17 Αυγ 2009

Παγκόσμιες Σχέσεις Υγείας -> το νομικό υπόβαθρο των αναγκαστικών μέτρων εμβολιασμών, καραντίνας, thermal imaging κ.α.

Είπαμε παραπάνω πως οι επιλογές που έγιναν στα "σχέδια δράσης πανδημίας" δεν εξυπηρετούν την υγεία, ούτε την προστατεύουν, -αφού αναφέρονται σε ιατρικές γνώσεις/θέσεις του περασμένου αιώνα- αλλά στοχεύουν στη νομομοποίηση εφαρμογής των μέτρων -που θέλουν κάποοι- σε κάθε χώρα μέλος του ΠΟΥ...

Ας δούμε πως ακριβώς σχεδίασε ο ΠΟΥ τα πρότυπα με μερικά σημεία βήμα-βήμα θα γίνει ιδιαίτερα κατανοητός ο σκοπός που εξυπηρετούν...

...σκοπός που δεν σχετίζεται παρά μόνο επιδερμικά με την προστασία της υγείας και για τον οποίο «μερίμνησε» ιδιαίτερα ο ΠΟΥ...

4η συνέχεια του Γρίπη των χοίρων-
Εμβόλια & Δημοκρατία

της Βίκυς Χρυσού


Την ίδια περίοδο (2005) που κατέθεταν οι χώρες μέλη του τα «εθνικά» σχέδια δράσης πανδημίας –πιστά αντίγραφα των σχεδιασμών που ακολουθεί ο ίδιος ο Οργανισμός- ο ΠΟΥ δημοσίευσε και ένα νομικό πλαίσιο για να νομιμοποιείται στην πράξη η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πλαίσιο αυτό φέρει την ονομασία International Health Regulations (IHR- «Διεθνείς ρυθμίσεις Υγείας») και αποτελεί μία λεπτομερέστατη ανάλυση του νομικού πλαισίου αντιμετώπισης θεμάτων υγείας «διεθνούς ενδιαφέροντος».

Στην επανέκδοση του IHR (ISBN 978 92 4 158041 0) του 2008 από τον WHO (ΠΟΥ) αναφέρεται χαρακτηριστικά πως έχει ως στόχο: «να προλάβει, να προστατέψει, να ελέγξει και να προάγει μία ανταπόκριση της δημόσιας υγείας στη διεθνή μετάδοση νοσημάτων κατά τέτοιους τρόπους που να περιορίζουν τους κινδύνους της δημόσιας υγείας και να αποφεύγεται άσκοπη επίδραση στη διεθνή ταξιδιωτική κίνηση και το διεθνές εμπόριο." (Κατανοητές οι προτεραιότητες μέχρι εδώ? πρώτα εμπόριο, ταξίδια και μεταφορές και μετά ανταπόκρηση της δημόσιας υγείας με βάση τις εμπορικές προταιρεότητες και όχι την υγεία...) Οι Διεθνείς Ρυθμίσεις Υγείας (IHR 2005) δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες ασθένειες αλλά βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε νέο και συνεχώς μεταλλασσόμενο κίνδυνο της δημόσιας υγείας, (κατανοητό και αυτό? ότι και να' είναι έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουςν το IHR... ) ώστε να διατηρούν μία μακροχρόνια σχέση/αναλογία με τη διεθνή ανταπόκριση σχετικά με την εμφάνιση και τη διασπορά της νόσου.

Το
IHR (2005) δίνει επίσης τη νομική βάση για σημαντικά έγγραφα υγείας που αφορούν τα διεθνή ταξίδια και την υγειονομική προστασία για χρήστες των διεθνών αεροδρομίων και των λιμανιών, όπως και κατά την διέλευση επίγειων σταθμών συνόρων.

Αυτή η δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει το κείμενο του IHR (2005) το κείμενο της απόφασης «World Health Assembly resolution WHA58.3», την εκδοχή του θέματος υγείας που αφορά τις αερομεταφορές ( Health Part of the Aircraft General Declaration) που τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουλίου 2007, παραρτήματα που περιλαμβάνουν μια λίστα των χωρών μελών, τις επιφυλάξεις χωρών μελών, όπως και επικοινωνίες σχετικά με το IHR(2005)."

