12 Μαΐ 2017

Αποκωδικοποιώντας το μύθο του Πρωτέα (βίντεο)

Με βάση το έργο του κ. Θεολόγου Σημαιοφόρου~

Ο Πρωτεύς δηλώνει με το όνομά του, τον Πρώτον, τον Άξιον, τον Κάλλιστον. Διά τού Κώδικος τού Έλληνος Λόγου, τα άφωνα Π και Ρ σημαίνουν το Πύρ που ρέει και κοσμογονικώς, το Πύρ είναι το Πρώτον Στοιχείον τής Δημιουργίας.
Ο Πρωτεύς - Πρώτος οφείλει να υπακούη είς τον Ν = Νούν και Νόμον, οπότε γίνεται Πρώτος Νούς.
Ώς Πρώτος-Νους και Πρώτο-Είναι, δύναται να ΠΡΟΤ-ΕΙΝΗ.
Στην Δημιουργίαν σημαίνεται με το Πρωτόνιον.
Στο σώμα μας, με την Πρωτεΐνην και στην Αληθή Παιδείαν, με τον Πρύτανιν...
 

αναδημοσίευση από Ελλάνια Πύλη

read more “Αποκωδικοποιώντας το μύθο του Πρωτέα (βίντεο)”

11 Μαΐ 2017

~~~Βιβλιο-Προσφορά!~~~

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνω την ακόλουθη προσφορά για τους φίλους και τις φίλες αναγνώστες!

Από σήμερα και για 7 ημέρες, μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο μου
"γιαγιά σαΜάνα" στην εκπληκτική τιμή των 13ων ευρώ* (αντί των 19!!!)

γιαγιά-σαΜάνα ~ Το βιβλίο Θεραπευτήριο


 γιαγιά σαΜάνα

Θεραπευτικές Μυθιστορίες 

Ταξίδια στη γλώσσα της Ψυχής & των Συμβόλων

 Ένα βιβλίο που καταφέρνει να ενώσει τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, προσφέροντας δυνατότητες αυτοίασης, καθώς ξεκλειδώνει τις πανανθρώπινες και πανάρχαιες ιδιότητες της Ιερής Ιατρικής.


Η “γιαγιά ΣαΜάνα” είναι ένα βιβλίο που βασίστηκε σε προσωπικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια αυτοίασης μέσα από την αναζήτηση απαντήσεων στα πνευματικά πεδία.  

Περιλαμβάνει:
 • 9 συναρπαστικές Μυθιστορίες & Ταξίδια στον κόσμο της ψυχής και των συμβόλων (στο πρώτο μέρος),
 • περισσότερες από 100 σελίδες αποσυμβολισμών,
 • πληροφορίες σχετικά:
  •  με την ενεργειακή-πνευματική Ιατρική και τη σύγχρονη Ψυχοθεραπεία ("συγκριτικό σαμανισμό") και 
  • τον τρόπο επίδρασης των αρχετύπων (συμβόλων) στην ψυχή μέσα στο πέρασμα των αιώνων, (στο δεύτερο μέρος) – 
 Μέσα από αυτές τις δύο παράλληλες διαδρομές του βιβλίου, χαρτογραφώ ένα αρχαιότατο μονοπάτι που ήταν γνωστό στην ανθρωπότητα, αλλά, παρά την επιτυχή του εφαρμογή στην ίαση της Ψυχής, έπεσε στην α-χρηστία εξαιτίας 
 • του κατακερματισμού των Επιστημών,
 • την υπέρ-ανάλυση και
 • τον άκρατο υλισμό.
Η γιαγιά σαΜάνα είναι ο δρόμος για τη διάσταση της ψυχής και του πνεύματος
Είναι ο δρόμος της σύνθεσης και της ‘Ιερής Ιατρικής’


Μέσα από πνευματικά ταξίδια στα επίπεδα του χρονο-χώρου, επιδρά λυτρωτικά στον αναγνώστη … και σε συνδυασμό με τη γνώση που προσφέρει στο 2ο μέρος, δείχνει μια πορεία που μπορεί να οδηγήσει στην αποτελεσματική ολιστική θεραπεία και αυτό-ίαση.


Προεπισκόπιση του βιβλίου θα βρείτε εδώ

Impressum
Το βιβλίο "γιαγιά σαΜάνα - Θεραπευτικής Μυθιστορίες" αποτελεί εξ ολοκλήρου έργο της Βίκυς Χρυσού, η οποία συγκέντρωσε με τη μορφή μυθιστοριών, ταξίδια στους κόσμους της ψυχής και του πνεύματος, προκειμένου να βρει απαντήσεις σε συγκεκριμένα θέματα που την απασχόλησαν.

Ταυτόχρονα συνέδεσε τα ταξίδια αυτά με τις σύγχρονες, αλλά και τις αρχαίες γνώσεις της ανθρωπότητας γύρω από την Ίαση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε πανανθρώπινο επίπεδο.

Η συγγραφή, η απόδοση, η ηλεκτρονική σελιδοποίηση, αλλά και το εξώφυλλο αποτελούν δικά της έργα.


