Διαφημίσεις

15 Φεβ 2015

"Εν το πάν". Η φύση ως «ΟΛΟΝ»

 

Στην αυγή  του 21ου αιώνα , θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως   είμαστε κάτοχοι του μεγαλύτερου γνωστικού κεφαλαίου που είχε ποτέ συγκεντρωθεί στην ανθρώπινη ιστορία. 

Ενώ όμως η επιστήμη μας απάλλαξε από τα σκοτάδια της αμάθειας και της δεισιδαιμονίας,  η  τεχνολογία χρησιμοποιείται για μια πολυτελή και άπληστη ζωή, την στιγμή που καταναλώνονται τεράστιοι φυσικοί πόροι εξαντλώντας την γη, δημιουργώντας συσσωρευτικά,  μεγαλύτερα προβλήματα από όσα οφέλη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενώ τα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού  είναι αξιοθαύμαστα,  το μοντέλο ανάπτυξης που έχει ακολουθηθεί, προκάλεσε πλήθος οικονομικών, κοινωνικών και περιβαντολογικών προβλημάτων. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η  παραγωγή  καλείται  να  ικανοποιήσει  τεχνητές  ανάγκες και όχι  ζωτικές, οι  οποίες  απαιτούν  όλο  και  περισσότερη  κατανάλωση, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Έτσι βιώνουμε την κορύφωση  του προμηθεϊκού ανθρώπου, όπου εκδηλώνονται  όλες οι αντιφάσεις που κλείνει μέσα του, το υφιστάμενο κοινωνικό, πολιτισμικό,  και επιστημονικό  μοντέλο, το οποίο έχει φέρει σε αδιέξοδο τόσο τον άνθρωπο όσο και το φυσικό περιβάλλον,  απαιτώντας άμεσες και καινοτόμες δράσεις.


Σε συλλογικό επίπεδο είναι αναγκαίο να υπάρξει εγρήγορση, και μία νέα αντίληψη του ανθρώπινου προορισμού,  και των πραγματικών αναγκών του, που δεν θα βασίζεται στις πλασματικές επιθυμίες του ανθρώπου,  για  υπερ κατανάλωση, για κυριαρχία, για δύναμη.

Περαιτέρω η  οικονομία ο βασικότερος ίσως παράγοντας στήριξης της ανθρώπινης προόδου,  θα πρέπει να πάψει να είναι πλέον  ένας «αυτόνομος» μηχανισμός,  και να  ενταχθεί  στην υπηρεσία της κοινωνίας, και στις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες, και του φυσικού περιβάλλοντος.

Κάθε βέβαια αλλαγή κυοφορεί συγκρούσεις και διαμάχες. Η ακμή του 21ου αιώνα, όπως φαίνεται  θα σηματοδοτήσει την αρχή μιας μεταβατικής περιόδου που θα κυριαρχήσει η ανάγκη μίας νέας αντίληψης του ανθρώπου, τόσο με τον ίδιο του τον εαυτό, όσο και με την σχέση του με τον φυσικό κόσμο στο σύνολο του.
Το πρόβλημα σε όλες τις εκφάνσεις του είναι συστημικό, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Η  σύγχρονη επιστήμη και πιο συγκεκριμένα η κβαντική φυσική συναντώντας αρχαίες πεποιθήσεις μας δείχνει το δρόμο. Το « κλειδί»,  είναι η  αναγνώριση της αλληλεπίδρασης του  αλληλοσυνδεόμενου  φυσικού κόσμου στο σύνολό του. «Στο οργανικό όλο, σφαιρικό και μερικό, μέρος και όλο, ενέχονται αμοιβαία και διαπλέκονται»., αναφέρει χαρακτηριστικά η Dr. Mae -Wan  Ηο, θυμίζοντας το «εν το παν και δι΄ αυτού το παν και εις αυτό το παν», του Παρμενίδη . 


Στην κβαντική θεωρία, στο σύμπαν  υπάρχουν στοιχειώδη σωματίδια που διαρκώς κινούνται,  αλληλοδιαπερνώνται, αλλάζουν και εξελίσσονται ως οργανισμοί.  Κάτι που φαίνεται πως συμβαίνει σε όλες τις κοσμικές κλίμακες, όχι μόνο στοιχειώδη σωματίδια , αλλά  ηλιακά συστήματα,  γαλαξίες, κ.λπ. Το σημαντικό στην έρευνα δεν είναι ότι σου αποκαλύπτει καινούργιους κόσμους, αλλά ότι σε κάνει ικανό  να βλέπεις τον κόσμο με άλλα μάτια.

Μία τέτοια άποψη είναι φορέας μίας τόσο βαθιάς αλλαγής, για τον κόσμο που βλέπουμε τον κόσμο, ώστε ο Alphred North Whitehead παρατηρεί πως  δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε την φύση, παρά μόνο αν την δούμε σαν οργανισμό που συμμετέχει απόλυτα στη διαδικασία του «γνωρίζειν». Ο γνώστης και το αντικείμενο της γνώσης του είναι ένα, εφόσον το πως γνωρίζουμε καθορίζει αυτό που γνωρίζουμε. Αν γνωρίσουμε μηχανικά, αν γνωρίσουμε βίαια, τότε η γνώση μας θα είναι μηχανική και βίαιη. Η πράξη του «γνωρίζειν» μεταμορφώνει και τους δύο, και τον γνώστη, και το αντικείμενο της γνώσης του. 

Για αυτό πρέπει πάντα να «γνωρίζουμε»,  με ευαισθησία και συμπόνια. 
Προεκτείνοντας την αμοιβαία εξάρτηση του μέρους και του όλου, του  οργανισμού στις κοινωνίες, τα οικοσυστήματα και σε τελευταία ανάλυση σ’ όλη η φύση, ανακαλύπτουμε τις βαθιές ολιστικές παραδόσεις που υπήρχαν στην κουλτούρα των ιθαγενών σε  όλο τον κόσμο. Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι ο καθένας από μας είναι η ενσωμάτωση όλων όσων υπάρχουν, και ότι δεν μπορούμε να βλάψουμε κανέναν άλλον χωρίς να βλάψουμε τους εαυτούς μας. Εδώ βρίσκετε η συνειδητή θέληση για το Καλό. 


Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, η  αναγνώριση της αλληλεπίδρασης του φυσικού κόσμου στο σύνολό του, η συνειδητοποίηση των αποτελεσμάτων της αλόγιστης και καταστροφικής δραστηριότητας του ανθρώπου,  στο  οικοσύστημα, και  εν τέλη η άρση της ανθρώπινης αλαζονείας,  θα πρέπει να αποτελέσουν  τα βασικά  συνθετικά στοιχεία του συνειδητοποιημένου  πολίτη της κοινωνίας του  21ου αιώνα. Οι πρόγονοι μας  πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν στη θέσπιση των άυλων αξιών, εμείς συνεπώς σήμερα έχουμε την ιερή  υποχρέωση  να πρωτοστατήσουμε σε αυτή την αλλαγή συνείδησης για μία άλλη  στάση ζωής.

Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την φύση ως «ΟΛΟΝ». Και επειδή η Φύση «ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΝ» ,  η θέληση για το καλό, θα πρέπει να αποτελέσει ένα  οικουμενικό ιδεώδες, για όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Η  ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών συνεπώς,  θα πρέπει  να είναι η αναγνώριση αξιών,  που θα  προϋποθέτει τον σεβασμό για όλες τις μορφές της ζωής, και το δικαίωμα για μια ζωή αξιοπρεπή, με τοποθέτηση του κοινού καλού πάνω και πέρα από το ατομικό συμφέρον.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Χλέτσου " Άνθρωπος και Γαία".
Αναδημοσίευση


Με τούτο το κείμενο του Βασίλη Χλέτσου σαν αφορμή, νιώθω την ανάγκη να προεκτείνω τη σκέψη μου στη συμβολή των θρησκειών και της φιλοσοφίας προς το στόχο μιας άλλης ανθρώπινης στάσης απέναντι στη ζωή και τη φύση, αφού προηγουμένως εννοήσει ο καθένας μας τον εαυτό του ως αναπόσπαστο μέρος του όλου...