“The purpose and scope of the International Health Regulations (2005) are “to prevent, protect against, control and provide a public health response to the international spread of disease in ways that are commensurate with and restricted to public health risks, and which avoid unnecessary interference with international traffic and trade”. Because the IHR (2005) are not limited to specific diseases but apply to new and ever-changing public health risks, they are intended to have long-lasting relevance in the international response to the emergence and spread of disease. The IHR (2005) also provide the legal basis for important health documents applicable to international travel and transport and sanitary protections for the users of international airports, ports, and ground crossings.

This second edition contains the text of the IHR (2005), the text of World Health Assembly resolution WHA58.3, the version of the Health Part of the Aircraft General Declaration that entered into force on 15 July 2007, appendices containing a list of States Parties and State Party reservations and other communications in connection with the IHR (2005).” (πηγή-ΙΗR 2008)
Αναφέρονται κάποιες επιφυλάξεις μεν, αλλά απ’ όσο είδα μόνο η Ινδία και οι ΗΠΑ είχαν επιφυλάξεις που σχετιζόταν με την υγεία: η μεν Ινδία θέλοντας να διατηρήσει αυστηρότερα μέτρα για τις επιδημίες ευλογιάς εντός των συνόρων της, ενώ οι ΗΠΑ για να διατηρήσει ο στρατός τους «το πάνω χέρι» στην εγχώρια κατάσταση σε θέματα πανδημίας. (που σε καμία από τις παραπάνω χώρες δεν έγιναν δεκτές οι ..."επιφυλάξεις"... )

Η δε επιφύλαξη της Ελλάδας είχε σχέση μόνο με διαφορές της στην τήρηση των συνόρων με την Τουρκία...

Δηλαδή, καμία από τις 194 χώρες δεν είχε σοβαρή ένσταση, ούτε και είδε προβλήματα ερμηνείας στο σχέδιο αυτό των Ηνωμένων Εθνών... ή και να είχε δεν τα εξέφρασε. (Να θεωρήσουμε πως γνώριζαν πως δεν υπάρχει νόημα να εκφράσουν τις αντιθέσεις ή τις αμφιβολίες τους, αφού ούτως ή άλλως θα γίνει αυτό που «πρότεινε» ο ΠΟΥ και κατά προέκταση ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών?)


Μάλιστα οι όποιες ενστάσεις των χωρών μελών δεν φέρουν κρατικές σφραγίδες ή διακριτικά της εκάστοτε κυβέρνησης, -όπως η περίπτωση της Ελληνικής επιφύλαξης- αλλά αντίθετα προέρχονται από τις μόνιμες αποστολές των χωρών μελών στο γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη. Π.χ. η ελληνικές επιφυλάξεις δεν ήρθαν από κάποιο υπουργείο ή κυβερνητικό φορέα, αλλά από την Mission Permanente de la Grece- Geneve Μάλιστα η επιστολή ξεκινά με τη φράση «The permanent mission of Greece to the United Nation Office and other International Organizations in Geneva…». (λινκ) Τώρα ποιος ή ποιοι αποφάσισαν «μόνιμη υπακοή» στον ΟΗΕ και τις άλλες Οργανώσεις στη Γενεύη ή ποιος αποφασίζει τη σύνταξη των εγγράφων εκεί... άγνωστο. Όνομα δεν αναφέρεται (αν και θεωρητικά η Ελλάδα -όχι των ελλήνων, αλλά της ελίτ- αποφάσησε κάποτε και ήταν και "ιδρυτικό μέλος των Ηνωμένων Εθνών... ο λαός πάντα περισεύει φαίνεται... κι ας είναι αυτός που κρατά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ και ΛΕΥΤΕΡΗ τη χώρα του... αλλά επ' αυτού σε επόμενα άρθρα...)

