28 Νοε 2009

HAARP: H μεγάλη απειλή για τον πλανήτη, το κλίμα και την ανθρωπότηταΤεράστια ποσά χρημάτων έχουν δαπανηθεί για το HAARP και τα σχετικά προγράμματα (όπως το αμυντικό πρόγραμμα "Πολέμου των άστρων"), χωρίς να δοθεί το αντίστοιχο ποσό για έρευνα των ενδεχόμενων κινδύνων. Το κόστος τόσο σε χρήμα όσο και σε ζωές μπορεί να είναι συνταρακτικό σε σύγκριση με τα οποιαδήποτε οφέλη.

Για αιώνες, ο συντονισμός Schumann έδινε το ρυθμό ενορχήστρωσης της ζωής στον πλανήτη - ήταν ο πλανητικός σφυγμός, ο ρυθμός της υγείας και της ευεξίας.

Τώρα όμως, η ίδια η καρδιά του πλανήτη απειλείται, σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο για την κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) που υπογράφηκε στη Συνάντηση Κορυφής του 1992 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο ΟΗΕ απαγόρευσε τη χρήση εχθρικών τεχνικών που τροποποιούν το περιβάλλον ή παρεμβαίνουν στη δυναμική, τη σύνθεση ή τη δομή της Γης, συμπεριλαμβανόμενων των ζωντανών οργανισμών, της λιθόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας, καθώς και του διαστήματος.

Γιατί λοιπόν ο ΟΗΕ, αγνοώντας τη Σύμβαση ENMOD του 1977 καθώς και το ίδιο του το καταστατικό, αποφάσισε να μην συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη τις κλιματικές μεταβολές που οφείλονται σε στρατιωτικά προγράμματα; Το Φεβρουάριο του 1998 η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας και Αμύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργάνωσε δημόσιες ακροάσεις για το HAARP στις Βρυξέλλες. Η "Πρόταση Διευθέτησης" της Επιτροπής που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (έγγραφο αρ. Α4-0005/99, 14 Ιανουαρίου 1999):
...θεωρεί το HAARP..., εξ αιτίας των ευρέων επιπτώσεών του στο περιβάλλον, ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και ζητά να εξεταστούν οι νομικές, οικολογικές και ηθικές πλευρές του από ένα ανεξάρτητο διεθνές σώμα...[Η Επιτροπή] λυπάται για την επανειλημμένη άρνηση της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών... να δώσει στοιχεία για τη δημόσια ακρόαση... σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και δημόσιους κινδύνους του προγράμματος HAARP.
Ωστόσο, το αίτημα της Επιτροπής να συνταχθεί ένα "Πράσινο Χαρτί" για "τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στρατιωτικών δραστηριοτήτων" απορρίφθηκε με επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δικαιοδοσία να ερευνήσει τι "διασυνδέσεις μεταξύ περιβάλλοντος και αμύνης". Οι Βρυξέλλες ήθελαν να αποφύγουν πάση θυσία τη ρήξη με την Ουάσινγκτον.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το HAARP χρησιμοποιήθηκε, επιστημονικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι ο στρατός των ΗΠΑ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το HAARP για να τροποποιήσει επιλεκτικά το κλίμα ενός "μη φιλικού έθνους" ή ενός "δύστροπου κράτους" με στόχο να αποσταθεροποιήσει την εθνική του οικονομία...

Είναι τεκμηριωμένο ότι η "οικονομική βοήθεια" του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF)και της Παγκόσμιας Τράπεζας που επιβλήθηκε στον Τρίτο Κόσμο και τις χώρες του πρώην Σοβιετικού μπλοκ οδήγησε στην αποσταθεροποίηση της γεωργικής οικονομίας. Με τη σειρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO) υποστήριξε τα συμφέροντα λίγων Δυτικών αγρο-βιοτεχνολογικών ομίλων στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν τους γενετικά τροποποιημένους σπόρους (ΓΤ) στους αγρότες όλου του κόσμου. (Και εδώ ας αναρωτηθούμε τελικά ποιός είναι ο πραγματικός ρόλος του ΟΗΕ και των υποοργανισμών του, αφού τελευταία είδαμε έντονα και την... περίεργη δράση του ΠΟΥ σχετικά με την "γουρουνίσια επιδημία και τα σχετικά αναγκαστικά εμβόλια...")

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ οικονομικών, στρατηγικών και στρατιωτικών διαδικασιών της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι κλιματικοί χειρισμοί μέσω του προγράμματος HAARP (είτε τυχαίοι είτε σκόπιμοι) αναπόφευκτα θα επιδεινώσουν αυτές τις αλλαγές εξασθενώντας εθνικές οικονομίες, καταστρέφοντας υποδομές και οδηγώντας στην πτώχευση τούς αγρότες σε τεράστιες εκτάσεις... (Chodussovsky, 2000).

Ας ελπίσουμε ότι θα το κατανοήσουμε πλήρως πριν η τεχνολογία μας να αλλοιώσει τόσο πολύ τον πλανήτη, ώστε η πορεία της εξέλιξής μας να εκτραπεί οριστικά. Η ανθρωπότητα οφείλει τώρα να αποφασίσει αν η ιονόσφαιρα και ο συντονισμός Schumann θα παραμείνουν ζωντανοί.

Περιοδικό Hellenic Nexus
read more “HAARP: H μεγάλη απειλή για τον πλανήτη, το κλίμα και την ανθρωπότητα”

27 Νοε 2009

Ανθρώπινο σώμα-Διαλογισμός & ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες

Βιολογικά συστήματα, συντονισμός Schumann και ESP

Οι Miller και Miller καταλήγουν, μεταξύ άλλων, ότι:

1. Σύμπλοκα ηλεκτροδυναμικά πεδία καθοδηγούν την οργάνωση όλων των βιολογικών συστημάτων. Στην ουσία είμαστε περισσότερο ηλεκτρομαγνητικά παρά χημικά όντα. Η κυματική αλληλεπίδραση είναι καθοριστική για τη βιολογική δομή και για βέλτιστη λειτουργία. Τα βιολογικά συστήματα είναι ευαίσθητα σε φυσικά και τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι διαταραχές στα περιβαλλοντικά πεδία μπορούν να επάγουν μεταβολές σε οργανισμούς που αντλούν πληροφορία από τα πεδία αυτά. Οι συχνότητα και το εύρος των πεδίων επηρεάζουν τη βιοδυναμική μας κατάσταση.

2. Οι συχνότητες ELF του συντονισμού Schumann συνδέονται στενά με εκείνες των ανθρώπινων εγκεφαλικών κυμάτων. Φυσικές ή τεχνητές μεταβολές του SR μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία των εγκεφαλικών κυμάτων. Συγκεκριμένα, μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολές των προτύπων και των συχνοτήτων του συντονισμού και των σχετικών φαινομένων όπως ομοιόσταση, ύπνος REM, φαινόμενα ψι και θεραπεία.

Ο Robert Beck... για μια δεκαετία ερευνούσε την εγκεφαλική δραστηριότητα θεραπευτών από κάθε κουλτούρα και θρησκευτικό υπόβαθρο (αναφέρει μέντιουμ, σαμάνους, ραβδοσκόπους, χριστιανούς θεραπευτές, μάντεις, ESP, θεραπευτές που εφαρμόζουν kahuna, santer_a, wicca και άλλα), και που, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους, παρουσίαζαν "σχεδόν ταυτόσημα EEG" κατά τη στιγμή της θεραπείας: εγκεφαλική δραστηριότητα 7,8-8 Hz, που διαρκούσε από ένα έως πολλά δευτερόλεπτα και που ήταν "συγχρονισμένη σε φάση και συχνότητα με τους γεωηλεκτρικούς μικροπαλμούς της Γης - το συντονισμό του Schumann". (Sidorov, 2001)

Οι υγροί κρύσταλλοι (DNA, εγκεφαλικές κοιλίες και κυτταρικές δομές) του ανθρώπινου σώματος μπορούν να λειτουργήσουν σαν κεραίες για εντοπισμό και αποκωδικοποίηση τέτοιων παγκόσμιων και τοπικών σημάτων ELF.

Ο Beal (1996) προτείνει ότι οι υγροί κρύσταλλοι (αναπόσπαστο τμήμα των κυτταρικών μεμβρανών) δρουν ως συσκευή εντοπισμού/ενίσχυσης/αποθήκευσης ΗΜ προτύπων ELF στο περιβάλλον. Οι πρωτεΐνες τείνουν να προσανατολίζονται σε συντονισμένες ELF των 10 Hz, οπότε θα είναι εξαιρετικά ευαίσθητες σε μεταβολές των ELF στην περιοχή των 10 Hz. Ένα σύμφωνο κυματικό πεδίο μπορεί να προκύψει από την ίδια τη μήτρα υγρών κρυστάλλων (LC) του σώματος.

Η ίδια η δομή και οργάνωση των ζωντανών ιστών, ωστόσο, ρυθμίζεται από το μόριο του DNA. Το γενετικό σύστημα (που συνίσταται σε μια αμφίδρομη διεργασία μετάφρασης που μπορεί να ξεκινήσει από το DNA, το RNA ή τις πρωτεΐνες) αποκαλύπτεται ως ένας σύμπλοκος, πολυδιάστατος κώδικας με παραμέτρους τόσο τοπικές (κωδικόνια) όσο και παγκόσμιες (πλαίσιο, τόσο) υλικές (νουκλεοτίδια) όσο και τύπου πεδίου (ΗΜ ολόγραμμα), αμοιβαία αλληλεξαρτώμενες και ταυτοχρόνως υποκείμενες σε εξωτερικές, περιβαλλοντικές επιρροές.

3. Υπάρχει έντονη συσχέτιση μεταξύ διαταραχών της συμπεριφοράς στους ανθρώπους και περιόδων ηλιακής και γεωμαγνητικής αναταραχής.
Αντίστροφα, μελέτες δείχνουν ότι υποκείμενα που ζουν απομονωμένα από τους γεωμαγνητικούς ρυθμούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα αναπτύσσουν αυξανόμενες ανωμαλίες και χαοτικούς φυσιολογικούς ρυθμούς - που αποκαθίστανται δραματικά μετά την εφαρμογή ενός ασθενέστατου ηλεκτρικού πεδίου 10 Hz. Οι πρώτοι αστροναύτες υπέφεραν μέχρι που εγκαταστάθηκαν γεννήτριες SR στα διαστημικά οχήματα.

4. Οι γεωμαγνητικές ανωμαλίες (τεκτονική παραμόρφωση, γαιόφως, διαταραχές γεωμαγνητικού πεδίου) μπορούν να επάγουν ορισμένες μορφές ανώμαλης αντίληψης, όπως ακουστικές και οπτικές παραισθήσεις, και TLT (παροδικές διεγέρσεις κροταφικού λοβού, ή μικροί παροξυσμοί). Επίσης, μία επίδραση του διαλογισμού είναι ότι "ησυχάζει το νου" ως μέθοδος που επιτρέπει στην "απρόσκοπτη λειτουργία" (ή σιωπηρές θαλάμιες περιόδους) να συντονιστεί με τους γεωφυσικούς ρυθμούς. Αυτή η μορφή συντονισμού ή "μαγνητική λήψη" συμβαίνει με τη μεσολάβηση της επίφυσης (30% των κυττάρων της έχουν μαγνητική ευαισθησία) και των οργανικών ιστών που περιέχουν μαγνητίτη.

Ο Persinger (1989) επισημαίνει ότι η εν τω βάθει δραστηριότητα του κροταφικού λοβού βρίσκεται σε ισορροπία με την παγκόσμια γεωμαγνητική κατάσταση. Όταν υπάρχει αιφνίδια μείωση γεωμαγνητικής δραστηριότητας, παρουσιάζεται ενίσχυση των διαδικασιών που διευκολύνουν τη λήψη ψι, ιδιαίτερα την τηλεπάθεια και την ενόραση. Η αύξηση της γεωμαγνητικής δραστηριότητας μπορεί να καταστείλει τα επίπεδα μελατονίνης της επίφυσης και να συνεισφέρει στη μείωση των ελάχιστων τιμών φλοιώδους παροξυσμού. Πράγματι, η μελατονίνη συνδέεται με διαταραχές σχετικές με τον κροταφικό λοβό, όπως η κατάθλιψη και οι παροξυσμοί. (Krippner, 1996). (Ας θυμόμαστε πως η μελατονίνη είναι η αντικαρκινική ορμόνη του οργανισμού μας, η οποία παράγεται με καλό 8ωρο ύπνο σε απόλυτο σκοτάδι τη νύχτα! Δείτε το σχετικό αφιέρωμα Φως και Ζωή)

5. Βέλτιστες παγκόσμιες συνθήκες ELF (ήρεμες νύχτες, χαμηλή δραστηριότητα ηλιακών κηλίδων, χαμηλή ΗΜ ρύπανση) μπορούν να διευκολύνουν την ανώμαλη αντίληψη, όπως ψι και ESP, την όραση εξ αποστάσεως και τη θεραπεία εξ αποστάσεως.