Μολονότι τα πρωταρχικά συστατικά του σαμανισμού διασώθηκαν σε βάθος χιλιετιών, είτε αυτόνομα είτε συγκαλιμένα και συμβολικά μέσα στις θρησκείες, είναι η μόνη μεταφυσική και φιλοσοφική προσέγγυση του Όλου, μέσα από την κατανόηση πως είμαστε Ένα και αλληλεπιδρούμε...
Είναι επίσης η μόνη μεταφυσική προσέγγιση, όπου η οικολογία δεν είναι μια τάση και μόδα, αλλά τρόπος ζωής...
Με τις λίγες αυτές γραμμές θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη των επιλογών μας, ακόμη και σε μεταφυσική ή φιλοσοφικά θέματα, μέσα από το πρίσμα της ολότητας.
Διότι... όλα συνΔέονται...

η τοξότισσα


read more “"Εν το πάν". Η φύση ως «ΟΛΟΝ» ”

3 Φεβ 2015

Έξι Θεραπευτικοί Ήχοι - μέρος 1ο

Σήμερα είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι με τις έννοιες των ήχων, τα ηχητικά κύματα και τη συνεχή δόνηση όλης της ύλης στο σύμπαν. Χρησιμοποιούμε τα κύματα υπερήχων για να δούμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα, να καταστρέψουμε πέτρες στα νεφρά και τη τη χοληδόχο κύστη. Ψάχνουμε επίσης με τη βοήθεια του ήχου για πετρέλαιο και αναζητούμε να μάθουμε τα άλλα μυστικά που κρύβονται βαθιά μέσα στη γη.

 Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη θεραπεία του σώματος; Όπως και σε παλαιότερη ανάρτηση μας με τίτλο Ο άνθρωπος είναι ήχος, έτσι και εδώ θα δούμε πως υπάρχουν πολλές καταπληκτικές θεραπευτικές μέθοδοι που βασίζονται στη δύναμη των ήχων. Ειδικά αυτές που διασώζονται στην κινεζική ιατρική. Μία από αυτές τις αρχαίες θεραπευτικές μεθόδους της είναι γνωστή ως "Έξι Θεραπευτικοί Ήχοι" ή οι "Έξι μυστικές συλλαβές."

Αυτό που ανακάλψαν ήταν ότι, δεν έχει σημασία η γλώσσα που μιλά ένα πρόσωπο. Μια συγκεκριμένη ασθένεια ανταποκρίνεται πάντα σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ήχο.

 Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο είχε ένα πρόβλημα στα νεφρά, συχνά καμπούριαζε, είχε ρηχή αναπνοή και έβγαζε ένα χαρακτηριστικό ήχο "Wooooooooo", ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλούσε.

Αυτό μοιάζει με το γεγονός πως όλοι μας, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλάμε, όταν γελάμε παράγουμε τον ίδιο χαρακτηρηστικό ήχο "χα χα χα". Το χιούμορ δημιουργεί μια ισχυρή "Συν-κίνηση" στο σώμα και το μυαλό η οποία αποτελεί μια "φωτιά" της φύσης. Οι Συν-κινήσεις (E-motions) δεν είναι απλά συναισθήματα, αλλά «Ενέργεια σε Κίνηση» (=Ε-motion).

Κάθε ένα από τα πέντε μεγάλα ζωτικής σημασίας όργανα του σώματος (γιν) έχει το δικό του ήχο. Τα πέντε ζωτικά όργανα γιν είναι η καρδιά, οι πνεύμονες, το συκώτι, τα νεφρά και σπλήνα. Υπάρχει επίσης ένας έκτος ήχος, αυτός του τριπλού θρεμαστή, που αντιστοιχεί σε όλα τα όργανα και συμπληρώνει το σετ των 6 ήχων.

Τρεις από τους έξι Ήχους 


1) Οι πνεύμονες – 1ος ήχος 

Για να μιμηθείτε τον ήχο, ξεκινήστε παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, στη συνέχεια, με μια αργή εκπνοή κάνετε τον ήχο "SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS" ... παρόμοια με τον ήχο του φιδιού, ενώ εκπνέετε περίπου το 75% του αέρα από του σας πνεύμονες. Καθώς εισπνέετε, φανταστείτε την ενέργεια να επιστρέφει στους πνεύμονες για να επαναφορτιστούν και στη συνέχεια εκπνεύστε πάλι κάνοντας την "SSSS" ήχο.

Αυτή την ενεργοποιημένη εισπνοή ακολουθείτε για όλα τα όργανα. Ο ήχος δεν χρειάζεται να είναι δυνατός. Η εκπνοή σας πρέπει να είναι ήπια και ήρεμη. Οι πνεύμονες στεγάζουν τα αρνητικά συναισθήματα της θλίψης, της λύπης και της στονοχώριας, αλλά επίσης και τα θετικά συναισθήματα της δικαιοσύνης, της αποδοχής, το άφημα με εμπιστοσύνη, της ελευθερίας και του θάρρους.

 2) Τα νεφρά – 2ος ήχος

Ο δεύτερος ήχος είναι ο ήχος για τα νεφρά και είναι το "Woooooooooooooo. Φωνητικώς, ακούγεται περισσότερο σαν "Wuuuuuuuuuuuuu." Ο ήχος γίνεται στην εκπνοή με τα χείλη σφιγμένα σαν να φυσάμε ένα κερί σε απόσταση. Θα αρχίσει να καθαρίζει τα νεφρά από την περίσσεια της φωτιάς chi, αυξάνοντας τη ροή της ενέργειας, αλλά και την ενέργεια των υπολοίπων των εσωτερικών οργάνων .

 3) Το ήπαρ - "3ος ήχος"

 Για τον καθαρισμό του ήπατος, κάνετε τον ήχο "SHHHHHHHHHHHHH" ... ". Shhhhhhhhhhhhhhhhhhh" Ο ήχος είναι ακριβώς όπως τον ήχο που κάνει κάποιος για να κάνουμε ησυχία. Σε αυτή την περίπτωση, λέμε στην ουσία στο συκώτι να είναι ήσυχο. Ακριβώς όπως και με τους προηγούμενους ήχους, τον κάνουμε με τρόπο μαλακό και απαλό, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην περαιτέρω διευκόλυνση της ηρεμίας του τσι του ήπατος.

Τα τελευταίοι τρεις ήχοι θα αποκαλυφθούν στο επόμενο άρθρο.

----------------------------

Πηγές άρθρου: 
Reid, Ντάνιελ. Το πλήρες βιβλίο της κινεζικής Υγείας και Θεραπείας. 1994
 Reid, Ντάνιελ. Το Τάο της υγείας, το φύλο και τη μακροζωία. 1989
Δρ Yang Ming Jwing. Η ρίζα του κινεζικου Qigong 1989
Όπως και το naturalnews, απόδοση του οποίου αποτελεί το άρθρο.

read more “Έξι Θεραπευτικοί Ήχοι - μέρος 1ο”

26 Ιαν 2015

Το μεγαλειώδες «ΟΧΙ» του Πούτιν σε όσους μας ταΐζουν «θάνατο»: Αυστηρές ποινές και πρόστιμα στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

πουτιν
Νωρίτερα αυτό το έτος, οι Ρώσοι νομοθέτες εξέταζαν το ενδεχόμενο εξίσωσης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) με τρομοκρατική πράξη ή απειλή θανάτου

μια εγκληματική πράξη που όπως λέει η Ρωσία αξίζει τιμωρία ανάλογη με εκείνη που επιβάλλεται στους δολοφόνους και τους δημιουργούς οικολογικών καταστροφών και γενοκτονιών.
Σήμερα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε το σχετικό νόμο, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα άρθρο που προβλέπει την τιμωρία όσων παραβιάζουν τους κανόνες σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν ΓΤΟ.