Για την παραγγελία του βιβλίου αρκεί ένα e-mail στο yiayiasamana@gmx.com

 • με τα στοιχεία σου:
   
  • Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας! Είναι πολύτιμος οδηγός και δύναμη για τη συνέχεια μας.


 *δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής/αντικαταβολής
read more “~~~Βιβλιο-Προσφορά!~~~ ”

23 Μαρ 2017

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Τί εννοούμε εκφέροντας αυτήν την λέξιν; Τί μάς διδάσκει;


γράφει η Φωτεινή ΤυράσκηΗ πιό ευγενική επιδίωξις τού σκεπτομένου Ανθρώπου είναι η απόκτησις και ασφαλώς η διατήρησις τού πολυτίμου αγαθού, που ονομάζουμε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Η απόκτησίς της απαιτεί, ενίοτε, πολλούς σκληρούς και αιματηρούς αγώνες, ενώ η διατήρησίς της προϋποθέτει σύνεσιν, λογικήν, ευθυκρισίαν, υπευθυνότητα κ.λπ. 


 
Αλλά τί σημαίνει Ελευθερία;
Τί εννοούμε εκφέροντας αυτήν την λέξιν;
Τί μάς διδάσκει;
Τί μάς υποδεικνύει ως νοηματική οντότης;
Το όνομά της είναι "αληθές", κατά την Πλατωνικήν Σκέψιν;

Ανατρέχω, κατά πρώτον, στο λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης και πληροφορούμαι, ότι Ελευθερία σημαίνει: απαλλαγή από τινος πράγματος και απαλλαγή σημαίνει απολύτρωσις.
Εν συνεχεία διερευνώ τα νοήματα τών γραμμάτων της λέξεως, χρησιμοποιώντας τον Κώδικα τού Έλληνος Λόγου, που εθεμελίωσε ο Σημαιοφόρος Θεολόγος.

Κωδικώς λοιπόν, Ελευθερία σημαίνει:
     Ε = την πορείαν, την κίνησιν την έκτασιν 
ΛΕΥ = του φωτός, που εκτεινόμενον, συσσωρεύεται σε μεγάλη ποσότητα και
  ΘΕ = θεάται επί της εκτάσεως, ένεκα τής
 ΡΙΑ = ροής (πρωτίστως των υπερτάτων φωτοενεργειών), που συνεχώς λίγο-λίγο τροφοδοτούν εκ της Αρχικής δυνάμεως.

Συνοψίζοντας τις Κωδικές Έννοιες τής λέξεως Ελευθερία αναγνωρίζουμε την έντονον κίνησιν τού Φωτός.
Τούτο βεβαιώνεται από την τριπλήν παρουσίαν του Ε = πορεία - κίνησις - έκτασις.
Η παρουσία τού Λ = ηλιακή ακτινοβολία και τού Ρ = ροή υπερτάτου Φωτός καταμαρτυρεί περί της διπλής τροφοδοσίας του φωτός.


Η βαθυτέρα λοιπόν και πλέον ουσιαστική έννοια τής λέξεως ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εκφράζει μίαν δυναμικήν κίνησιν φωτορροής, η οποία ενδυναμώνει αυτόν που κινείται στον χώρον.
Η παρουσία τού -ΕΥ- (Ελ - ΕΥ - θερία) μάς υπενθυμίζει το ορθόν, το δίκαιον, το καλόν, που εμπεριέχεται στην λέξιν. Εμφανής είναι και η παρουσία τού ρήματος Ελεύθω, που σημαίνει "έρχομαι". Ο Μέλλων τού Ελεύθω, αλλά και τού Έρχομαι, δηλα-δή Ελεύσομαι = θα έλθω, υποκρύπτει μίαν υπόσχεσιν, που η Ελευθερία έχει καλά φυλαγμένη.

Τα πολλά όμως και σπουδαία νοήματα θα μάς αποκαλυφθούν με τα άφωνα Θ και Ρ. Λέξεις που παράγονται με το Θ = θέασις και το Ρ = ροή, εμπεριέχονται στην Ελευθερία:
Θ+Ρ  - > Θωριά: η λαχτάρα να την θωρούμε, να την βλέπουμε
Θ+Ρ  - > Θεωρία η οποία διατυπώνει τις αρχές τής Ελευθερίας
Θ+Ρ  - > Θάρ(ρ)ος που απαιτείται για την διεκδίκησίν της
Θ+Ρ  - > Θορός = σπέρμα: αναγκαίον, ώστε να καρποφορήση ο αγώνας
Θ+Ρ  - > Θύρα: που πρέπει να διαβούμε προς αναζήτησίν της
Θ+Ρ  - > Θούρος = ο ορμητικός που θα τολμήση
Θ+Ρ  - > Θούριος: ο εμψυχωτικός ύμνος

Συμπερασματικώς
Διά τού Κώδικος τού Έλληνος Λόγου, η λέξις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μάς υποδεικνύει ότι είναι: Φως 
που εκφράζει το Καλόν (ΕΥ) 
και σημαίνεται φωτεινή καλή θωριά (ΕΥ-ΘΕΡΙΑ)
φωτεινός καλός σπόρος 
φωτεινή καλή δύναμις, που δίνει θάρρος
φωτεινή καλή θύρα, που όποιος την διαβή γίνεται θούρος=ορμητικός και έτοιμος να ψάλει θουρίους.

