19 Αυγ 2009

Υπεύθυνη Δήλωση Γιατρού για συνιστώμενο εμβόλιο

Στην προσπάθεια προστασίας των πολιτών και των παιδιών τόσο για το φθινοπωρινό εμβόλιο Η1Ν1, όσο και για κάθε εμβόλιο που δεν επιθυμεί ο γονιός θα παρατεθούν διάφορα έγγραφα, που , μεταφράστηκαν από αγγλικά και γερμανικά πρωτότυπα έγγραφα, και που μπορούν να σας φανούν χρήσιμα. Ένα δείγμα π.χ. είναι το ακόλουθο (χρησιμοποιείται στη Γερμανία):Υπεύθυνη Δήλωση Γιατρού για συνιστώμενο εμβόλιο

(Παρακαλώ για κάθε εμβόλιο ξεχωριστά!)

Σύσταση εμβολιασμού

Εγώ, ο υπογράφων ιατρός προτείνω στον

(Ονοματεπώνυμο)

(όνομα πατέρα και μητέρας)____________________________________________________

(ακριβής ηλικία)______________________________________________________________

(διεύθυνση, τ.κ.,)_____________________________________________________________

Τηλέφωνο___________________________________

Το ακόλουθο εμβόλιο:______________________________________________________________

______(ονομασία, όνομα εταιρίας, είδος ασθένειας)

Κατάσταση Υγείας και Αντενδείξεις:

Εξέτασα με προσοχή το παραπάνω άτομο πριν τον εμβολιασμό και είναι απολύτως υγιής. Επιπλέον εξέτασα ο ίδιος τις ακόλουθες πιθανές αντενδείξεις:

Κίνδυνος από τον εμβολιασμό:

.... Θεωρώ τους κινδύνους βαρειών επιπλοκών ή ακόμη και βλάβης από τον εμβολιασμό ως τόσο μικρούς, ώστε είμαι διατεθειμένος να αναλάβω την πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες υγείας προκύψουν από το εμβόλιο.

.... Επειδή το εμβόλιο που προτείνω δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από κινδύνους, δεν είμαι διατεθειμένος να αναλάβω την ευθύνη για όποιες βλάβες προκληθούν στην υγεία του. Το ρίσκο οφείλουν να αναλάβουν ο ίδιος ο εμβολιαζόμενος ή/και οι γονείς ή κηδεμόνες του.

Πιθανές επιπλοκές:

Για να σιγουρευτώ πως δεν παραβλέπω κάποια επιπλοκή από το εν λόγω εμβόλιο, ενημερώθηκα αναλυτικά για τις πιθανές επιπλοκές του εμβολίου που προτείνω. Γνωρίζω από την επιστημονική βιβλιογραφία και από τις επιστημονικές πληροφορίες ειδικά για το συγκεκριμένο εμβόλιο, τις ακόλουθες πιθανές επιπλοκές:

Υποχρεωτική Δήλωση Παρενεργειών*

Γνωρίζω, πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω οποιαδήποτε υποψία ασυνήθιστης αντίδρασης στο εμβόλιο στην τοπική υγειονομική υπηρεσία και πως ακόμη και μόνο η χρονική σχέση εμφάνισης της νόσου αρκεί για την αιτιολόγηση της υποψίας αυτής. Τη δήλωση αυτή θα κάνω δίχως άλλη υπενθύμηση (π.χ. από τον εμβολιαζόμενο ή τον κηδεμόνα του) και θα αποστείλω αντίγραφο της δήλωσης και στον εμβολιαζόμενο δίχως να χρειαστεί να το ζητήσει. (*χρειάζεται διασταύρωση με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία)

Δράση-Αποτελεσματικότητα

.... Είμαι βέβαιος, πως για το εμβόλιο που προτείνω υπάρχει μία άμεση απόδειξη αποτελεσματικότητας με βάση κλινικές ενδείξεις (ορατά και αισθητά συμπτώματα) και τα επιβεβαίωσα ο ίδιος με μία εξέταση αξιοπιστίας

.... Δεν είμαι βέβαιος, εάν για το εμβόλιο που προτείνω υπάρχει μία άμεση απόδειξη αποτελεσματικότητας, εμπιστεύομαι ωστόσο –δίχως να το έχω εξετάσει- τις πληροφορίες της υπηρεσίας έγκρισης του σκευάσματος.

Εναλλακτικές Λύσεις

Εξέτασα εναλλακτικές και δίχως παρενέργειες μεθόδους προφύλαξης ως προς την αποτελεσματικότητα τους και παρ’ όλ΄αυτά έχω την άποψη, πως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση αντί του εμβολιασμού. Σε σχετικά ερωτήματα του εμβολιαζόμενου ή του κηδεμόνα του απαντώ ευχαρίστως. Όλες οι πληροφορίες δόθηκαν σύμφωνα με την το δυνατόν καλύτερη γνώση και συνείδηση μου.

Τόπος, Ημερομηνία, Υπογραφή του εμβολιάζοντα Ιατρού & σφραγίδα του Ιατρείου

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