Σύμφωνα με το νέο νόμο, κάθε φυσικό πρόσωπο που παραβιάζει τους κανόνες κινδυνεύει με επιβολή προστίμου έως και 50.000 ρούβλια ($ 890), ενώ οι επιχειρηματικές οντότητες απειλούνται με πρόστιμο μέχρι 150.000 ρούβλια (πάνω από 5300 δολάρια). Τα πρόστιμα αυτά είναι σχεδόν αμελητέα για τα μεγέθη των μεγάλων εταιρειών που δηλητηριάζουν τον κόσμο με μεταλλαγμένα, ωστόσο ο νόμος προβλέπει μία πολύ μεγαλύτερη τιμωρία.
Εκτός από τα πρόστιμα, το σύνολο των εν λόγω τροφίμων θα κατάσχεται, γεγονός που θα αποτελέσει αναμφισβήτητο χτύπημα για τις επιχειρήσεις «θανάτου». Σε τελική ανάλυση, πώς θα λειτουργούν αν δεν διαθέτουν προϊόντα;


Φαίνεται λοιπόν πως οι συγκεκριμένες εταιρείες είτε θα αναγκαστούν να συμμορφωθούν με τους νόμους είτε θα διακόψουν την παραγωγή τους.
Ο Kirill Cherkasov, αναπληρωτής πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής της Δούμας, υποστήριξε ότι η αυστηρότερη νομοθεσία είναι αναγκαία, καθώς πολλές εταιρείες μεταλλαγμένων εισβάλουν μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στις αγορές και δρουν ανεξέλεγκτα.
Η κίνηση της Ρωσίας φυσικά δεν αποτελεί έκπληξη. Το 2014 ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Ρωσία οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες της από την υπερκατανάλωση προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.


Ωστόσο αποτελεί «έκπληξη», και μάλιστα εξαιρετικά δυσάρεστη, η στάση όλων των δήθεν «οικολογικών οργανώσεων», των «πράσινων», των «οικολόγων» και όλων αυτών των γελοίων μισθοφόρων που ενώ δεν χάνουν ευκαιρία να κατακεραυνώνουν την Ρωσία, υποστηρίζουν την Monsanto, την Dow και όλες τις πολυεθνικές που μας ταΐζουν θάνατο!


ΠΗΓΗ

read more “Το μεγαλειώδες «ΟΧΙ» του Πούτιν σε όσους μας ταΐζουν «θάνατο»: Αυστηρές ποινές και πρόστιμα στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων ”

25 Ιαν 2015

Η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών μπουκαλιών νερού κρύβει κινδύνους

Σκεφτήκατε ποτέ ότι ένα ποτήρι ή ένα μπουκάλι νερό μπορεί να «παλιώσει»; Πιθανώς όχι…

Γνωρίζετε μήπως τι συμβαίνει αν πιείτε νερό που έχει ξεμείνει σε ένα ποτήρι μέσα στο σπίτι ή σε ένα πλαστικό μπουκαλάκι για δυο-τρεις μέρες;

Η ποιότητα και η ασφάλεια του νερού εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες συνθήκες «συντήρησης», δηλώνει ο Δρ. Κέλογκ Σουάμπ, διευθυντής του Ινστιτούτου για το Νερό στο κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Όταν πίνουμε μια γουλιά, μικροοργανισμοί μεταφέρονται από τα χείλη και το στόμα στο νερό. Σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία δωματίου στο σπίτι ή το γραφείο αλλά και το φως του ήλιου που μπαίνει από τα παράθυρα, οι μικροοργανισμοί αυτοί μπορεί να αρχίσουν να αναπαράγονται με ταχύτατο ρυθμό.

Όταν το νερό της βρύσης είναι πόσιμο, είναι συνήθως ασφαλές να μείνει στο ποτήρι για μία ή δύο ημέρες. Εάν έχει τύχει να πιείτε νερό από ένα ξεχασμένο ποτήρι στο κομοδίνο ή το γραφείο σας, θα έχετε πιθανώς διαπιστώσει ότι η γεύση του είναι λίγο περίεργη. Αυτό συμβαίνει επειδή μετά από 12 περίπου ώρες το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με το νερό, με αποτέλεσμα να μειώνεται ελαφρώς το pH του

Χρησιμοποιώντας, όμως, ξανά και ξανά το ίδιο ποτήρι αυξάνεται ο κίνδυνος να εκτεθούμε σε παθογόνα βακτήρια – ειδικά αν τύχει να πιεί και κάποιος άλλος από το ίδιο ποτήρι ή αν πιάσετε το ποτήρι με βρώμικα χέρια.

Όσον αφορά τα πλαστικά μπουκαλάκια, οι κανόνες είναι λίγο πιο αυστηροί. Το πλαστικό και η ζέστη είναι κακός συνδυασμός. Μια χημική ουσία που ονομάζεται δισφαινόλη Α (ΒΡΑ), καθώς και άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των πλαστικών, μπορεί να περάσουν στο νερό εάν η θερμοκρασία είναι υψηλή ή το μπουκάλι εκτεθεί στον ήλιο. Η δισφαινόλη Α μπορεί να διαταράξει την ορμονική λειτουργία και συνδέεται με αρκετά προβλήματα υγείας, όπως η καρδιοπάθεια και ο καρκίνος.

Ο Δρ. Σουάμπ επισημαίνει ότι το πλαστικό που χρησιμοποιείται για τα μπουκάλια του νερού προορίζεται για συσκευασίες μίας χρήσης, οπότε το μπουκάλι πρέπει να χρησιμοποιείται μία φορά και μετά να ανακυκλώνεται.
Εάν συνηθίζετε να παίρνετε πάντοτε ένα μπουκαλάκι νερό μαζί σας φεύγοντας από το σπίτι, κάτι που επιβάλλεται να κάνετε άλλωστε τους ζεστούς μήνες του καλοκαιριού, φροντίστε να είναι γυάλινο ή μεταλλικό.

αναδημοσίευση από: http://enallaktikidrasi.com
read more “ Η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών μπουκαλιών νερού κρύβει κινδύνους ”

24 Ιαν 2015

Η Πολιτεία του Πλάτωνα και η Πολιτεία του Σήμερα

Διδάσκω Αρχαία Ελληνικά και Φιλοσοφία μεταξύ άλλων και αισθάνομαι απέραντα τυχερή διότι μαθαίνω κάθε μέρα! Προσπαθώ να δείξω στα παιδιά του λυκείου πόσο τυχερά είναι που διδάσκονται την φιλοσοφία του Σωκράτη και του Πλάτωνα στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών πάνω σε θέματα εξαιρετικά σημαντικά, όπως η αρετή, ή η ιδανική πολιτεία (πολίτευμα), έννοιες που ενώ μας δόθηκαν από το 400 π.χ., δεν χαρακτηρίζουν ακόμα την ιδιωτική και πολιτική συμπεριφορά μας…

”Η ιδανική Πολιτεία (δανείζομαι από το βιβλίο της Γ’ Λυκείου) είναι ένα μεγαλειώδες και πολυσύνθετο πνευματικό έργο, που εξετάζει τα θέματα της δικαιοσύνης, της ηθικής φιλοσοφίας, της αισθητικής, της παιδαγωγικής, της παθολογίας των πολιτειών, της ψυχολογίας του πλήθους, της μεταφυσικής”.

Αφορά στην πολιτεία που διασφαλίζει στον πολίτη τον άριστο βίο, μιλάει για μια πόλη-κράτος που έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο πολιτισμού και ευημερίας, όπου όλοι ζουν εν ευδαιμονία και αρμονία, και θεμέλιος λίθος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ορθή παιδεία των πολιτών.

Η παιδεία έχει στόχο να καλλιεργήσει τις φύσεις και να τις καταστήσει ”βέλτιστες”, ώστε να οδηγήσει στην ηθική και πολιτική αναγέννηση του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή στο να στραφούν οι ψυχές προς το φως και τον αληθινό προορισμό τους.

Υπεύθυνοι για την παιδεία είναι οι φιλόσοφοι που, αφού με την γνώση, την καλλιέργεια των αρετών και την φιλοσοφία έχουν φτάσει στο Φως, στην Γνώση, στην Ελευθερία, στην θέαση του Αγαθού, είναι και οι μόνοι κατάλληλοι να εκπαιδεύσουν τους άλλους, αλλά και, το μέγα παράδοξο, να τους φροντίσουν και να τους κυβερνήσουν.

