή εκπλήρωση, από εξελικτικές διαδικασίες που υπήρχαν από την αρχή του χρόνου και οδήγησαν τον κόσμο στο τι είναι σήμερα.

Αυτές οι εννιά κοσμικές δυνάμεις είναι οι εννιά εξελικτικές προόδοι (Κάτω Κόσμοι), η κάθε μια μέσω δεκατριών ενεργειών που το προφητικό καλενδρικό σύστημα των Μάγιας αποτελείτε, ένα σύστημα, όπου σημαντικά γεγονότα στην βιολογική και ιστορική εξέλιξη σχετίζονται με πολύ μεγάλη ακρίβεια με αυτό. Οι διαφορετικές προόδοι αναπτύσει η κάθε μια ένα διαφορετικό πλαίσιο συνείδησης και τώρα επηρρεαζόμαστε πιο πολύ από το όγδοο κύμα. Είναι όμως το ένατο και υψηλότατο από αυτές τις εννιά κυματικές κινήσεις που θα φέρει την τελική μετακίνηση προς την συνείδηση ενότητας που θα αποκορυφωθεί καθώς το ημερολόγιο πλησιάζει στο τέλος του. 

Αισθάνομαι ότι είναι προστακτικό να αντιληφθούμε ότι αυτές οι εννιά κοσμικές δυνάμεις δεν ενεργούν χωριστά από τα ανθρώπινα όντα, αλλά μέσω της επηρροής τους πάνω μας και έτσι θα πραγματοποιηθούν μονάχα τόσο, όσο οι άνθρωποι ευθυγραμίζονται με αυτές. Αισθάνομαι ότι έπισης πρέπει να σκεφτούμε ότι η συν-δημιουργία αυτού του υψηλότατου επιπέδου απαιτεί το ότι είμαστε αληθινά αφιερωμένοι στον σκοπό του. Είναι για την προετοιμασία αυτού του κάπως περίεργου έννατου κύματος που υποστηρίζω τον εορτασμό της Συνειδητής Σύγκλισης, στις 17 με 18 Ιουλίου του 2010, σαν ένα σημείο εστίασης στην ευθυγράμιση με το υψηλότατο και καθοριστικό κύμα του καλενδρικού συστήματος των Μάγιας, το έννατο κύμα.


Πολλοί άνθρωποι έχουν την διαίσθηση ότι το τέλος του ημερολογίου των Μάγιας θα φέρει μετακίνηση στη συνείδηση. Αλλά, έχει σπάνια εκφραστεί με σαφήνεια ή εξηγηθεί ακριβώς το ποιά είναι η πηγή μιας τέτοιας μετακίνησης, το πως θα γίνει ή το ποιά θα είναι η φύση της. Ίσως τελικά οι μετακινήσεις της συνείδησης, να είναι λιγότερο μυστήριες από ότι πολλοί άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν. Στην ουσία μετακινήσεις στην συνείδηση συνέβαιναν από την αρχή του χρόνου και συνεχίζουν να γίνονται κάθε που υπάρχει μια σημαντική ενεργειακή μετακίνηση στο ημερολόγιο των Μάγιας, σαν όπως μεταξύ των οποιοδήποτε ημερών και νυχτών του.Εικ. 1
Η Συμπαντική Πυραμίδα, του εννιά-επίπεδου-θεού (Μπολόν Γιοοκτέ), του οποίου τα εννιά κύματα θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα όσο το ημερολόγιο των Μάγιας φτάνει στο τέλος του.
Παρ’όλες αυτές τις προηγούμενες μετακινήσεις στην συμπαντική ιστορία αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι πολύ ειδικό και σημαντικό με την νέα συνείδηση που αναμένετε ίσως να δημιουργηθεί με το έννατο κύμα.

Σαν αρχή, από ότι ξέρουμε σχεδιάστηκε να φέρει τη μετακίνηση στην συνείδηση ενότητας όπου το ανθρώπινο μυαλό δεν θα κατέχεται πια από κανένα σκοτεινό φίλτρο (δείτε Εικ. 2). Θα γίνουμε με άλλα λόγια «διαφανείς» και πιστεύω αυτό είναι η συγκεκριμένη συνείδηση – να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι χωρίς διαχωρισμούς – που τόσοι την αναμένουν.  
Όχι μια οποιαδήποτε συνείδηση, αλλά μια που υπερβαίνει τις δυαδικότητες του παρελθόντος και βοηθάει τα ανθρώπινα όντα να δουν την ενότητα όλων των πραγμάτων. Ο λόγος που αυτό το είδος της συνείδησης ενότητας θα μπορούσε να είναι ευεγερτική για τον πλανήτη, και του ανθρώπινου γένους, είναι ότι είναι μια που οδηγεί στην υπερβατικότητα όλου του διαχωρισμού (μεταξύ άντρα και γυναίκας, του ανθρώπου και της φύσης, εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου, ανατολής και δύσης κλπ). 

