2 Οκτ 2009

Απάντηση του Prof. Niemitz: "είστε στα καλά σας"?!

Η (επόμενη) επιστολή της 14.11.2005, του Prof. Niemitz στον Dr. Rolf Krieger, του Ομοσπονδιακού
Υπουργείου Προστασίας Καταναλωτή, Διατροφής και Γεωργίας.


Prof. Dr. Hans-Ulrich Niemitz
Probstheidaer Str. 10 D-04277
LEIPZIG
14.11.2005

H.-U. Niemitz, Probstheidaer Str. 10, LEIPZIG

Ομοσπονδιακό Υπουργό Προστασίας Καταναλωτή, Διατροφής
και Γεωργίας Dr. R. Krieger, Postfach 14 02 70, 53107 Bonn

Σχετικό: Το γράμμα σας της 4.11.2005 (ΑΖ 324-3607-1/0) για την φυσικοεπιστημονική απόδειξη των υποτιθέμενων ιών της ανθρώπινης γρίπης και της γρίπης των πτηνών.

Αξιότιμε κύριε Krieger,

Αν ο πατέρας μου είχε λάβει ένα τέτοιο γράμμα, όπως αυτό που έλαβα εγώ από εσάς στις 7.11.2005, θα με είχε σίγουρα ρωτήσει «αν είμαι στα καλά μου» (αυτή είναι μια τυπική έκφραση που την λέμε στο Αμβούργο και ο πατέρας μου κατάγεται από το Αμβούργο). Για να μην μακρηγορήσω, θα πω μόνο δύο πράγματα:

ΠΡΩΤΟΝ:
Η ερώτησή μου για δημοσιεύσεις φυσικοεπιστημονικών αποδείξεων του υποτιθέμενου ιού της ανθρώπινης γρίπης, του ιού Η5Ν1 της γρίπης των πτηνών, καθώς και της παθογένειάς τους, απαντήθηκε από εσάς σε μορφή «θρησκευτικών δογμάτων».

Δεν κατονομάσατε καμία δημοσίευση που να μπορεί να ελεγχθεί και να αναπαραχθεί. Αυτό πρέπει να εκτιμηθεί ότι αποτελεί και την θέση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, καθώς και την κυβερνητική γνώση – δηλαδή:

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν φυσικοεπιστημονικές αποδείξεις που να είναι κατάλληλες να υποστηρίξουν σαν δεδομένη την ύπαρξη των ιών της ανθρώπινης γρίπης και της γρίπης των πτηνών και κατά συνέπεια να δικαιολογήσουν τις οποιεσδήποτε ενέργειες (στμ: ενέργειες για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, για απαγόρευση ή περιορισμό κατοχής πτηνών στα σπίτια, όπως κότες κτλ).
Αυτό σημαίνει: Αυτοί οι «ισχυρισμοί υποτιθέμενων δεδομένων», δεν επιτρέπεται να αποτελέσουν την βάση ενεργειών των εκτελεστικών οργάνων, κατά το άρθρο. 20 παρ. 3 του συντάγματος.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:
Μου καταλογίζετε ότι οικειοποιήθηκα κάποια «θεωρία της μη ύπαρξης…».
Σαν επιστήμονας (και είστε επιστήμονας, διαφορετικά από πού έχετε τον τίτλο του διδάκτορα;), θα έπρεπε να σας είναι ξεκάθαρο ότι στις φυσικές επιστήμες δεν μπορεί να υπάρχει «θεωρία της μη ύπαρξης». Αν υπήρχε, τότε δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον που θα υποστήριζε λαθεμένα την μη ύπαρξη κάποιου πράγματος.

Και αυτό επειδή δεν μπορούμε να αποδείξουμε την μη ύπαρξη από κάτι.
Πώς θα μπορούσαμε π.χ. να αποδείξουμε την μη ύπαρξη των αρειανών, που κάποιοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν, αλλά που δεν τους έχουμε ακόμα δει;
Αυτός που θα ισχυριζόταν την ύπαρξη των αρειανών – και ακριβώς έτσι επιχειρηματολογείτε εσείς – θα μπορούσε έπειτα να πει ότι αυτό που ισχυρίζεται, υπάρχει «αποδεδειγμένα», αφού εγώ δεν μπορώ να αποδείξω την μη ύπαρξή του.
 
Λογικά όμως (και επομένως και επιστημονικά), μπορεί μόνο να ισχύει το ότι εκείνος που ισχυρίζεται την ύπαρξη από κάτι, υποχρεούται και να το αποδείξει. Και αυτός σε αυτή την περίπτωση είστε εσείς!
Δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας Καταναλωτή και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

Προφανώς δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να τηρήσετε το τυπικό των επιστημονικών δημοσιεύσεων (π.χ. το να κατονομάσετε δημοσιευμένες εργασίες). Και επίσης δεν μπορείτε ή δεν θέλετε προφανώς να καταλάβετε τι σημαίνει «επιστημονική εργασία» (βλέπε θεωρία της «μη ύπαρξης»). Γνωρίζετε ότι με το ερώτημά μου για τις δικαιολογημένες φυσικοεπιστημονικές αποδείξεις, στόχευα σε μία ανοικτή συγκέντρωση. Σας επιστώ την προσοχή ότι φυσικά θα δημοσιεύσω την αλληλογραφία μας και ότι θα συζητηθεί στις εκπαιδευτικές μου δραστηριότητες και ειδικότερα στο θέμα «Περί σχέσεως μεταξύ φυσικών επιστημών και ηθικής (Η κοινωνία, σε απομόνωση από την ηγεσία)».

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Hans-Ulrich Niemitz

________________
σας βγάζω το καπέλο καθηγητά Niemitz για το ήθος σας! -τοξότισσα

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