Οι φύλακες-επίκουροι, μια από τις τρεις τάξεις της Πολιτείας, έχουν προσεκτικά εκπαιδευθεί επί μακρόν στον υγιεινό τρόπο ζωής και στις καλές τέχνες και επί δέκα χρόνια, από τα 20 ως τα 30, στις επιστήμες, μαθηματικά, αστρονομία, αρμονική και αργότερα, από τα 30 ως τα 35, στην φιλοσοφία που οδηγεί στην υψηλότερη μορφή γνώσης, στην αναζήτηση της ουσίας όλων των πραγμάτων. Οι φύλακες επιπλέον ζουν με λιτότητα, ενώ απαγορεύεται η πολυτέλεια, ο πλούτος και τα υπερβολικά πολλά αγαθά, διότι είναι γνωστά τα αποτελέσματα της τρυφηλότητας και του πλουτισμού

Αυτοί οι εκπαιδευμένοι, μετά τα 50 τους και εφόσον έχουν προχωρήσει στην πορεία αυτή της γνώσης, προάγονται σε φύλακες-άρχοντες, οι οποίοι θα κυβερνήσουν την Πολιτεία, αλλά και θα συνεχίζουν την ενασχόληση τους με την επιστήμη και την φιλοσοφία.

Οι άρχοντες-φιλόσοφοι είναι ιδιαίτερες προσωπικότητες με πολλές αρετές, που διαθέτουν γνώσεις και συνθετική σκέψη, αλλά και πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και αδαμάντινο χαρακτήρα, αναλαμβάνουν δε την εξουσία από αίσθηση καθήκοντος, ώστε να υπηρετήσουν την πολιτεία και μέσα από την νομοθεσία να διοχετεύσουν την σοφία τους και την ακεραιότητα τους. Δεν διαθέτουν περιουσία και οικογένεια, ώστε να είναι αδέκαστοι, ανεπηρέαστοι και ολόψυχα αφοσιωμένοι στο λειτούργημα τους, ζουν πειθαρχημένη και λιτή ζωή (πάλι από το βιβλίο της Γ’ Λυκείου). Οι αληθινοί ηγέτες κατά τον Πλάτωνα, δεν υπηρετούν το προσωπικό τους συμφέρον αλλά το συμφέρον των αρχομένων. Η πόλη ευημερεί και οι πολίτες της είναι ευδαίμονες όταν όλοι και όλα λειτουργούν ως σύνολο και ακμάζουν. Οχι αλλιώς…Οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί δεν έχουν θέση εδώ…

Η ιδεώδης πολιτεία λοιπόν ενσαρκώνει τέσσερις θεμελιώδεις αρετές: είναι σοφή, επειδή οι άρχοντες της είναι σοφοί και την καθοδηγούν προς το Αγαθό. Είναι ανδρεία, επειδή οι φύλακες είναι ανδρείοι και υπερασπίζονται και την ίδια αλλά και τις αξίες του εκπαιδευτικού της συστήματος. Είναι σώφρων (με αυτοκυριαρχία και νομιμοφροσύνη), αλλά και δίκαιη, επειδή σε αυτή την πολιτεία βασιλεύει η αρμονία και το κάθε άτομο πράττει το έργο που του έχει ανατεθεί κατά το μέγιστο των δυνατοτήτων του χωρίς να παρακωλύει την λειτουργία των άλλων.

Σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, πολιτική συνταιριασμένη με την φιλοσοφία….

Σαφώς δεν υπάρχει καμία σχέση με την δική μας σημερινή πολιτεία…Ομως μας δόθηκαν οι λύσεις από τότε…Τι πολύτιμο θα ήταν αν αρχίζαμε να τις υλοποιούσαμε!

Υ.Γ. Φυσικά οδηγήθηκα σε αυτές τις σκέψεις λόγω του ρυπαρού προεκλογικού κλίματος και της έλλειψης αρετής και ηθικής των πολιτικών ανδρών της εποχής μας…

Στέλλα Δρακοπούλου

το βρήκαμε εδώ
read more “Η Πολιτεία του Πλάτωνα και η Πολιτεία του Σήμερα ”

Πως καταφέρνω στα 75 μου να νιώθω ακόμα άψογα


Άρθρο της ψυχολόγου και συγγραφέως Margaret Paul

Όταν ήμουν νεότερη, πήρα την απόφαση να σκεφτώ πώς θα ήθελα να ζω όταν θα έφτανα σε μεγαλύτερη ηλικία. Σήμερα, στα 75 μου, ζω με τον τρόπο που ήλπιζα: έχω μια ζωή γεμάτη ενέργεια απαλλαγμένη από ασθένειες και αρθρίτιδα. Αυτό δεν συνέβη τυχαία ή χάρη στα καλά γονίδιά μου. Συνέβη σκόπιμα, επειδή έκανα μια συνειδητή επιλογή.

Όταν συναντώ ανθρώπους της ηλικίας μου που πάσχουν από εκφυλιστικές ασθένειες στενοχωριέμαι πολύ γιατί ξέρω ότι δεν χρειάζεται να είναι έτσι τα πράγματα. Η άριστη υγεία εξαρτάται από 3 παράγοντες: τη διατροφή, την άσκηση και την κατάσταση του νου. Αν είστε νέοι και θέλετε να πάρετε στα σοβαρά το πώς θα ζείτε σε μεγαλύτερη ηλικία, σας προτείνω να σκεφτείτε αυτούς τους 3 παράγοντες τώρα κιόλας.

Διατροφή

Τρώω φρέσκα, βιολογικά τρόφιμα όποτε είναι δυνατόν αποφεύγοντας εντελώς τα επεξεργασμένα και συσκευασμένα τρόφιμα. Η ζάχαρη και το σιτάρι δεν αποτελούν μέρος της διατροφής μου και φροντίζω να συμπεριλαμβάνω τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση ή / και περιέχουν προβιοτικά. Λαμβάνω άφθονα ωφέλιμα λιπαρά, χρησιμοποιώ αλάτι Ιμαλαΐων, τρώω βιολογικούς ξηρούς καρπούς και βλαστωμένους σπόρους. Αποφεύγω όλα τα φάρμακα, τόσο αυτά που χρειάζονται συνταγή γιατρού όσο και τα υπόλοιπα.

Είτε είστε οπαδός της Παλαιολιθικής δίαιτας, της τροποποιημένης Παλαιολιθικής δίαιτας ή χορτοφάγος, ισχύουν οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές. Προσπαθήστε να τρώτε κρέατα και βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα μόνο από ζώα που τρέφονται με χόρτο. Αποφύγετε το κρέας από εργοστάσια εκτροφής και παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Άσκηση

Βρείτε ένα είδος άσκησης που σας ταιριάζει και μπορείτε να την εφαρμόζετε καθημερινά. Αν σας αρέσει το γυμναστήριο, είναι τέλεια. Αν όχι, βρείτε κάτι άλλο. Το περπάτημα, τη γιόγκα, τον αθλητισμό, τον χορό, το ποδήλατο ή οτιδήποτε που θα σας κάνει να κινείστε. Επιλέξτε μια δραστηριότητα που πραγματικά θα σας αρέσει ώστε να μην χρονοτριβείτε. Θυμηθείτε, η καλύτερη άσκηση είναι εκείνη που θα κάνετε με συνέπεια.

Νοητική κατάσταση

Μπορεί να τρώτε καλά και να ασκήστε, αλλά αν αγχώνεστε συχνά καταστρέφετε την υγεία σας. Προσωπικά εφαρμόζω τα ακόλουθα 6 βήματα για να παραμείνω χαρούμενη και ήρεμη.

Τα 6 βήματα του εσωτερικού δεσμού

1. Να ζείτε την κάθε σας ημέρα έτσι ώστε να αναγνωρίζετε τη στιγμή εκείνη που νιώθετε κάποια ανησυχία, άγχος ή οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα εκτός από γαλήνη. Αντιμετωπίστε τα συναισθήματά σας αντί να προσπαθείτε να τα αποφύγετε: μην κρίνετε, μην αποκτήσετε εθισμό σε ουσίες ή καταστάσεις και μην ρίχνετε την ευθύνη για τα συναισθήματά σας σε άλλους.

2. Να είστε πρόθυμοι να συνειδητοποιήσετε τα όσα λέτε στον εαυτό σας, τον τρόπο που του συμπεριφέρεστε ή τι συμβαίνει με ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση που σας είναι οδυνηρή.

3. Προσπαθήστε να συνειδητοποιήσετε αν ανησυχείτε για το παρελθόν ή το μέλλον αντί να ζείτε το παρόν καθώς και για τα τυχόν ψέματα που μπορεί να λέτε στον εαυτό σας. Συντονιστείτε με την ενέργεια που υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και κάποιο άλλο πρόσωπο.