Αισθάνομαι ότι χωρίς την πραγματοποίηση μιας τέτοιας μετακίνησης στη συνείδηση ο κόσμος αργά ή γρήγορα θα φτάσει σε ένα τέλος. Οι άνθρωποι με δυαδική ή διαχωριστική συνείδηση είναι σαν τα καρκινικά κύτταρα στο σώμα της Γης με πολύ λίγη εκτίμηση του μεγαλύτερου όλου και τελικά θα δημιουργήση μια κατάρευση στο οικοσύστημά της. Μόνο μια μετακίνηση στην συνείδηση ενότητας θα σταματήσει για πάντα την ανεξέλεκτη εκμετάλευση της Γης και σε ένα βαθύτερο επίπεδο θα μας δώσει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέρος της δημιουργίας και πρέπει να ζούμε σε αρμονία με αυτή. Αλλά θα γίνει μια τέτοια μετακίνηση αυτόματα;

Εικ. 2

Γιν/Γιάνγκ-πολικότητες του Ανθρώπινου Μυαλού που δημιουργήθηκαν από τα Πέντε Υψηλότερα Κύματα της Συμπαντικής Πυραμίδας (Μπολόν Γιοοκτέ).
Όπως ειπώθηκε πριν οι μετακινήσεις στις πλανητικές συνειδήσεις πηγάζουν από τις αντιχήσεις των συμπαντικών δυνάμεων που περιγράφονται στο ημερολόγιο των Μάγιας. 

Εκ τούτου, αν και μερικοί ίσως να εμπερέωσαν προσωρινές καταστάσεις εναλλαγών της συνείδησης είναι μόνο τόσο, όσο η μετακίνηση έχει επιφέρει σύμφωνα με το συμπαντικό σχέδιο, όπως μπορούμε να το καταλάβουμε από το ημερολόγιο των Μάγιας, που θα εγκαθιδρυθεί. Επομένως, μόνο με το έννατο κύμα μπορεί μια μετακίνηση στην συνείδηση ενότητας να αναγνωριστεί σαν κάτι που η εποχή του ήρθε στα αλήθεια. Αυτό είναι το κύμα που θα επικαλύψει όλη την προηγούμενη εξέλιξη της ανθρωπότητας και θα χτίσει την γέφυρα που θα μας επιτρέψει να εισέλθουμε σε έναν νέο κόσμο που θα ακολουθήσει με το τέλος του ημερολογίου.

Από την άλλη πλευρά ο σπουδαστής του ημερολογίου των Μάγιας θα ξέρει ότι προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί μια μετακίνηση στη συνείδηση, τα ανθρώπινα όντα πρέπει να είναι σε συντονισμό με αυτή και ως κάποιο σημείο τουλάχιστον υποσυνείδητα έκαναν την επιλογή να ευθυγραμιστούν μαζί της. Επομένως, μια ευρείας-κλίμακας μετακίνηση της συνείδησης δεν είναι κάτι που θα συμβεί ενάντια στην θέληση των ανθρώπινων όντων. Ειδικότερα στα υψηλότατα επίπεδα της εξέλιξης, όπως το έννατο, μπορεί να συμβεί μόνο μέσω των ανθρώπινων όντων που επέλεξαν να το υπηρετήσουν σαν συν-δημιουργοί του. 

Δυστυχώς πολλοί οδηγήθηκαν στο να πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο φυσικό γεγονός που πρέπει να περιμένουν, όπως μια μετακίνηση των πόλων, ο Νιμπίρου, ηλιακοί άνεμοι, ή μια γαλαξιακή ευθυγράμμιση, που έχει σαν αποτέλεσμα μια παθητική συμπεριφορά και έκανε το ημερολόγιο των Μάγιας να φαίνεται ότι είναι αποδυναμωτικό και ότι τα γεγονότα είναι έξω από την δύναμή του να τα επηρρεάζει. Πιστεύω όμως ότι, όπως είπαν και οι Χόπις, «εμείς είμαστε αυτοί που περιμέναμε.» Αν συμφωνήσουμε να το κάνουμε μπορούμε να συν-δημιουργήσουμε την συνείδηση ενότητας με το έννατο κύμα.