Τα Ψ είναι πάντα παρόντα στο χώρο και το χρόνο, περιμένοντας την πρόσβαση μέσω κρίσης, συναισθήματος, ή κατάλληλων εργαστηριακών ερεθισμάτων. Η γεωμαγνητική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει την ικανότητας ανίχνευσης της πληροφορίας αυτής από τον εγκέφαλο, ιδιαίτερα τις νευρικές οδούς που διευκολύνουν τη συνειδητή πρόσβαση στην πληροφορία αυτή. Χωρίς αυτήν τη γεωμαγνητική δραστηριότητα, η αντίληψη των ερεθισμάτων ψι δεν είναι τόσο πιθανή και οι "λανθάνουσες ικανότητες" του εγκεφάλου δεν χρησιμοποιούνται. (Krippner, 1996).

6. Ο Sidorov (2001) και άλλοι πρότειναν ότι η ανθρώπινη πρόθεση λειτουργεί ως μεταβλητό παράθυρο εκπομπής/λήψης για ανταλλαγή εξωαισθητικής πληροφορίας, ενδεχομένως εντός του φάσματος των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων ELF. Ο συγχρονισμός του εγκεφάλου με το συντονισμό Schumann του πομπού και του δέκτη διευκολύνει την ψι, ή "θεραπευτική σύζευξη", ενισχύοντας και επανεκπέμποντας σύμφωνες κυματομορφές που προέρχονται από το περιβάλλον, μιμούμενος το κυματικό πρότυπο του περιβάλλοντος. Ο Sidorov κάνει την εξής υπόθεση:

Τα εγκεφαλικά κύματα (ιδιαίτερα στην περιοχή άλφα) μπορούν να εκπέμπονται στο περινευρικό σύστημα (ή μέσω διέγερσης Frohlich) σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ακόμη και σε γειτονικούς οργανισμούς, μέσω ΗΜ κυμάτων ELF. Αυτές οι συχνότητες μπορούν να ενισχυθούν από στενά συσχετισμένα κύματα συντονισμού Schumann, ή από μηχανισμούς ανατροφοδότησης που απαντώνται στην φυσιολογία του σώματος (συγγενείς με τις ανοσολογικές και νευρο-ενδοκρινείς κλιμακωτές αντιδράσεις). Με τη σειρά τους, αυτές οι βασικές συχνότητες μπορούν να επανενεργοποιήσουν τις παρεμποδισμένες θεραπευτικές διαδικασίες, να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να επιταχύνουν την ανοσολογική απόκριση, και γενικά να εκκινήσουν ενδογενείς λειτουργίες των ιστών του σώματος, "επανισορροπώντας τις ενέργειες" (σύμφωνα με την Ανατολική ιατρική) ή (με ορολογία του Beal) επαναδιαμορφώνοντας τον προσανατολισμό υγρού κρυστάλλου των συστατικών της κυτταρικής μεμβράνης κι επομένως πυροδοτώντας συγκεκριμένες διακυτταρικές αντιδράσεις. (Sidorov, 2001).

Προτείνουμε, μαζί με τους Pitkanen και Sidorov, ότι ο συντονισμός Schumann ενδέχεται να είναι το υπόστρωμα για ένα μηχανισμό εξωαισθητικής αντίληψης τύπου ραντάρ, κοινό σε όλα τα ζωντανά πλάσματα. Όπως το νερό που εκτρέπεται από βράχους και άλλα βυθισμένα αντικείμενα, αυτή η μη-ειδική συχνότητα απορροφάται και επανεκπέμπεται με μοναδικά πρότυπα συμβολής από κάθε αντικείμενο που συναντά.

Αυτό το πρότυπο συμβολής είναι σύνθεση εξωτερικών και εσωτερικών ιδιοτήτων, καθώς τα άτομα, τα μόρια και η παγκόσμια συγκέντρωσή τους επανεκπέμπουν αυτήν την ενέργεια σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαμόρφωσή τους. Όχι μόνο αυτό, αλλά συχνότητα και το πρότυπο αυτών των "κυμάτων εντοπισμού" μπορεί να ρυθμιστεί με συνειδητή πρόθεση ώστε να αποδίδουν συγκεκριμένες πληροφορίες (πρότυπα συμβολής).

Όταν τα αποκωδικοποιεί ο εγκέφαλος, επιστρέφουν σχεδόν αμέσως πίσω στο συντονισμό Schumann. Όταν επιστρέψουν, ο εγκέφαλος αποκωδικοποιεί τα πρότυπα. Με αυτή τη μετατροπή τύπου Fourier, η πληροφορία μεταφράζεται σε συνειδητά δεδομένα, όπως και σε άλλες αισθητήριες διαδικασίες.

Αντίστροφα, ειδικά φαινόμενα μπορούν να αποτυπωθούν ως βιο-πληροφορία και να ασκήσουν μια μυστηριώδη δράση εξ αποστάσεως", μόλις το κύμα του σήματος φτάσει στο στόχο. Αυτό το πρότυπο με τη σειρά του μπορεί, υπό τις κατάλληλες (προαπαιτούμενες) παγκόσμιες συνθήκες, να αποφύγει το διασκορπισμό και να ενωθεί με το κυρίαρχο κύμα εντοπισμού (κατάσταση συνειδητότητας) που εντοπίζεται και μεταφέρεται από το συντονισμό Schumann.

Η διανοητική πρόθεση μπορεί να λειτουργήσει ως μεταβλητό παράθυρο εκπομπής/λήψης για ανταλλαγή εξωαισθητικής πληροφορίας. Συγχρονιζόμενη με το συντονισμό Schumann, μπορεί να μεταφέρει βιο-ρυθμιστικές πληροφορίες σε μακρινούς στόχους και να δρα ως πρωτόγονη αισθητηριακής διασύνδεσης τύπου ραντάρ. Όλοι αυτοί και άλλοι μηχανισμοί εξαρτώνται από την παραμονή των συχνοτήτων SR εντός του μέσου εύρους τους, εναρμονισμένες με τα εγκεφαλικά μας κύματα.

Μετά από 8 δεκαετίες EEG και άλλων μελετών απεικόνισης του εγκεφάλου, είναι καλό να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε μετά βεβαιότητος από πού προέρχεται η τάση των EEG (Becker, 1985, p.88)....

Είναι πιθανό το περινευρικό σύστημα του Becker και/ή η μήτρα LC του οργανισμού (όπου περιλαμβάνονται οι συνδετικοί ιστοί, οι κυτταρικές μεμβράνες, το DNA και άλλα) να δρα ως διάταξη αισθητήριων υποδοχέων για τα μαγνητικά αισθητήρια σήματα του Pitkanen, με συγκεκριμένα πρότυπα διέγερσης να κωδικοποιούν διαφόρους τύπους πληροφορίας...

Οι πανταχού παρούσες διατάξεις υγρών κρυστάλλων του σώματος με τις σχεδόν άπειρες δυνατότητες διαμόρφωσής τους είναι άριστοι υποψήφιοι για τους πρωταρχικούς αισθητήριους υποδοχείς που αναζητά η παραψυχολογία. Είναι ακόμη πιθανόν οι ιδιότητες φάσης-σύζευξης του DNA (Popp and Chang, 1998) να του επιτρέπουν να λειτουργεί ως κεραία πολλών ρυθμών, μεταβάλλοντας τη λειτουργία του ανάλογα με τα περιβάλλοντα πεδία σημάτων κι ενδεχομένως δρώντας όχι απλώς ως ρυθμιστικό πρόγραμμα, αλά και ως στοιχείο της "εξωαισθητικής" αντίληψης. (Sidorov, 2002).

από το Hellenic Nexus
read more “Ανθρώπινο σώμα-Διαλογισμός & ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες”

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Συνειδητότητα και DNAH απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη» -Joint Vision 2020

μέρος 5ο

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Συνειδητότητα και DNA

Περαιτέρω έρευνα στις ηλεκτρομαγνητικές αυτές σχέσεις είναι απαραίτητη, ίσως ακόμη και για την ψυχοσωματική μας επιβίωση ως είδος. Επηρεάζουν το νου μας, την κυτταρική και γενετική δομή του σώματός μας, ίσως ακόμη και το πνεύμα μας. Η καταγραφή και συσχέτιση αυτών των φαινομένων ατμοσφαιρικών παρεμβάσεων και η εν δυνάμει επιρροή τους στην ιονόσφαιρα και τον SR - και συνεπώς στα ανθρώπινα εγκεφαλικά κύματα και την υγεία μας - οφείλει να συνεχιστεί. Πλησιάζουμε το τέλος του τρέχοντος κύκλου των ηλιακών κηλίδων, και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε έναν ολόκληρο ενδεκαετή κύκλο για να πάρουμε ακριβή δεδομένα, όπως προτείνει ο Hainsworth (Miller and Miller, 2002-2003).

Διάφοροι ερευνητές και φυσικοί συγκεντρώνουν σχετικά στοιχεία υπό την αιγίδα του περιοδικού Journal of Non-Local and Remote Mental Interactions (JNLRMI) (βλέπε http://www.emergentmind.org), που εκδίδει ο φυσικός Lian Sidorov. Μια βασική υπόθεση της ομάδας αυτής είναι ότι τα ΗΜ πεδία έξω από το σώμα είναι κρίσιμα για τη συνειδητότητά μας.

Ο Matti Pitkanen κατασκεύασε ένα μοντέλο φυσικής που λέγεται Τοπολογική Γεωμετροδυναμική (TGD), και παρουσιάζει τη στενή σχέση της ανθρώπινης φυσιολογίας με τον SR και άλλα πρότυπα ELF και ηλεκτρομαγνητικά.

Ο Pitkanen πιστεύει πως όχι μόνο τα γήινα, αλλά και τα διαπλανητικά και τα διαστρικά μαγνητικά πεδία έχουν μεγάλη σημασία για τη συνειδητή ζωή. Οι ερμηνείες του εμπλέκουν αγωγούς μαγνητικής ροής, μέρη ενός πεδίου που μοιάζουν με δίπολα. Ένα ευρύ φάσμα ΗΜ κυμάτων, ιδιαίτερα μικροκύματα και ραδιοκύματα, ενδέχεται να είναι στοιχεία-κλειδιά για την ομοιόσταση, τις διανοητικές αλληλεπιδράσεις εξ αποστάσεως μεταξύ κυττάρων και άλλων δομών, και της αισθητηριακή αναπαράστασης, καθώς και για τις διανοητικές αλληλεπιδράσεις εξ αποστάσεως τόσο εντός όσο κι εκτός του σώματος. Εξηγεί ότι το επίπεδο θορύβου του μαγνητικού πεδίου της Γης πρέπει να είναι χαμηλό ώστε να συμβεί η ανώμαλη αντίληψη (ψι ή ESP). Ο Alan Frey πρότεινε την ύπαρξη παρόμοιων πεδίων πριν από δεκαετίες, και μίλησε συγκεκριμένα για εισαγωγή μικροκυμάτων.

Αυτά τα ΗΜ πεδία συσχετίζονται με τη συνειδητότητα. Ωστόσο, η TGD δίνει τη δυνατότητα να αποδοθεί στο σωματικό πεδίο ενός ανθρώπου μια κβαντική ταυτότητα τοπολογικού πεδίου. Ο Pitkanen προτείνει επίσης ότι αυτά τα πεδία και κύματα επιδρούν όταν τα βιολογικά συστήματα εκτελούν κβαντικές υπολογιστικές διαδικασίες. Η βιοφυσική του λέει ότι τα νευρικά κυκλώματα και μόρια συνδέονται με μηχανισμούς τύπου κλειδιού-κλειδαριάς μέσω αυτής της διαδικασίας μαγνητικής κυκλοφορίας (τοπολογικά κβαντισμένα διπολικά μαγνητικά πεδία).

Ο Pitkanen βλέπει το μαγνητικό πεδίο της Γης ως μια αλληλεπίδραση κβαντισμένων διπολικών μαγνητικών πεδίων που συνδέονται και συστρέφονται. Η TGD βλέπει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα ως ένα αισθητήριο όργανο για τον εκτεταμένο ηλεκτρομαγνητικό εαυτό μας, με κλίμακα μήκους τουλάχιστον όσο η διάμετρος της Γης. Προτείνει ακόμη ότι τα φαινόμενα ψι και η θεραπεία εξ αποστάσεως μπορεί να εμπλέκουν τη μεταβίβαση συγκεκριμένων ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων μέσα από διόδους την ύπαρξη των οποίων εικάζει η TGD, κάτι που θα επέτρεπε σχεδόν ακαριαία μεταβίβαση πληροφορίας. (εδώ ας θυμηθούμε και το Ρεϊκι ή άλλες ενεργειακές-πνευματικές μεθόδους θεραπείας ή την προσευχή για την υγεία κάποιου, που λειτουργούν και εξ αποστάσεως...)