4. Όταν γνωρίζετε καλά τι κάνετε ή τι συμβαίνει γύρω σας, ο ανώτερος εαυτός σας θα είναι ανοιχτός στη γνώση και την αναζήτηση της αλήθειας όσον αφορά τυχόν λανθασμένες πεποιθήσεις καθώς και την αγάπη που δίνετε στον εαυτό σας.

5. Μόλις λάβετε αυτή τη γνώση, αρχίστε να αγαπάτε τον εαυτό σας.

6. Στη συνέχεια συντονιστείτε με τα συναισθήματα που σας προκαλούνται ως αποτέλεσμα της αγάπης που δείχνετε στον εαυτό σας.

Παραμένοντας σταθερή στο πρώτο βήμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και εφαρμόζοντας τα υπόλοιπα βήματα κάθε φορά που νιώθω οτιδήποτε άλλο εκτός από εσωτερική γαλήνη, κατάφερα να επαναφέρω το μυαλό μου σε ηρεμία.

Αν θέλετε να παραμείνετε υγιείς και ζωντανοί σε μεγάλη ηλικία, πρέπει να φροντίζετε τον εαυτό σας συναισθηματικά, σωματικά και πνευματικά. Μην περιμένετε μέχρι να αρρωστήσετε προκειμένου να ακολουθήσετε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Αν είστε ήδη άρρωστοι, μπορείτε να κάνετε κάτι γι’ αυτό υιοθετώντας μια καλή διατροφή, φυσική άσκηση και αντιμετώπιση του άγχους.

Αναδημοσίευση από εδώ
read more “Πως καταφέρνω στα 75 μου να νιώθω ακόμα άψογα ”

23 Ιαν 2015

Βιταμίνη D3: το καλύτερα κρυμμένο μυστικό της φαρμακοβιομηχανίας;

Απ’ ό,τι φαίνεται, η βιταμίνη D3 και οι ιδιότητές της, αποτελούν ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της εποχής μας. Γιατί το λέω αυτό;


Ήταν ήδη γνωστό ότι η D3 έπαιζε σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών. Ωστόσο, όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι, η στέρηση του οργανισμού από αυτή τη βιταμίνη, μέσω της παρεμπόδισης ενός βιολογικού μηχανισμού εκατομμυρίων ετών, έχει επιπτώσεις που πάνε πέρα από την υγεία των οστών και, μάλιστα, πολύ παραπέρα απ’ όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς…

Η έρευνα πάνω στη δράση της D3 έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία 15 χρόνια και, παρότι έχουν μόλις πρόσφατα αρχίσει να βγαίνουν οδηγίες από ερευνητές, πανεπιστήμια και οργανισμούς υγείας ανά τον κόσμο, ως προς τις επιπτώσεις που επιφέρει η έλλειψη της βιταμίνης αυτής, εν τούτοις το ζήτημα εξακολουθεί να μη λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα…
Μήπως επειδή η επαρκής ύπαρξη της βιταμίνης D3 φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης 17 διαφορετικών ειδών καρκίνου από 30% ως 77%, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και να αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης σε ήδη υφιστάμενες περιπτώσεις καρκίνου; Συν τις ωφέλειες σε καρδιοπάθειες, οστεοπόρωση και μια σειρά άλλες παθήσεις που “μυστηριωδώς” έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια;…

Βιολογία της βιταμίνης D

Η βιταμίνη D πρωτοδημιουργήθηκε μέσω της φωτοσύνθεσης πάνω από 750 εκ. χρόνια πριν και εμφανίστηκε σε πρώιμα είδη φυτοπλαγκτού, στους ωκεανούς. Μάλιστα, εάν νομίζετε ότι μόνο τα φυτά φωτοσυνθέτουν, κάνετε λάθος: Όταν τα πρώτα σπονδυλωτά εγκατέλειψαν τους πλούσιους σε ασβέστιο ωκεανούς και βγήκαν στην ξηρά, 350 εκ. χρόνια πριν, η βιταμίνη D έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ειδών, καθώς μέσω αυτής ρυθμίζεται η δυνατότητα απορρόφησης ασβεστίου από τον οργανισμό, άρα και η δυνατότητα κατασκευής ισχυρού και υγιούς σκελετού.
Εφόσον λοιπόν η βιταμίνη D μπορούσε να παραχθεί μόνο φωτοχημικά, τα σπονδυλωτά της ξηράς ανέπτυξαν τη δυνατότητα παραγωγής της βιταμίνης D μέσω της έκθεσης του δέρματός τους στο ηλιακό φως. Ακόμα και σήμερα, ο μηχανισμός παραμένει ίδιος — συγκεκριμένα, στο ανθρώπινο σώμα, η παραγωγή της βιταμίνης D3 ή αλλιώς της “βιταμίνης του ήλιου”, γίνεται μέσω της έκθεσης του δέρματος στο ηλιακό φως και συγκεκριμένα στην υπεριώδη ακτινοβολίαUVB (με ακτινοβόληση της 7-δεϋδροχοληστερόλης του δέρματος από τις ηλιακές ακτίνες)!
Αξίζει να επισημανθεί ότι η βιταμίνη D3 δεν περιέχεται σε επαρκείς ποσότητες σε τροφές, οπότε δεν είναι δυνατό να λαμβάνει όση χρειάζεται ο οργανισμός με την καθημερινή τροφή. Από την άλλη, ο σημερινός τρόπος ζωής (ο οποίος μας κρατάει κλεισμένους μέσα σε κτίρια, ντυμένους με ρούχα τον χειμώνα, αλλά και πλακωμένους με αντηλιακά το καλοκαίρι, λόγω μόδας ή λόγω του φόβου για καρκίνο του δέρματος) είτε εμποδίζει, είτε αποτρέπει την έκθεση του δέρματος στην ακτινοβολία UVB και έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε έλλειψη D3.

Βιταμίνη ή ορμόνη;

Σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό της λέξης (από το wikipedia), ονομάζουμε «βιταμίνη», μια οργανική ένωση που απαιτείται ως θρεπτική ουσία σε πολύ μικρές ποσότητες από έναν οργανισμό. Με άλλα λόγια, μια οργανική χημική ένωση (ή ένα συσχετιζόμενο σύνολο ενώσεων) ονομάζεται βιταμίνη όταν δεν μπορεί να συντεθεί σε επαρκείς ποσότητες από έναν οργανισμό και πρέπει να λαμβάνεται από τη διατροφή. Έτσι, ο όρος εξαρτάται τόσο από τις συγκεκριμένες συνθήκες, όσο και από το συγκεκριμένο οργανισμό. Για παράδειγμα, το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) είναι βιταμίνη για τον άνθρωπο (που δεν την παράγει το σώμα του), αλλά όχι για τα περισσότερα άλλα ζώα (που την παράγει το σώμα τους). Αντιστοίχως, τόσο η βιοτίνη όσο και βιταμίνη D, δεν πρέπει να θεωρούνται για εμάς βιταμίνες, καθώς παράγονται από το ανθρώπινο σώμα και η λήψη τους μέσω της διατροφής απαιτείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
Το ορθό επομένως θα ήταν, η D3 (χοληκαλσιφερόλη – cholecalciferol) να μην κατατάσσεται στις βιταμίνες, αλλά στις ορμόνες, αφού η D3 (και η D2) στη συνέχεια μεταβολίζεται στο συκώτι στην ορμόνη χαλκιδιόλη (calcifediol) ή αλλιώς 25(OH)D και, ακολούθως, στους νεφρούς λαμβάνει άλλο ένα υδροξύλιο και μετατρέπεται σε καλσιτριόλη (calcitriol) ή αλλιώς 1,25(OH)2D.
Για πληρότητα πληροφόρησης σχετικά με τις τρεις μορφές της D, αναφέρω ότι η D3 (χοληκαλσιφερόλη) είναι η ανενεργή μορφή της βιταμίνης D, η 25(OH)D (χαλκιδιόλη) είναι η αποθηκεύσιμη μορφή, ενώ, τέλος, η 1,25(OH)2D (καλσιτριόλη) είναι η ενεργή μορφή.