Όπως πολλοί αναγνώστες αυτού του άρθρου ίσως εμπερέωσαν υπάρχουν πνευματικές πρακτικές, θεραπευτικές τεχνικές και μέθοδοι προσωπικής ανάπτυξης που στην ουσία πραγματικά προκαλούν προσωρινές μετακινήσεις στην συνείδηση και εμπερέωση της ενότητας όλων των πραγμάτων. Παρ’όλα αυτά, το τι φαίνεται να λείπει ώστε τέτοιες μεταμορφώσεις να παίξουν ένα θετικό ρόλο σε ευρεία κλίμακα είναι η συμφωνία μιας κρίσημης μάζας να δημιουργήση ένα κόσμο βασισμένο σε αυτή τη συνείδηση ενότητας. 

Η ιδέα πίσω από την Συνειδητή Σύγκλιση στις 17 – 18 Ιουλίου 2010, είναι επομένως να δημιουργήσει μια δυναμική πρόθεση ώστε αυτό να επιτευχθεί. Στην ουσία υπάρχει ένα πράγμα που είναι πάντα στην δύναμή μας να το κάνουμε – και στην δύναμη όλων των ανθρώπινων όντων να το κάνουν – και αυτό είναι να δώσουμε την πρόθεση να δημιουργηθεί και να πραγματοποιηθεί μια συνείδηση ενότητας. Όπως ο σπουδαστής του νόμου της έλξης θα ξέρει, ότι όλες οι πραγματοποιήσεις αρχίζουν με την πρόθεσή τους και χωρίς την πρόθεση δεν υπάρχει αποτέλεσμα.

Η Συνειδητή Σύγκλιση – Το Κύμα Ενότητας είναι επομένως για όλους αυτούς που θα δώσουν την πρόθεσή τους για να δημιουργηθεί η συνείδηση ενότητας. (Θα ήταν ίσως σημαντικό να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειτε για την πρόθεση οποιασδήποτε μετακίνησης της συνείδησης, αλλά την πρόθεση για συνείδηση ενότητας). Είναι για αυτούς που γνήσια θα πουν: «Η πρόθεσή μου είναι να δημιουργηθεί η συνείδηση ενότητας.» Σε ότι και να πιστεύετε, όποια και να είναι η άποψή σας για τον κόσμο, απομένει στην δύναμή σας να επιδιώξετε μια τέτοια μετακίνηση για τον εαυτό σας και για τους άλλους. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες είναι χρονικά προσδιορισμένες για να στείλουμε την πρόθεσή μας να γίνει, μέσα σε αυτό που οδηγεί σε μια πραγματοποίηση της συνείδησης ενότητας στην διάρκεια του έννατου κύματος σε ευθυγράμμιση με το κοσμικό σχέδιο. Χωρίς αυτή την ευρεία διαδεδομένη πρόθεση είναι αμφίβολο το να θα υπάρξη μια τέτοια μετακίνηση στον πλανήτη είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο.

Βασισμένες στη δημιουργία μιας πρόθεσης στη Συνειδητή Σύγκλιση φαίνεται φυσικό ότι οι άνθρωποι θα θέλουν να κάνουν τελετές και να συμμετέχουν σε πνευματικές πρακτικές οι οποίες είναι πραγματοποιήσεις μιας τέτοιας συνείδησης ενότητας και να ψάξουν τους τρόπους που είναι δυνατόν να κάνουν τα αποτελέσματά της μόνιμα. Στην ουσία η Συνειδητή Σύγκλιση θα πρέπει να ειδωθεί σαν την αρχή μιας διαδικασίας προς μια βαθειά συνείδηση ενότητας που δεν έχει τέλος. Αυτού του είδους η δεύσμευση πιστεύω πως θα είναι απαραίτητη. Για αυτούς που επιθυμούν να εκπληρώσουν το κοσμικό σχέδιο, η Συνειδητή Σύγκλιση θα πρέπει να είναι ένα σημείο εισόδου στην συν-δημιουργία του έννατου κύματος και κάτι που δεν θα θέλουμε ποτέ να βγούμε έξω από αυτό. Το να αρχίσουμε να ακολουθούμε το ημερολόγιο των Μάγιας σε καθημερινή βάση από αυτό το σημείο μέσα στα πλαίσια που δίνονται από το Έννατο κύμα μπορεί στην ουσία από μόνο του να γίνει ένας σημαντικός παράγωντας στην ανάπτυξη της συνείδησης ενότητας. Μόνο με χρονικά όρια μπορούν και πραγματοποιούνται τα σχέδια και το ημερολόγιο μας προμηθεύει με ένα χρονικό πλαίσιο μέσα του το οποίο πρόκειτε να ολοκληρωθεί.