Η υπόθεση του μαγνητικού αισθητηρίου πλαισίου (MSC) παρέχει ένα μηχανισμό "μοιράσματος" που συνδέεται με απόμακρα σημεία της ηλεκτρομαγνητικής σφαίρας - ουσιαστικά μια μορφή γνωστικής εμπλοκής μεταξύ χειριστή και στόχου ..Ένα σαφές πλεονέκτημα της TGD έναντι των άλλων μοντέλων μεταβίβασης λεπτής ενέργειας είναι ότι τα ΗΜ πεδία δεν μεταφέρονται άμεσα από την πηγή στο στόχο, αλλά δημιουργούνται ταυτόχρονα στις δύο τοποθεσίες από ένα (γεωμετρικό) ρεύμα κενού: επομένως παραμένουν σύμφωνα, ενώ παρακάμπτουν το παράδοξο της μη-εξασθένησης με την απόσταση...

Η ψευδαίσθηση της εντοπιότητάς μας διαιωνίζεται από τα δεδομένα που μας δίνουν οι αισθήσεις μας - δηλαδή, τις αντιλήψεις που έχουμε συνηθίσει να προσέχουμε. (Sidorov, 2002).

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι η θεμελιώδης αλληλεπίδραση εσωτερικών κι εξωτερικών πεδίων είναι η σωστή κατεύθυνση. Ο Joseph Jacobson (2002), στο ΜΙΤ, βρήκε τον τρόπο να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί κύτταρα με ραδιοκύματα. Η ομάδα του επίσης έκανε χειρισμούς του DNA με έναν παλμό ραδιοφωνικής συχνότητας. Η ίδια προσέγγιση λειτούργησε και στις πρωτεΐνες, οι οποίες κατευθύνουν σχεδόν όλες τις χημικές κυτταρικές διαδικασίες.

Επιπλέον, ο φυσικός Peter Gariaev πρότεινε ένα κυματικό μοντέλο του γονιδιώματος, όπου η κύρια οδός πληροφοριών είναι ίδια τόσο για βιοφωτόνια όσο και για ραδιοκύματα (http://www.emergentmind.org). (Ας έχουν κατά νου οι αναγνώστες πως και οι συχνότητες της τηλεόρασης, των ραντάρ και της κινητής τηλεφωνίας είναι μορφές ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων, που επηρεάζουν άμεσα όλα όσα εδώ αναφέρονται: δηλαδή το DNA, την υγεία και τη συνείδηση μας...)

Το 1973, οι Miller και Webb περιέγραψαν το DNA ως ολογραφικό προβολέα ("Embryonic holography", 2002). με άλλα λόγια, τα γονίδια κωδικοποιούν κει εκφράζονται μέσω φωτός και ραδιοκυμάτων, ή μέσω ακουστικής ολογραφίας (βλέπε Miller, Miller and Webb "Quantum bioholography", 2002). Πρότυπα συμβολής εκτοπισμού δημιουργούν πρότυπα πεδία για τη χωροχρονική οργάνωση του σώματός μας. Το σύστημα λειτουργεί σαν βιολογικός υπολογιστής - ένας κυματικός βιοϋπολογιστής. Το DNA μπορεί επίσης να λειτουργεί σαν υγρός κρύσταλλος, εκπέμποντας ένα ασθενές φως τύπου λέιζερ που μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρο-ακουστικό σήμα. (το σώμα μας..!)


συνεχίζεται

από το περιοδικό Helenic Nexus
read more “Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Συνειδητότητα και DNA”

26 Νοε 2009

Θεραπευτικός ύπνος & ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες

H απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη» -Joint Vision 2020 

μέρος 4ο

C.M.Anderson, γιατρός (1998) του Χάρβαρντ περιγράφει ένα κοινό αλλά λίγο κατανοητό φαινόμενο που το ονομάζει "Διαρκώς Ταλαντούμενο Ήχο" (POS). Πολλοί παρατηρούν αυτόν τον εσωτερικό "ήχο", ιδιαίτερα όταν είναι άρρωστοι ή αφυδατωμένοι, επειδή "δυναμώνει". Ακούγεται σαν βόμβος εντόμου. Ο Anderson το συνδέει όχι μόνο με τον ύπνο REM (ταχείες οφθαλμικές κινήσεις) ή την κατάσταση του ονειρέματος και την διαταραχή μετα-τραυματικού στρες (PTSD), αλλά και με την κανονική ρυθμικότητα Α 10 Hz.

Ο Anderson μιλά για την ενοχλητική επίδραση φωτός και ήχου, που μπορεί να προκύψει από την απώλεια της κανονικής εξοικείωσης με τον κόσμο εξ αιτίας αποσταθεροποίησης του δικτυωτού σχηματισμού του εγκεφάλου [RF] που οδηγεί σε φόβο ή/και οργή. Και πάλι, το ιστορικό τραυμάτων ή κακομεταχείρισης συνδέεται στενά με την ασύμμετρη λειτουργία των ημισφαιρίων. Οι δομές του κροταφικού λοβού, όπως ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις επιπτώσεις παιδικής κακομεταχείρισης και τραύματος.

Ο Anderson εικάζει ότι ο ταλαντούμενος ήχος υποδεικνύει ταχεία μετακίνηση της προσοχής μας από το αριστερό στο δεξί ημισφαίριο, και ελάττωση της κανονικά σταθερής ρυθμικότητας των 10 Hz του ελαιοπαρεγκεφαλιδικού συστήματος. Αυτό το ακουστικό φαινόμενο ταλάντωσης ίσως λειτουργεί ως ακουστικος οδηγός. Το φαινόμενο της ελάττωσης ίσως δείχνει ενδεχόμενη υπερχείλιση του αριστερού ημισφαιρίου από το ανεξέλεγκτο δεξί που αναλαμβάνει την πρωταρχική επικέντρωση της προσοχής. Αυτό, καθώς και οι φασικές διακυμάνσεις του δικτύου S [το δίκτυο των σωματικών ομάδων σεροτονινεργικών νευρώνων] και του ανεξέλεγκτου PGO [γεφυρο-γονατωδο-ινιακού], δημιουργεί τις συνθήκες για την αιφνίδια εκδήλωση κατάστασης SOC [αυτο-οργανούμενη κρίσιμη κατάσταση] και την περίοδο ξύπνιου ονειρέματος.


Ο Anderson αναφέρεται στο "ξύπνιο ονείρεμα ως θεραπευτικό ταξίδι μέσω του κλασματικού υπερχώρου των συναισθηματικά καταχωρημένων παιδικών αναμνήσεων.."

"Η ανάκληση τραυματικών βιωμάτων της παιδικής ηλικίας στους ενήλικες, εξαιτίας της ανωριμότητας των επιχειλίων δομών κατά τη στιγμή του τραύματος, μπορεί να απαιτεί ηλεκτρική διέγερση ή έντονη δραστηριότητα τύπου PGO κατά την ονειρική κατάσταση. Η επαναλαμβανόμενη διαταραχή του ύπνου από υπερένταση σχετική με πόλεμο, απώλεια γονιού, διαζύγιο, κακομεταχείριση, παραμέληση ή χρόνια κατάχρηση ναρκωτικών παρεμποδίζει τη φυσική λειτουργία αποκατάστασης των φασικών διαδικασιών REM." (I.Miller and G.Swinney, 2001).

από το περιοδικό Helenic Nexus
read more “Θεραπευτικός ύπνος & ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες”

Η μαφία των φαρμακοβιομηχανιών


Του IGNACIO RAMONET

Ελάχιστα μέσα ενημέρωσης έχουν μιλήσει για το θέμα. Η κοινή γνώμη δεν έχει λάβει καμία προειδοποίηση. Εντούτοις, τα ανησυχητικά συμπεράσματα της «Τελικής Εκθεσης»(1), που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Ιουλίου για τα πλήγματα που δέχτηκαν οι αρχές του ανταγωνισμού στον τομέα των φαρμακοβιομηχανιών, αξίζουν να γίνουν γνωστά στους πολίτες και να μεταδοθούν στο ευρύ κοινό.

Τι λέει η έκθεση; Σε γενικές γραμμές υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί σωστά στον τομέα της εμπορευματοποίησης των φαρμάκων και ότι οι μεγάλοι διεθνείς φαρμακευτικοί όμιλοι καταφεύγουν σε κάθε είδους τερτίπια για να εμποδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την άφιξη στην ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων πολύ πιο αποτελεσματικών από τα διαθέσιμα και κυρίως για να υποβαθμίσουν τα κατά πολύ φθηνότερα όμοια φάρμακα που δεν φέρουν συγκεκριμένη μάρκα.

Αποτέλεσμα, η καθυστέρηση του καταναλωτή στην απόκτηση πρόσβασης στα μη επώνυμα φάρμακα μεταφράζεται σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και για τα συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης εις βάρος των κρατών (και επομένως και εις βάρος των φορολογουμένων).

Τα μη επώνυμα φάρμακα είναι ταυτόσημα, σε ό,τι αφορά τις βασικές επιδράσεις τους, τη δοσολογία τους, τη μορφή τους, την ασφάλειά τους και την αποτελεσματικότητά τους, με τα πρωτότυπα φάρμακα που παρασκευάζονται κατ' αποκλειστικότητα από τα μεγάλα μονοπώλια των φαρμακοβιομηχανιών. Η περίοδος της αποκλειστικότητας, που ξεκινά από τη στιγμή που το προϊόν τίθεται προς πώληση, υπολογίζεται στα δέκα χρόνια, αλλά η προστασία του δικαιώματος εκμετάλλευσης της πρωτότυπης μοριακής δομής διαρκεί δύο δεκαετίες. Από εκείνη τη στιγμή, άλλοι παρασκευαστές (συχνά χώρες του Νότου όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κούβα, η Αργεντινή και η Μαλαισία) έχουν το δικαίωμα να παράγουν αντίγραφα φάρμακα, των οποίων η τιμή είναι κατά περίπου 40% μειωμένη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η πλειονότητα των κυβερνήσεων συνιστούν τη χρήση αντίγραφων φαρμάκων, επειδή, χάρη στο χαμηλό τους κόστος, ευνοούν την ίση πρόσβαση στην υγειονομική μέριμνα των πληθυσμών, οι οποίοι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε αντιμετωπίσιμες ασθένειες(2).

Στόχος των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών είναι η καθυστέρηση, με κάθε δυνατό μέσο, της ημερομηνίας παραγραφής του δικαιώματος εκμετάλλευσης του φαρμάκου. Γι' αυτό πολλαπλασιάζουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης άχρηστων ουσιών που προστίθενται στην πρωτότυπη μοριακή δομή (ένα πολύμορφο, μια κρυσταλλική δομή κ.λπ.), που οδηγούν τεχνητά στην επέκταση του ελέγχου τους στο φάρμακο και απαγορεύουν την άφιξη αντίγραφων φαρμάκων στην αγορά.

Η παγκόσμια αγορά φαρμάκων αντιπροσωπεύει περίπου 700 δισ. ευρώ(3). Μια ντουζίνα γιγαντιαίων ομίλων, εκ των οποίων οι επτά βασικοί που αποκαλούνται «Big Pharma» -οι Bayer, GlaxoSmith-Kline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis- ελέγχουν το ήμισυ της αγοράς. Τα κέρδη τους είναι ανώτερα από εκείνα που πραγματοποιούν οι ισχυρές φίρμες της στρατιωτικής βιομηχανίας. Κάθε ευρώ που επενδύεται στην παρασκευή ενός φαρμάκου μάρκας αποφέρει στα μονοπώλια των φαρμακοβιομηχανιών περίπου 1.000 ευρώ...(4). Και τρεις από αυτούς τους ομίλους -GSK, Novartis, Sanofi- ετοιμάζονται να κερδίσουν επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών χάρη στις μαζικές πωλήσεις του εμβολίου ενάντια στον ιό Α (Η1Ν1) της νέας γρίπης.

Ο τεράστιος όγκος του διαθέσιμου ρευστού προσδίδει στις «Big Pharma» κολοσσιαία οικονομική δύναμη πυρός. Μια δύναμη που χρησιμοποιούν κυρίως για να καταστρέψουν, μέσω πολυδάπανων επαναλαμβανόμενων μηνύσεων, τους ταπεινούς παρασκευαστές αντίγραφων φαρμάκων. Επιπλέον, τα αμέτρητα λόμπι που χρηματοδοτούν αυτοί οι κολοσσοί πολιορκούν σε μόνιμη βάση το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (ΟΕΒ) που εδρεύει στο Μόναχο, προκειμένου να καθυστερήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την έκδοση των αδειών για την είσοδο στην αγορά των αντίγραφων φαρμάκων. Οργανώνουν επίσης εκστρατείες διάδοσης ψευδών πληροφοριών προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους ασθενείς.

Το αποτέλεσμα των ποταπών τους χειρισμών, σύμφωνα με την πρόσφατη Εκθεση της ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ότι οι πολίτες αναγκάστηκαν να περιμένουν δίχως λόγο, κατά μέσον όρο, επτά μήνες για να έχουν πρόσβαση σε αντίγραφα φάρμακα, γεγονός που μεταφράζεται σε μια δαπάνη γύρω στα τρία δισ. ευρώ που βάρυνε τους ασθενείς και σε αύξηση περίπου 20% στους προϋπολογισμούς των συστημάτων υγείας.