Τι κάνει ακριβώς η βιταμίνη D;

Ως προς τις νεο-ανακαλυφθείσες ιδιότητες της βιταμίνης D και τις επιπτώσεις της έλλειψης αυτής, σας παραθέτω το παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα, για να πάρετε μια ιδέα (πηγήVitamin D Council):
Αν και τεχνικά δεν είναι “βιταμίνη”, η βιταμίνη D ανήκει σε μια κατηγορία από μόνη της. Το προϊόν του μεταβολισμού της, η καλσιτριόλη, είναι στην πραγματικότητα μια σεκοστεροειδής ορμόνη (secosteroid hormoneπου αλληλεπιδρά με πάνω από 2000 γονίδια (σημ. μτφ.: με 3.000 από τα 30.000, περίπου δηλαδή με το 10% του ανθρώπινου γονιδιώματος), στο ανθρώπινο σώμα. Η τρέχουσα έρευνα έχει αναδείξει την ανεπάρκεια βιταμίνης D ως σημαντικού παράγοντα στην παθολογία τουλάχιστον 17 μορφών καρκίνου, καθώς και σε καρδιακές νόσους, εγκεφαλικά επεισόδια, υπέρταση, αυτοάνοσες ασθένειες, διαβήτη, κατάθλιψη, χρόνιο πόνο, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, μυϊκή αδυναμία, απώλεια μυϊκής μάζας, γενετικές ανωμαλίες, περιοδοντικές νόσους, και πολλά άλλα.

Βιταμίνη D2 ή D3;

Αν παρατηρήσατε, έγραψα ότι, στο ανθρώπινο σώμα, η βιταμίνη D παράγεται ως D3. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα ζώα. Στα φυτά αντίστοιχα, παράγεται ως D2. Επομένως, εάν βρείτε “φυτικά προϊόντα, για χορτοφάγους” που να περιέχουν D3, να είστε επιφυλακτικοί· η D3 έχει μόνο ζωική προέλευση. Ωστόσο, όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, μην ανησυχείτε, δε σημαίνει ότι απαραιτήτως κάποιο ζώο ή ψάρι χάνει τη ζωή του για να εξαχθεί η D3. Η μεγαλύτερη ποσότητα παράγεται από… μαλλί προβάτου!! Από την επεξεργασία του λίπους που περιέχεται στο μαλλί, εξάγεται η ουσία λανολίνη. Στη συνέχεια, από τη λανολίνη παράγεται 7-δεϋδροχοληστερόλη, η οποία με ακτινοβόληση UVB παράγει χοληκαλσιφερόλη ή αλλιώς «βιταμίνη D3».

Μέτρηση επιπέδων D

Για να μετρηθούν τα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό, χρησιμοποιείται πάντα η αιματολογική εξέταση «25 υδροξυβιταμίνη D» ή χαλκιδιόλη ή εν συντομία 25(OH)D. Η εξέταση αυτή μετράει την αποθηκεύσιμη μορφή της D. Για να είμαστε ΟΚ, καλό θα είναι η τιμή του δείκτη να κυμαίνεται κατ’ ελάχιστο από 40 έως 50 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL).
Το νούμερο αυτό δεν θα το βρείτε σε κανέναν πίνακα του ΕΟΦ ή του FDA, αλλά βγαίνει ως συμπέρασμα μελέτης [βλέπε παράγραφο «Ποιο είναι το ιδανικό επίπεδο 25(OH)D;» στο άρθρο:Αναπληρώνοντας βιταμίνη D3] που έδειξε ότι, για τον μέσο όρο των συμμετεχόντων στην έρευνα, ο οργανισμός άρχιζε να αποθηκεύει χοληκαλσιφερόλη (D3) όταν η τιμή της χαλκιδιόλης [25(OH)D] έφτανε τα 40 ng/mL.Για να έχει αρχίσει να αποθηκεύει D3 ο οργανισμός όλων ανεξαιρέτως των συμμετεχόντων, η τιμή έπρεπε να έχει φτάσει στα 50 ng/mL.
Άρα, οι ανάγκες ενός υγιούς οργανισμού αρχίζουν να καλύπτονται όταν η 25(OH)D είναι στα 40 έως 50 ng/mL, με αποτέλεσμα, πάνω από το επίπεδο αυτό, ο οργανισμός να αρχίζει να αποθηκεύει D3 για μελλοντική χρήση. Σκεπτόμενοι αντίστροφα, αυτό σημαίνει επίσης, ότι όσο πιο κάτω είναι το επίπεδό μας από τα 40-50 ng/mL, τόσο μεγαλύτερη έλλειψη σε βιταμίνη D έχει ο οργανισμός μας!
Δεδομένου ότι η παραπάνω έρευνα αφορούσε υγιή άτομα, η φράση «κατ’ ελάχιστο» που χρησιμοποίησα πριν, αναφερόταν στην περίπτωση που το σώμα αντιμετωπίζει κάποια ασθένεια, όπου τότε, θεωρητικά, οι ανάγκες του σώματος θα αυξάνονται· εξ ου και ορισμένοι ερευνητές αναφέρονται σε θεωρητικά ιδανικά επίπεδα από 50 έως 80 ng/mL, ωστόσο χωρίς να υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα που να το τεκμηριώνουν.
Ο παρακάτω πίνακας προέρχεται από έρευνα του Πανεπιστημίου Harvard:

Κατάσταση Βιταμίνης D, βάσει επιπέδων 25(OH)D* στο αίμα

Κατάσταση
Βιταμίνης D
Επίπεδα 25(OH)D σε νανογραμμάρια
ανά χιλιοστόλιτρο (ng/mL)
ΕλλιπήςΛιγότερο από 20 ng/mL
ΑνεπαρκήςΑπό 20 έως 29 ng/mL
ΕπαρκήςΑπό 30 ng/mL και πάνω
Δυνητικά επιβλαβήςΠερισσότερο από 150 ng/mL
*25-hydroxyvitamin D3 (vitamin D precursor)
Source: Holick MF. “Vitamin D Deficiency,” New England Journal of Medicine (July 19, 2007), Vol. 357, No. 3, pp. 266–80.

Φυσικός τρόπος παραγωγής

Ο πιο φυσικός τρόπος παραγωγής (και αποθήκευσης) βιταμίνης D, είναι να κάνουμε τακτική ηλιοθεραπεία το καλοκαίρι. Για βέλτιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να εκθέτουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας σε δυνατό ήλιο, χωρίς αντηλιακό, αλλά με πολλή προσοχή, γιατί εννοείται ότι πρέπει να αποφεύγονται τα εγκαύματα. Μην σας παραξενεύει· αν βάλουμε αντηλιακό, θα μπλοκαριστούν οι ακτίνες UVB, άρα άδικος κόπος. Από την άλλη, αν βγούμε στον ήλιο πρωί ή απόγευμα, οι ακτίνες του ήλιου θα πέφτουν υπό γωνία, το οποίο σημαίνει ότι θα «αραιώνουν», ενώ επιπλέον θα πρέπει και να περάσουν μέσα από παχύτερο στρώμα ατμόσφαιρας για να φτάσουν σ’ εμάς, με τελικό αποτέλεσμα το πλήρες φιλτράρισμα του φάσματος UV (γι’ αυτό δεν καιγόμαστε αυτές τις ώρες, άλλωστε) – άρα πάλι άδικος κόπος. Επίσης, εκθέτοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιφάνεια δέρματος, μεγιστοποιούμε την παραγωγή D3, άρα μειώνουμε τον απαιτούμενο χρόνο έκθεσης.
Προσοχή!!! Το σημάδι για να σταματήσουμε την ηλιοθεραπεία (ή να σκεπαστούμε με ελαφρά ρούχα και καπέλο) είναι αμέσως μόλις το χρώμα του δέρματος αρχίσει να παίρνει λίγο πιο ρόδινο τόνο. Σε πολύ ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, αυτό συμβαίνει μέσα σε μόλις 5-6 λεπτά, ενώ σε πιο σκουρόχρωμες μπορεί να πάρει και 20. Τη στιγμή εκείνη, ο οργανισμός μας έχει παράξει ήδη 15 με 20 χιλιάδες IU (20.000 IU) βιταμίνης D3 και έχει μπει σε ενέργεια ο μηχανισμός μπλοκαρίσματος περαιτέρω παραγωγής. Λόγω αυτού του φυσικού προστατευτικού μηχανισμού, δεν υφίσταται πιθανότητα «υπερβολικής δόσης» D3 από ηλιοθεραπεία.

