18 Ιουν 2008

Η Εποχή των συχνοτήτων 1 Κινητή τηλεφωνία

Εκπομπή συχνοτήτων

της Βίκυς Χρυσού


Εισαγωγή

Η εποχή μας θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «η εποχή των συχνοτήτων», αφού το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής τεχνολογίας στηρίζεται σε συχνότητες ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η χρήση τους στην υπηρεσία του ανθρώπου είναι καθημερινή εδώ και αρκετές δεκαετίες και παρόλο που δεν είναι ορατές ελέγχουν μεγάλο μέρος της καθημερινότητας μας, συχνά με δυσμενείς για την υγεία επιπτώσεις.

Επειδή οι αόρατες συχνότητες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας βρίσκουν τρόπους, μη άμεσα αντιληπτούς, για να «επικοινωνήσουν» με το ανθρώπινο σώμα, Διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη-Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP[1]) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), έχουν εκδώσει αυστηρές οδηγίες για την προστασία του κοινού από την έκθεση του σε αυτή. Απ’ ότι δείχνουν όμως οι εφαρμογές των μέτρων, τα όρια είναι εξαιρετικά ελαστικά, διαφέρουν από χώρα σε χώρα και πολλές «επιτρεπτές συχνότητες» οδηγούν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε σύγχρονες ασθένειες, όπως το σύνδρομο CFIDS[2]. Παρόλο που στη δημοσιότητα υποβαθμίζονται ή διαψεύδονται έντεχνα οι κίνδυνοι –ιδιαίτερα οι αθερμικές επιπτώσεις- των ακτινοβολιών, στους κύκλους των επιστημόνων και του στρατού είναι γνωστές οι βλάβες που προκαλούνται. Επίσης είναι γνωστό πως τα λεγόμενα «επιτρεπτά όρια» σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν επαρκή ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα τα μικροκύματα, τα οποία μας περιβάλλουν και μας διαπερνούν σχεδόν παντού, πέρα από τις ασθένειες που προκαλούν, παρέχουν τη δυνατότητα χειραγώγησης της ανθρώπινης συνείδησης. Δυστυχώς, παρόλο που σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα επιστημόνων όπως του Fritz-Albert Popp, του Leberecht von Klitzing, του Pjotr Garjajev κ.α., είναι γνωστά, οι κίνδυνοι της μη ιονίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συνεχίζουν να μην λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.


Οι συχνότητες της κινητής τηλεφωνίας

Έρευνα που έγινε σε συνεργασία του TNO Physics and Electronics Laboratory, με το Πανεπιστήμιο του Den Haag και την Οργάνωση Υγείας της Ολλανδίας, έδειξε πως οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται για την κινητή τηλεφωνία στα 900 und 2100 MHz (ιδιαίτερα των 2100 MHz που χρησιμοποιεί το UMTS-στάνταρτ) ακόμη και σε τιμές πολύ χαμηλότερες των «επιτρεπτών ορίων», προκαλούν επιβράδυνση στις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου. Ο χρόνος αντίδρασης και η ικανότητα συγκέντρωσης χειροτερεύουν, παρόλο που η προσλαμβανόμενη ακτινοβολία των 0,08 mW/kg απέκλειε άλλες θερμικές επιδράσεις. Ακριβώς όπως επισημαίνει και η φυσικός Grazyna Fosar, ο βασικός κίνδυνος της κινητής τηλεφωνίας αφορά τις αθερμικές επιδράσεις της και συγκεκριμένα τις μεταφερόμενες από τις συχνότητες πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε αλληλεπίδραση με τον εγκέφαλο και τα κύτταρα των οργανισμών. Η επίδραση αυτών των πληροφοριών παραμένει άσχετα από την τιμή της συχνότητας[3].

Η σκέψη πως οι πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα υποβαθμίζονται ή διαψεύδονται, για να προστατέψουν οικονομικά συμφέροντα ή τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας από πιθανές μηνύσεις, αποτελεί μία πολύ επιφανειακή προσέγγιση του προβλήματος. Το ενδιαφέρον του στρατού, των βιομηχανιών οπλικού εξοπλισμού και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών για τις εξελίξεις στην τεχνολογία των συχνοτήτων προδίδει την πραγματική διάσταση του ζητήματος.