Φαίνεται σημαντικό ότι οι πραγματοποιήσεις που συνδέονται με την Συνειδητή Σύγκλιση πρέπει να είναι σχεδιασμένες πολύ προσεκτικά και να εκφράζουν αυτή την νέα συνείδηση ενότητας ώστε να μην είναι αυθόρμητες εφαρμοζόμενες εκφράσεις του παλιού κόσμου που ζούσαμε μέσα του. Αν, για παράδειγμα, καλιτεχνικές παρουσιάσεις είναι μέρος του εορτασμού, είναι σοφό το να σκεφτούμε αν αυτές θα ενδυναμώσουν την εμπειρία της ενότητας του όλου ή θα δημιουργήσουν μια εμπειρία διαχωρισμού μεταξύ των καλιτεχνών και των θεατών. Το ίδιο θα πρέπει να εφαρμοστή και στις παρουσιάσεις των τελετών αν ο αρχηγός τους δεν θα είναι συμπεριλιπτικός. Ένα καλό παράδειγμα από τελετή που είναι έκφραση της συνείδησης ενότητας είναι στο μυαλό μου τώρα, όταν ο Τζακ Σάλυ στο Αβατάρ αναγνωρίζεται σαν μέλος από τους ανθρώπους της Πανδώρα. Επιπλέον, αν στη γενιά της συνείδησης ενότητας πολύτιμες πνευματικές πρακτικές χρησιμοποιούνται θα πρέπει να σκεφτούμε αν η άσχετη λατρεία από ιδρυτές ή γκούρους θα μπορούσε να αποφευχθεί. Ίσως οι σιωπηλές και οι χαμηλών τόνων πρακτικές είναι στην ουσία τους οι πιο δυναμικές πραγματοποιήσεις της συνείδησης ενότητας, αλλά όπως και να έχει είναι σημαντικό ότι οι συμμετέχοντες κάνουν πράξη τα λόγια τους και δεν αναδημιουργούν κυριαρχικές δομές. Το πως θα γίνει αυτό θα παραμείνει στους τοπικούς οργανωτές να το αποφασίσουν και εδώ απλά δίνω έμφαση στη σημαντικότητα του πλησιάσματος αυτού του θέματος με καινούργια μάτια και πολύ προσοχή δωσμένη στις λεπτομέρειες.

Το όνομα Συνειδητή Σύγκλιση υπαινίσσεται την Αρμονική Σύγκλιση, μια ανοιχτόμυαλη συνάντηση που έγινε στις 17 – 18 Αυγούστου του 1987 (1 Κροκόδειλος/ Imix και 2 Άνεμος/Ik) και έτσι είναι σημαντικό να σημειώσουμε την σχέση μεταξύ των δυο αυτών γεγονότων και το γιατί μετά από τόσα χρόνια γίνεται το δεύτερο στις 17 – 18 Ιουλίου 2010, (13 Δρόμος/ Eb και 1 Καλάμι/Ben)**. 

Το σημαντικό κοινό μεταξύ των δυο Συγκλίσεων είναι ότι και οι δυο είναι (ουσιαστικά) τοποθετημένες στη χρονική περίοδο της συνταύτισης της 8ης και της 9ης κυματικής κίνησης του ημερολογίου των Μάγιας και επομένως αντανακλούν ενεργειακές μετακινήσεις που αναγγέλουν την άφιξη των αντίστοιχων μεταμορφώσεων της συνείδησης που φέρνουν αυτά τα κύματα. Εξηγώντας το με άλλούς όρους: Το τι η Αρμονική Σύγκλιση σήμαινε για το κβαντικό άλμα του όγδοου κύματος θα σημαίνει η Συνειδητή Σύγκλιση για το κβαντικό άλμα του έννατου κύματος.*** (Επομένως, θα μπορεί να καταννοηθεί σαν η 2η Αρμονική Σύγκλιση). Ή, αν συμπεριλάβουμε το έβδομο κύμα και τα προ-κυματικά του (βλ. Εικ. 3) για σύγκριση, μπορούμε να δούμε ότι θα σημαίνει για την προετοιμασία του έννατου κύματος το τι η Ευρωπαϊκή Αναγέννηση σήμαινε για το κβαντικό άλμα στον μοντέρνο κόσμο της βιομηχανοποίησης. Αυτό που διαφέρει τώρα και, είναι και η πρόκληση για την Συνειδητή Σύγκλιση, είναι ότι αυτό το βήμα δεν μπορεί να να είναι το ενδιαφέρον ή το συμφέρον από ξεχωριστά άτομα, αλλά αντί αυτού όλης της ανθρωπότητας.