Η λέξις ΕΡΙ (ελευθ-ΕΡΙ-α), που σημαίνει το πάρα πολύ, ουδεμίαν αμφιβολίαν αφίνει ότι απαιτείται "πάρα πολύ" τόλμη, γενναιότης, δύναμις, πίστις και ό,τι άλλο ευγενές, ώστε να αξιωθή ο αγωνιζόμενος να κερδίση την χιλιοτραγουδισμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Ασφαλώς, δεν θα λησμονήσουμε και την Μυθολογικήν Ελευθώ ή Ειλειθυίαν, την ελευθερώτριαν επί τών τοκετών.
Εν τέλει, η Ελευθώ ή Ειλειθυία είναι ταυτόσημος προς την Αλήθειαν. Συνεπώς η μάχη για την Ελευθερίαν κυρίως και πρωτίστως απαιτεί ΑΛΗΘΕΙΑ ήτοι
         Α = Αρχικήν δύναμιν
      ΛΗ = ηλιακού φωτισμού που φανερώνεται και
  ΘΕΙΑ = θεάται επί εκτάσεως

Θεία Φώτισις είναι η Αλήθεια και η Ελευθερία δίδεται σε όσους την αξίζουν.


Από την Φωτεινή Τυράσκη - Μαθήτρια τού Κώδικος τής Ελληνικής Γλώσσης, τού Σημαιοφόρου Θεολόγου.

αναδημοσίευση από: greek1.blogspot.com
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
σχόλια της Βίκυς Χρυσού
 
Πόσοι είμαστε άραγε έτοιμοι να περάσουμε τούτη την ΕΥ-Θύρα;
Πόσοι είμαστε ικανοί να κρατήσουμε το φως της αρετής ψηλά και να απαλλαγούμε από τις υλιστικές παγίδες και πεποιθήσεις;
Πόσοι είμαστε συνεπείς, όταν φτάσουμε στο βίωμα αυτής της ορμής, ώστε για χάρην της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ να αποτινάξουμε τις κοινωνικές νόρμες που υιοθετήσαμε;
Όσοι βίωσαν την ορμή του ξυπνήματος της Ελευθερίας, της πνευματικής τουλάχιστον, όσοι πέρασαν έστω για λίγο τη θύρα εκείνη, μπορούν να αναγνωρίσουν την αλήθεια που περιγράφει η ίδια η λέξη πιο πάνω... και πόση τόλμη χρειάζεται... για να αντισταθεί κανείς στα γνώριμα και τις καλοστημένες παγίδες γύρω, αλλά και εντός μας...
κι όσοι γύρισαν πίσω... σεβόμενοι κάποια ηθική αρχή ισάξια σε μέγεθος με αυτή της Ελευθερίας...
γνωρίζουν πως η πρώτη ελευθερία είναι νοητική-πνευματική και η τελευταία... ο ίδιος ο θάνατος...

read more “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...”

20 Μαρ 2017

Ξετίναξε άγχος, στρες, φόβους και μετατραυματικό στρες!

Σύγχρονες κοινωνίες ψυχικά τραυματισμένων ανθρώπων 

της Βίκυς Χρυσού

Αν παρατηρήσει κανείς τη ζωή των ανθρώπων κατά τους τελευταίους αιώνες διαπιστώνει με σχετική ευκολία πως πλήθος τραυματικών εμπειριών ξεκινούν από την παιδική ηλικία και συνεχίζουν να συνοδεύουν την ενήλικη ζωή. Για να τραυματιστεί ένα παιδί ψυχικά δεν είναι απαραίτητο να έχει βιώσει ιδιαίτερα τραγικές εμπειρίες στο οικογενειακό του περιβάλλον (π.χ. ψυχική ή σωματική βία ή δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον), συχνά αρκεί μια εσφαλμένη πίεση στα πλαίσια της διαπαιδαγώγησης του ή ακόμη και η τραυματική εμπειρία του τοκετού (ειδικά αν έγινε με καισαρική τομή) ή η απουσία της μητρικής αφοσίωσης και αγάπης για να τραυματιστεί και ακολούθως να αναπτύξει ψυχικές εμπλοκές και θωρακίσεις προκειμένου να επιβιώσει... [Στον τομέα τούτο έχουν διατυπώσει εκτενώς τις επιστημονικές παρατηρήσεις τους, τόσο ο Βίλχελμ Ράιχ, όσο και μεταγενέστεροι ψυχολόγοι, νευροβιολόγοι και ανθρωπολόγοι.]

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και το βίαιο-επιθετικό μοντέλο ζωής που επικρατεί στις δυτικές κοινωνίες, που περιλαμβάνει καθημερινούς αγώνες επικράτησης τόσο στις "αγορές" των εν (σχετική) ειρήνη ζώντων, όσο και στις οικονομικές ή πολιτικές και πολεμικές συρράξεις που εφαρμόζουν με βάση την ίδια άπληστη, επεκτατική "λογική", που μπορεί κανείς να παρακολουθεί πλέον τηλεοπτικά ή ιντερνετικά σε κάθε γωνιά της γης, καταλαβαίνουμε πως ο ψυχικός τραυματισμός των ανθρώπων συμβαίνει σε καθημερινή πλέον βάση (η δε χειραγώγηση όλων μέσω ειδήσεων που εσκεμμένα απευθύνονται στο θυμικό μας έχει αναχθεί σε παγκόσμιο "σπορ" και εξηγεί εν μέρει την μη παρακολούθηση των ΜΜΕ από μεγάλη μερίδα ανθρώπων προκειμένου να διαφυλάξουν την ψυχική τους ηρεμία...) 

