26 Ιουν 2009

Χρήμα, Διαστάσεις και Θεός

WingMakers μέρος 2ο
Χρήμα, Διαστάσεις και Θεός


Το δίκτυο Χρήματος-Εξουσίας (Money Power Grid - MPG)

Το δίκτυο MPG υπάρχει ώστε να μπορεί η Ελίτ να ασκεί έλεγχο μέσω του πλέγματος Χρήματος-Εξουσίας. Το χρήμα είναι ο ύψιστος στόχος της Ελίτ, επειδή χαρίζει στους κατόχους του δύναμη.

Το χρήμα υπάρχει σε πολλές μορφές -ως πολύτιμα μέταλλα και πετρέλειο, ιδιοκτησία γης και ακίνητα, ορυκτά, προϊόντα και υπηρεσίες. Το χρήμα είναι ο "θεός" της Ελίτ και οι τράπεζες της είναι τα ιδρύματα όπου προσεύχονται στο "θεό" τους.

Τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, οι κυβερνήσεις, οι υποοργανισμοί και οι τράπεζες ελέγχουν το MPG . Άτομα σε ηγετικές θέσεις, ειδικά στον τραπεζικό τομέα, είναι δεσμευμένα στο MPG και χειραγωγούν την οικογένεια της ανθρωπότητας κατά τους στόχους της ατζέντας τους.


Υπερ-διαστατική Οικουμενική Δομή (Interdimensionale Universalle Struktur - IUS)

Η Υπερ-διαστατική Οικουμενική Δομή χαρακτηρίζει τη δομή στην οποία βασίζονται οι διάφοροι τομείς της πραγματικότητας. Επίσης ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι πραγματικότητες.

Η IUS είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα, το οποίο μπορώ να αγγίξω εδώ μόνο επιφανειακά.

Ο άνθρωπος είναι τόσο διαστατικός όσο και υπερ-διαστατικός. [εντός και υπεράνω ή διαμέσου πολλών διαστάσεων].

Η Πρωταρχική Πηγή -αυτό είμαστε όλοι εμείς, είναι το συλλογικό 'εμείς". Δεν είναι κάποιος θεός, ο οποίος κατοικεί σε κάποια απομακρυσμένη γωνιά του σύμπαντος. Η Πρωταρχική Πηγή είναι το ανθρώπινο συλλογικό όλον, το οποίο δεν εμποδίζεται από το Σύστημα Ανθρώπινου Πνεύματος (HMS).

Η Πρωταρχική Πηγή χωρίστηκε σε μεμονωμένες μορφές έκφρασης -σε εμάς. Αρχικά κατοικούσαμε σε άυλες διαστάσεις, υπήρχαμε όμως σε σε κβαντικά επίπεδα με χρόνο και χώρο. Καθώς όμως οι διαστάσεις αποκτούσαν μεγαλύτερη πυκνότητα, επειδή η Δημιουργία (η δική μας δημιουργία) ξεδιπλωνόταν, εμείς, τα υπερ-διαστατικά ατομικά όντα, αποπλανηθήκαμε ώστε να λάβουμε ανθρώπινη μορφή.

Υπεύθυνος για αυτή τη συνωμοσία ήταν ο Ανού, ο βασιλιάς των Ανουνάκι, ο οποίος χρειαζόταν σκλάβους, ώστε να κλέψει τα αποθέματα χρυσού, τα οποία διέθετε σε αφθονία η Γη.

Τα πλάσματα τα οποία χαρακτηρίζουμε σήμερα ως Ατλάντιους, ήταν κάποτε υπερ-διαστατικά όντα, τα οποία ζούσαν στη Γη. Με δόλο και πονηριά ο Ανού τους μετέτρεψε σε ανθρώπινα εργαλεία.

Αυτή η ενσάρκωση ήταν ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας ανθρώπινης δημιουργίας και το Σύστημα του Ανθρώπινου Πνεύματος (HMS) βρισκόταν στο επίκεντρο του προγράμματος.
Ο Ανου είχε αναγνωρίσει πως ο μόνος τρόπος για να υποδουλώσει τους Ατλάντιους, ήταν να τους εγκλωβίσει σε ένα σύστημα "μυαλού" (mindsystem), το οποίο θα ελάττωνε την ικανότητα έκφρασης της πραγματικής τους φύσης και αντ' αυτού θα τους "υπαγόρευε" την έκφραση των προγραμμάτων που ήταν ενσωματωμένα στο HMS. Αυτά τα προγράμματα ήταν η δημιουργία του Ανου και των επιστημόνων του.