Εικ. 3 Τα τρία υψηλότερα κύματα της κοσμικής πυραμίδας και τα προπορευόμενα κύματά τους (σε διαφορετικές κλίμακες). Παραδείγματα του πως τα οράματα στις αρχές ενός προ-κύματος προετοιμάζει για το ολοκληρωτικό κύμα σκεφτήτε το πως οι πολλές εφευρέσεις (σε χαρτί) του Λεονάρντο Ντα Βίντσι στο 1498 περίπου ήταν τα προμηνύματα των αληθινών βιομηχανικών εφευρέσεων του 7ου κύματος ή το πως η Αρμονική Σύγκλιση ήταν το προμήνυμα του αυξανόμενου ενδιαφέροντος στο ημερολόγιο των Μάγιας στο 8ο κύμα.
Με αυτούς τους παραλληλισμούς (Εικ. 3) μπορούμε να δούμε ότι η Συνειδητή Σύγκλιση δεν αποτελεί από μόνη της την αρχή του έννατου κύματος, το οποίο δεν αρχίζει μέχρι τις 9 Μαρτίου 2011.**** Αλλά αυτός ο εορτασμός εισαγάγει ένα κύμα, ένα προ-κύμα, που προπορεύεται και λιθοστρώνει το έδαφος για το έννατο κύμα και οδηγεί κατευθείαν σε αυτό. Η Συνειδητή Σύγκλιση είναι επομένως τρομερά σημαντική σαν ένα σημείο δημιουργίας της πρόθεσης για την συνείδηση ενότητας ακόμα και αν αυτή θα είναι ολοκληρωτικά αναπτυγμένη αργότερα με το έννατο κύμα. Ίσως να είναι στην ουσία, η τελευταία ευκαιρία της ανθρωπότητας να εκπέμψει τέτοια πρόθεση, η οποία με αναγκαιότητα πρέπει να υπάρξη σε ένα νωρίτερο χρονικό σημείο αν θέλουμε να ανυψώσουμε τους εαυτούς μας πάνω από το οικονομικό χάος που αναμένουμε να υπάρξη στα χρόνια που έρχονται. Όπως το βλέπω προσωπικά η ελπίδα για το μέλλον βρίσκεται ακριβώς στο να μάθουμε να σερφάρουμε πάνω σε αυτό το έννατο κύμα και έτσι να το υπερβούμε, παρά να εγκλωβιστούμε, σε όλες τις δυαδικότητες και τις συγκρούσεις των κατώτερων Κάτω Κόσμων. 

Αν είναι έτσι θα πρέπει επίσης να αναμένεται ότι η Συνειδητή Σύγκλιση θα συναντήσει και πολύ αντίσταση από όλες αυτές τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την εγωκεντρική λειτουργία του παλιού κόσμου και τις ογκώδεις ιεραρχίες που αυτός δημιούργησε. Σαν ένα μικρό παράδειγμα αυτού μια εμπορική βιομηχανία μέσων μαζικής πληροφόρησης αναδύθηκε τώρα γύρω από το «2012» όπου γίνονται υποθέσεις για το τι πρόκειτε να γίνει σαν να ήταν κάτι ανεξάρτητο από τις προθέσεις και από τις δημιουργικές κατευθύνσεις που διαλέγουν οι άνθρωποι. Φυσιολογικά θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον κυνισμό και την απάθειά μας προς την κατάσταση του κόσμου και οι σκέψεις σαν: «αυτό δεν είναι δυνατόν», «ο κόσμος δεν θα αλλάξει» κλπ, θα γυρνάνε πίσω σε μάς σαν μπούμερανγκ και είναι για αυτόν τον λόγο που θα χρειαστεί μια δυνατή προσύλωση.

Η Συνειδητή Σύγκλιση εννοείτε να είναι ένα πολύ συμπεριληπτικό γεγονός που μπορεί να εναγκαλιαστεί από οποιονδήποτε που προθέτει την συνείδηση ενότητας άσχετα από τις προσωπικές τους απόψεις για το ημερολόγιο των Μάγιας ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειτε για τη χρησιμοποίηση με θετικότητα και δομικότητα του παραθύρου της ευκαιρίας και έτσι η συμμετοχή σε αυτό απαιτεί μονάχα ένα όραμα όπου η μετακίνηση της συνείδησης πρέπει να αναδυθεί από τις εξελικτικές διαδικασίες που είμαστε τώρα μέρος τους. 