Ακόμη και η υποτιθέμενη ψυχαγωγία μας λαμβάνει χώρα μέσα σε αίθουσες κινηματογράφων που συχνά μεταδίδουν εξίσου επιθετικά για τη ζωή σενάρια, τα οποία ως γνωστών δεν είναι σε θέση να διαχωρίσει από την πραγματικότητα ο εγκέφαλος μας... Τουλάχιστον για την ώρα που ως θεατές παρακολουθούμε ένα τέτοιο έργο, το σώμα και ο εγκέφαλος μας συμμετέχουν και αντιδρούν σαν να πρόκειται για αληθινό γεγονός, εκκρίνοντας χημικές ουσίες και προκαλώντας συσπάσεις σε διάφορες μυικές ομάδες... 

Η ίδια η ζωή μοιάζει τελικά με ένα πεδίο από συνεχείς μικρές και μεγάλες μάχες, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα πολλά από τα τρομακρικότερα και τραγικότερα γεγονότα ίσως να ήταν δυνατόν να αποφευχθούν, ωστόσο από τη στιγμή που συνέβησαν οι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ο ψυχικός τους τραυματισμός τους καθορίζει ανεξίτηλα μετατρέποντας τη ζωή τους σε μια συνεχή κόλαση. 
Γενικότερα, αν επεκτείνουμε αυτή τη γραμμή σκέψης, και έχοντας υπόψη πως όλοι μας είμαστε λίγο πολύ τραυματισμένοι ψυχικά και σπάνια ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε με την αποθεραπεία των τραυμάτων μας, διαπιστώνουμε πως οι σχέσεις των ανθρώπων είναι συνήθως σχέσεις μεταξύ τραυματισμένων πλασμάτων και καθορίζονται πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε από υποσυνείδητες, ενστικτώδεις αντιδράσεις, παρά από τη λογική και τα αυθόρμητα συναισθήματα...


Η πρώτη φορά που μελετήθηκε εκτενώς το ζήτημα του μετατραυματικού στρες ήταν μέσα από εμπειρίες βετεράνων πολέμου στις ΗΠΑ, όπου διαπιστώθηκε πως είχε αλλοιωθεί η χημεία του εγκεφάλου τους και πως το σώμα τους είχε παγιδευτεί σε μια μόνιμη κατάσταση στρες και επαγρύπνησης που έκανε σχεδόν αδύνατη την αντιμετώπιση ακόμη και απλών καθημερινών γεγονότων, ενώ ήταν εμφανής μια αλλοίωση της προσωπικότητας τους...

Η συνέχεια των ερευνών αποκάλυψε ωστόσο πως και τραυματικές εμπειρίες των ανθρώπων σε περιόδους ειρήνης μπορεί να έχει τις ίδιες ακριβώς συνέπειες. Ουσιαστικά σχεδόν όλοι οι άνθρωποι των δυτικών κοινωνιών ζουν έχοντας συσσωρεύσει μεγάλες ποσότητες στρες, άγχους και φόβων

Καθώς ο σημερινός πολιτισμός έριξε ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στη λογική, συχνά καταστέλλουμε τους φυσικούς μηχανισμούς του σώματος, που υπάρχουν ακριβώς για να εκτονώνουμε την επιπλέον ενέργεια που συσσωρεύτηκε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια πρόκληση. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στο φυσικό τρέμουλο του σώματος... το οποίο όμως κοινωνικά θεωρείται ως ένδειξη αδυναμίας και φόβου, τα οποία κανείς δεν θέλει να εμφανίσει δημόσια...

Στο βίντεο στιγμιότυπα από το τρέμουλο που προκλήθηκε μέσω των ασκήσεων:
Ουσιαστικά καλούμαστε να αφήσουμε το σώμα να δονηθεί όπως αυτό γνωρίζει για να απαλλαγεί από το στρες, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος τρέμουλο...
ψοϊτης μυς
(Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, τα ζώα, που διαθέτουν τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό εκτόνωσης του στρες και του φόβου, αφού ξεπεράσουν τον κίνδυνο και εκτονωθούν μέσα από τρέμουλο, επιστρέφουν πλήρως στη ζωή, δίχως να αποκομίσουν μόνιμες βλάβες με μόνιμες συσπάσεις των μυών... )

Από τη στιγμή που δεν επιτρέπουμε λοιπόν τη φυσική εκτόνωση μας και αντίθετα την καταστέλλουμε, όλη αυτή η ενέργεια και τα συναισθήματα που αναδύθηκαν παραμένουν εγκλωβισμένα εντός μας. Συγκεκριμένα έχει βρεθεί πως το στρες και ο φόβος συσσωρεύονται κυρίως στον ψοϊτη μυ, ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος της κοιλιακής μας χώρας συνδέοντας τον κορμό με τη λεκάνη και τα πόδια.