Ομως, η επίθεση των φαρμακοβιομηχανιών δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Βρίσκονται αναμεμειγμένες και στο πραξικόπημα που έγινε στις 28 Ιουνίου εναντίον του προέδρου Μανουέλ Σελάγια στην Ονδούρα, μια χώρα η οποία εισάγει όλα τα φάρμακά της από τις «Big Pharma». Ο πρόεδρος που ανατράπηκε διαπραγματευόταν -μετά την είσοδο της Ονδούρας, τον Αύγουστο του 2008, στους κόλπους της ALBA (Μπολιβαριανή Συμμαχία των Λαών της Αμερικής)- μια εμπορική συμφωνία με την Αβάνα για την εισαγωγή αντίγραφων κουβανέζικων φαρμάκων, μειώνοντας, έτσι, τα λειτουργικά έξοδα των κρατικών νοσοκομείων της Ονδούρας. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της Σύνοδο Κορυφής στις 24 Ιουνίου, οι πρόεδροι της ALBA είχαν δεσμευθεί να «αναθεωρήσουν το δόγμα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας», δηλαδή το απαραβίαστο των ευρεσιτεχνιών στον τομέα των φαρμάκων.

Τα δύο αυτά σχέδια, που απειλούσαν άμεσα τα συμφέροντά τους, οδήγησαν τις πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες να στηρίξουν χωρίς κανένα δισταγμό την πραξικοπηματική κίνηση που ανέτρεψε τον πρόεδρο Σελάγια(5).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος επιχειρεί να αναμορφώσει το σύστημα υγείας, που αφήνει περί τα 47 εκατομμύρια Αμερικανούς ανασφάλιστους, αντιμετωπίζει κι αυτός την μήνιν των φαρμακοβιομηχανιών.

Στην προκειμένη περίπτωση, τα ποσά που διακυβεύονται είναι πέρα από κάθε λογική (οι δαπάνες για την υγεία αντιστοιχούν στο 18% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ήτοι περίπου 190 δισ. ευρώ...) και παραμένουν υπό τον έλεγχο ενός ισχυρού λόμπι ιδιωτικών συμφερόντων που συγκεντρώνει, εκτός από τις «Big Pharma», τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και όλο τον τεράστιο τομέα των ιδιωτικών κλινικών και νοσοκομείων. Κανείς από αυτούς δεν δέχεται να χάσει τα μυθικά του προνόμια. Γι' αυτό, με την υποστήριξη των πλέον συντηρητικών ΜΜΕ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το συγκεκριμένο λόμπι δαπανά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στις εκστρατείες παραπληροφόρησης και δυσφήμισης με σκοπό να ανατρέψουν την απαραίτητη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας.

Είναι μια μάχη κεφαλαιώδους σημασίας. Και θα είχε δραματικές συνέπειες αν την κέρδιζαν οι μαφίες των φαρμακοβιομηχανιών. Διότι, θα υπερδιπλασίαζαν τις προσπάθειές τους για να επιτεθούν, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, στην εξάπλωση των αντίγραφων φαρμάκων και να καταστρέψουν την ελπίδα να εδραιωθούν συστήματα υγείας λιγότερο δαπανηρά και περισσότερο αλληλέγγυα.

(1) http://ec.europa.eu/comm/competition/se ctors/pharmaceuticals/inquiry/index.html

(2) Αξίζει να θυμίσουμε ότι το 90% των δαπανών της μεγάλης φαρμακευτικής βιομηχανίας για τη δημιουργία νέων μοριακών δομών δίνεται για τη θεραπεία των «ασθενειών των πλουσίων», από τις οποίες υποφέρει μονάχα το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.

(3) Σύμφωνα με την υπηρεσία Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, 19 Μαρτίου 2009.

(4) Βλ. Carlos Machado, «La mafia farma-ceutica. Peor el remedio que la enfermedad», 5 Μαρτίου 2007 (www.eco portal.net/content /view/full/ 67184).

(5) Βλ. Observatorio Social Centroamericano, 29 Ιουνίου 2009.

read more “Η μαφία των φαρμακοβιομηχανιών”

25 Νοε 2009

H Φωνή του Πλανήτη & η ανθρώπινη υγεία

H απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη» -Joint Vision 2020

μέρος 3ο

H Φωνή του Πλανήτη

Οι συχνότητες SR έχουν μαθηματική σχέση αλλά δεν είναι αληθινές αρμονικές. Είναι ίσως πιο εύστοχο να δούμε τις SR σαν "Φωνή του πλανήτη" παρά σαν σφυγμό του - που είναι περίπου στα 10 Hz (Lonetree). Υπάρχει αρμονική συσχέτιση μεταξύ της Γης και του νου και σώματός μας. Το χαμηλής συχνότητας ισοηλεκτρικό πεδίο της Γης, το μαγνητικό πεδίο της Γης και το ηλεκτροστατικό πεδίο που προκύπτει από τα σώματά μας είναι αλληλένδετα. Οι εσωτερικοί μας ρυθμοί αλληλεπιδρούν με εξωτερικούς ρυθμούς, επηρεάζοντας την ισορροπία μας, τον ύπνο REM, την υγεία και τη διανοητική μας κατάσταση. Τα κύματα SR μάλλον βοηθούν τη ρύθμιση του εσωτερικού μας ρολογιού, επηρεάζοντας τα πρότυπα ύπνου/ονείρου κι εγρήγορσης, και έκκρισης ορμονών.

Οι ρυθμοί και παλμοί του ανθρώπινου εγκεφάλου αντικατοπτρίζουν εκείνους των ιδιοτήτων συντονισμού της γήινης κοιλότητας, που λειτουργεί ως κυματικός οδηγός. Αυτός ο φυσικός παλμός συχνοτήτων δεν είναι ένας σταθερός αριθμός αλλά ένας μέσος όρος παγκόσμιων μετρήσεων, όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) είναι ο μέσος όρος των μετρήσεων των κυμάτων του εγκεφάλου. Οι SR στην πραγματικότητα κυμαίνονται όπως τα εγκεφαλικά κύματα, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, τους κεραυνούς, τις ηλιακές εξάρσεις, τον ιονισμό της ατμόσφαιρας και τους ημερήσιους κύκλους.


Ο Φινλανδός φυσικός Matti Pitkanen πιστεύει ότι ακόμη και τα διαπλανητικά και διαστρικά μαγνητικά πεδία επηρεάζουν τη συνειδητή ζωή. Έχει επεξεργαστεί ένα μοντέλο συσχετισμού των φαινομένων Ψ με τον αστρικό χρόνο, που περιγράφει το δίωρο διάστημα μεταξύ 1:30 π.μ. ως βέλτιστο. Εμπλέκεται η μαγνητική ροή από το γαλακτικό πυρήνα, σε συνδυασμό με χαμηλωμένο επίπεδο θορύβου στο γεωμαγνητικό πεδίο. Όπως αποκαλύπτουν άλλες έρευνες, πιστεύει ότι τα μικροκύματα και τα ραδιοκύματα παίζουν καθοριστικό ρόλο στον βιολογικό έλεγχο, την ομοιόσταση και τις διανοητικές αλληλεπιδράσεις εξ αποστάσεως.

Ο Pitkanen προτείνει ότι από κάποιες απόψεις το σώμα/νους λειτουργεί ως κβαντικός βιοϋπολογιστής, κατευθύνοντας τους βιολογικούς μοριακούς μηχανισμούς τύπου κλειδί-κλειδαριά. Θεωρεί τα πλασμόνια βάση των νευρικών κυκλωμάτων, και τα τοπολογικά κβαντισμένα διπολικά μαγνητικά πεδία - των οποίων οι περίπλοκες διασυνδέσεις μπορεί να εμπλέκονται με γεωμαγνητικές δυνάμεις - δημιουργούς αλλαγών στη μαγνητική πολικότητα.

"Διέγερση" είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για τους νευρώνες του εγκεφάλου. Ερεθίζονται ακολουθώντας παγκόσμια σχήματα, και παράγουν μεγαλύτερα κύματα σε εκτενέστερες περιοχές του εγκεφάλου. Είναι προφανές ότι σε βαθύ διαλογισμό, όπου κύματα ρυθμών άλφα και θήτα διατρέχουν όλο τον εγκέφαλο, ο άνθρωπος και ο πλανήτης μπορούν να συντονιστούν.

Υπάρχει μεταβίβαση ενέργειας και πληροφορίας ενσωματωμένη σε ένα πεδίο. Ίσως ο πλανήτης επικοινωνεί μαζί μας στην πρωτόγονη αυτή γλώσσα των συχνοτήτων. Αυτό θα εξηγούσε γιατί η ύπνωση και η θεραπεία συμβαίνουν στις συχνότητες SR που συνδέονται με τους ρυθμούς άλφα.


Άφθονα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άνθρωποι έχουν συγχρονιστεί διαισθητικά με τον πλανητικό συντονισμό στην πορεία της ιστορίας. Υπάρχουν διαπολιτισμικά στοιχεία για διάφορες ιεροτελεστίες που ενισχύουν αυτήν την εναρμόνιση με το πλανητικό πεδίο.

Ίσως οι προφανέστεροι "οδηγοί" αυτών των καταστάσεων έκστασης είναι τα τύμπανα των σαμάνων και οι χοροί έκστασης, που χρησιμοποιούνται εδώ και 50.000 χρόνια. Ως μέρος της καταγραφής της διαμόρφωσης προσωπικότητας, οι Mead και Bateson ανέφεραν μια τεχνική που διδάσκεται στα παιδιά του Μπαλί, και που αυτή η κουλτούρα εφαρμόζει διαισθητικά για να εναρμονίσει τις κοινότητές της. Καθένας μπορεί να το κάνει, και ίσως το κάνει ήδη υποσυνείδητα. Καθίστε σε μια καρέκλα και βάλτε το πόδι σας έτσι ώστε να ακουμπά στο μπροστινό μέρος του πέλματος. Αν πετύχετε τη σωστή γωνία, ολόκληρο το πόδι θα αρχίσει να δονείται. Όταν η δόνηση πλησιάζει τις συχνότητες SR, διευκολύνει την έκσταση.


Δάσκαλοι και γονείς ενοχλούνται με τα ζωηρά παιδιά και διαρκώς τους λένε "Κάτσε ήσυχα!". Όμως η διαρκής κίνηση χεριών και ποδιών ίσως είναι ένας φυσικός τρόπος να ενεργοποιούν το σώμα τους. Και ίσως αυτή είναι και η ουσία πολλών τελετών, όπως οι θεραπευτικές. Το σώμα αρχίζει να κινείται και τα χέρια να πάλλονται, και αν αφεθούμε πιο ελεύθεροι ολόκληρο το σώμα μπορεί να μπει σε συντονισμένη κίνηση αντικατοπτρίζοντας τη θεραπευτική πρόθεση.

Για παράδειγμα, στον θεραπευτικό χορό των Βουσμάνων της Καλαχάρι, οι σαμάνοι πλημμυρίζουν μα ζωτική ενέργεια, διεγείρονται, ζεσταίνονται και τρέμουν. Όταν αγκαλιάσουν κάποιον, αρχίζει κι εκείνος να τρέμει και μπορεί να γυρίσει και να αγκαλιάσει κάποιον άλλο. Ένας-ένας αρχίζουν όλοι να δονούνται κυριολεκτικά με την παλλόμενη ενέργεια. Ωστόσο, (όπως στην Κινέζικη ιατρική), όταν φτάσει στη δική μας ή σε άλλες σύγχρονες κουλτούρες, το φαινόμενο αυτό περιορίζεται πολύ κι εκφράζεται με λιγότερο εμφανείς πρακτικές, όπως η "θεραπευτική σύζευξη" (η εναισθητική επικοινωνία θεραπευτή και ασθενούς).

Kαθένας μπορεί να προκαλέσει σκόπιμα αυτήν τη θεραπευτική/διεγερτική συχνότητα, και δεν υπάρχει "σωστός" τρόπος. Είναι μια φυσική ικανότητα που το σώμα μας εφαρμόζει διαισθητικά: δονείται με τον παλμό της ίδιας της ζωής. Σκοπός αυτής της κίνησης είναι να βγούμε από τα όρια και τους περιορισμούς του ατομικού νου και να συνδεθούμε με κάτι μεγαλύτερο.

Έχει πολλά ονόματα, αλλά αυτός ο "ευρύτερος Νους" μάς συνδέει μεταξύ μας και με τη Φύση, ενσαρκώνοντας το μεταφυσικό αξίωμα "Όπως είναι πάνω, έτσι είναι και κάτω". Αυτή η δυναμική αλληλοσύνδεση ενώνει σώμα/νου, γαλαξία/άτομα, και αίσθηση/ερέθισμα σε έναν κύκλο επιβολής του πνεύματος στην ύλη, όπου υποκείμενο και αντικείμενο γίνονται ένα, όπου η γαλακτική και η ανθρώπινη συνειδητότητα ενώνονται.