Δοσολογία συμπληρωμάτων

Ωστόσο, σε περιοχές με γεωγραφικό πλάτος πάνω από 42 μοίρες Βόρεια (δηλαδή περίπου από τη Σόφια της Βουλγαρίας και πάνω) η ακτινοβολία UVB φιλτράρεται από την ατμόσφαιρα, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρείται ανεπαρκής για την παραγωγή D3. Το ίδιο ισχύει και για τη ζώνη της Ελλάδας, κατά την διάρκεια του χειμώνα. Κατά την περίοδο αυτή, μία λύση είναι να λαμβάνουμε D3 από συμπληρώματα διατροφής. Για να ρυθμίζουμε με ασφάλεια τη δοσολογία, θα χρειάζεται να λαμβάνουμε τη συμβουλευτική υποστήριξη ειδικού, καθώς και να υπάρχει παράλληλη παρακολούθηση των επιπέδων 25(OH)D στο αίμα, δυο-τρεις φορές το χρόνο.
Για κάποιον που ενδιαφέρεται να ξεκινήσει να λαμβάνει συμπληρώματα διατροφής, αναφέρω ότι η ισχύουσα «Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση» D3 στις ΗΠΑ, αυξήθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τον Νοέμβριο του 2010, από 400IU σε 600IU. Σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, το όριο της μέγιστης αποδεκτής δοσολογίας για καθημερινή μακροχρόνια λήψη, διπλασιάστηκε από τις 2.000IU στις 4.000IU. Ακόμα και έτσι, αν και τα ποσοστά αύξησης ήταν σημαντικά, εν τούτοις αυτή η απόφαση προκάλεσε αναστάτωση, απογοήτευση και απορία σε κύκλους διατροφολόγων και ερευνητών της υγείας. Ο λόγος ήταν ότι η αναθεώρηση των ορίων είχε παρακινηθεί από εκκλήσεις επιστημονικών και ιατρικών οργανώσεων, σε σχέση με τη διερεύνηση της επίδρασης της βιταμίνης D σε μια σειρά ασθενειών, πέρα από τον ήδη γνωστό ρόλο της στην υγεία των οστών. Παρόλα αυτά, δεν έγινε καμμία απολύτως αναφορά από τον FDA σε θέματα πέρα από την επίδραση της D3 στην ρύθμιση της απορρόφησης του ασβεστίου στα οστά, παρ’ όλες τις εκατοντάδες ερευνητικές αναφορές για πολύ πιο σημαντικές επιπτώσεις  της έλλειψης D3, σε άλλες ασθένειες και παθήσεις — δεν έγινε ούτε θετική αναφορά, ούτε αρνητική αναφορά· απλά… καμμία αναφορά!
Όπως και να ‘χει, η δοσολογία είναι σημαντικό να προσαρμόζεται ανάλογα με τα επίπεδα 25(OH)D στο αίμα. Πληροφοριακά αναφέρω, ότι μια αφετηρία για να ξεκινήσει κάποιος να λαμβάνει D3, την οποία έχω δει να χρησιμοποιείται συχνά ως πρόταση για τον υπολογισμό της ημερήσιας δόσης (από όσους λαμβάνουν υπόψη τα νέα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση της βιταμίνης  D), είναι οι 35IU ανά λίβρα· αυτό μεταφράζεται σε περίπου 78IU ανά κιλό σωματικού βάρους.
Ενδεικτικά, κάποιος που ζυγίζει 50 κιλά, μπορεί να ξεκινήσει με περίπου 4.000 μονάδες, ενώ κάποιος που ζυγίζει 100 κιλά, μπορεί να ξεκινήσει με περίπου 8.000 μονάδες την ημέρα. Στη συνέχεια, σε δύο-τρεις μήνες, θα πρέπει να κάνει την πρώτη αιματολογική εξέταση για να δει πού βρίσκεται και, αναλόγως με τα επίπεδα που θα ανιχνευθούν και σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα «κατάστασης βιταμίνης D», να αυξομειώσει τη δοσολογία, μέχρι ο δείκτης του να σταθεροποιηθεί μεταξύ 40 και 80ng/mL.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Παραθέτω ορισμένους σχετικούς συνδέσμους, ενδεικτικά:

Συμβουλές και επισημάνσεις

Εννοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν πάρετε συμπληρώματα, ακόμα δε περισσότερο εάν είστε έγκυος ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.
Προσοχή επίσης πρέπει να δίνεται, ώστε να αποφεύγονται σκευάσματα D3 που περιέχουν καιβιταμίνη Α (όπως διάφορα ιχθυέλαια που παράγονται από συκώτι ψαριών, πχ cod liver oil, μουρουνέλαιο κτλ). Αφενός γιατί η δράση της βιταμίνης Α είναι ανταγωνιστική προς τη δράση της βιταμίνης D3, αφετέρου, διότι για να πάρετε με αυτό τον τρόπο επαρκή δόση βιταμίνης D, θα πάρετε ταυτόχρονα τόσο αυξημένη δόση βιταμίνης Α που μπορεί να προκληθούν προβλήματα. Αντιθέτως, προτιμήστε σκευάσματα που να περιέχουν και μαγνήσιο, καθώς είναι απαραίτητο για τον μεταβολισμό της D3 και, αυξάνοντας την πρόσληψη D3, αντιστοίχως οφείλει να αυξάνεται η πρόσληψη μαγνησίου.
Παρεμπιπτόντως, είναι ενδιαφέρον το γιατί (στις ΗΠΑ τουλάχιστον) υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης από γιατρό, μόνο της D2. Αυτό συμβαίνει διότι τα σκευάσματα D2 προϋπήρχαν της ίδρυσης του FDA ως φαρμακευτικά προϊόντα και υιοθετήθηκαν αυτόματα ως τέτοια (godfathered), ενώ η D3 που ανακαλύφθηκε αργότερα, κατατάχθηκε από τον FDA στα συμπληρώματα διατροφής. Σημειώνεται ότι, και η φυτικής προέλευσης D2, και η ζωικής προέλευσης D3, ανεβάζουν τα επίπεδα της βιταμίνης D στον οργανισμό, αν και οι περισσότεροι μελετητές προτιμούν τη D3, καθώς η D3 είναι η ορμόνη που παράγει από φυσικού του και το σώμα μας, ενώ η D2 υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα υπήρχε ποτέ μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες (Creighton University, Omaha, 2004) τα αποτελέσματα της D3 έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από εκείνα της D2.
Τέλος, καλό είναι, για τις γυναίκες, τα επίπεδα της D3 να παρακολουθούνται συνδυαστικά με τα επίπεδα της PTH παραθορμόνης (Parathyroid Hormone) και του ασβεστίου (Calcium)… Ο γιατρός σας γνωρίζει!
Περισσότερες πληροφορίες για την D3 θα βρείτε: http://laspas.gr/ 
Πηγή: http://laspas.gr/ 

αναδημοσίευση από: http://www.awakengr.com/2012/11/d3.html#ixzz3PaYxCQ9e
Under Creative Commons License: Attribution Share Alike

read more “Βιταμίνη D3: το καλύτερα κρυμμένο μυστικό της φαρμακοβιομηχανίας; ”

22 Ιαν 2015

Το κάρυ «εξαφανίζει» τις κακές αναμνήσεις

AD348182A645DFA3A1A634C91FDED138.jpg
  Μια ουσία που περιέχεται στο κάρυ, μπαχαρικό που κυριαρχεί στην ινδική κουζίνα, μπορεί να βοηθά στο σβήσιμο των κακών αναμνήσεων.

Μια νέα έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ υποστηρίζει, ότι η κουρκουμίνη –μια ουσία με έντονο κίτρινο χρώμα που βρίσκεται στη ρίζα της ινδικής κουρκούμης (μπαχαρικό)- αποτρέπει την αποθήκευση νέων αναμνήσεων φόβου στον εγκέφαλο και «αφαιρεί» τις προϋπάρχουσες μνήμες φόβου. 

Οι ερευνητές ελπίζουν, ότι τα ευρήματα αυτά θα βοηθήσουν στη δημιουργία καλύτερων θεραπειών για ανθρώπους που υποφέρουν από ψυχολογικές διαταραχές.