Στην διάσκεψη Euroem[4], που έγινε το 2004 στο Πανεπιστήμιο του Magdeburg, ήταν παρών πολλοί αντιπρόσωποι του Στρατού, ενώ πολλές από τις παρουσιαζόμενες τεχνολογίες συχνοτήτων φανέρωναν χρησιμότητα στα πλαίσια δημιουργίας ενός τέλειου καθεστώτος παγκόσμιας παρακολούθησης. Είναι φανερό, πως η ίδια τεχνολογία που βρίσκεται στην «υπηρεσία» μας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα –σκόπιμα ή μη- με ποικίλους τρόπους εναντίων μας.

Πέρα από το γεγονός πως τα υψηλόσυχνα μικροκύματα (HMP[5]) ανήκουν στα βασικά συστατικά των μη -άμεσα- θανατηφόρων όπλων DEW[6], έχουν τη δυνατότητα να διαπερνούν σχεδόν τα πάντα και θα ήταν λάθος να πιστεύουμε πως βρίσκουν εφαρμογή μόνο σε πολεμικές συγκρούσεις.

Με την χρήση συχνοτήτων HMP είναι παραδείγματος χάριν πολύ εύκολο να σταματήσει κανείς ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε κίνηση. Επίσης ραντάρ νέας τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα μικροκύματα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τον κάθε πολίτη μέσα στον προσωπικό του χώρο. Άλλες συσκευές πάλι παρέχουν τη δυνατότητα ανακατασκευής συζητήσεων μέσω των εξαιρετικά λεπτών δονήσεων που προκαλούν αυτές στα τζάμια των παραθύρων.

Τέτοιες συσκευές παρουσιάστηκαν στην Euroem 2004[7] από τις διεθνούς εμβέλειας γερμανικές επιχειρήσεις εξοπλισμού Diehl και Rheinmetall, οι οποίες συνεργάζονται στην παράγωγή συσκευών μικροκυματικής τεχνολογίας, αλλά και από την ProTech, η οποία παράγει εξοπλισμούς για τις Υπηρεσίες Ασφαλείας. Ο καθ. Φυσικής David Giri, που είναι ιδιοκτήτης της, κατασκεύασε συγκεκριμένα μία συσκευή η οποία έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιεί αυτοκίνητο που βρίσκεται σε κίνηση με τη βοήθεια ακτινοβολίας συγκεκριμένης συχνότητας, από μία απόσταση 50μέτρων. Η συσκευή αυτή μπορεί να παρέχει κάλλιστα τις υπηρεσίες της στην Αστυνομία. Παρόμοια συσκευή με την ονομασία „High Power Microwave System“ προωθούν και οι Diehl & Rheinmetall στα πλαίσια των συστημάτων «Auto-stop», τα οποία φυσικά δεν έχουν ως στόχο μόνο κακοποιούς και τρομοκράτες, αλλά και απλούς πολίτες.

Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες μηχανικών που αναφέρουν συχνές περιπτώσεις ξαφνικής ακινητοποίησης αυτοκινήτων σε γερμανικούς δρόμους, με ταυτόχρονο μπλοκάρισμα της κάρτας SIM του κινητού, ενώ η μίζα του οχήματος εμφανίζεται περίεργα καμένη. Οι δε επιβάτες μιλούν για σωματικές ενοχλήσεις, όπως ζάλη και αρρυθμίες στην καρδιά.

Άλλες συσκευές που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την αυτόματη αναγνώριση -έμβιων και μη-στόχων. Οι Diehl & Rheinmetall παρουσίασαν ραντάρ που μπορούν να εντοπίζουν άτομα μέσα σε κλειστό χώρο, ενώ αλλάζουν συνεχώς συχνότητα για να μην μπορούν να εντοπιστούν από το «στόχο».