συνεχίζεται...

Από το περιοδικό Helenic Nexus

read more “H Φωνή του Πλανήτη & η ανθρώπινη υγεία”

ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ!-->Η γιατρός-λοιμοξιολόγος Όλγα Κοσμοπούλου μιλά για τη γρίπη και τα εμβόλια: ΟΧΙ εμβόλιο Η1Ν1 σε παιδιά & νέους

Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, ειδικά όσοι είμαστε γενικώς αρνητικοί στην χρήση των εμβολίων ως πάγια πρακτική "πρόληψης" που επιβάλλεται με κυβερνητικές ρυθμίσεις και δεν βασίζεται στην ατομική επιλογή, ωστόσο αποτελεί μία από τις πιο ψύχραιμες και εμπεριστατωμένες φωνές γιατρών που βάζουν τα πράγματα σε μία τάξη και κυρίως που δεν στηρίζουν την τρομοεμβολιαστική υστερία των κυβερνήσεων, που έχει σπείρει την ανησυχία σε όλο τον πληθυσμό.

Δεν θα τη δείτε φυσικά σε κανένα μεγάλο κανάλι της TV, μιας και εκεί δεν παίρνει πλέον το λόγο κανένας γιατρός που να μην υποστηρίζει τον εμβολιασμό για τη γρίπη Η1Ν1 παρά το γεγονός, πως επιστημονικά είναι κανόνος ιατρικός πως:
ΟΤΑΝ ΗΔΗ "σέρνεται" μια επιδημία 
ΔΕΝ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΙΣ την εποχή εκείνη για τη νόσο εκείνη!!! 
 Παρακολουθήστε λοιπόν την ομιλία της κ. Κοσμοπούλου
 
  
 
read more “ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ!-->Η γιατρός-λοιμοξιολόγος Όλγα Κοσμοπούλου μιλά για τη γρίπη και τα εμβόλια: ΟΧΙ εμβόλιο Η1Ν1 σε παιδιά & νέους”

Νομίζεις πως έχεις το δικαίωμα να αποφασίζεις για την υγεία σου?

Νομίζεις πως έχεις το δικαίωμα να αποφασίσεις αν θα εμβολιαστείς ή όχι?...
Γνωρίζοντας τη διεθνή νομοθεσία IHR?...
και παρακολουθώντας την τεράστια -επίσημη- καμπάνια προώθησης των εμβολιασμών μέσα από διαφημιστικά σποτ σε ραδιόφωνο, εφημερίδες και τηλεόραση και με παράλληλη αποσιώπηση όλων των εναλλακτικών απόψεων και θέσεων ΓΙΑΤΡΩΝ που συνηγορούν ΚΑΤΑ του εμβολιασμού?...
Μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτείς?...
Ειδικά αν δεις το βίντεο αυτό με τις νέες νομοθεσίες επιβολής αναγκαστικών εμβολιασμών στη Georgia των ΗΠΑ?...
όπου εκεί απλώς πέρασαν στην υιοθέτηση του IHR στην εγχώρια νομοθεσία τους...
ενώ ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις των κρατικών νομοθεσιών για να εφαρμοστεί ο IHR (International Health Regulations/WHO), όπως αναφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο...?

read more “Νομίζεις πως έχεις το δικαίωμα να αποφασίζεις για την υγεία σου?”

24 Νοε 2009

H απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη» -Joint Vision 2020 (μέρος 2ο)

H απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη»

των Richard Alan Miller και Iona Miller,


Το HAARP και το «Joint Vision 2020»


Η διεθνής ανησυχία για το HAARP και τα αδελφά του προγράμματα που χρησιμοποιούν παρόμοιες ενεργειακές ακτίνες παραμένει αμείωτη εδώ και δέκα χρόνια. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις και προτάσεις δεν είναι ενθαρρυντικές. Τόσο ο ξένος τύπος όσο και οι Δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ κατήγγειλαν το σχέδιο πυραυλικής άμυνας και λέιζερ διαστημικών βάσεων "Joint Vision 2020" ως εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση προς την κατεύθυνση της παγκόσμιας κυριαρχίας.

Στις αρχές του χρόνου, ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ Dennis Kucinich είπε στο Columbus Alive ότι το Joint Vision 2020 είναι ήδη ένα τρέχον στρατιωτικό πρόγραμμα για πειραματισμό με κατευθυνόμενη ενέργεια. Στις 9 Νοεμβρίου 2002, η Carol R.Schuster, Διευθύντρια Διαχείρισης Άμυνας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (GAO) ενημέρωσε τα μέλη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών για το Joint Vision 2020. Η Schuster εξήγησε ότι "το Joint Vision 2020 δίνει έμφαση στη σημασία του πειραματισμού για τον εντοπισμό καινοτομιών για πολεμική χρήση".

Μια ειδική επιτροπή του Υπουργείου Αμύνης, η Διοίκηση Ενωμένων Δυνάμεων των ΗΠΑ και οι Ενωμένοι Διοικητές Επιτελείου, συνεχίζουν να ερευνούν και να εφαρμόζουν μέσα αξιοποίησης ηλεκτρονικών όπλων ικανών να καταστρέψουν κάθε παγκόσμια αντίσταση έως το 2020. Η Schuster επιβεβαίωσε τα σχόλια του Kucinich:

Το 1998, η Διοίκηση Ενωμένων Δυνάμεων των ΗΠΑ άρχισε την εφαρμογή ενός κοινού πειραματικού προγράμματος για τη δοκιμή νέων πολεμικών ιδεών που τώρα υποστηρίζουν το Joint Vision 2020.

Το HAARP διαχειρίζονται από κοινού το Ναυτικό και η Αεροπορία των ΗΠΑ και είναι κεντρικό μέρος της στρατηγικής του Joint Vision 2020. Ένα σχέδιο της Ενωμένης Υπηρεσίας του HAARP για το Φεβρουάριο του 1990, που σχεδιάστηκε από το Γεωφυσικό Εργαστήριο της Αεροπορίας και του Γραφείου Ναυτικών Ερευνών του Ναυτικού, καταγράφει τις στρατιωτικές εφαρμογές του σχεδίου. Το έγγραφο δείχνει ότι, μεταξύ άλλων, το HAARP θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων για επικοινωνία υποβρυχίων κι ενδεχομένως για εφαρμογές κλιματικού πολέμου, και για απόπειρες εκμετάλλευσης των φυσικών διαδικασιών της ιονόσφαιρας κατευθύνοντας ενέργεια μέσω της ιονόσφαιρας και πίσω στη Γη. (Διαβάστε σχετικά στην ετικέτα HAARP)Πειράματα αντανάκλασης στη Σελήνη

Οι Ρώσοι και κάποιοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι ανησυχούν ότι τα στρατιωτικά πειράματα των ΗΠΑ που εστιάζουν μεγάλα ποσά ενέργειας υψηλών συχνοτήτων για στρατιωτικούς σκοπούς μπορεί θεωρητικά να προκαλέσουν σεισμούς. Τον Απρίλιο του 1992, η Defense News ανέφερε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ένα όπλο ηλεκτρομαγνητικών παλμών κατά την Επιχείρηση Desert Storm (Fitrakis, 2002).

Ο ερευνητής Guy Cramer πρότεινε ότι η διάταξη HAARP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντανακλά θανάσιμα σήματα από την ιονόσφαιρα και τη Σελήνη σε θέσεις στόχους πάνω στη Γη με μεγάλες εκρήξεις, ουσιαστικά καταργώντας την ανάγκη για τακτικά πυρηνικά όπλα. Το σήμα 3.000.000.000 βατ που ξεκινά από την Αλάσκα μπορεί να κάνει γκελ στη Σελήνη και να φτάσει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια, με θερμική ακτινοβολία. Δεδομένου ότι δεν ρυπαίνει, μπορεί να πλήξει τους στόχους του κρυφά, και να περάσει σαν αποτέλεσμα συμβατικών ή ειδικών δυνάμεων.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση υπόγειων εγκαταστάσεων με τοπογραφία διείσδυσης ή ραντάρ διείσδυσης εδάφους, καθώς και με τη συμβατική χρήση του ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα. Για να εξουδετερώσει ή να διεισδύσει σε ένα στόχο, η ανώτερη ατμόσφαιρα θερμαίνεται ώστε να αποτελέσει επιφάνεια αντανάκλασης για το σήμα. Ο Cramer υποψιάζεται ότι γίνονται πειράματα αντανάκλασης στη Σελήνη από το 1998, με μια τεχνική που χρησιμοποιούν οι ερασιτέχνες ασυρματιστές από τα 1950.

Μια παρόμοια διάταξη που προτάθηκε για εγκατάσταση στην κεντρική Αυστραλία θα μπορούσε να στοχεύσει σε θέσεις απρόσιτες για το HAARP της Αλάσκα, τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές συχνότητες. (ως προς αυτό το σημείο σας έχω και συνταρακτικά νεώτερα πορίσματα επιστημόνων και ερευνητών...)Στα τέλη του 1998 και τις αρχές του 1999 η Ομάδα ELFRAD κατέγραψε ημερήσια συχνότητα από 9 έως 9,5 Hz (παλμοί ανά δευτερόλεπτο) (το μήκος κύματος της συχνότητας αυτής ήταν περίπου 319.877 χιλιόμετρα). Η απόσταση της Σελήνης είναι περίπου τόση. Το σήμα μοιάζει να είναι ελεγχόμενο και να μεταδίδετε από άγνωστη πηγή περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα εκτός σαββατοκύριακου. Είναι αρκετά ισχυρό για να δημιουργήσει την τρίτη αρμονική του, που είναι 2,81235 Hz.

Ένα κύμα Ακραία Χαμηλής Συχνότητας στα τέλη του 1998 μέχρι τις αρχές του 1999 από άγνωστη πηγή που εμφανίζεται μόνο καθημερινές, αρκετά ισχυρό για να δημιουργεί κύμα τρίτης αρμονικής, με γρήγορη άνοδο και αργή εξασθένηση, που εντοπίζεται καλύτερα με μαγνητόμετρα στο Βορρά και μήκος κύματος περίπου ίδιο με την απόσταση από τη Σελήνη; Είναι προφανές: το HAARP ή μια παρόμοια διάταξη στέλνει σήματα που αντανακλώνται στη Σελήνη κι επιστρέφουν στη Γη. (Cramer, 2001). 


Τώρα θα ήταν παράτολμο να το συνδέσουμε και με την πρόσφατη αποστολή στη σελήνη τάχα για... "νερό"?...


από το περιοδικό Hellenic Nexus
με πορτοκαλί σημειώσεις της τοξότισσας
 
read more “H απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη» -Joint Vision 2020 (μέρος 2ο)”

H απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη» -Joint Vision 2020Όπως είχα ξαναπεί η "γρίπη των χοίρων" δεν είναι παρά μόνο μία από τις πολλές κορυφές του παγόβουνου που έχει βάλει την ανθρωπότητα σε ένα δρόμο απομάκρυνσης της από την ίδια της τη φύση...

Έτσι, για να μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα της αλήθειας, εξ αιτίας της μαζικής πλύσης εγκεφάλου που υφίστανται όσοι παρακολουθούν αποκλειστικά τα ΜΜΕ για να είναι "εν-ημερωμένοι", (φοβισμένοι και χειραγωγημένοι κατ΄ουσίαν), ας ξαναθυμηθούμε μέσα από τις συνέχειες αυτές, άλλα, βασικότερα ζητήματα όπως: αυτό της πραγματικής κλιματικής αλλαγής που ήδη λαμβάνει χώρα, της κακής-στρατιωτικής χρήσης της τεχνολογίας που καταστρέφει τη ζωή ολόκληρου του πλανήτη και την περίεργη απάθεια με την οποία δεχόμαστε επί δεκαετίες τέτοιες τακτικές...

Αν και παλαιότερο κείμενο, το οποίο ήδη έχει ξεπεραστεί ως προς τις προβλέψεις του, αφού 
 • εδώ και 2 σχεδόν χρόνια διανύουμε ήδη μία περίοδο με ήλιο που δεν έχει σχεδόν καθόλου ηλιακές κηλίδες και μοιάζει να μπαίνουμε σε μια νέα ψυχρή κλιματικά περίοδο, και επίσης 
 • επιβεβαιώθηκε και με τις αποκαλύψεις του χάκερ πριν λίγες μέρες, η απάτη της "ανθρωπογενούς κλιματικης υπερθέρμανσης" που δεν πρόκειται να βιώσουμε... 
αξίζει να θυμηθούμε ωστόσο τη στενή σχέση εξάρτησης του ανθρώπου από το σύμπαν, τον ήλιο, τον πλανήτη μας και την ισορροπία του... την οποία τόσο επιπόλαια προκαλεί με την τεχνολογία του...
H απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη»

των Richard Alan Miller και Iona Miller,

Οι λεπτές ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των βιολογικών συστημάτων της Γης και της ιονόσφαιρας απειλούνται από το HAARP, ένα όπλο μαζικής καταστροφής, μέρος του σχεδίου «Joint Vision 2020» του στρατού των ΗΠΑ.