Να θεωρήσουμε δηλαδή δεδομένο πως δεν αποφασίζουν καν οι αιρετοί μας εκπρόσωποι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εγχώριων νομοθεσιών, αλλά απλά μεταφέρουν εντός της χώρας προαποφασισμένα νομοθετικά πλαίσια που σχεδίασαν «διεθνείς οργανισμοί»? (Μάλλον έτσι είναι όπως θα δούμε παρακάτω... Είναι να απορεί κανείς πως δεχόμαστε όλοι μας όχι μόνο το ρόλο του κομπάρσου, αλλά και το κουκούλωμα της υγείας μας για να κερδίζουν κάποιοι και να νοσούμε εμείς...) Τροποποιούν υπάρχουσες ή δημιουργούν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις –π.χ. στην Ελλάδα- απλώς για να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάποιων «διεθνών οργανισμών»? Και ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν τους Διεθνείς Οργανισμούς? –ΠΟΥ και ΟΗΕ στην προκειμένη?(Κάποια ονόματα μεγαλοτραπεζιτών είδαμε σε προηγούμενα άρθρα...) Μακριά πάει η βαλίτσα... αλλά το κουβάρι που ξετυλίγεται φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχει τη ζωή όλων μας μια φούχτα προσώπων –η «ελίτ» ας πούμε- κι ας μην βλέπουμε, κι ας μην ακούμε άμεσα τίποτε για όλα αυτά στη χώρα μας ή στη γειτονιά μας...

Αν δούμε το πως ακριβώς «μελετήθηκε» το όλο σχέδιο, θα δούμε και πάλι πως μετρημένα στα δάχτυλα πρόσωπα και από λίγες χώρες-μέλη λάμβαναν μέρος στο σχεδιασμό, ενώ η πλειοψηφία των συμμετασχόντων προερχόταν και πάλι από υπο-διευθήνσεις του ίδιου του ΠΟΥ... Αν αυτό δεν είναι αντι-δημοκρατικό και αντι-συνταγματικό τότε τι είναι?... παράδειγμα:

SUMMARY REPORT ANNEX2 WHO
The origins and concept of Annex 2 of the IHR (Geneva, Switzerland 20 to 22 October 2008)
Annex 2 was developed and tested over a number of years beginning in 2000 by technical experts working with WHO. The final content and format was negotiated and agreed to by an Inter-governmental Working Group in 2004-2005 charged with revising the IHR.1 Under the IHR, States Parties are required to carry out an assessment of public health events arising in their territories utilizing the decision instrument contained in Annex 2 of the Regulations, and then to notify WHO of all qualifying events within 24 hours of such an assessment.
Guidance for the utilization of Annex 2

The Guidance document main target audiences are National IHR Focal Points (NFP) and others responsible for assessing the need to notify WHO of events under the IHR. The document itself was designed to support States Parties to the IHR for the use of the decision instrument contained in Annex 2. In the absence of literature upon which to base such guidance the approach taken was to explain the role and function of the decision instrument and to describe when and how to use it. Importantly, a number of case scenarios were developed to illustrate the four assessment criteria. Through these scenarios***, the four criteria set out in the decision instrument are tested against fictional events, while applying established epidemiological and public health principles. The Guidance document also includes case definitions for the four notifiable diseases.
Development of the Guidance document
The Guidance document was prepared by the WHO Secretariat and extensively refined through input from all WHO Regional Offices in advance of the consultation. In addition, experts from all WHO Regions who had contributed to the development of Annex 2 during the IHR revision process were invited to review the document, including the case scenarios. Based on their comments, and with further revisions, a consolidated version of the Guidance document was published on the IHR website at the end of September 2008. From 20-22 October 2008, this working document was reviewed and discussion during the expert consultation.
A final version of the Guidance document is scheduled for publication in 2009.