TRE ~ Αποδόμηση του στρες και του φόβου


Ευτυχώς κάποιοι παρατηρητικοί ερευνητές και επιστήμονες πρόσεξαν πως είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στην ψυχική και σωματική υγεία, καθώς εσκεμμένα προκαλούμε το νευρομυικό τρέμουλο (όπως το ονόμασε ο Δρ. David Berceli), μέσα από μία σειρά ασκήσεων που χαλαρώνουν τους μόνιμα συσπασμένους -εξ αιτίας της τραυματικής εμπειρίας που δεν εκτονώθηκε ενεργειακά- μύες στο σώμα και απελευθερώνει παράλληλα τις τραυματικές μνήμες. 

Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται στην παράδοση της Γιογκα και άλλες μεθόδους που υιοθέτησε η βιοενεργειακή του Δρ. Lowen και εξέλιξε σε ένα συγκεκριμένο πακέτο αυτοθεραπείας ο Δρ. Berceli. Στόχος τους η εκτόνωση του νευρομυικού συστήματος.

Σχετικά βίντεο:

Γενικές πληροφορίες:

Ο ίδιος ο Δρ. Berceli και οι ασκήσεις συγκεκριμένα (από το 25' λεπτό):


Έχοντας εφαρμόσει τις ασκήσεις αυτές μπορώ πράγματι να επιβεβαιώσω την αποτελεσματικότητα τους. Κυριολεκτικά ξετινάζουν το στρες μέσα από το σώμα επιτρέποντας τη ροή της ζωτικότητας, την αναζωογόνηση αλλά και τη βαθειά χαλάρωση. Για τους αρχάριους αρκεί η εφαρμογή τους για ένα μήνα καθημερινά ή μέρα παρά μέρα και κατόπιν τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, ώστε να μην αρχίσει ξανά η συσσώρευση του στρες στο σώμα.
Θα αναρωτιέται κανείς εύλογα γιατί δεν είναι αρκετή μόνον η τακτική άθληση, για να εκτονωθεί το στρες και το άγχος. Η απάντηση που δίνει ο ίδιος ο Δρ. Berceli στο βιβλίο του "Trauma Releasing Exercises (TRE)" είναι πως, αφενός το μυικό σύστημα που συγκρατεί το στρες και ειδικά ο ψοϊτης μυς που οφείλουμε να "ξεμπλοκάρουμε" βρίσκονται πολύ βαθειά και αφετέρου, πως ο στόχος είναι να επιτρέψουμε να δονηθεί το σώμα όπως εκείνο γνωρίζει για να εκτονωθεί, αφού πετύχουμε το νευρομυικό τρέμουλο, πράγμα που δεν προκαλείται κατά την άθληση.


Από τα παραπάνω κατανοούμε πως από τη στιγμή που είμαστε ζωντανά πλάσματα, είναι αδύνατον να ξεπεράσουμε τα ίχνη που άφησαν οι τραυματικές εμπειρίες πάνω μας, αν δεν συμπεριλάβουμε στην ψυχική και τη σωματική μας ίαση. Αντίθετα μάλιστα η ψυχανάλυση μόνη της ίσως μας προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη νοητική κατανόηση των αιτιών για τη συμπεριφορά ή τον εσωτερικό μας πόνο, ωστόσο η πραγματική ανακούφιση ή και πλήρης αποκατάσταση μας δεν μπορεί να επέλθει αν δεν αγκαλιάσουμε σε αυτή τη διαδικασία ΚΑΙ το σώμα. 
Επιπλέον η εκλογίκευση και η επιβολή του νου (=εγώ) πάνω στο σώμα είναι αυτή που εξαρχής οδηγεί στην χρόνια σύσπαση των μυών...

Με τούτο επανερχόμαστε στην αρχαία ελληνική διδαχή πως "νους υγιής εν σώματι υγιές", η οποία εμπεριέχει την απλή αλήθεια πως οφείλουμε να τηρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο νου και το σώμα, καθώς η σχέση τους είναι άμεση και αλληλοεπηρεάζονται. Διότι ένα σώμα που κουβαλά βαθειά στο μυικό του σύστημα τις μνήμες κάποιων τραυματικών εμπειριών, τις οποίες δεν επεξεργαστήκαμε και δεν απελευθερώσαμε, επιδρούν και στην χημεία του εγκεφάλου, και στην ψυχική μας διάθεση, αλλά και στον τρόπο που σκεφτόμαστε γενικότερα. 