Επομένως, η μετακίνηση στη συνείδηση ενότητας δεν είναι κάτι που απλά θα πέσει πάνω μας από τον ουρανό σε κάποια ημερομηνία στο μέλλον, αλλά μπορεί μονάχα να εξελιχθεί από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα στη παρούσα στιγμή. Είναι το βασικό δόγμα του νόμου της έλξης ότι η πρόνοια προχωράει μονάχα όταν είστε αφιερωμένοι και μέχρι τώρα η αφιέρωση στη μετάβαση προς τη συνείδηση ενότητας δεν αναδύθηκε σε μεγάλη κλίμακα ή να είχε προταθεί προηγουμένως.


Για να είναι επιτυχές αυτό το γεγονός σαν πηγή της πρόθεσης για την μετακίνηση της συνείδησης του έννατου κύματος μια μαζική συμμετοχή σε αυτό είναι επιθυμητή επισης και στα προπαρασκευαστικά στάδια. Οι προπαρασκευαστικές προσπάθειες πρέπει να μοιραστούν σε εκατομμύρια ατόμων που προθέτουν μια μετακίνηση στη συνείδηση να συμβεί. Για να επιτευχθεί αυτό μια συλλογική προσπάθεια θα χρειαστεί και κάνωντας ήδη την επιλογή για συμμετοχή είναι μέρος στη δημιουργία της πρόθεσης που συζητήθηκε εδώ. 

Αρχικά, θα υπάρξη μεγάλη ανάγκη για άτομα να αναλάβουν πρωτοβουλίες να διαδώσουν το κάλεσμα για την Συνειδητή Σύγκλιση ανά τον κόσμο. Είναι σημαντικό το πλησίασμα οργανώσεων για να το εναγκαλιαστούν. Μετά θα υπάρξη η ανάγκη μοναδικών προσφορών από ανθρώπους που είναι γνωστοί μέσω δημοφιλών ιστοσελίδων, κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και άλλα μέσα. Θα υπάρξη επίσης η ανάγκη χρηματοδότησης πολλών πλευρών των δραστηριοτήτων και για πράγματα, η οποία μπορεί να δωθεί μέσω του www.CommonPassion.org, μια 501c3 (αριθμός Αμερικάνικου νομικού πλαισίου), μη-κερδοσκοπική, δημοσίου ωφέλους επιχείρηση. Ύστερα θα υπάρξη η ανάγκη δημιουργικού σχεδιασμού των γεγονότων και η δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ αυτών. Άτομα και οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο πρόγραμμα είναι προσκεκλημένοι να ενωθούν στη συζήτηση για τις λεπτομέρειες της μοιραζόμενης πρόθεσης και να συνδεθούν με άλλους ανά τον κόσμο που θα συν-δημιουργούν αυτό το προθετικό κύμα της συνείδησης ενότητας. Μια πλατφόρμα συζήτησης έχει ανοίξει στο: http://forum.commonpassion.org/viewforum.php?id=50.


Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουν τα ανθρώπινα όντα για να ευθυγραμμίσουν πραγματικά τους εαυτούς τους με το συμπαντικό σχέδιο. Είναι σαν ή τώρα ή ποτέ και αν νομίζεται ότι η Συνειδητή Σύγκλιση είναι κάτι που δεν σας αφορά, πιθανόν δεν μελετήσατε το ημερολόγιο των Μάγιας αρκετά σοβαρά. Αυτό σημαίνει ότι, δεν μπορούν να υπάρξουν πληρεξουσιοδοτήσεις για την συμμετοχή σας στη μεταμόρφωση του κόσμου όσο το ημερολόγιο προχωράει προς το τέλος του. Η τελική κατάβαση του Μπολόν Γιοοκτέ, τα Εννιά Κύματα (Εννιά Κύριοι του Χρόνου, ή Εννιά Κάτω Κόσμοι, ή οποιοδήποτε όνομα προτιμάται) μας έρχεται και δεν είναι χωρίς λόγο που ο αριθμός εννιά είναι ιερός σε τόσες πολλές πνευματικές παραδώσεις. 

Το Εννιά είναι ο αριθμός του πεπρωμένου της ανθρωπότητας και έτσι θα είναι δική σας η επιλογή αν θα θελήσετε να είστε μέρος της συν-δημιουργίας αυτού του πεπρωμένου.