Ψυχολόγοι από το πανεπιστήμιο The City University της Νέας Υόρκης εκπαίδευσαν ποντίκια έτσι ώστε να φοβούνται ένα συγκεκριμένο ήχο. Όμως διαπίστωσαν ότι όσα ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε κουρκουμίνη δεν «πάγωναν» από φόβο κάθε φορά που άκουγαν τον ήχο. Αυτό οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα, ότι ενδεχομένως η κουρκουμίνη να «διαγράφει» τις αναμνήσεις φόβου από τον εγκέφαλο.

«Αυτό υποδηλώνει, ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν από διαταραχές μετα-τραυματικού στρες και άλλες ψυχολογικές διαταραχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μνήμες φόβου, θα μπορούσαν να ενδεχομένως να επωφεληθούν από μια διατροφή πλούσια σε κουρκουμίνη» ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Glenn Schafe, σύμφωνα με δημοσίευμα της MailOnline.

Οι αναμνήσεις δημιουργούνται στον εγκέφαλο ως νέες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων. Αρχικά είναι «εύθραυστες», ωστόσο σταδιακά σταθεροποιούνται στον εγκέφαλο καθώς τίθενται σε μια κατάσταση μακροχρόνιας αποθήκευσης –διαδικασία γνωστή ως ενοποίηση- σημειώνει το δημοσίευμα.
Όταν ανακαλεί κανείς στη μνήμη του ήδη εγκαθιδρυμένες αναμνήσεις, αποσταθεροποιεί προσωρινά τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να λειτουργούν για λίγο ως καινούριες αναμνήσεις.

«Αν δε συμβεί τίποτα, αυτές οι αποσταθεροποιημένες αναμνήσεις τίθενται και πάλι σε μακροχρόνια αποθήκευση. Με άλλα λόγια, επανασταθεροποιούνται ή επαναπαγιώνονται» εξήγησε ο καθηγητής και συνέχισε: «Ωστόσο, αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι μπορούμε να εισέλθουμε στον εγκέφαλο μέσα από αυτό το ‘παράθυρο’ αποσταθεροποίησης και να αποτρέψουμε την επαναποθήκευση των αναμνήσεων φόβου. Με άλλα λόγια, μπορούμε να τις διαγράψουμε».

Η κουρκουμίνη έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και ίσως αυτές να βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία, είπε ακόμη ο καθηγητής. «Οι αντιφλεγμονώδεις δράσεις σχετίζονται με μια σειρά ασθενειών, από τις αλλεργίες μέχρι τα καρδιαγγειακά και τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Ακόμη, με τις ψυχολογικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι διαταραχές μετα-τραυματικού στρες» πρόσθεσε.
Δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητό πώς ακριβώς δρα η κουρκουμίνη στις αναμνήσεις φόβου, αφήνοντας «ανέγγιχτους» άλλους τύπους αναμνήσεων, «όμως είναι γνωστό ότι διαφορετικοί τύποι συστημάτων μνήμης κωδικοποιούν διαφορετικούς τύπους αναμνήσεων» ανέφερε ακόμη ο Schafe.

αναδημοσίευση από εδώ
read more “Το κάρυ «εξαφανίζει» τις κακές αναμνήσεις”

Μεταλλαγμένα τέρατα μας πάνε από το ράφι στο νεκροταφείο!


ΖΩΝΤΑΝΟΙ - ΞΥΜΝΗΣΤΕ Γεγονός ο πρώτος θάνατος ανθρώπου από γενετικά μεταλλαγμένη τροφή...

http://im2ns5.27210.gr/sites/default/files/imagecache/node_image/article/2015/04/167599g-ramos.jpg
http://im1ns5.27210.gr/sites/default/files/imagecache/620x320/article/2015/04/167599-6920878.jpgΟι γιατροί του νοσοκομείου Carlos III στη Μαδρίτη επιβεβαίωσαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα ανθρώπου από πρόσληψη γενετικά μεταλλαγμένης τροφής.
Πρόκειται για τον... 31χρονο Χουάν Πέδρο Ράμος, ο οποίος πέθανε στις 7 Ιανουαρίου από αναφυλακτικό σοκ, αφού έφαγε πρόσφατα γενετικά τροποποιημένες ντομάτες που περιείχαν γονίδια ψαριών.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, η τροφή προκάλεσε στον Ράμος μια «βίαιη και θανάσιμη αλλεργική αντίδραση». Όπως ανέφεραν, η υγεία του νεαρού είχε αρχίσει να χειροτερεύει με καλπάζοντα ρυθμό, όταν στις αρχές Ιανουαρίου εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα αλλεργίας. Του χορηγήθηκαν αμέσως φάρμακα προκειμένου να σταματήσουν το αναφυλακτικό σοκ, αλλά αυτά αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά. Η ομάδα των ειδικών υποστηρίζει ότι μπόρεσε να εντοπίσει την αιτία της αλλεργικής αντίδρασης: ο νεαρός είχε φάει για μεσημεριανό γενετικά τροποποιημένες ντομάτες, οι οποίες του προκάλεσαν αναφυλαξία και οδήγησαν στο θάνατό του.
Ο 31χρονος Ράμος, μία ημέρα πριν από το θάνατό του
 
Ο Ράμος εργαζόταν ως αποθηκάριος στη Μαδρίτη. Στις 7 Ιανουαρίου κι ενώ βρισκόταν στη δουλειά, ένιωσε αδιαθεσία αμέσως μετά το μεσημεριανό. Αμέσως, άρχισε να έχει τα πρώτα συμπτώματα: έντονο κνησμό, σοβαρό πρήξιμο στο λαιμό και δραστική πτώση στην πίεση του αίματος. Ο 31χρονος, ο οποίος γνώριζε ότι ήταν αλλεργικός, αμέσως έκανε μια ένεση επινεφρίνης στον εαυτό του, αλλά η κατάσταση της υγείας του εξακολουθούσε να χειροτερεύει.


Ο νεαρός άντρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα από συναδέλφους του στο νοσοκομείο, αλλά το ιατρικό προσωπικό δεν μπόρεσε να εντοπίσει εγκαίρως την αιτία της αλλεργικής αντίδρασης, ενώ καμία από τις γνωστές ιατρικές θεραπείες δεν μπόρεσε να φέρει αποτέλεσμα. Ο θάνατος του Ράμος επιβεβαιώθηκε μία μόλις ώρα μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο.


Οι ιατρικοί ερευνητές και οι ιατροδικαστές του νοσοκομείου Carlos III έπρεπε να διεξαγάγουν πολλά τεστ και αναλύσεις προτού καταλήξουν στο τι οδήγησε στο θάνατο του Ράμος συνέπεια μιας αλλεργικής αντίδρασης στα θαλασσινά, αφού το μόνα που εκείνος είχε καταναλώσει ήταν ένα σάντουιτς με μπέικον, μαρούλι και ντομάτα και ένα αναψυκτικό διαίτης. Έμειναν έκπληκτοι, όταν διαπίστωσαν ότι η ντομάτα που είχε φάει, όχι μόνον περιείχε αλλεργιογόνα σχετιζόμενα με τα ψάρια, αλλά και μερικά γονίδια ανθεκτικά στην αντιβίωση, τα οποία απέτρεψαν τα λευκά αιμοσφαίρια στο αίμα του Ράμος να καταπολεμήσουν την αλλεργία και να τον σώσουν.

Θανατηφόρο κρούσμα που επιβεβαιώνεται ότι συνδέεται με την πρόσληψη γενετικά τροποποιημένης τροφής που, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επιστημονικές μελέτες που λένε ότι οι γενετικά μεταλλαγμένοι σπόροι που κυκλοφορούν στην αγορά είναι απολύτως ασφαλείς. Αλλοίμονο μας από τους γεωργούς που χαίρονται την αύξηση της δικής τους παραγωγής και των νεκροταφείων.
 
Σημείο υπογραφών: http://tinyurl.com/inka-p-1 (Υπογράψτε. Είναι εξαιρετικά απλό, αναγράφετε μόνο email, ονοματεπώνυμο, χώρα και ΤΚ).

το έλαβα με ηλ.τα. από το ΙΝΚΑ
read more “Μεταλλαγμένα τέρατα μας πάνε από το ράφι στο νεκροταφείο!”

Τα δημοφιλέστερα μας

Πρόσκληση Συν-Δημιουργίας

Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών "Creating our Reality"

http://creatingrealities.ning.com/

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!