Στο ίδιο βιβλίο του ο Δρ Berceli αναφέρει χαρακτηριστικά το συσσωρευμένο θυμό, την οργή και την δυσπιστία που εξαπλώνονται σε ολόκληρες ομάδες εργαζομένων σε τομείς που προκαλούν έντονα τραυματικές εμπειρίες (όπως πυροσβέστες, νοσοκόμοι, ομάδες διάσωσης κ.α.) ή σε κοινωνίες ανθρώπων που βρέθηκαν σε εμπόλεμες καταστάσεις ή φυσικές καταστροφές, εμποδίζοντας τις ομαλές ανθρώπινες σχέσεις και τη με βάση τις λογικές προθέσεις των εμπλεκομένων συνεργασίες. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ΜΟΝΟΝ αφού ελευθερωθεί το σώμα από το στρες και το φόβο,  παράλληλα με την ενημέρωση των εμπλεκομένων σχετικά με το πως οι τραυματικές εμπειρίες επηρεάζουν τον τρόπο αντίδρασης, ενεργοποιώντας τα ένστικτα -και παρακάμπτοντας τη λογική-, είναι σε θέση να δείξουν οι άνθρωποι ξανά ενσυναίσθηση και συμπόνια και να προχωρήσουν σε σχέσεις και συνεργασίες ομαλές.


Σκεπτόμενη το συνεχόμενο στρες που βιώνει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 8 περίπου έτη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, θεωρώ πιθανό εδώ να βρίσκεται η εξήγηση για την αυξανόμενη δυσπιστία, εσωστροφή, αποξένωση, αλλά και τα ενστικτώδη ξεσπάσματα που χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος των πολιτών...

Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας τα παραπάνω κι ας φροντίζουμε να απαλασσόμαστε αποτελεσματικά και τακτικά από το στρες και τους φόβους κάθε είδους, ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε όσο πιο ανθρώπινοι γίνεται...
read more “Ξετίναξε άγχος, στρες, φόβους και μετατραυματικό στρες! ”

11 Ιαν 2017

Η Νέα Ιατρική των Συγκινήσεων (με ευεργετική άσκηση που φρενάρει το στρες)


Ο ρυθμός της καρδιάς μας και η εκμάθηση ελέγχου του στρες μέσα από συνειδητό άνοιγμα της καρδιάς είναι το μέσο για υγεία σωματική και ψυχική. Αυτό υποστηρίζουν γιατροί, αλλά και ειδικά κέντρα πρόληψης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πρακτικές διαλογισμού, γιόγκα και εναλλακτικής προσέγγισης της υγείας μας.

της Βίκυς Χρυσού

Επίσημες έρευνες, αλλά και η καθημερινή εμπειρία, φανερώνουν πως κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη τάση για στρες, φοβίες και καταθλίψεις. Μάλιστα πρόσφατη αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρει την κατάθλιψη ως τη νούμερο ένα ασθένεια για το επόμενο διάστημα στη δυτική κοινωνία. 

Η κατάσταση τούτη αυξάνει ανάλογα και την ανάγκη για κατανόηση των αιτιών και ίαση της ασθένειας τούτης. 

Η συνήθης πρακτική καλεί τον πάσχοντα ή τους οικείους του στην αναζήτηση εκπαιδευμένων ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών και ψυχιάτρων, όπου πολύ συχνά η θεραπεία συνοδεύεται από ψυχοτρόπα φάρμακα, τα οποία είναι βέβαια κάποιες φορές αναγκαία, η πράξη όμως δείχνει, πως ακόμη συχνότερα οι ασθενείς ξανακυλούν στην κατάθλιψη μετά τη διακοπή τους ή καταβάλλονται από αυτοκτονικές τάσεις, οι οποίες προκαλούνται από τα ίδια τα φάρμακα... κι αυτό ακριβώς επειδή τα φάρμακα καταστέλλουν (αν το καταφέρνουν) μια σειρά συμπτωμάτων... αλλά δεν θεραπεύουν (όπως ακριβώς συμβαίνει και σε πολλούς άλλους τομείς της ιατρικής που προσπαθούν να θεραπεύσουν συμπτωματολογικά μονάχα το φυσικό μας σώμα..) 

Σε αντίθεση με την ισχύουσα τακτική, ο νευρολόγος και ψυχίατρος David Servan-Schreiber περιγράφει 8 επιστημονικά ελεγμένες μεθόδους, οι οποίες είναι σε θέση να θεραπεύσουν αυτές τις μορφές ψυχικής ασθένειας, δίχως φάρμακα και πολυετείς ψυχοθεραπείες. Όπως αναφέρει ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου του με τίτλο “η Νέα Ιατρική των συγκινήσεων” η ακαδημαϊκή του εκπαίδευση και κατανόηση δέχτηκε πολύ ισχυρή πρόκληση όταν ήρθε σε επαφή με “εναλλακτικές” μεθόδους διάγνωσης και ίασης που χρησιμοποιούνται από πανάρχαια χρόνια στην Ανατολή (αναφέρεται συγκεκριμένα στο Νεπάλ όπου βρέθηκε) ή την επιτυχή και για την επιστήμη του εκπληκτικά ταχεία ανάκαμψη φίλων του που στηρίχθηκαν σε εναλλακτικές μεθόδους και απέρριψαν τη φαρμακευτική αγωγή. 

Ο David Servan-Schreiber παραδέχεται πως οι περισσότερες από αυτές τις ψυχικές καταστάσεις ξεκινούν κατά κύριο λόγο με το στρες στις διάφορες μορφές του και τους φόβους για το μέλλον, αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους, οι οποίες επίσης επηρεάζονται από την ισορροπία μεταξύ ενστικτώδους και λογικής νοημοσύνης... 

