2 Οκτ 2009

Η "επιστημονικά μαγειρεμένη" απάντηση του Υπουργείου...

Η επιστολή του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Προστασίας Καταναλωτών
εκ μέρους του Dr. Rolf Krieger στον καθηγητή Niemitz, στις 04.11.2005


Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft


Dr. Rolf Krieger
Referat 324 – Nationales Krisenzentrum-Tierseuchen


HAUSANSCHRIFT Rochusstraße 1, 53123 Bonn


TEL +49 (0) 1888 529 – 3502
FAX +49 (0) 1888 529 – 4314
AZ 324-3607-1/0


DATUM 4. November 2005


Καταπολέμηση κτηνιατρικών επιδημιών,
εδώ: Η επιστολή σας της 11ης Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους σχετικά με τους ιούς της γρίπης

Αξιότιμε κ. καθηγητά Niemitz,

Σχετικά με την επιστολή σας της 11ης Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στην οποία υποβάλλετε ερωτήσεις για την γρίπη των πτηνών εν νόψει μιας δημόσιας συγκέντρωσης, την όποια δεν περιγράφετε περεταίρω, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός κ. Trittin σας ευχαριστεί.
Με παρακάλεσε να σας απαντήσω εγώ.

Όπως καταλαβαίνω από την επιστολή σας, έχετε ασπαστεί την θεωρία του κύριου Lanka περί της «μη ύπαρξης μεταδοτικών ιών». Αμφισβητείτε ιδιαίτερα την αιτιολογική σχέση μεταξύ των πτηνοτροφικών ιών γρίπης και της κλασικής πανούκλας των πτηνών (που επίσης ονομάζεται «πτηνοτροφική γρίπη», ή κοινώς «γρίπη των πτηνών»).
Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο τα ακόλουθα σχόλια:

Η ύπαρξη ιών της γρίπης, ακόμα και εκείνων της πρόκλησης της κλασικής πανούκλας των πτηνών, είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένη.
Οι «αποδείξεις» που παραθέτετε στην επιστολή σας, δεν ενδείκνυνται για την υποστήριξη αντίθετων συμπερασμάτων. Το ίδιο ισχύει για την παθογένεια, ή την μολυσματικότητα του ιού της γρίπης.
Η ύπαρξη αυτών των διεγερτών, έχει επιβεβαιωθεί και εξασφαλιστεί επιστημονικά με άμεσες μεθόδους (π.χ. ηλεκτρονική μικροσκόπηση, πειραματόζωα) και με έμμεσες (π.χ. ανίχνευση με αντισώματα, κατάδειξη του γονιδιώματος).

Οι πειραματισμοί σε ζώα, πληρούνε τα αξιώματα των Henle και Koch.
Τα πρωταρχικά αξιώματα των Henle και Koch, ισχύουν επίσης και στην διευρυμένη τους μορφή (βλέπε παρακάτω στο 4.), ώστε να τεθεί μια άμεση σύνδεση μεταξύ της παρουσίας ενός μεταδοτικού παράγοντα και μιας ασθένειας του φορέα μέσω αυτού του παράγοντα.
Για την καλύτερη κατανόηση, παραθέτω και πάλι τα αξιώματα των Henle και Koch:

1.Από έναν φορέα που ασθένησε, απομονώνεται ένας μολυσματικός παράγοντας (βακτηρίδια: εστία, ιοί: καλλιέργειες κυττάρων ή αυγών - ο Η5Ν1 μπορεί να πολλαπλασιαστεί τόσο σε αυγά όσο και μέσω κυτταρικών καλλιεργειών - ).

2.Ο μολυσματικός παράγοντας μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε καθαρή καλλιέργεια in vitro (γρίπη: κυτταρικές καλλιέργειες ή καλλιέργειες αυγών, ελεύθερες από άλλους διεγέρτες και να χαρακτηριστεί σχετικά με τις αντιγονικές και γενετικές του ιδιότητες (ολόκληρος ο γενετικός κώδικας του Η5Ν1, έχει αποκωδικοποιηθεί).

3.Δια της επαναφοράς του καθαρά καλλιεργημένου διεγέρτη, σε έναν δεκτικό φορέα, προκαλείται ασθένεια στον φορέα (βλέπε πειράματα μολυσματικότητας με τον Η5Ν1).

4.Σαν συνέπεια της αντιπαράθεσης μεταξύ φορέα και διεγέρτη, μπορεί να καταδειχτεί στον συγκεκριμένο φορέα μια ανοσολογική αντίδραση (χαρακτηριστικά αντισώματα του Η5Ν1), χαρακτηριστική του διεγέρτη (με την προϋπόθεση όμως ο φορέας να επιζήσει για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την μόλυνσή του, δηλαδή τουλάχιστον 10-14 μέρες). Η μολυσματικότητα του ιού της γρίπης στα πτηνά, ξεκινά από χαμηλή έως υψηλή παθογένεια.

Το γονιδίωμα αυτού του διεγέρτη είναι πλήρως γνωστό. Εδώ και κάποιο διάστημα υπάρχουν οι ονομαζόμενοι μολυσματικοί κλώνοι, οι οποίοι επιτρέπουν την παραγωγή ιών της γρίπης in vitro, στη βάση μιας ολοκληρωμένης κλωνοποιημένης ακολουθίας.

Έτσι, δεν υφίσταται η βασική υπόθεση πάνω στην ακολουθία αποδείξεων σχετικά με την υποστηριζόμενη «παρανομία» των κρατικών προληπτικών μέτρων φροντίδας για την προστασία από την κλασική πανούκλα των πτηνών και από μια ανθρώπινη πανδημία γρίπης. Η ύπαρξη, η μολυσματικότητα και η παθογένεια των πτηνοτροφικών ιών γρίπης, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη.
Έτσι, το συμπέρασμά σας ότι τα προληπτικά μέτρα φροντίδας ενάντια στην επιδημία της κλασικής πανούκλας των πτηνών, ή εναντίων του κινδύνου μιας πιθανής ανθρώπινης πανδημίας γρίπης, θα μπορούσαν να είναι παράνομα ή άσκοπα, είναι ανυπόστατο.
Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα η κατονόμαση κάποιου επιστήμονα από το τμήμα έρευνας, για την ανοικτή συγκέντρωση που σχεδιάζετε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
Κατ΄ εντολή

(τα bold από την τοξότισσα... για να μη σχολιάσω επιπλέον το άκρων άωτον της "επιστιμονικής" και υπουργικής μυωπίας....)

συνεχίζεται...

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