(οι υπογραμμίσεις από τη γράφουσα)

***Στα φανταστικά σενάρια που μελετήθηκαν τον Οκτώβρη 2008 (στο παραπάνω κείμενο της WHO), όλως «τυχαίως» συμπεριλαμβάνεται και σενάριο γρίπης που προκαλείται από νέο στέλεχος ιού («human influenza caused by a new subtype»), ενώ οι περιπτώσεις γρίπης συμπεριλαμβάνονται στις ασθένειες που πρέπει σε κάθε περίπτωση να δηλώνονται στον ΠΟΥ από τα κέντρα που διαθέτει η κάθε χώρα μέλος για το σκοπό σταθερής επικοινωνίας με τον ΠΟΥ. Στους ορισμούς μάλιστα αναφέρεται:

«Case definitions for the four diseases requiring notification in all circumstances under the International Health Regulations (2005)
A) Human influenza caused by a new subtype
Case definition for notification of human influenza caused by a new subtype under the IHR (2005)

State Parties to the IHR (2005) are required to immediately notify WHO of any laboratory confirmed case of a recent human infection caused by an influenza A virus with the potential to cause a pandemic*. Evidence of illness is not required for this report.
An influenza A virus is considered to have the potential to cause a pandemic if the virus has demonstrated the capacity to infect a human and if the heamagglutinin gene (or protein) is not a variant or mutated form of those, i.e. A/H1 or A/H3, circulating widely in the human population.
An infection is considered recent if it has been confirmed by positive results from polymerase chain reaction (PCR), virus isolation, or paired acute and convalescent serologic tests. An
antibody titre in a single serum is often not enough to confirm a recent infection, and should be assessed by reference to valid WHO case definitions for human infections with specific influenza A subtypes.»
(σελίδα 62, του summary REPORT ANNEX2 WHO)


*Αναρωτιέμαι ΠΩΣ θα διαπιστωθεί η ύπαρξη ιού νέου στελέχους γρίπης σε εργαστήριο μιας χώρας, με στόχο να ενημερωθεί ο ΠΟΥ, όταν είναι προϋπόθεση να υπάρχει εργαστήριο με συγκεκριμένα και ειδικά τεστ, που να μπορούν να βεβαιώσουν κάτι τέτοιο... Ακόμη και στην σύγχρονη περίπτωση του «νέου στελέχους Η1Ν1 γρίπης των χοίρων», σύμφωνα με αναφορές μόνο ο ίδιος ο ΠΟΥ και ένα εργαστήριο των ΗΠΑ,
CDC Maryland –που συνεργάζεται με τον ΠΟΥ- ήταν σε θέση να μπορούν να βεβαιώσουν την ύπαρξη του ιού (Ήταν πράγματι σε θέση? Ή έτσι βόλευε το σχεδιασμό της όλης τραγελαφικής κατάστασης?) και για το λόγο αυτό υποτίθεται πως το Μεξικό έστελνε τα δείγματα στις ΗΠΑ για έλεγχο και επιβεβαίωση...

Πως λοιπόν ζητά «ενημέρωση» από τις χώρες-μέλη ο ΠΟΥ για ύπαρξη ενός «νέου στελέχους γρίπης», όταν η πράξη έδειξε πως δεν ήταν δυνατό κατά την εμφάνιση ακόμη του ιού στο Μεξικό? Μήπως απλώς τα γραφόμενα καλύπτουν εντέχνως τέτοιες αδυναμίες των εγχώριων εργαστηρίων, για να μπορεί ο ΠΟΥ και οι άμεσα συνεργαζόμενοι με αυτόν φορείς να δρουν κατά το δοκούν και να εξαγγέλλουν «πανδημίες» και «προγράμματα εμβολιασμών» εκεί που δεν χρειάζονται... απλά για να γεμίζουν οι τσέπες κάποιων, άσχετα αν μετά χιλιάδες άνθρωποι θα υποφέρουν από τα σκευάσματα που θα χορηγηθούν?...

Πράγματι αξιοθαύμαστη η προνοητικότητα των σχεδιασμών των διεθνών υποοργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών...

Όμως δεν σταματά εδώ το «μαγείρεμα» των σχεδιασμών....


IHR 2008

( IHR με σχόλια & υπογραμμίσεις από την τοξότισσα εντός λίγων ωρών)συνεχίζεται...


Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