Ο συντονισμός Schumann (SR) ενδέχεται να αποτελεί υπόστρωμα για εξω-αισθητική αντίληψη (ESP) τύπου ραντάρ. Μη ειδικές συχνότητες απορροφώνται και επανεκπέμπονται σε μοναδικά πρότυπα συμβολής από όλα τα αντικείμενα που συναντούν. Η συχνότητα και το πρότυπο αυτών των "κυμάτων εντοπισμού" μπορούν να ρυθμιστούν με συνειδητή πρόθεση ώστε να αποδίδουν συγκεκριμένες πληροφορίες (πρότυπα συμβολής).

Όταν τα αποκωδικοποιεί ο εγκέφαλος, επιστρέφουν σχεδόν αμέσως πίσω στο συντονισμό Schumann και στη συνέχεια ο εγκέφαλος τα μεταφράζει σε συνειδητά δεδομένα. Επίσης, η βιο-πληροφορία μπορεί να αποτυπωθεί εξ αποστάσεως και εκ προθέσεως σε ένα στόχο μέσω μιας πρωτόγονης αισθητικής διασύνδεσης τύπου ραντάρ με ένα φέρον κύμα SR. Όλοι αυτοί και άλλοι μηχανισμοί βασίζονται στην παραμονή των συχνοτήτων SR εντός του μέσου εύρους τους.

Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Ben Lonetree διεξάγει εκτεταμένη παρακολούθηση των συχνοτήτων SR, τις οποίες ονομάζει "Φωνή του πλανήτη", και των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων της Γης στη Sedona της Αριζόνα. Ο Lonetree έχει μεγάλη εμπειρία σε τεχνολογία μαγνητικού συντονισμού (MRI) και εγκεφαλικών κυμάτων. Η ειδικότητά του είναι οι μετρήσεις εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων (ELF και ULF) χαμηλού εύρους.


Pυθμός και Xάος στην Iονόσφαιρα


Ο ρυθμός της ζωής εξελίχθηκε ακολουθώντας τις εποχές. Ζούμε σε μια περίπλοκη μήτρα ταλαντούμενων πεδίων. Πολλές φορές το δευτερόλεπτο, παλμοί κάνουν το γύρο του κόσμου ανάμεσα στην επιφάνεια του πλανήτη και στην ιονόσφαιρα, στέλνοντας συντονιστικά κύματα σε όλους τους οργανισμούς. Αυτά τα σήματα μας συνδέουν με το παγκόσμιο ηλεκτροστατικό πεδίο. Ο συντονισμός Schumann (SR) φέρει το όνομα εκείνου που τον ανακάλυψε και αποτελεί τον παλμό που ενορχηστρώνει τη ζωή στον πλανήτη μας. Αυτό το στάσιμο κύμα επαναφορτίζεται διαρκώς από τους κεραυνούς.

Όλοι χορεύουμε στο σκοπό αυτού του κοσμικού τύμπανου - είναι ο σφυγμός του πλανήτη μας, ο ρυθμός της υγείας και της ευεξίας. Μια ζημιά στον πλανητικό βηματοδότη θα μπορούσε να καταστρέψει τη ζωή πάνω στη γη. Στο όνομα της προόδου και της άμυνας, ο βηματοδότης αυτός απειλείται, ενώ τεράστια ποσά δημόσιου χρήματος ξοδεύονται στην εκμετάλλευση της ατμόσφαιρας. Ακόμη περισσότερα χρήματα διατίθενται για την εφαρμογή του αμυντικού συστήματος του "Πολέμου των Άστρων" μέχρι το 2020 και για το πρόγραμμα ενεργειακής ακτίνας HAARP (Ερευνητικό Πρόγραμμα Υψηλής συχνότητας Ενεργού Σέλατος) που εφαρμόζεται στην Gakona της Αλάσκα.


Αυτός ο περιβαλλοντικός ρυθμός - το θεμελιώδες σύστημα που καθοδηγεί τη ζωή στο γαλάζιο πλανήτη μας - τίθεται σε κίνδυνο από ανθρώπινους χειρισμούς της ιονόσφαιρας, όπως το HAARP. Ορισμένοι φυσικοί έφτασαν στο σημείο να ορίσουν την ανώτερη ατμόσφαιρα ως ουσιαστικά "ζωντανή", λέγοντας ότι μεταδίδει ένα είδος συνειδητότητας σε όλα τα ζωντανά πλάσματα.

Η Πρωτοβουλία Στρατηγικής Άμυνας (SDI) παρέδωσε την τεχνολογία για την περιβαλλοντική αυτή τροποποίηση στα χέρια των στρατιωτικών. Είναι σαφές ότι μέρος των χρημάτων που διατίθενται στο σχέδιο του Πολέμου των Άστρων του Μπους θα χρησιμοποιηθεί για λέιζερ με βάση στο διάστημα... Αυτό που ανησυχεί τους Ρώσους... είναι τα σχέδια των ΗΠΑ για επιστημονικά πειράματα μεγάλης κλίμακας με το HAARP στην Αλάσκα. Ενενήντα Ρώσοι βουλευτές υπέγραψαν μια προσφυγή κατά του HAARP, με την κατηγορία ότι τα πειράματα θα δημιουργούσαν όπλα ικανά να σπάσουν τις γραμμές τηλεπικοινωνιών και τον εξοπλισμό διαστημοπλοίων και πυραύλων, να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα σε ηλεκτρικά δίκτυα και σε αγωγούς πετρελαίου και αερίου, και θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία τεράστιων πληθυσμών (Fitrakis, 2002).

Η ιονόσφαιρα μας προφυλάσσει από τη βλαβερή ακτινοβολία του Ήλιου και του βαθέως διαστήματος. Αυτό το απομονωτικό στρώμα γεμίζει τρύπες από ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας, και μπορεί να καταστρέψει το εύθραυστο κουκούλι της ανθρώπινης και της πλανητικής εξέλιξης.


O επηρεασμός του κλίματος της Γης


Πολλές σύμπλοκες δυνάμεις ήδη πλήττουν τη Γη, ιδιαίτερα το παγκόσμιο κλίμα. Σε μεγάλη κλίμακα, υφίσταται η απειλή γαλακτικής εποχής παγετώνων από τα σουπερνόβα, οι κοσμικές ακτίνες των οποίων όταν φτάνουν στην ατμόσφαιρά μας δημιουργούν νέφη και την κρυώνουν. Επίσης, το ηλιακό μας σύστημα περνά από την πυκνότερη περιοχή του Γαλαξία, σε έναν κύκλο περίπου 30 εκατομμυρίων ετών.


Αυτό το πυκνό μοριακό νέφος και οι κυμαινόμενες γαλακτικές παλιρροϊκές δυνάμεις μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τους κομήτες του νέφους Oort και να τους εξακοντίσουν προς τους πλανήτες και τον Ήλιο. Αυτή η βροχή μικρών κομητών επηρεάζει τον παλμό και την κίνηση των παγετώνων στην πορεία των χιλιετιών και εμπλέκεται σε μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Επηρεάζει (με τις βροχές) την αντλία θερμότητας των ωκεανών που δρα ως παγκόσμιος ωκεάνιος μεταφορέας.

Η αντλία αυτή μετακινεί το θερμό νερό στα βόρεια κλίματα, όπως οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ και η Ευρώπη, και τις καθιστά κατοικήσιμες ενώ παράλληλα δροσίζει τους τροπικούς. Η κατάρρευσή της θα σήμαινε ότι το θερμό, αλμυρό Ρεύμα του Κόλπου δεν θα ανέβαινε πλέον στα βόρεια, ευνοώντας την έλευση μιας νέας εποχής Παγετώνων.

Κινητήρια δύναμη της εξέλιξης δεν είναι η φυσική επιλογή αλλά το κλίμα και ο παγετός. Οι παγετώνες έχουν σημειώσει 30 παλμούς τα τελευταία 2,5 εκατομμύρια χρόνια αφ' ότου σχηματίστηκε ο ισθμός του Παναμά, εμποδίζοντας την κυκλοφορία νερού μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού ωκεανού. Το θερμό νερό μετακινήθηκε βόρεια, όπου άρχισε να πέφτει με μορφή χιονιού και σχημάτισε τους παγετώνες. Οι παγετώνες κυμαίνονται ανάλογα με τις ταλαντώσεις της Γης.

Η ξηρασία που προκάλεσαν αυτοί οι κύκλοι των παγετώνων ανάγκασαν τα τροπικά δάση της Αφρικής να υποχωρήσουν δημιουργώντας τις σαβάννες, οι πρόγονοί μας εγκατέλειψαν τα δάση και προέκυψε ο σύγχρονος άνθρωπος, που επιβιώνει χάρη στην ευφυΐα του. Μόλις 1.000 γενιές έχουν περάσει από την εποχή των Παγετώνων στην Ευρώπη, όπου ο ανθρώπινος πληθυσμός ήταν εξαιρετικά χαμηλός εξαιτίας τις κλιματικής πίεσης. (Ας σημειωθεί πως δεν συμφωνώ στην αφρικανοκεντρική θεωρία προέλευσης του ανθρώπου -ειδικά του ευρωπαίου- που παρουσιάζεται παραπάνω, μιας και ο φημισμένος ανθρωπολόγος κ. Πουλιανός έχει ήδη δώσει επιστημονικά τεκμηριωμένα δείγματα που συμμερίζεται η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και δείχνουν μια άλλη εστία γύρω από την Χαλκιδική και με κέντρο τα Πετράλωνα... σημ. τοξότισσας)


Οι έρευνες δείχνουν πως το κλίμα της Γης έχει ευαίσθητα όρια, που αν ξεπεραστούν οδηγούν το σύστημα από μία σταθερή κατάσταση λειτουργίας σε μία άλλη. Τα ωκεάνια συστήματα ελέγχουν τον καιρό στην ξηρά, όπως έδειξε το Ελ Νίνιο, κι όπως φαίνεται από τα βαθιά θαλάσσια ιζήματα, τα στρώματα των παγετώνων και τα απολιθώματα. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο μεταφορέας είχε σταματήσει να λειτουργεί στο παρελθόν. Λέγεται και Αχίλλειος πτέρνα του κλιματικού μας συστήματος. Η αντλία εξασθενεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, και μπορεί να φτάσει σε μια απότομη δραματική μεταβολή. Μια εργασία στο Nature του 2002 έδειξε ότι τα βαθιά ρεύματα έχουν ψυχράνει έως και 20% - αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Η τήξη και η θραύση των παγετώνων μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία.

Τα στοιχεία των απολιθωμάτων δείχνουν ότι μπορεί η κατάρρευση να συμβεί μέσα σε μια δεκαετία και να κρατήσει αιώνες. Αυτό το νέο πρότυπο ραγδαίας κλιματικής αλλαγής είναι πλέον ευρέως αποδεκτό. Κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει κορυφές της τάξης των 10°C σε μια δεκαετία, που θα τις ακολουθήσουν σταθερά επίπεδα για μια εικοσαετία, και στη συνέχεια δραματική πτώση 20°C σε περίπου δύο δεκαετίες.

Τα τελευταία 8.000 με 10.000 χρόνια, αυτές οι διακυμάνσεις υπήρξαν ηπιότερες, αλλά η αστάθεια του ήλιου, η κλίση του άξονα και οι τρέχουσες εξασθενήσεις μπορεί να επιταχύνουν την επιστροφή τους. Το ίδιο και η ανθρώπινη παρέμβαση στον καιρό μέσω της τεχνολογίας ενεργειακών ακτινών και όπλων.(...)

Η μισή περίπου από την άνοδο θερμοκρασίας του τελευταίου αιώνα μπορεί να αποδοθεί στον Ήλιο. Όσο θερμότερος είναι, τόσο περισσότερες κοσμικές ακτίνες εκτρέπει. Σε μερικές δεκαετίες, οδηγεί σε δραματικές διακυμάνσεις του κλίματος - όπως συνέβη κατά το ιστορικό παρελθόν με την Μικρή Εποχή Παγετώνων μεταξύ 13ου και 17ου αιώνα.

Η εκπομπή του Ήλιου κυμαίνεται βάσει ενός κύκλου 11 ετών, που σημείωσε δύο κορυφές το 2000 και το 2002. Το ηλιακό ελάχιστο απέχει περίπου τρία χρόνια (η διάρκεια του ελάχιστου δεν είναι πάντα ίση με εκείνη του μέγιστου- στην οποία ήδη βρισκόμαστε...). (...)
Πρόσφατα οι μετρήσεις ηλιακής δραστηριότητας έξω από την ατμόσφαιρα της Γης έγιναν ευκολότερες και ακριβέστερες. Μετριέται η συνολική ηλιακή ενέργεια σε όλα τα μήκη κύματος, και το αποτέλεσμα λέγεται Συνολική Ηλιακή Ακτινοβολία (TSI). Το κατά πόσον οι τρέχουσες ενδείξεις αύξησης είναι μια μακροπρόθεσμη τάση ή μια σύντομη παρέκκλιση είναι υπό συζήτηση. (μάλλον παρέκκλιση ήταν...)