Μία άλλη καινοτομία στο χώρο των συχνοτήτων παρουσίασε στις 22 Ιουνίου 2004 η Microsoft με τον αριθμό ευρεσιτεχνίας US-Patent Nr. 6,754,472. Εφευρέτες της συσκευής είναι οι Lyndsay Williams από το Cambridge και οι William Vablais και Stephen N. Bathiche, από την Ουάσιγκτον. Η συσκευή αποτελείται από πομπό και δέκτη συχνοτήτων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί την αγωγιμότητα του ανθρώπινου σώματος για να μεταδώσει ηλεκτρομαγνητικά κύματα και κατά προέκταση πληροφορίες. Μία τέτοια συσκευή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί π.χ. από γιατρούς, οι οποίοι μέσω μίας απλής χειραψίας θα μπορούν να αποκτούν ολόκληρο αρχείο δεδομένων του ασθενή[8]. Όμως δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί και για αδιάφανους σκοπούς. Το ζήτημα αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις αν η χρήση τέτοιων chip σε πολίτες γίνει υποχρεωτική, οπότε δεν θα μπορεί να γνωρίζει κανείς ποιος αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα του.

Την πατρότητα της συσκευής διεκδικεί όμως η γερμανική Ident Technology από το Wessling της Βαυαρίας. Ο ιδιοκτήτης της Peter Rosenbeck ισχυρίζεται, πως πολύ πριν την Microsoft ανέπτυξε ο καθ.Peter Fasshauer συσκευή που είναι στην κατοχή του έτοιμη για μαζική παραγωγή. Σε αυτή την έκδοση μάλιστα δεν είναι απαραίτητη η επαφή με το δέρμα, αλλά η μεταφορά δεδομένων, 100 Kilobit ανά δευτερόλεπτο, είναι εφικτή και από μικρή απόσταση, καθώς γίνεται χρήση της «ηλεκτρικής αύρας[9]» που περιβάλει το ανθρώπινο σώμα.

Ο κίνδυνος αυτών των τεχνολογιών δεν είναι στην «τήρηση ή μη» των επιτρεπτών ορίων, αλλά πολύ περισσότερο στην διαδικασία δημιουργίας «διάφανων ανθρώπων», οι οποίοι ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να διερευνώνται και να ελέγχονται δίχως να το καταλαβαίνουν. Με την συμβολή δε των κινητών η «λήψη» ατομικών δεδομένων είναι εφικτή και χωρίς «χειραψία», από απόσταση. Κάτι τέτοιο αναγάγει την κινητή τηλεφωνία σε τεχνολογία-κλειδί στα πλαίσια της παρακολούθησης των πληθυσμών, αλά Big Brother.

Η απόσταση από την πλησιέστερη κεραία κινητής τηλεφωνίας δίνει το στίγμα του χρήστη με ακρίβεια 2 χλμ. έως 50μ., ενώ σε συνεργασία με GPS μέχρι και 5μέτρων. Αυτή τη δυνατότητα αναγάγουν εταιρίες στη Σουηδία[10], σε ψυχαγωγία, καθώς προσφέρουν σε χρήστες κινητών την ευκαιρία να παίζουν παιχνίδια τύπου ντετέκτιβ, ψάχνοντας ο ένας τον άλλο μέσα στην πόλη. Όμως δεν πρόκειται για παιχνίδι.

Το “κυνήγι” με τα κινητά βρίσκει πρωτοπόρες την Αγγλία και την Αμερική, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2003 ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ντιρεκτίβα Ε112 αναγκάζει τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να δίνουν σε ενδιαφερόμενους πληροφορίες σχετικά με τη θέση οποιουδήποτε χρήστη κινητού. Άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι η αστυνομία και η πυροσβεστική. Σε περιπτώσεις ανάγκης μια τέτοια πληροφορία μπορεί να σώζει ζωές, όμως παράλληλα ο κάθε χρήστης κινητού θα βρίσκεται μόνιμα υπό παρακολούθηση. Στις ΗΠΑ συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση που επέβαλε η Γερουσία στο Total Information Awareness πρότζεκτ της υπηρεσίας DARPA του Πεντεγώνου το 2003, μπήκε σε εφαρμογή ένα άλλο παραπλήσιο πρότζεκτ:

το
MATRIX (Multistate Anti-Terrorism Information Exchange“), το οποίο συλλέγει από πολλές διαφορετικές πηγές πληροφορίες για όλους τους πολίτες σε μία τράπεζα δεδομένων, διαθέσιμη στην αστυνομία, τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τις ιδιωτικές εταιρίες.