Όπως χαρακτηριστικά το περιγράφει στις σύγχρονες κοινωνίες -όπου επικρατεί ο ανταγωνισμός και το στρες επίτευξης στόχων- έχουμε ξεχάσει να χρησιμοποιούμε το “φρένο” και ζούμε με συνεχώς πατημένο το “γκάζι”. Με τούτη τη μεταφορά εξηγεί μια βασική λειτουργία της καρδιάς μας, η οποία κλείνει σταδιακά και μέσω του στρες επιδρά στη φυσιολογία και λειτουργία του εγκεφάλου μας, με τον οποίο αλληλεπιδρά μέσω του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. (Αναφέρει χαρακτηριστικά πως όπως τα έντερα, έτσι και η καρδιά με την πληθώρα των νευρώνων τους αποτελούν κάτι σαν αυτόνομους εγκεφάλους.)

 Γενικότερα δε εξηγεί πως το ίδιο το σώμα είναι ο χώρος που δρα ο λεγόμενος συναισθηματικός εγκέφαλος, γι΄αυτό και η επίδραση του στρες στο σώμα εμφανίζεται με διάφορε σωματικά προβλήματα όπως: ανεξήγητη κόπωση, πίεση, κρυολογήματα, δύσπνοια, πίεση στο στήθος, καρδιακές παθήσεις, προβλήματα στο στομάχι και τα έντερα κ.α. Οπότε κατανοούμε πως η υγεία μας σαν σύνολο εξαρτάται άμεσα από τη σχέση και την ισορροπία ανάμεσα στο συναισθηματικό και το νοητικό εγκέφαλο. Μάλιστα θεωρεί πως 3 πράγματα είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιστροφή, την πρόληψη, αλλά και την πλήρη ισορροπία μας
 • βελτίωση του καρδιακού ρυθμού 
 • έλεγχος των φοβικών αισθήσεων 
 • αύξηση της ζωτικότητας.

Μία πρώτη πολύ αποτελεσματική άσκηση την οποία προτείνει για να μάθουμε να πατάμε έγκαιρα το “φρένο” του στρες μέσω της ηθελημένης επίδρασης στην καρδιά, και την οποία δοκίμασε και επεξεργάστηκε το ίδιο το Hearth Math Institute είναι η ακόλουθη: 

 1. Κατ' αρχήν καλούμαστε, όπως και σε κάθε άλλη μέθοδο χαλάρωσης, γιόγκα ή διαλογισμού, να στρέψουμε την προσοχή μας προς τα μέσα, ώστε να επιτρέψουμε καρδιά και νου να βρουν την ισορροπία τους και να συνεργαστούν αρμονικά. Συνήθως πετυχαίνει σχετικά εύκολα τούτο αν εισπνεύσουμε και εκπνεύσουμε αργά και βαθειά δύο φορές. Πιο αποτελεσματικές είναι οι αναπνοές αυτές, εάν 
 • αρχίσουμε να εισπνέουμε από τη μύτη, γεμίζοντας πρώτα την κοιλιακή χώρα και μετά τους πνεύμονες και
 •  αν εκπνεύσουμε πλήρως αδειάζοντας επίσης πρώτα την κοιλιά και μετά τους πνεύμονες εκπνέοντας από το στόμα. (Με την απλή αυτή διαδικασία μεταφέρεται η “εντολή” στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα να πατήσει το “φρένο”.)

 2. Σε αντίθεση με τις σχολές διαλογισμού της ανατολής που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνική προκειμένου να “αδειάσει πλήρως η συνείδηση” μας... και άρα επιμένουν για περισσότερο χρόνο στις αναπνοές, η άσκηση αυτή έχει σαν στόχο της της επίτευξη ενός αρμονικού, με συνοχή, καρδιακού παλμού, ο οποίος επιτρέπει και στον εγκέφαλο να λειτουργεί άψογα. 
 Έτσι μετά την σταθεροποίηση με τις αναπνοές, στρέφουμε αμέσως την προσοχή μας στην περιοχή της καρδιάς. 
 • Σε τούτο το βήμα φανταζόμαστε σαν να εισπνέουμε και εκπνέουμε μέσα από την καρδιά μας (ή το κέντρο του στήθους μας), καθώς συνεχίζουμε να παίρνουμε βαθιές και απαλές ανάσες. 
 •  Βοηθά να φανταστούμε πως η αναπνοή μας προσφέρει το απαραίτητο οξυγόνο που εισρέει στο σώμα μας και η εκπνοή αποσύρει από μέσα μας κάθε είδους απορρίμματα. Η καρδιά μας κυριολεκτικά λούζεται σε αυτό το ευεργετικό μπάνιο οξυγόνου, σαν ένα μικρό παιδί που ευχαριστιέται ένα ζεστό λουτρό στην μπανιέρα. 

3. Στο τρίτο βήμα αρχίζουμε να γνωρίζουμε την αίσθηση ζεστασιάς και διεύρυνσης στην περιοχή του στήθους. Η καρδιά μας, μετά από πολλά χρόνια συναισθηματικής και στρεσογόνας μεταχείρισης μοιάζει με μικρό, φοβισμένο ζώο και χρειάζεται το χρόνο της για να νιώσει εμπιστοσύνη και ανοίγει πολύ σιγά. 