Η Σύνθεση Θεός-Πνεύμα-Ψυχή (God Spirit Soul Complex - GSSC)

Η Σύνθεση Θεός-Πνεύμα-Ψυχή (GSSC) είναι το κεντρικό στοιχείο του Συστήματος ανθρώπινης νόησης (HMS). Μέσα σε αυτό είναι ριζωμένη η χωριστικότητα. Η κάθε μία ανθρώπινη οντότητα χωρίς το Σύστημα ανθρώπινης νόηση, σύμφωνα με τη μυθολογία των WingMakers είναι η κυρίαρχη ολότητα. (Souveräne Integral). Αυτή είναι η πραγματική ταυτότητα κάθε ανθρώπου. Στο μοντέλο της κυρίαρχης ολότητας είμαστε όλοι μας θεοί το δικού μας τοπικού πολυ-σύμπαντος (local Multiversum) και όλοι μαζί σχηματίζουμε την Πρωταρχική Πηγή αυτού του πολύ-σύμαντος.

Γιατί η ρίζα της χωριστικότητας βρίσκεται στο GSSC? Γνωρίζουμε δύο δρόμους: θρησκεία και πνευματικότητα. Αυτά όμως αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και το νόμισμα στην προκειμένη είναι το GSSC. Ο Ανού καθώς ήταν έξυπνος και πονηρός, γνώριζε πως οι άνθρωποι θα εξελισσόταν και πως κάποτε θα καταλάβαιναν πως είναι "κυρίαρχες ολότητες". Να θυμάστε πως οι Άτλαντες ήταν οντότητες υψηλά εξελιγμένες, πριν ο Ανού τους μετατρέψει σε ανθρώπινα εργαλεία.

Επιπλέον το "ανθρώπινο εργαλείο" δεν αποτελείται μόνο από το φυσικό σώμα, αλλά περιλαμβάνει και τα συναισθήματα και το Σύστημα Ανθρώπινης Νόησης -το ανθρώπινο εργαλείο αποτελείται από πολλά στοιχεία και όταν το φυσικό σώμα πεθαίνει, παραμένει ένα σώμα υψηλότερων διαστάσεων, ένα "κέλυφος" ανώτερων διαστάσεων, για το οποίο το φυσικό σώμα λειτουργεί ως βασική υποδομή.

Μερικοί χαρακτηρίζουν αυτό το ανωτέρων διαστάσεων σώμα ως ψυχή, άλλοι το ονομάζουν αστρικό σώμα, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα κέλυφος, μέσω του οποίου λειτουργεί η κυρίαρχη ολότητα.

Ακόμη και δίχως το φυσικό σώμα, η κυρίαρχη ολότητα (souverane Integral) παραμένει στην επίδραση του Συστήματος Ανθρώπινης Νόησης και των περισσότερων προγραμμάτων του.
Ούτε ακόμη και ο θάνατος δεν απελευθερώνει την κυρίαρχη ολότητα από την επίδραση του HMS, τον προγραμματισμό δηλαδή του ανθρώπινου εργαλείου.

Οι Ανουννάκι δημιούργησαν το Σύστημα Ανθρώπινης νόησης, ώστε να εγκλωβίσουν την κυρίαρχη ολότητα -τον αληθινό, απεριόριστο και αιώνιο Εαυτό- σε μία φυλακή από τεχνητά δημιουργημένες ψευδαισθήσεις και αυταπάτες.

Το ανθρώπινο εργαλείο εξοπλίστηκε με το Σύστημα Ανθρώπινης Νόησης και η κυρίαρχη ολότητα αποτέλεσε τη ζωτική δύναμη, η οποία του έδινε κίνηση. Ένα στοιχείο του GSSC ήταν το πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίζουμε ως το φόβο του θανάτου -το φόβο του χωρισμού, το φόβο της μη-ύπαρης.