(...)
Η νέα μελέτη δείχνει πως η TSI έχει αυξηθεί περίπου 0,1% σε 24 χρόνια. Αυτό δεν αρκεί για να προκαλέσει αισθητές κλιματικές μεταβολές, λέει ο Wilson και οι συνεργάτες του, εκτός αν ο ρυθμός μεταβολής διατηρηθεί για εκατό και πλέον χρόνια. Σε χρονικές κλίμακες της τάξης μερικών ημερών, η TSI μπορεί να κυμανθεί έως και 0,2% εξ αιτίας του πλήθους και του μεγέθους των ηλιακών κηλίδων. (Britt, 2003). (οι οποίες πλέον σχεδόν εξαφανίστηκαν όπως είπα...)Παρεμβάσεις στην Iονόσφαιρα

Περισσότερες διαταραχές, όπως οι τρύπες σε μια υπερθερμασμένη ιονόσφαιρα, θα προκαλέσουν καταστροφικές κλιματικές μεταβολές. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να προκληθεί από το στρατό και την Πρωτοβουλία Στρατηγικής Άμυνας (SDI), αποσταθεροποιώντας μεγάλες περιοχές με κλιματικούς χειρισμούς χωρίς το ρίσκο του συμβατικού πολέμου. Η εκμετάλλευση αυτού του όπλου για οικονομικούς και στρατιωτικούς σκοπούς θα προκαλούσε κατάρρευση των οικοσυστημάτων και δραματική αναστάτωση της αγροτικής παραγωγής. Το Υπουργείο Αμύνης, φυσικά, ήδη συλλέγει πληροφορίες κι εφαρμόζει συστήματα παρακολούθησης για το πρόγραμμα αυτό.

Πρόσφατες εικασίες συνδέουν την εμφάνιση μυστηριωδών "χημικών ιχνών" με την ανάπτυξη της τεχνολογίας HAARP. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι αντανακλαστικές ιδιότητες αυτών των νεφών επηρεάζουν τη θέρμανση της ατμόσφαιρας και την πορεία του καιρού. Αναλύσεις των "μαλλιών αγγέλου" που εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα μετά από μια ημέρα ψεκασμών αναφέρουν την παρουσία πολλών τοξινών. Έχουν εντοπιστεί ιοί, βακτήρια, τοξικοί μύκητες, αιθάλη και EDBM (αιθυλενοδιβρωμίδιο). Μια εικασία για αυτούς τους ψεκασμούς είναι η αύξηση της ικανότητας αντανάκλασης ορισμένων στρωμάτων της ατμόσφαιρας. Οι ψεκασμοί αυτοί ευθύνονται επίσης για μαζική μείωση παραγωγής αρνητικών ιόντων από τα δάση. Αυτό είναι εν τέλει θανάσιμο για κάθε μορφή ζωής.


Επιπλέον, η εξήγηση της σοβαρής κι εκτεταμένης ξηρασίας συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι υψηλά τοξικά και υδρόφιλα (απορροφούν έως 7 φορές το βάρος τους) άλατα βαρίου έχουν εντοπιστεί σε μεγάλες ποσότητες στην ατμόσφαιρα αμέσως μετά από ψεκασμό. Επομένως αυτοί οι ψεκασμοί ενδέχεται να συνδέονται με το HAARP και τον έλεγχο του καιρού.

Η εταιρεία πετρελαίων ARCO έχει την πατέντα αυτής της τεχνολογίας. Φαίνεται πως η ARCO χρηματοδοτούσε απευθείας το HAARP, όπως αναφέρθηκε πριν από μερικά χρόνια. Πολλές ερευνητικές ομάδες έδειξαν ότι υφιστάμεθα καταιγισμό ELF (εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες) σαν ηλεκτρονικό νέφος. Οι ELF μπορούν να είναι θανάσιμες για κάθε μορφή ζωής, δεδομένου ότι μεταβάλλουν την κανονική συχνότητα των ζωικών μορφών, προκαλώντας σοβαρές ασθένειες όπως παράλογες σκέψεις, αδυναμία συγκέντρωσης, χρόνια κόπωση ή/και θάνατο.

Η παρέμβαση στην ευαίσθητη ισορροπία αυτού του δυναμικού συστήματος θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφική κατάρρευση, κάτι σαν χιονοστιβάδα. Επομένως, οι δυνατότητες των λεγόμενων "θερμαντών ιονόσφαιρας" είναι πράγματι τρομακτικές. Δεν έχουμε ιδέα τι δυνατότητες μπορεί να προκύψουν από τη μακροπρόθεσμη παρέμβαση στην ισορροπία της ιονόσφαιρας και της παγκόσμιας θερμοκρασίας, που συνδέεται και με το παγκόσμιο ωκεάνιο σύστημα αντλίας, η πηγή του οποίου βρίσκεται κοντά στη Γροιλανδία.

Σαν να μην έφτανε η διαταραχή του καιρού από την ανθρώπινη ρύπανση, οι παρεμβάσεις με συσκευές ενεργειακών ακτινών περιπλέκουν περισσότερο το πρόβλημα. Ο ΟΗΕ χρηματοδοτεί συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή, τα αέρια του θερμοκηπίου, και τα "μη-θανατηφόρα όπλα", που μπορούν να αναπτύξουν τουλάχιστον Αμερικανοί και Ρώσοι. "Κλιματικός πόλεμος" είναι η πυροδότηση ατμοσφαιρικών διαταραχών με ραδιοκύματα ELF. Μέσω ηλεκτρονικών όπλων, οι ΗΠΑ θέλουν να "ορίζουν τον καιρό" και το διάστημα για να έχουν στρατιωτική υπεροχή, τροποποιώντας τα φυσικά πρότυπα και κυριαρχώντας στις παγκόσμιες επικοινωνίες.

Πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι το HAARP λειτουργεί πλήρως και έχει τη δυνατότητα να πυροδοτήσει πλημμύρες, ξηρασίες, τυφώνες και σεισμούς. Από στρατιωτικής πλευράς, το HAARP είναι όπλο μαζικής καταστροφής. Συνιστά εν δυνάμει όργανο κατάκτησης που μπορεί να αποσταθεροποιήσει επιλεκτικά τα οικοσυστήματα τεράστιων περιοχών. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτή η θανάσιμη τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί, σίγουρα όμως ο ΟΗΕ θα έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα του "περιβαλλοντικού πολέμου" παράλληλα με τη συζήτηση για τις κλιματικές επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου...

Η Δρ Rosalie Bertell βεβαιώνει ότι
"Οι στρατιωτικοί επιστήμονες των ΗΠΑ... μετατρέπουν τα συστήματα ελέγχου καιρού σε εν δυνάμει όπλο. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση καταιγίδων και την εκτροπή υδρατμών στην ατμόσφαιρα της Γης ώστε να προκαλέσουν κατευθυνόμενες ξηρασίες ή πλημμύρες..."

Ο Marc Filterman, πρώην αξιωματικός του γαλλικού στρατού, αναφέρει πολλούς τύπους "μη συμβατικών όπλων" με χρήση ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Αναφέρεται στον "κλιματικό πόλεμο", λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση ήδη "κατείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εξαπόλυση αιφνίδιων κλιματικών μεταβολών (τυφώνες, ξηρασίες) από τα 1980". (Chossudovsky, 2000).

Υπάρχουν μικρότερα συστήματα στο Αρεσίβο του Πουέρτο Ρίκο, στο Fairbanks της Αλάσκα, στο Troms_ της Νορβηγίας, στις πόλεις Μόσχα, Νίζνυ Νόβγκοροντ και Apatity της Ρωσίας, καθώς και στο Kharkov της Ουκρανίας και το Dushanbe του Τατζικιστάν, κι ενδεχομένως στο Ισραήλ (σε άγνωστη τοποθεσία). (όπως και στην Κύπρο...)

Το HAARP παρουσιάστηκε στην κοινή γνώμη ως πρόγραμμα επιστημονικής και ακαδημαϊκής έρευνας. Στρατιωτικά έγγραφα των ΗΠΑ, όμως δείχνουν ότι το κύριο αντικείμενο του HAARP είναι η "εκμετάλλευση της ιονόσφαιρας για σκοπούς του Υπουργείου Αμύνης". Χωρίς να αναφέρεται ρητά στο HAARP, μια μελέτη της Αεροπορίας των ΗΠΑ υποδεικνύει τη χρήση "επαγωγής τροποποιήσεων της ιονόσφαιρας" ως μέσον μεταβολής του κλίματος καθώς και για διακοπή των επικοινωνιών και ραντάρ του εχθρού. (Chossudovsky, 2000).


συνεχίζεται...

από το περιοδικό Hellenic Nexus
read more “H απειλή του HAARP για τη «Φωνή του Πλανήτη» -Joint Vision 2020”

Λανθασμένες διαγνώσεις απλού κρυολογήματος ως "γρίπη των χοίρων"!

Όλα τα έχουμε δει με αυτή τη γρίπη...
Όλα τα "λάθη" της "κλασικής ιατρικής" βγαίνουν στην επιφάνεια σε όλο τους το μεγαλείο με το παράδειγμα μίας και μόνης... "νόσου".
Λάθος διάγνωση, εσπευσμένη επεμβατική "πρόληψη", καταστολή απαραίτητων για την ίαση "συμπτωμάτων", υπερφαρμακεία...
Δείτε το βίντεο με ένα από τα πλέον μεγάλα λάθη, όπου λόγω "ομοιότητας" των συμπτωμάτων το απλό κρυολόγημα αντιμετωπίζεται ως... "γρίπη των χοίρων".
Αν δεν υπήρχε όλη αυτή η κερδοφόρα βιομηχανία φαρμάκων που θυσαυρίζει υπονομεύοντας την υγεία μας... θα λέγαμε πως είναι ανθρώπινα τα λάθη, αλλά όπως λέει και ο Dr Buchwald "τα λάθη είναι ανθρώπινα, η αποσιώπηση επιστημονική"...

read more “Λανθασμένες διαγνώσεις απλού κρυολογήματος ως "γρίπη των χοίρων"!”

Η γρίπη των χοίρων - Η1Ν1: Σε μια κοινωνία που επενδύει στο Φόβο και τον καταναλώνει (Κλεάνθης Γρίβας, Στρατής Πλωμαρίτης, Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου)Οι Θεσσαλονικείς τουλάχιστον ας δώσουν το παρόν στην ομιλία αυτών των αξιόλογων γιατρών και ανώτερων ηθικά ανθρώπων που τολμούν να λένε την αλήθεια, δίχως να μετρούν το "κόστος" μα βάση τη θέση ή το "κέρδος" σε χρήμα...

read more “Η γρίπη των χοίρων - Η1Ν1: Σε μια κοινωνία που επενδύει στο Φόβο και τον καταναλώνει (Κλεάνθης Γρίβας, Στρατής Πλωμαρίτης, Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου)”

23 Νοε 2009

ΠΕΣ ΟΧΙ στο εμΒΟΛΙΟ! -αποκαλυπτικότατο βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους!

ΠΕΣ ΟΧΙ στο εμΒΟΛΙΟ!
πες όχι στα σχέδια ευγονικής και αποπληθυσμού...

με πολύ σύντομα μηνύματα και εικόνες από διαμαρτυρίες πολιτών σε όλο τον κόσμο φανερώνει την αλήθεια που πολλοί ήδη γνωρίζουμε... στο χέρι σας είναι να τη δείτε και εσείς- εμείς απλά στέλνουμε το μήνυμα, εσείς αποφασίζεται τι, ποιόν και γιατί εμπιστεύεστε...

Εμείς προτιμούμε να πιστέψουμε τους γιατρούς στο που συστείνουν:
 • Πολύ ύπνο
 • πολύ νερό
 • βιταμίνη C
 • βιταμίνη D
 • βιολογικά προϊόντα διατροφής και προ πάντων
 • ΟΧΙ ΕΜΒΟΛΙΟ

read more “ΠΕΣ ΟΧΙ στο εμΒΟΛΙΟ! -αποκαλυπτικότατο βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους!”

Το φονικό εβόλιο για τη γρίπη και άλλες συνταρακτικές ειδήσεις (Δρ. Κοεμτζόπουλου, μέρος 2ο)


Ο ίδιος , σε επικοινωνία που έχουμε πλέον, με ενημέρωσε πως το κείμενο έχει και συνέχεια, μιας και δεν έπαψε να κάνει το δικό του αγώνα ενημέρωσης των συνανθρώπων μας. Πριν σας δώσω τη συνέχεια του κειμένου, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως, πέρα από το γεγονός πως κοινοποίησε το κείμενο σε όλες τις αρμόδιες αρχές της χώρας, πληρώνει και εταιρεία για να στέλνει το κείμενο του για τις φονικές ιδιότητες του εμβολίου, σε 1300 γιατρούς ημερησίως, μήπως και καταφέρει να τους κάνει να σκεφτούν και να ερευνήσουν και οι ίδιοι τους, ώστε να αποφύγουμε τη γενοκτονία που κάποιοι σκοτεινοί τύποι προωθούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα...