Καρλ Γιόχαν Κάλλεμαν, Στοκχόλμη, 11 Ήλιος/Ahau (7 Μαρτίου 2010).
Ο Καρλ Γιόχαν Κάλλεμαν έχει διδακτορικό (Ph. D) στη Φυσική Βιολογία από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και υπήρξε ο Επίτιμος Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σηάτλ και ειδικός στον καρκίνο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO = World Health Organisation). Είναι ο συγγραφέας του «Σκόπιμου Σύμπαντος» (The Purposeful Universe - Inner Traditions), αγγλικής έκδοσης 2009, ένα βιβλίο που παρουσιάζει μια νέα θεωρία στη βιολογική εξέλιξη που βασίζεται στο Κοσμικό Δέντρο της Ζωής. Τώρα διδάσκει στο διαδικτυακό Πανεπιστήμιο Διεθνής Μεταφυσικής (International Metaphysical University: http://www.intermetu.com).

Έκανε την πρώτη του διάλεξη αναφέροντας το τέλος του ημερολογίου των Μάγιας το 1979 και είναι ο μόνος καθηγητής επιστήμονας που μελέτησε το νόημα του ημερολογίου των Μάγιας (πολλοί επαγγελματίες Μαγιανιστές μελέτησαν το ημερολόγιο σαν τέτοιο, αλλά όχι την πραγματιστική του βάση στην βιολογική και ιστορική εξέλιξη). Είναι επίσης μεταξύ άλλων και ο συγγραφέας των «Λύνοντας το Μεγαλύτερο Μυστήριο της Εποχής Μας: Το Ημερολόγιο των Μάγιας» (Solving the Greatest Mystery of Our Time: The Mayan Calendar - Garev), αγγλικής έκδοσης 2001 και «Το Ημερολόγιο των Μάγιας και η Μεταμόρφωση της Συνείδησης» (The Mayan calendar and the Transformation of Consciousness - Inner Traditions), αγγλικής έκδοσης 2004. Η ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο είναι www.calleman.com και συνδέεται επίσης με τις ιστοσελίδες www.mayanmajix.com, http://mayaportal.lucita.net και www.shiftoftheages.com.

===============

Σημειώσεις
**Η Συνειδητή Σύγκλιση δεν βασίζεται σε ημέρες του Τζολ-Κιν, αλλά στον κλασματικό (fractal) επιταγχυνόμενο χρόνο των εννιά κυμάτων. Αλλά, μπορούμε κάλιστα να δώσουμε σημασία στη Τζόλ-Κιν ημέρα του γεγονότος. Αυτή είναι η 17 Ιουλίου 2010 δηλαδή 13 Eb, ένα από τα πιο μυστήρια ημερήσια σημεία που τυπικά μεταφράστηκε σαν ο Δρόμος ή Χορτάρι και, με την σύνδεσή του με τον αριθμό 13, αυτή η μέρα είναι τυπική αυτού του ημερήσιου σημείου. Ο Δρόμος συνήθως αναφέρεται στον δρόμο της ζωής ή την ανωδική πορεία στην κοσμική πυραμίδα και το Χορτάρι αναφέρεται σε ένα λαϊκό γεγονός. Τυπικά οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε αυτό το ημερήσιο σημείο είναι αυτοί που σκέφτονται για εφτά γενεές στο μέλλον, κάνουν πολλά καλά, αλλά δεν αναζητούν την δημοσιότητα για τους εαυτούς τους.

***Δεν είναι έτσι που η Αρμονική Σύγκλιση κατανοήθηκε από τον Τόνυ Σρύρερ (Tony Shearer) και τον Χοσέ Αργκουέλλες (José Argüelles). Ο Σρύρερ, ένας Ιθαγενής Αμερικανός, που πρώτος πρότεινε τις ημερομηνίες, είδε την Αρμονική Σύγκλιση σαν το σημείο τέλους από Δεκατρείς Ουρανούς αρχίζοντας από το 843μΧ. Και των Εννέα Κολάσεων (περίοδοι 52 χρόνων) που ακολούθησαν την αποβίβαση του Χέρναν Κορτέζ στη Βέρα Κρουζ το 1519 και ο Αργουέλλες προώθησε αυτό το σχήμα στο βιβλίο του «Ο Συντελεστής των Μάγιας» (The Mayan Factor). Ενώ αυτό ίσως να χρησίμεψε σαν καθοδηγητκή προφητεία που ενστικτωδώς οδήγησε στην αναγνώριση των ημερομηνιών της Αρμονικής Σύγκλισης σαν στις 16 – 17 Αυγούστου 1987 (1 Αλιγάτορας και 2 Άνεμος) κατά την άποψή μου δύσκολα χρησιμεύει σαν την θεωρητική κατανόηση, του γιατί, αυτές οι ημερομηνίες είναι ενεργειακά σημαντικές. Επομένως, η Αρμονική Σύγκλιση προσδιορίστηκε περισσότερο μυθολογικά παρά επιστημονικά, από την στιγμή που εκείνο τον καιρό, η γνώση της πραγματιστικής βάσης του ημερολογίου των Μάγιας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.

Ξέρουμε τώρα από πηγές των Μάγιας ότι το 13+9 δεν θα πρέπει να λαμβάνεται σαν γραμμική αλληλουχία, αλλά ότι ο κάθε ένας από τους Εννιά Κάτω Κόσμους αποτελούνταν από Δεκατρείς Ουρανούς. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τα Βιβλία του Τσιλάμ Μπαλάμ (Books of Chilam Balam) των Μάγιας ότι «οι εννιά κύριοι του χρόνου (Μπολόν-τι-Κου) αντιμετώπισαν του δεκατρείς κύριους του χρόνου (Οξλαχούν-τι-Κου)» και έτσι η δημιουργία έχει μια πυραμιδική παρά γραμμική δομή. Άσχετα αν οι άνθρωποι έχουν γνώση αυτού ή όχι, ολόκληρη η εξέλιξη του σύμπαντος από την εποχή της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang) καταγράφηκε επίσης σχολαστικά με την διαύγεια του ημερολογίου των Μάγιας και επαληθεύτηκε από τεράστιες εμπειρικές αποδείξεις.****Πιθανόν συνέβαλα και ο ίδιος στην σύγχυση που βασιλεύει όσον αφορά την ημερομηνία της αρχής της Συμπαντικής κυματικής κίνησης επειδή έδωσα διαφορετικές χρονικές στιγμές για αυτό. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ημερολόγιο αναπτύσεται σύμφωνα με τις εννιά κυματικές κινήσεις, όπου η πιο μακρόχρονη από αυτές πάει πίσω στην αρχή του σύμπαντος και, όλες διαφέρουν η μια από την άλλη χρονικά, με συντελεστή το είκοσι. 

Σύμφωνα με μια τέτοια κλασματική οπτική του προφητικού καλενδρικού συστήματος των Μάγιας, η έννατη κίνηση τότε θα είναι μόνο 234 ημέρες που θα σχηματίζονται από 13 διαφορετικούς περιόδους ουαξακλαχουκίν (uaxaclahunkin = 18 ημέρες). Αυτό τοποθετεί την αρχή του έννατου κύματος στις 9 Μαρτίου 2011 και την αρχή του προ-κύματος (Συνειδητή Σύγκλιση) στις 17 Ιουλίου 2010. Αυτά είναι σημεία στον χρόνο που αναμένεται να σημαδεύουν σημαντικές αυξήσεις συχνότητας και επιτάγχυνσης του χρόνου.


Όσο πλησιάζουμε τον καιρό που όλα τα εννιά κύματα, αναπτύσονται με διαφορετικές ταχύτητες, θα φτάσουν στην ολοκλήρωσή τους ταυτόχρονα (στις 28 Οκτωβρίου 2011, 13 Ήλιος/Ahau) θα υπάρξουν επομένως πολύ πολύπλοκα μοτίβα που αυτά τα κύματα θα δημιουργούν επηρρεάζοντας το ένα το άλλο. 

Οι κύκλοι του Ιερού Ημερολογίου των 260 ημερών θα έχει ακόμα μια αναμφισβήτητη ενεργειακή ύπαρξη και έτσι αυτά, σαν μέρος αυτής της αλληλεπηρροής, θα συνεχίσουν την πυραυλική τους εκτόξευση προς την γέννηση του νέου κόσμου που άρχισε στις 9.9.9 (στις 9 Σεπτεμβρίου 2009, δείτε παρακαλώ το σχετικό άρθρο: http://mayanmajix.com/greek/9.9.9%20and%20the%20Mayan%20Calendar%20greek.pdf). 

Για αυτό το λόγο οι ημερομηνίες της αρχής αυτών των δυο επόμενων κύκλων του Τζολ-Κιν, 27 Μαίου 2010 και 11 Φεβρουαρίου 2011, θα παραμείνουν επίσης σαν οι σημαντικές στιγμές για τους εορτασμούς των ευθυγραμμίσεων με το συμπαντικό σχέδιο και ενδεχομένως πολύ σημαντικές για την προετοιμασία της Συνειδητής Σύγκλισης και του βασικού έννατου κύματος, αντίστοιχα.


===================== The original article from Dr. Carl Johan Calleman:

...or...

- Περισσότερα άρθρα και πληροφορίες για το ημερολόγιο των Μάγιας:Μετάφραση από το πρωτότυπο- πηγή: Φώντας – mind-in-peace.blogspot.com


Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