Αυτός ο τόσο ισχυρά εμποτισμένος φόβος του θανάτου ήταν που επέτρεψε την κατασκευή ενός αποκομμένου θεού, από τον οποίο υποτίθεται πως εκπορευόταν ένα ξεχωριστό πνεύμα, το οποίο πληρούσε το σύμπαν και δημιούργησε όλους εμάς ως ατομικές οντότητες.

Το εάν καταλήγει κανείς στο θεό μέσω της θρησκείας ή της πνευματικότητας είναι άνευ σημασίας -και στις δύο περιπτώσεις το άτομο επιθυμεί να επιβάλει τη σιωπή στο φόβο του θανάτου, όπως ακριβώς του προδιαγράφει το εν λόγω πρόγραμμα.

Ο Ανού, ο βασιλιάς των Ανουννάκι, αυτοανακηρύχτηκε θεός στον κόσμο των ανθρώπων. Το μονοπάτι για το θεό ακολουθεί πάντα, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή την πνευματική τοποθέτηση, το ίδιο πρόγραμμα: Όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι με μία ψυχή και αυτή η ψυχή πρέπει λυτρωθεί, να ανυψωθεί και να σωθεί.

Μέσω αυτής της σωτηρίας παίρνουμε άφεση, απαλλασσόμαστε από την ευθύνη για την κατάσταση στη Γη και αμειβόμαστε με την αιώνια ζωή στο βασίλειο του Θεού (με οποιοδήποτε όνομα), ώστε να πλέουμε σε αιώνια ευδαιμονία ή να μπορούμε να υπηρετήσουμε ως δάσκαλοι του Φωτός.

Η κατασκευή του Λυτρωτή και του Κυρίου είναι βασικό μέρος του προγράμματος GSSC και οδηγεί τους ανθρώπους στην αναζήτηση ενός Master, ο οποίος θα τον οδηγήσει στη σωτηρία και τη νιρβάνα και θα του μάθει πως να ζήσει μία ηθικά άμεμπτη ζωή και πως να εξασφαλίσει την αίωνια ευδαιμονία.

Υπάρχουν Master του Φωτός με μεγάλη σοφία, οι οποίοι παρ' όλ΄αυτά παραμένουν εντός των ορίων του Συστήματος της Ανθρώπινης Νόησης, χωρίς να γνωρίζουν, πως παίρνουν ακόμη μέρος σε αυτό. Το σύστημα είναι τόσο λεπτοφυές, ώστε παραμένει κανείς δέσμιος του, παρόλο που μπορεί να θεωρεί πως έχει από καιρό κατακτήσει την αυτογνωσία. Οι διαστάσεις όλου αυτού είναι τεράστιες - ειδικά σε σύγκριση με τον υλικό κόσμο.

Οι σωτήρες εμφανίζονται με πολλές μορφές -ως δεύτερος Χριστός, θυμωμένος θεός, μητέρα Γη, Πνεύματα της Φύσης, ορδές Αγγέλων, προφήτες και εξωγήινοι, οι οποίοι παίρνουν θέση για την ανθρωπότητα.

Όμως ο κάθε ένας από εμάς είναι ο προσωπικός και μοναδικός σωτήρας του εαυτού του, ο μοναδικός Master του. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να επαναστατήσουμε, να σταματήσουμε το σύστημα καταπίεσης και να ξυπνήσουμε τη συνείδηση της κυρίαρχης ολότητας.

Ακριβώς σε αυτά τα σημεία βρίσκεται ο δρόμος της απελευθέρωσης και σε αυτά θα αναφερθώ λεπτομερώς στη συνέχεια.

Εν συντομία λοιπόν, η Σύνθεση Θεός-Πνεύμα-Ψυχή (GSSC) είναι το στοιχείο εκείνο του Συστήματος της Ανθρώπινης Νόησης, το οποίο διατηρεί το αίσθημα της χωριστικότητας.

Όπως οι διάφορες γλώσσες, οι θρησκείες και οι πνευματικές κατευθύνσεις διαχωρίζουν την οικογένεια της ανθρωπότητας, χρησιμεύει το GSSC, ώστε να ελέγχεται και να να γίνεται πειθήνιο ένα ολόκληρο είδος.

συνεχίζεται...

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