 •  Στο βήμα τούτο αρχικά η αίσθηση της ζεστασιάς και της διεύρυνσης είναι αμυδρή, ωστόσο όσο επιμένουμε και συνεχίζουμε να εξασκούμε αυτό τον μυ, τόσο πιο πολύ θα διευρύνεται.
 •  Βοηθά ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουμε εδώ την αίσθηση της βαθιάς ευγνωμοσύνης ή της ηθελημένης εστίασςη στη χαρά και ευχαρίστηση μιας συγκεκριμένης στιγμής στο παρελθόν. Π.χ. Μια ηλιόλουστη μέρα μπροστά στη θάλασσα, το χαμόγελο ενός μικρού παιδιού ή η ευχαρίστηση από κάποιο μας επίτευγμα. 
 •  Όταν απλωθεί στο πρόσωπο μας ένα απαλό αυθόρμητο χαμόγελο, το οποίο ακολουθούν οι μύες στις άκρες των ματιών (γιατί τότε μόνον είναι αληθινό!) έχουμε φτάσει στο επιδιωκόμενο σημείο “συνοχής/ αρμονίας” 
 (Την άσκηση ετούτη μπορούμε σταδιακά να μάθουμε να εκτελούμε, όχι αποσυρρόμενοι στην ησυχία μας, αλλά κερδίζοντας την ηρεμία μας την ώρα που αντιμετωπίζουμε μια στρεσογόνα κατάσταση. Όσο την εφαρμόζουμε τόσο πιο γρήγορα θα μπορούμε μέσα σε ένα-δύο λεπτά να ανακτούμε την ψυχραιμία μας και έτσι να αντιδράσουμε όμορφα ακόμη κι αν μας επιτίθεται εκείνη την ώρα ένας κακοδιάθετος ή δύστροπος πελάτης ή ο προϊστάμενος μας... )

 Όπως έχουν δημοσιεύσει οι επιστήμονες του Hearth Math σε έρευνα τους, αρκεί και μόνο η ανάμνηση μιας ευχάριστης στιγμής, για να περάσει η καρδιά μας από ένα χαοτικό χτύπο, σε ένα χτύπο αρμονίας και συνοχής. Τούτη η κατάσταση μεταφέρεται τάχιστα στο συναισθηματικό μας εγκέφαλο (λιμβικό σύστημα), την οποία εκλαμβάνει σαν σήμα πως όλα είναι καλά στη φυσιολογία μας. 

Ο συναισθηματικός εγκέφαλος με τη σειρά του δυναμώνει αυτό το μήνυμα ενισχύοντας τον αρμονικό χτύπο της καρδιάς μας. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ καρδιάς και εγκεφάλου μαθαίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία και με λίγη εξάσκηση μπορούμε να πετύχουμε αρμονία στο ρυθμό της καρδιάς μέχρι και για μισή ώρα. Κατ' επέκταση, μέσω της αρμονίας καρδιάς-εγκεφάλου σταθεροποιείται το αυτόνομο νευρικό σύστημα (δηλαδή επέρχεται η ισορροπία ανάμεσα στο συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό). Μόλις πετύχουμε αυτή την ισορροπία είμαστε πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση, καθώς στη διάθεση μας πέρα από το λογικό αναλυτικό νου, θα έχει ανοιχτεί η σοφία της καρδιάς-η διαίσθηση μας. 

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της παραπάνω άσκησης μπορούμε να λάβουμε άμεσα τη σωστή για εμάς απάντηση για οποιοδήποτε ερώτημα μας αφορά, παρακολουθώντας την αντίδραση της καρδιάς μας μετά το ερώτημα. Αν διατηρεί την ζεστασιά και το άνοιγμα της η απάντηση είναι θετική, αν αντίθετα ταράσσεται και κλείνει... η απάντηση του συναισθηματικού μας εγκεφάλου είναι αρνητική. Και γιατί είναι τούτο σημαντικό να το γνωρίζουμε; Επειδή πολύ απλά όταν η λογική μας δεν υποστηρίζεται από τη διαίσθηση μας... ειδικά αν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα σε καρδιά και νου, το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό. 

Κι αυτό το σημείο είναι ίσως το πιο σημαντικό για την εποχή μας, όπου η λογική έχει αναχθεί σε απόλυτο “βασιλιά” στις ζωές μας... αρρωσταίνοντας μας εν αγνοία μας. 

Θα επανέλθω και με άλλες ευεργετικές πρακτικές που βοηθούν να αναλάβουμε την υγεία μας προλαβαίνοντας ή αποκαθιστώντας σωματικές διαταραχές που προκαλούνται από το Νο 1 εχθρό μας: το χρόνιο στρες... βασισμένες στον ίδιο ιατρό με την ελπίδα, πως θα εξασκηθείτε από σήμερα, εφαρμόζοντας την παραπάνω άσκηση για να δείτε σύντομα τη διαφορά!

 Και να θυμάστε: H ήρεμη καρδιά... πάει χέρι-χέρι με τη νοητική διαύγεια! 


read more “Η Νέα Ιατρική των Συγκινήσεων (με ευεργετική άσκηση που φρενάρει το στρες)”

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