Σημαντική ενίσχυση στην παρακολούθηση μέσω κινητών παρέχει η νέα γενιά κινητών με τεχνολογία Celldar. Το celldar είναι μία μορφή παθητικού ραντάρ, το οποίο παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης όχι μόνο του κατόχου του κινητού, αλλά και ολόκληρης περιοχής γύρω από αυτό. Απλά και μόνο η παρουσία κάποιου μέσα στα όρια της εμβέλειας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τον καθιστά εύκολο στόχο παρακολούθησης, ακόμη και αν ο ίδιος δεν είναι κάτοχος κινητού.

Το σώμα αντανακλά με κάποιο τρόπο το σήμα που στέλνουν οι κεραίες προδίδοντας τη θέση του. Το celldar αναλύει την αντανάκλαση, τη συγκρίνει με πληροφορίες από GPS και βρίσκει την ακριβή θέση του ατόμου. Επίσης έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει ανάμεσα σε «αντανακλάσεις» που προέρχονται από αντικείμενα ή ζώα και να αναγνωρίζει τύπους αυτοκινήτου. Βέβαια όπως αναφέρεται δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα ταυτοποίησης του ατόμου, όμως σίγουρα δεν θα αργήσει να προστεθεί και αυτή η δυνατότητα.

Η τεχνολογία celldar είναι πολύ οικονομική, μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπάρχον δίκτυο κεραιών κινητής τηλεφωνίας και προ πάντων δεν είναι ανιχνεύσιμη, αφού το celldar δεν εκπέμπει κανένα σήμα. Έτσι το εκάστοτε θύμα δεν έχει καμία δυνατότητα να διαπιστώσει πως παρακολουθείται. Τη συγκεκριμένη τεχνολογία ανέπτυξαν η Roke Manor Research, θυγατρική της Siemens, η British Airways και η αμερικανική βιομηχανία εξοπλισμού Lockheed Martin. Γεγονός που φανερώνει το στρατιωτικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Πέρα από τις παραπάνω «ειδικές» εφαρμογές, το ίδιο το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας και οι κεραίες που το αποτελούν, έχουν γίνει επίκεντρο ανησυχίας για χιλιάδες πολίτες σε όλο τον κόσμο που διαπιστώνουν πως η κατάσταση της υγείας τους επιδεινώνεται.


( "Απαγορευμένες Τεχνολογίες" εκδ. ΑΡΧΕΤΥΠΟ 2007)


[1] η ICNIRP εξέδωσε το 1998 την Οδηγία: Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): 494-522; 1998. Αυτές υιοθέτησε η ΕΕ με τη σύσταση που εξέδωσε στις 12 Ιουλίου 1999 (Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz-300GHz) (1999/519/EK)), και στη συνέχεια και η Ελλάδα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1105/6-9-2000), τον Ν 3431/06 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006), όπου καθορίζονται τα τρέχοντα όρια.

[2] CFIDS= Chronical Fatique and Immune Defective Syndrom

[3] το γεγονός αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, αλλά διαφεύγει της προσοχής τόσο των Περιβαλλοντικών Οργανόσεων, όσο και των Κινήσεων Πολιτών που διαμαρτύρονται για τις βλάβες που προκαλεί η κινητή τηλεφωνία.

[4] Euro Electromagnetics“, η επόμενη είχε οριστεί για το 2006 στο Albuquerque, του New Mexico, δηλαδή στο αμερικανικό Ερευνητικό Κέντρο ενεργειακών οπλικών συστημάτων

[5] HPM = High power microwaves

[6] DEW=Directed Energy Weapons, όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας

[7] σπόνσορες της Euroem 2004: η Γερμανική Ερευνητική Κοινότητα (DFG), ο σύνδεσμος Γερμανών Μηχανολόγων (VDI), ο Σύνδεσμος Ηλεκτροτεχνικής (VDE),η Υπηρεσία Προμηθειών του Γερμανικού Στρατού, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροναυπηγικής Έρευνας και Ανάπτυξης , η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και τα Los Alamos National Laboratories.

[8] Για την λειτουργία του χρειάζεται ένα μικρό Organizer ή Palmtop και ένα chip σε επαφή με το δέρμα του ασθενή. Με τη χειραψία κλείνει το ηλεκτρικό κύκλωμα και πληροφορίες από το chip του ασθενή μεταφέρονται στο Organizer.

[9] Αξιοσημείωτο πως η σημερινή επιστήμη «δανείζεται» τους όρους του εσωτερισμού

[10] π.χ. η Firma Its Alive“ στη Στοκχόλμη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