Στην προσπάθεια του να πάρει απαντήσεις και να τις δώσει στο κοινό, ώστε να προστατευτεί κατάλληλα από τα δηλητήρια που προωθούνται χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Κάποιοι ίσως και να ανοίξετε διάπλατα τα μάτια σας καθώς δεν θα χωράει ο νους σας τις πληροφορίες παρακάτω... Ωστόσο πριν σπεύσετε να τις ακυρώσετε ίσως με την "κοινή λογική", αφήστε την ψυχή σας να λάβει τα μηνύματά που εκείνη ήδη γνωρίζει και ακούστε την καρδιά σας που σας δίνει διαισθητικά ήδη τη σωστή απάντηση για το τι να κάνετε σχετικά με το εμβόλιο και τις τεχνητές νόσους...


Παρακολουθείστε όλες τις συνέχειες που θα ακολουθήσουν και αρχίστε ΚΑΙ εσείς (αν δεν το κάνετε ήδη) να ενημερώνεται όλους όσους μπορείτε. 


Με αγάπη και εκτίμηση
η τοξότισσα
(σημείωση: η έμφαση και οι υπογραμμίσεις στο κείμενο είναι δικές μου)


Το φονικό εμβόλιο για τη γρίπη 
(μέρος δεύτερο)
Δρ Γιώργος Κοεμτζόπουλος


Το στέλνω [το e-mail]  συμπληρωμένο όπως το έστειλα σε πρωθυπουργό, υπουργό και υφυπουργό υγείας και λοιπούς υπουργούς και αρμοδίους, οι οποίοι όμως δυστυχώς για τον λαό μας μέχρι στιγμής αδρανούν και επιτρέπουν ή και προωθούν τον φονικό εμβολιασμό. Ακόμη ρύθμισα να το πάρουν σύντομα και όλοι σχεδόν οι γιατροί της χώρας μας, μήπως αυτοί τουλάχιστον με τις συμβουλές τους βοηθήσουν.

Εν συνεχεία του προηγουμένου που σας έστειλα, σας ξαναστέλνω συμπληρωμένο και τεκμηριωμένο με περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία (ώστε να μην θεωρηθεί ότι είναι λόγια του αέρος) το κείμενο μου που αφορά στο φονικό εμβόλιο της γρίπης, (το οποίο κείμενο κυκλοφορεί ήδη σε χιλιάδες άτομα ανά την επικράτεια), με την ελπίδα ότι δεν θα ξεγελασθείτε και εσείς όπως ξεγελάστηκαν οι προκάτοχοί σας από τα σκοτεινά συμφέροντα (φαρμακευτικών κλπ που μας εξουσιάζουν και μας θέλουν αρρώστους εφ' όρου ζωής), αλλά ότι θα αντιδράσετε έγκαιρα και αποφασιστικά, τουλάχιστον αναβάλλοντας τους εμβολιασμούς στην χώρα μας, μέχρις ότου αποδειχθούν τα ολέθρια αποτελέσματα τους στις χώρες που θα το κάνουν (ΗΠΑ, κλπ), για να το απαγορεύσετε στην συνέχεια, όπως έκαναν ήδη η Πολωνία και η Τσεχία και όπως το κάνει και η Κύπρος.


Περιμένω την απάντηση σας.
Μετά τιμής.
Γ. Κοεμτζόπουλος


 Παρακολουθώντας με φρίκη την εκπομπή σας της 30.10.09 στην Ερτ3 για τον εμβολιασμό, σας στέλνω και πρόσθετες πληροφορίες για 
τους περιορισμούς που θέτει πλέον (λόγω των πολλών θανάτων από το εμβόλιο) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μήπως και την τελευταία στιγμή εμποδίσετε το να οδηγηθούν και οι Έλληνες, όπως έχουν μεθοδεύσει οι φαρμακευτικές που μας εξουσιάζουν, σαν ''πρόβατα επί σφαγή''. 

 Αγαπητοί μου φίλοι, αρμόδιοι παράγοντες, και αγαπητοί μου συμπατριώτες.

 Θα ήθελα να ενημερωθείτε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στους επικείμενους εμβολιασμούς, με την ελπίδα ότι θα θελήσετε, και από την θέση σας θα μπορέσετε εγκαίρως να βοηθήσετε και εσείς και να σώσετε τους συμπατριώτες μας, αποτρέποντας το μεγάλο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που προετοιμάζεται με το ''βιολογικό όπλο'' του εμβολίου για την ''γρίπη των χοίρων'', την οποίαν γρίπη δημιούργησαν στα εργαστήρια και διέσπειραν οι σκοτεινές δυνάμεις με τα σκοτεινά συμφέροντα τους που μας ελέγχουν και μας εξουσιάζουν, με σκοπό να μας αναγκάσουν να εμβολιαστούμε. Σχετικές συνταρακτικές πληροφορίες περί αυτού του κινδύνου δίνω σε αυτό το email μου, το οποίο αφού διαβάσετε, το ελέγξετε με τα links (διευθύνσεις) που δίνω, και το πιστέψετε, παρακαλώ να το διαδώσετε όσο ευρύτερα και ταχύτερα μπορείτε. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται: Α) Από τα αποτελέσματα δοκιμαστικού εμβολιασμού σε πλήρωμα 347 ατόμων του ναυτικού των ΗΠΑ με δύο θανάτους και 333 που κόλλησαν μια βαριά μορφή της γρίπης από το εμβόλιο, (δείτε λεπτομέρειες στην Εισαγωγή ποιο κάτω). Β) Από ένα μήνυμα για το εμβόλιο που έλαβα και που (ευτυχώς) κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Γ) Από δικές μου εμπειρίες και πληροφορίες που συνέλεξα και που επίσης αναφέρω πιο κάτω, αλλά και που μπορείτε λεπτομερέστερα να δείτε και στο site μου www.artmine5000.com. Δ) Από έξη αντίστοιχα μηνύματα επισυναπτόμενα στο παρόν e-mail (στα αγγλικά), που κυκλοφορούν στο εξωτερικό και που επίσης περιέχονται και στο site μου, ενώ εκατοντάδες άλλα μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο βάσει και των links που δίνω.


Για να αντιδράσουμε λοιπόν στο έγκλημα αυτό (διαφορετικά είμαστε άξιοι της τύχης μας), θα πρέπει 


 • άμεσα να ενημερώσετε όχι μόνον τους φίλους σας, προτρέποντας τους και αυτούς να κάνουν το ίδιο, 
 • αλλά και τα μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, κλπ), 
 • τους συλλόγους γονέων και μαθητών (για να σωθούν τα παιδιά μας πού είναι ο κύριος στόχος των σκοτεινών δυνάμεων), 
 • τους τοπικούς ιατρικούς, διοικητικούς και πολιτικούς παράγοντες (για να ξυπνήσουν και να ενεργοποιηθούν), 
 • αλλά και το κέντρο (υπουργείο υγείας, κλπ για να πάρει τις σωστές αποφάσεις). 
Πιστεύω ότι λίγη προσπάθεια από μέρους όλων μας μπορεί να αποδείξει ότι δεν είμαστε ''πρόβατα επί σφαγή'' και ότι όταν χρειασθεί μπορούμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά.

Σημειωτέον πάντως ότι τηλεοπτικά κανάλια μού πήραν τηλεοπτικές συνεντεύξεις στο σπίτι μου και ελπίζω ότι θα βγουν κάποτε στον αέρα χωρίς να λογοκριθούν, αλλιώς θα μπορείτε να τις ακούσετε πλήρεις στο site μου που προανέφερα, καθ ότι τις έχω ηχογραφήσει για κάθε ενδεχόμενο. Μία από αυτές, που μου πήρε ο κύριος Χαρδαβέλας, μαθαίνω ότι τελικά θα βγει στον αέρα τον Ιανουάριο για να είναι ''εκ του ασφαλούς'', δυστυχώς όμως τότε θα είναι πολύ αργά. Επίσης και πολλοί άλλοι επιφανείς και ''θαρραλέοι'' δημοσιογράφοι, που κάνουν εντυπωσιακές εκπομπές για τα κακώς κείμενα, στους οποίους απευθύνθηκα δεν τολμούν να πιάσουν το θέμα, όπως επίσης δεν τολμούν και οι υπουργοί μας και οι αρχηγοί κομμάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι χώρα καταντήσαμε να ζούμε. Όσον αφορά ειδικότερα τους δημοσιογράφους τους απευθύνω την ανοικτή επιστολή με την οποία οι Σουηδοί καυτηριάζουν την στάση των δικών τους δημοσιογράφων (δείτε την στο http://www.wordmworld.net/uncategorized/open-letter-journalists ).


Συνεχίζεται...


(o Πίνακας είναι έργο του Γ. Κοεμτζόπουλου- περισσότερα έργα μπορείτε να θαυμάσετε στη σελίδα του http://artmine5000.com)
read more “Το φονικό εβόλιο για τη γρίπη και άλλες συνταρακτικές ειδήσεις (Δρ. Κοεμτζόπουλου, μέρος 2ο)”

22 Νοε 2009

Σιγά να μη σωπάσω!Εδώ και αρκετό καιρό η σελίδα του Τοξότη δέχεται σειρά από επιθέσεις που δείχνουν ξεκάθαρα πως "ενοχλούμε" κάποιους που πολύ θα ήθελαν να σωπάσουμε. Με κάποιο τρόπο κατάφεραν επανειλημμένα να "πειράζουν" τη σελίδα, προκαλώντας προβλήματα στην εμφάνιση και την ταχύτητα που αυτή κατεβαίνει. Πότε εξαφανιζόταν η δεξιά στήλη, πότε -όπως και τώρα- οι αναρτήσεις είναι "ανοιχτές" και δε λειτουργεί η επιλογή "διαβάστε τη συνέχεια", με αποτέλεσμα να αργεί ιδιαίτερα να κατέβει η σελίδα και να χάνετε ο αναγνώστης στο τεράστιο μήκος όλων των αναρτήσεων και τελευταία επενέβη η google με προειδοποιητικό μύνημα, όπου υποτίθεται πως τρέχει στον Τοξότη λογισμικό, το οποίο μπορεί να βλάψει τους υπολογιστές όσων επισκέπτονται το μπλογκ μου...

'Ολως τυχαίως η "προειδοποίηση" εμφανίστηκε κατά την εβδομάδα που το μπλογκ έσπασε τα ρεκόρ επισκεψιμότητας του με σχεδόν 3000 Hits ημερησιως...

Βέβαια οι θρασύδειλοι δεν θα τολμούσαν ποτέ να βάλουν προειδοποίηση λόγω "περιεχομένου" γιατί τότε θα ήταν εμφανέστατο σε όλους πως αυτό που ενοχλεί είναι κυρίως τα κείμενα για την "γουρουνίσια" γρίπη και τα ψέματα που επισήμως διαδίδονται στους πολίτες, μιας και αυτό είναι το κύριο θέμα μας εδώ και 7 περίπου μήνες...

Ο "φόβος" έκανε πάλι το "θαύμα" του. Από την ημέρα ενεργοποίησης του "προειδοποιητικού μηνύματος" της google έπεσε η επισκεψιμότητα στο ένα τρίτο. Αυτοί είναι προφανώς οι θαρραλέοι, που ψιλιάζοντε πως επίτηδες μπήκε το μήνυμα αυτό, ακριβώς για να μην διαβαστούν όσο γράφει η Τοξότισσα...

Ωστόσο, επειδή εμείς γράφουμε για να μεταδίδουμε τα μηνύματα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, δίχως τις παρεμβολές όσων θέλουν να βάλουν κουκούλες και χειροπέδες στη σκέψη μας, σας ενημερώνουμε πως:

 • Όλο το υλικό του Τοξότη θα μεταφερθεί σύντομα σε αυτόνομη ιστοσελίδα. Μέχρι τότε:
 • όλες οι αναρτήσεις -παλιές και νέες- θα αναρτώνται και στη wordpress στη διεύθυνση http://chrysou.wordpress.com/
 • μεγάλο μέρος του υλικού θα αναρτηθεί τόσο στο facebook, ΕΔΩ, όσο και στη netlog ΕΔΩ

Δεν θα σταματήσουμε φυσικά να γράφουμε και εδώ στον ΤΟΞΟΤΗ!
Σιγά να μην τους κάνουμε τη χάρη!

Επίσης επειδή παρουσιάστηκε πρόβλημα πρόσβασης και στα e-mail μου, υπάρχει πλέον και εναλλακτικό mail εδώ: vickychrysou παπάκι yahoo.gr

Ευχαριστώ που είστε εδώ
η τοξότισσα
read more “Σιγά να μη σωπάσω!”

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